MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Radiologie a zobrazovací metody

Interní propedeutika – vyšetření dýchacího ústrojí

Interní propedeutika je základ medicíny a zasahuje do všech klinických oborů. Vyšetření dýchacího ústrojí je důležitá součást propedeutiky. Všeobecná část je věnována jednotlivým vyšetřovacím metodám s algoritmem zahrnujícím čtyři P - pohled, pohmat, poklep a poslech. Další část je věnována jednotlivým plicních syndromům - syndrom bronchiální obstrukce, pneumonický, pleuritický, přítomnosti vzduchu v pohrudniční dutině, dutinový, plicní venostázy, atelektatický, rozšíření průdušek, přítomnosti nádoru. Text je doplněný o obrazovou dokumentaci radiologických nálezů.

 
autor: Martina Doubková | LF MU | disciplína: Onkologie, radioterapie, Pneumologie, Radiologie a zobrazovací metody, Vnitřní lékařství, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: E-learning, Materiály k přednáškám | klíčová slova: interní propedeutika, vyšetření dýchacího ústrojí | příloh: 1 | zobrazeno: 6630x | publikováno: 27. 11. 2014 | poslední úpravy: 12. 12. 2014

Ionizující záření

E-learningový kurz

 
autor: Eugen Kvašňák | 3.LF UK | disciplína: Biofyzika, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Elearningové kurzy | klíčová slova: ionizující záření, biofyzika, radioaktivita, radiace | příloh: 1 | zobrazeno: 6759x | publikováno: 12. 12. 2009 | poslední úpravy: 5. 11. 2010

Základy MR diagnostiky

Prezentace podává základní informace o zobrazování na magnetické rezonanci, a to včetně fyzikálních principů, vysvětlení základních sekvencí i náběr dat a rekonstrukce...

 
autor: Martin Horák | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: MR, magnetická rezonance, sekvence, spin, echo, T1 vážení, T2 vážení, gradient, cívka | příloh: 1 | zobrazeno: 16709x | publikováno: 12. 1. 2007 | poslední úpravy: 13. 3. 2013
 

Exkluzivní přednášky expertů z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

Videozáznamy tří exkluzivních přednášek veličin oboru Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

 
autor: Eugen Kvašňák | 3.LF UK | disciplína: Biofyzika, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Digitální video | klíčová slova: ortopedie | zobrazeno: 6250x | publikováno: 14. 12. 2009 | poslední úpravy: 29. 1. 2011

Možnosti použití obrazových detektorů Medipix2 v RTG mamografii

Diplomová práce: Rentgenová mamografie se používá ke zobrazení vnitřních struktur prsu.V současnosti se stále více prosazují detektory pro celoplošnou digitální mamografii (FFDM) proti klasickým mamografickým filmům. Digitální zobrazování v mamografii zkvalitňuje proces zobrazení a tím i diagnostiku samotnou. Medipix2 byl speciálně vyvinut jako detektorpro přímou digitální radiografii (DDR) a zatím se používá jenom ve výzkumu. Cílem mépráce bylo zjistit jeho možnosti použití v rtg mamografii za pomoci nízkokontrastního avysokokontrastního mamografického fantomu. Tyto fantomy simulují ženský prs a používajíse k hodnocení kvality zobrazení mamografického zařízení. Při měření na nízkokontrastníhofantomu se hodnotí počet zobrazených objektů, které jsou součástí fantomu. V tomto případědetektor Medipix2 plně vyhovuje požadavkům na zobrazení. U vysokokontrastního fantomuse hodnotí dosažitelnost rozlišení, které se udává v počtu párů čar na milimetr tzv. prostorová frekvence. Pro dosažení...

 
autor: Jiří Dammer | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: E-learningové kurzy | klíčová slova: Detektorů, Mamografii, Medipix2, Možnosti, Obrazových, Použití, RTG, mamografie, radiologická technologie | příloh: 1 | zobrazeno: 14579x | publikováno: 23. 1. 2007 | poslední úpravy: 23. 1. 2013