MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Akutní medicína (0)
Anatomie (4)
Anesteziologie a intenzivní medicína (0)
Biofyzika (12)
Biologie (1)
Dermatologie (2)
Diabetologie, dietetika (1)
Endokrinologie, metabolismus (1)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (3)
Farmakologie (2)
Fyziologie a patologická fyziologie (5)
Gastroenterologie, hepatologie (7)
Geriatrie (1)
Hematologie (3)
Histologie, embryologie (5)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (18)
Imunologie, alergologie (1)
Infektologie (0)
Kardiologie, angiologie (10)
Laboratorní diagnostika (1)
Lékařská etika a právo (4)
Lékařská genetika (0)
Lékařská chemie a biochemie (2)
Lékařská informatika a informační věda (3)
Mikrobiologie (1)
Nefrologie (0)
Nelékařské zdravotnické vědy (23)
Neurochirurgie (0)
Neurologie (1)
Nukleární medicína (0)
Oftalmologie, optometrie (9)
Onkologie, radioterapie (6)
Ostatní (5)
Otorinolaryngologie (1)
Patologie a soudní lékařství (0)
Pediatrie, neonatologie (8)
Pneumologie (6)
Porodnictví a gynekologie (0)
Pracovní lékařství a toxikologie (3)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (0)
Radiologie a zobrazovací metody (5)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (3)
Revmatologie (0)
Tělovýchovné lékařství (0)
Urologie (0)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (0)
Vnitřní lékařství (15)
Všeobecné praktické lékařství (1)
Zubní lékařství (27)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Totálna thyroidectómia

Operácia štítnej žľazy.

 
autor: Andrej Hajtman, a kol. | JLF UK v Martine | disciplína: Otorinolaryngologie | kategorie: Digitálne video | příloh: 1 | zobrazeno: 5444x | publikováno: 23. 4. 2008

Mrle v čreve

Črevné parazity - mrle.

 
autor: Rudolf Hyrdel, Michal Demeter | JLF UK v Martine | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie | kategorie: Digitálne video | příloh: 2 | zobrazeno: 8822x | publikováno: 21. 4. 2008 | poslední úpravy: 15. 5. 2008

Nádor žalúdka

Nádor žalúdka.

 
autor: Rudolf Hyrdel, Michal Demeter | JLF UK v Martine | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie | kategorie: Digitálne video | příloh: 2 | zobrazeno: 5142x | publikováno: 17. 4. 2008 | poslední úpravy: 15. 5. 2008

Rádiologická liečba onkologických ochorení

Špecializovaná liečba onkologických ochorení rádioaktívnym žiarením. Prednáška pre UTV zo  dňa 5.2.2008

 
autor: Eva Hajtmanová | JLF UK v Martine | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Prednášky, Univerzita tretieho veku | příloh: 1 | zobrazeno: 4893x | publikováno: 8. 4. 2008 | poslední úpravy: 1. 2. 2012

Možnosti použití obrazových detektorů Medipix2 v RTG mamografii

Diplomová práce: Rentgenová mamografie se používá ke zobrazení vnitřních struktur prsu.V současnosti se stále více prosazují detektory pro celoplošnou digitální mamografii (FFDM) proti klasickým mamografickým filmům. Digitální zobrazování v mamografii zkvalitňuje proces zobrazení a tím i diagnostiku samotnou. Medipix2 byl speciálně vyvinut jako detektorpro přímou digitální radiografii (DDR) a zatím se používá jenom ve výzkumu. Cílem mépráce bylo zjistit jeho možnosti použití v rtg mamografii za pomoci nízkokontrastního avysokokontrastního mamografického fantomu. Tyto fantomy simulují ženský prs a používajíse k hodnocení kvality zobrazení mamografického zařízení. Při měření na nízkokontrastníhofantomu se hodnotí počet zobrazených objektů, které jsou součástí fantomu. V tomto případědetektor Medipix2 plně vyhovuje požadavkům na zobrazení. U vysokokontrastního fantomuse hodnotí dosažitelnost rozlišení, které se udává v počtu párů čar na milimetr tzv. prostorová frekvence. Pro dosažení...

 
autor: Jiří Dammer | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: E-learningové kurzy | klíčová slova: Detektorů, Mamografii, Medipix2, Možnosti, Obrazových, Použití, RTG, mamografie, radiologická technologie | příloh: 1 | zobrazeno: 14579x | publikováno: 23. 1. 2007 | poslední úpravy: 23. 1. 2013

Efektivní eLearning v praxi

Efektivní eLearning v praxi jako moderní podpůrná výuková metoda výkladu v praktické výuce.
 
autor: Michal Andrlík, Josef Hlaváček | 1.LF UK | disciplína: Ostatní | zobrazeno: 9000x | publikováno: 8. 12. 2006 | poslední úpravy: 28. 5. 2009

Bibliografická citace elektronického dokumentu

Intelektuální vlastnictví v ČR je chráněno autorským zákonem č. 121/2000 Sb., který stanovuje v jakých případech je možné použít výňatky z cizích děl, zároveň zdůrazňuje, že je autor práce povinen dodržovat citační etiku. Tato etika vyžaduje zveřejňování veškerých informačních pramenů, které byly pro danou práci použity. Obsahem tohoto příspěvku je přesná forma citace díla zveřejněného na tomto portálu.

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská etika a právo, Lékařská informatika a informační věda | klíčová slova: autorská práva, bibliografické citace, citační etika | zobrazeno: 9672x | publikováno: 17. 1. 2006 | poslední úpravy: 22. 9. 2015

Ochrana autorských práv na webovém portálu LF MU

Cílem tohoto sdělení je shrnout možnosti ochrany autorských práv na vyvěšované didaktické materiály.

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská etika a právo | klíčová slova: autorská práva | zobrazeno: 6735x | publikováno: 22. 12. 2005 | poslední úpravy: 9. 4. 2015
 

Krvácanie z vredu

Krvácanie z vredu žalúdka.

 
autor: Rudolf Hyrdel, Michal Demeter | JLF UK v Martine | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie | kategorie: Digitálne video | příloh: 2 | zobrazeno: 4713x | publikováno: 21. 4. 2008 | poslední úpravy: 15. 5. 2008

Endoskopická polypektómia

Endoskopická polypektómia kardie žalúdka.

 
autor: Rudolf Hyrdel, Michal Demeter | JLF UK v Martine | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie | kategorie: Digitálne video | příloh: 2 | zobrazeno: 5468x | publikováno: 21. 4. 2008 | poslední úpravy: 15. 5. 2008

Zápal pažeráka

Refluxná choroba pažeráka.

 
autor: Rudolf Hyrdel, Michal Demeter | JLF UK v Martine | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie | kategorie: Digitálne video | příloh: 2 | zobrazeno: 6945x | publikováno: 17. 4. 2008 | poslední úpravy: 15. 5. 2008

Bezpečnosť práce s počítačom

Pri práci s počítačom je potrebné chrániť sa pred rôznymi negatívnymi vplyvmi. Ochranné opatrenia je možné vykonávať vo viacerých oblastiach. Základnou zásadou by však malo byť sledovanie vlastného zdravotného stavu. Je dôležité si uvedomiť, že aj malé bolesti (chrbtica, ramená, očí a pod.) môžu viesť k závažným poškodeniam. Predísť týmto problémom je možné napríklad správnym sedením pri počítači. Na druhej strane, zdravotné problémy a stavy, ktoré im predchádzajú, výrazne ovplyvňujú výkon pracovníkov.

 
autor: Jaroslav Majerník | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: ergonómia, ochrana zdravia | příloh: 1 | zobrazeno: 12103x | publikováno: 5. 3. 2008 | poslední úpravy: 16. 3. 2011

Základy MR diagnostiky

Prezentace podává základní informace o zobrazování na magnetické rezonanci, a to včetně fyzikálních principů, vysvětlení základních sekvencí i náběr dat a rekonstrukce...

 
autor: Martin Horák | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: MR, magnetická rezonance, sekvence, spin, echo, T1 vážení, T2 vážení, gradient, cívka | příloh: 1 | zobrazeno: 16709x | publikováno: 12. 1. 2007 | poslední úpravy: 13. 3. 2013

Autorský zákon v e-learningu

Záznam semináře prof.Ing. Vladimíra Smejkala, CSc. rektora Vysoké školy finanční a správní v Praze ze dne 7.6.2006.

 
autor: Milan Cejnek | 1.LF UK | disciplína: Ostatní | klíčová slova: autorská práva, autorský zákon | příloh: 2 | zobrazeno: 11854x | publikováno: 6. 11. 2006 | poslední úpravy: 28. 5. 2009

Podmínky užívání

Copyright (c) 2005-2006, Masarykova univerzita. Všechna práva vyhrazena.

Nakládání s obsahem serveru portal.med.muni.cz, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas vydavatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Masarykova univerzita zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou a neshromažďuje žádné citlivé údaje. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají čtenáři souhlas k tomu, aby Masarykova univerzita s poskytnutými údaji nakládala v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo jeho poskytování jiným osobám a správy a archivace článků a názorů k nim, a to na celou dobu takové...

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská etika a právo | zobrazeno: 5819x | publikováno: 22. 12. 2005 | poslední úpravy: 9. 4. 2015
Předchozí strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
NET