MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena

Sociální pediatrie

náplň oboru, základní okruhy problematiky sociální pediatrie, historický vývoj vztahu společnosti k dítěti

 

Ovzduší a zdraví

výukový materiál pro 4. ročník

 
autor: Irena Dostálová | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: životní prostředí, ovzduší a zdraví | příloh: 1 | zobrazeno: 2533x | publikováno: 20.9.2010 | poslední úpravy: 11.5.2011

Epidemiologie úrazů

Výukový materiál z preventivního lékařství

 
autor: Veronika Benešová | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: úrazy, epidemiologie | příloh: 1 | zobrazeno: 3186x | publikováno: 8.6.2010 | poslední úpravy: 11.5.2011

Kontrolní otázky, řešení

Řešení kontrolních otázek z obecné epidemiologie.

 
autor: Dana Göpfertová | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2255x | publikováno: 31.5.2010

Otázky ke zkoušce

Otázky ke zkoušce z epidemiologie, 4. ročník.

 

 
autor: Dana Göpfertová | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 1967x | publikováno: 31.5.2010

Modelová situace,zadání

Modelová situace k samostatnému řešení. Šetření epidemie průjmových onemocnění.Zadání.

 
autor: Dana Göpfertová, Zdeněk Šmerhovský | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2381x | publikováno: 31.5.2010

Modelové příklady, zadání

Soubor modelových příkladů k samostanému řešení. Praktické cvičení.

 
autor: Dana Göpfertová, Zdeněk Šmerhovský | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2007x | publikováno: 31.5.2010

Epidemiologické ukazatele

Základní epidemiologické ukazatele nemocnosti a úmrtnosti.Výukový materiál.

 
autor: Dana Göpfertová | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 3192x | publikováno: 31.5.2010

Epidemický proces, epidemiologická opatření v praxi lékaře

Výukový materiál. Proces šíření nákaz, epidemiologická opatření v praxi lékaře.

 
autor: Dana Göpfertová | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 3214x | publikováno: 31.5.2010

Prevence a ochrana zdraví při práci

Výukové materiály Preventivní lékařství

Prevence a ochrana zdraví při práci

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 
autor: Veronika Benešová | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | klíčová slova: prevence, profesionální poškození zdraví | příloh: 2 | zobrazeno: 1676x | publikováno: 31.5.2010 | poslední úpravy: 16.1.2012

Ochrana a podpora veřejného zdraví, zákon 258/2000 Sb. část druhá

Výukový materiál v oboru preventivní lékařství,

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 
autor: Jarmila Rážová | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: veřejné zdraví, ochrana, podpora | příloh: 1 | zobrazeno: 2371x | publikováno: 26.5.2010 | poslední úpravy: 16.1.2012

Základy klinickej medicíny I.

Významnou úlohou verejného zdravotníctva je osloviť a získať zdravých ľudí s cieľom predchádzať vzniku ochorení. Poznanie základov klinickej medicíny je preto pre verejné zdravotnícvo dôležité a nevyhnutné. Predkladaný učebný text zahŕňa definíciu zdravia a choroby, formy prevencie, zásady vedenia zdravotnej dokumentácie, získanie anamnézy, základné fyzikálne vyšetrenie a prehľad pomocných vyšetrovacích metód v rozsahu vhodnom pre študentov bakalárskych študijných programov verejného zdravotníctva.

 
autor: Viera Švihrová | JLF UK v Martine | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: verejné zdravotníctvo, klinická medicína | příloh: 2 | zobrazeno: 4798x | publikováno: 21.9.2009 | poslední úpravy: 16.2.2016

Verejné zdravotníctvo a imunizácia

Imunizácia - jedno z najvýznamnejších preventívnych opatrení proti prenosným ochoreniam má dlhú históriu, hoci do rutinnej praxe bolo zavedené len v 20.storočí. Je jednou z najmodernejších zbraní a súčasne najlacnejších spôsobov ochrany zdravia v modernej medicíne. Vplyv očkovania na zdravie celej populácie a zabezpečenie nezávadnej pitnej vody má obrovský celosvetový význam na znížení chorobnosti a úmrtnosti. Spolu s objavením antisepsy a antibiotík patrí medzi najväčšie objavy za posledných dvesto rokov.

 
autor: Henrieta Hudečková | JLF UK v Martine | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: imunizácia, očkovanie | příloh: 1 | zobrazeno: 4431x | publikováno: 3.6.2009 | poslední úpravy: 16.2.2016
 

Biopsychosociální potřeby dítěte (Zdravotně - sociální charakteristika populace dětského věku)

Dítě ve zdraví a nemoci, potřeby a práva dítěte,  Úmluva o právech dítěte, práva hospitalizovaného dítěte. Základní principy přístupu zdravotníka k dětskému pacientovi.

 

Globální problémy životního prostředí

výukový materiál pro 4. ročník

 
autor: Irena Dostálová | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: životní prostředí, globální problémy | příloh: 1 | zobrazeno: 3066x | publikováno: 20.9.2010 | poslední úpravy: 11.5.2011

Ornishova studie

studijní materiál preventivní lékařství

 

Epidemiologická situace v ČR

Výukový materiál. Přehled aktuální epidemiologické situace ve výskytu vybraných nákaz v ČR.

 
autor: Dana Göpfertová | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 4636x | publikováno: 31.5.2010

Kontrolní otázky

Kontrolní otázky z obecné epidemiologie.

 

 
autor: Dana Göpfertová | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2253x | publikováno: 31.5.2010

Modelová situace, řešení

Modelová situace, epidemie průjmových onemocnění,řešení.

 
autor: Dana Göpfertová, Zdeněk Šmerhovský | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2383x | publikováno: 31.5.2010

Modelové příklady, řešení

Modelové příklady, řešení.

 
autor: Dana Göpfertová, Zdeněk Šmerhovský | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 1934x | publikováno: 31.5.2010

Relevantní webové stránky k problematice očkování a epidemiologii infekčních nemocí

Relevantní webové stránky k problematice očkování a epidemiologii infekčních nemocí.

 
autor: Dana Göpfertová | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | kategorie: Výukové materiály, Edukační weby | příloh: 1 | zobrazeno: 2300x | publikováno: 31.5.2010

Epidemiologický výzkum

Základní designy epidemiologických studií. Deskriptivní charakteristiky, osoba, místo, čas a jejich užití při třídění dat. Studie observační  (studie průřezové, studie případů a kontrol, studie kohortové) a studie intervenční, uvedeno s konkrétními příklady již publikovaných studií. Asociace a kauzalita . Výukový materiál ve formě prezentace a nebo e-learningového kurzu. pro přístup k formě e-learningu si vyžádejte přístupové údaje na Ústavu epidemiologie.

 
autor: Dana Göpfertová | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením, Elearningové kurzy | klíčová slova: výzkum, epidemiologický | příloh: 2 | zobrazeno: 3132x | publikováno: 31.5.2010 | poslední úpravy: 31.10.2013

Emerging Diseases

Přehledový výukový materiál pro 4.ročník.
Vynořující se infekční onemocnění, která byla nově identifikována, reemerging infections – termín používaný pro „stará onemocnění“, jejichž zvýšený výskyt nebo znovuobjevení se, souvisí se změnou přírodních nebo společenských podmínek.

 
autor: Dana Göpfertová | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2531x | publikováno: 31.5.2010

Prevence poruch mentálního zdraví

Výukový materiál Preventivní lékařství

 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­

 
autor: Veronika Benešová | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: duševní zdraví, sebevražednost | příloh: 2 | zobrazeno: 2168x | publikováno: 31.5.2010 | poslední úpravy: 16.1.2012

Kontinuální zvyšování kvality v poskytování zdravotní péče

Metody zvyšování kvality poskytování zdravotní péče, sledování úrovně kvality zdravotní péče.

 
autor: Otakar Buda | 2.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: zdravotnictví, kvalita, řízení kvality | příloh: 1 | zobrazeno: 3215x | publikováno: 17.5.2010 | poslední úpravy: 1.7.2010

Vakcinológia

K najefektívnejším spôsobom prevencie prenosných ochorení a navodenia imunity jedinca i kolektívu patrí imunizácia. Pod týmto pojmom rozumieme vytváranie nešpecifickej a špecifickej imunitnej odpovede v ľudskom organizme na vakcínový antigén, adjuvans alebo ostatné zložky vakcíny. Samotná vakcinácia alebo očkovanie je vlastné vpravenie očkovacej látky do organizmu.

 
autor: Henrieta Hudečková | JLF UK v Martine | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: vakcinológia, vakcína, očkovanie | příloh: 1 | zobrazeno: 4049x | publikováno: 8.6.2009 | poslední úpravy: 16.2.2016