MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Endokrinologie, metabolismus

Metabolické ochorenia

Prednáška pre poslucháčov UTV zo dňa 20.11.2007.

Diabetes mellitus. Epidemilógia cukrovky. Rizikové faktory pre objavenia sa chotroby a výskyt. Prognóza pre pacientov s cukrovkou. Diagnostika. Etiologická klasifikácia diabetes mellitus. Cieľové hodnoty glykémií. Komplikácie DM. Riziká nerozpoznanej cukrovky. Rozdelenie akútnych komplikácii DM. Diabetická ketoacidóza -príčiny, klinické symptómy , laboratórne parametre, liečba. Hyperglykemický hyperosmolárny neketotický stav - patogenéza, príčinny, charakteristika, klinický obraz, liečba. Laktátová acidóza. Hypoglykémia - príčinny, frekvencia,symptómy, liečba . Whippleho trias. Rizikové ochorenia spájané s cukrovkou. Diabetická polyneuropatia. Metabolický syndróm. Koronárna choroba srdca na podklade aterosklerózy. Liečba koronárnej choroby srdca u diabetikov 2.typu. Kardiálna autonómna dysfunkcia. Hyperurikémia. Choroby kostí. Hyperkalcémia....

 
autor: Ľudovít Šutarík | JLF UK v Martine | disciplína: Endokrinologie, metabolismus | kategorie: Prednášky, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: cukrovka, diabetes, glykémia, osteroporóza | příloh: 1 | zobrazeno: 6335x | publikováno: 5.11.2013 | poslední úpravy: 29.11.2013

Kalciofosfátový metabolizmus

Výukový materiál 5.roč.

 
autor: Petr Vlček | 2.LF UK | disciplína: Endokrinologie, metabolismus | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2955x | publikováno: 3.6.2010

Úvod do fyziologie endokrinního systému

 Úvod do fyziologie endokrinního systému

 
autor: Václav Hampl | 2.LF UK | disciplína: Endokrinologie, metabolismus, Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: zpětná vazba | příloh: 1 | zobrazeno: 3466x | publikováno: 31.12.2008 | poslední úpravy: 7.6.2010
 

Obezita, kachexie, hyperurikémie, porfyrie

 Obezita, kachexie, hyperurikémie, porfyrie

 
autor: Denisa Janíčková | 2.LF UK | disciplína: Diabetologie, dietetika, Endokrinologie, metabolismus, Revmatologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 4057x | publikováno: 3.10.2010 | poslední úpravy: 15.1.2011

Nadledviny

Výukový materiál interna.5.ročník ( endokrinologie)

 
autor: Karel Vondra | 2.LF UK | disciplína: Endokrinologie, metabolismus | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2504x | publikováno: 3.6.2010 | poslední úpravy: 7.6.2010