MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Lékařská etika a právo

Legislatíva SR v oblasti pracovného lekárstva

Legislatíva v oblasti pracovného lekárstva je podklad prednášok zaoberajúci sa súčasnou platnou legislatívou v oblasti pracovného lekárstva, pracovnej zdravotnej služby a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 

 

Podmínky užívání

Copyright (c) 2005-2006, Masarykova univerzita. Všechna práva vyhrazena.

Nakládání s obsahem serveru portal.med.muni.cz, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas vydavatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Masarykova univerzita zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou a neshromažďuje žádné citlivé údaje. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají čtenáři souhlas k tomu, aby Masarykova univerzita s poskytnutými údaji nakládala v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo jeho poskytování jiným osobám a správy a archivace článků a názorů k nim, a to na celou dobu takové...

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská etika a právo | zobrazeno: 5819x | publikováno: 22. 12. 2005 | poslední úpravy: 9. 4. 2015
 

Bibliografická citace elektronického dokumentu

Intelektuální vlastnictví v ČR je chráněno autorským zákonem č. 121/2000 Sb., který stanovuje v jakých případech je možné použít výňatky z cizích děl, zároveň zdůrazňuje, že je autor práce povinen dodržovat citační etiku. Tato etika vyžaduje zveřejňování veškerých informačních pramenů, které byly pro danou práci použity. Obsahem tohoto příspěvku je přesná forma citace díla zveřejněného na tomto portálu.

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská etika a právo, Lékařská informatika a informační věda | klíčová slova: autorská práva, bibliografické citace, citační etika | zobrazeno: 9672x | publikováno: 17. 1. 2006 | poslední úpravy: 22. 9. 2015

Ochrana autorských práv na webovém portálu LF MU

Cílem tohoto sdělení je shrnout možnosti ochrany autorských práv na vyvěšované didaktické materiály.

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská etika a právo | klíčová slova: autorská práva | zobrazeno: 6735x | publikováno: 22. 12. 2005 | poslední úpravy: 9. 4. 2015