MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Pracovní lékařství a toxikologie

Occupational musculoskeletal diseases: multimedia guide for the English programme students

This multimedia guide is especially meant for teaching Occupational medicine in the master degree programme General Medicine in English. Illustrative and comprehensive processing of the theme of musculoskeletal diseases is aimed at a more detailed introduction into these up-to-date problems.
Except for the most frequent upper extremity diseases caused by the exposure to hand-treansmitted vibration and overload, disorders of the vertebral column and lower extremities are discussed. Furthermore, occupational diseases assessment systems of other countries, expecially of those from which the foreign students come from, are mentioned. Case-reports, an English-Czech glossary of occupations and a test of knowledge are included. Short-form videos directly from the workplaces, such as stome quarries, foundries, assembly lines, medical or artistic working environments show operations which can lead to health disturbances.
We hope that the readers will enjoy the opportunity of...

 
autor: Marie Nakládalová, Petra Smolková, Chung-Li Chang | LF UP | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: pracovní lékařství, nemoci z povolání, e-učebnice, multimedia | příloh: 1 | zobrazeno: 6154x | publikováno: 10.11.2012

Toxikologie - organická rozpouštědla

 Toxikologie - organická rozpouštědla

 
autor: Daniela Pelclová | 2.LF UK | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 3678x | publikováno: 20.10.2010 | poslední úpravy: 11.1.2011

Nemoci z povolání - základní pojmy a právní předpisy

 Nemoci z povolání - základní pojmy a právní předpisy

 
autor: Zdenka, Fenclová | 2.LF UK | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2969x | publikováno: 20.10.2010 | poslední úpravy: 11.1.2011

Kyseliny, louhy

Kyseliny, louhy 

 
autor: Daniela Pelclová | 2.LF UK | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2924x | publikováno: 20.10.2010 | poslední úpravy: 11.1.2011

Profesionální onemocnění z přetěžování končetin

 Profesionální onemocnění z přetěžování končetin

 
autor: Zdenka, Fenclová | 2.LF UK | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2479x | publikováno: 20.10.2010 | poslední úpravy: 11.5.2011

Intoxikace léky, CO, inhalační trauma

 Intoxikace léky, CO, inhalační trauma

 
autor: Jiří Valenta | 2.LF UK | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 3856x | publikováno: 20.10.2010 | poslední úpravy: 11.1.2011

Biologické expoziční testy

 Biologické expoziční testy

 
autor: Daniela Pelclová | 2.LF UK | disciplína: Vnitřní lékařství, Pracovní lékařství a toxikologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 3167x | publikováno: 20.10.2010 | poslední úpravy: 11.1.2011

Profesionální bronchiální astma

 Profesionální bronchiální astma

 
autor: Františka Lebedová | 2.LF UK | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2653x | publikováno: 20.10.2010 | poslední úpravy: 11.1.2011

Pôsobenie prachu na človeka a ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami prachu

Pôsobenie prachu na človeka má viacero aspektov a prístupov. V prenáške sú rozoberané jednotlivé aspekty pôsobenia prachu na organizmus podľa jeho charakteru. Súčasne je rozoberaná problematika primárnej prevencie pred nepriaznivým pôsobením prachu s jednotlivými opatreniami potrebnými pre zabránenie vzniku choroby z povolania. V časti zdravotnej prevencie sú popisované jednotlivé vyšetrenia vrámci funkčnej diagnostiky ochorení dýchacieho systému, ich využitie a interpretácia.

 
autor: Marek Varga | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: prašnosť, ochrana zdravia | příloh: 1 | zobrazeno: 3979x | publikováno: 13.10.2008
 

Toxikologie - pesticidy

 Toxikologie - pesticidy

 
autor: Daniela Pelclová | 2.LF UK | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 3191x | publikováno: 20.10.2010 | poslední úpravy: 11.1.2011

Toxické kovy - olovo, rtuť

 Toxické kovy - olovo, rtuť

 
autor: Daniela Pelclová | 2.LF UK | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2805x | publikováno: 20.10.2010 | poslední úpravy: 11.1.2011

Methemoglobinizující látky, Kyanidy, Oxid uhelnatý

 Methemoglobinizující látky, Kyanidy, Oxid uhelnatý

 
autor: Daniela Pelclová | 2.LF UK | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2974x | publikováno: 20.10.2010 | poslední úpravy: 11.1.2011

Kožní nemoci z povolání

 Kožní nemoci z povolání

 
autor: Zdenka, Fenclová | 2.LF UK | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 3133x | publikováno: 20.10.2010 | poslední úpravy: 11.1.2011

Profesionální onemocnění způsobená ionizujícím zářením

 Profesionální onemocnění způsobená ionizujícím zářením

 
autor: Zdenka, Fenclová | 2.LF UK | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2053x | publikováno: 20.10.2010 | poslední úpravy: 11.1.2011

Hepatotoxicita

Hepatotoxicita 

 
autor: Daniela Pelclová | 2.LF UK | disciplína: Vnitřní lékařství, Pracovní lékařství a toxikologie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2507x | publikováno: 20.10.2010 | poslední úpravy: 11.1.2011

Pneumokoniozy

 Pneumokoniozy

 
autor: Daniela Pelclová | 2.LF UK | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2581x | publikováno: 20.10.2010 | poslední úpravy: 11.1.2011

Profesionální rinitida

 Profesionální rinitida

 
autor: Františka Lebedová | 2.LF UK | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2213x | publikováno: 20.10.2010 | poslední úpravy: 11.1.2011

Legislatíva SR v oblasti pracovného lekárstva

Legislatíva v oblasti pracovného lekárstva je podklad prednášok zaoberajúci sa súčasnou platnou legislatívou v oblasti pracovného lekárstva, pracovnej zdravotnej služby a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.