MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Pediatrie, neonatologie

Pediatrické kazuistiky - PEDKAZ

Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0305 „Inovace povinného studijního předmětu pediatrie a vytvoření multimediálního textu pro praktickou výuku - Multimediální text pediatrie“

Webová stránka projektu s přístupem do kazuistik
Přihlášení uživatele: kontaktujte vedoucí projektu
MUDr. Barbora Ludíková
email: ludikova.b83@gmail.com
tel.: +420 605 250 138

Cílem projektu „Inovace povinného studijního předmětu pediatrie a vytvoření multimediálního textu pro praktickou výuku“je modernizace, zvýšení kvality a rozvoj vysokoškolské přípravy studentů Univerzity Palackého v Olomouci - Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd. Snahou je inovace stávajícího systému přípravy studentů vedoucí k větší informovanosti, flexibilitě a samostatnému rozhodování, které jsou nezbytné pro zvýšení jejich erudice a kvalifikace jako potřebné předpoklady zvýšení...

 
autor: Barbora Ludíková, Vladimír Mihál, Jan Potěšil | LF UP | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: interaktivní kazuistika, pediatrie | příloh: 2 | zobrazeno: 8648x | publikováno: 22. 11. 2013 | poslední úpravy: 30. 5. 2014

Flexibilná bronchoskopia v pediatrii

Bronchológia je veda o chorobách bronchov a pľúc, ich diagnostike a terapii. Veľký rozvoj zaznamenala najmä vďaka bronchoskopii. Dlhú dobu však bolo možné vyšetriť dýchacie cesty flexibilným bronchoskopom len dospelých. Rozmach detskej flexibilnej bronchoskopie umožnila až miniaturizácia optických prístrojov.

 
autor: Slavomír Nosáľ | JLF UK v Martine | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: bronchoskopia, flexibilná bronchoskopia | příloh: 1 | zobrazeno: 5949x | publikováno: 7. 5. 2009 | poslední úpravy: 16. 2. 2016

Prebiotiká & zdravý vývoj dieťaťa

Správna výživa v dojčenskom veku významne determinuje zdravý vývoj dieťaťa a jeho chorobnosť. Materské mlieko predstavuje ideálnu výživu pre dojča. Dojčenie je spojené s nižšou incidenciou infekčných chorôb a atopie. Všeobecne sa akceptuje, že intestinálna flóra dojčených detí chráni proti infekcii a je dôležitým stimulujúcim faktorom pre správny vývoj imunitného systému v postnatálnom období. Kľúčovú úlohu pri vzniku priaznivej črevnej mikroflóry s prevahou bifidobaktérií zohrávajú oligosacharidy materského mlieka, ktoré majú „prebiotické“ charakteristiky. Prebiotiká sú nestráviteľné súčasti stravy, ktoré cielene stimulujú rast a/alebo aktivitu jedného alebo malého počtu symbiotických baktérií hrubého čreva. Prebiotické formuly s obsahom galaktooligosacharidov a fruktooligosacharidov v pomere 9:1 majú porovnateľné prebiotické účinky ako materské mlieko.

 
autor: Ľudmila Podracká | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: prebiotiká, deti | příloh: 1 | zobrazeno: 6569x | publikováno: 18. 9. 2008

CRP C-Reaktívny Protein

CRP – je dôležitý indikátor zápalu, ktorý spoľahlivo rozlíši baktériovú a vírusovú infekciu, deteguje chronický a systémový zápal. CRP je užitočný marker na monitorovanie aktivity chorobného procesu a ATB liečby.

 
autor: Ľudmila Podracká | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: C - reaktívny protein | příloh: 1 | zobrazeno: 9625x | publikováno: 25. 7. 2008
 

Potravinová alergia a intolerancia v detskom veku

Potravinová alergia (PA) sprevádza ľudstvo od nepamäti. Už Hippocrates a Galén dokumentovali alergické reakcie po požití niektorých potravín, avšak vedomostný rozmach v tejto oblasti medicíny nastal až v dvadsiatom storočí. Poznatky o tomto pomerne častom ochorení sú značné, i keď na druhej strane treba priznať, že nie všetko chápeme do takých detailov, aby sme terapeuticky kauzálne „reštituovali“ porušenú funkciu imunity vedúcu k prejavom potravinovej alergie. Jej prevalencia, podobne ako aj v prípade mnohých iných alergických ochorení, stúpa, a to predovšetkým v detskom veku.

 
autor: Miloš Jeseňák | JLF UK v Martine | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: potravinová alergia, imunitný systém | příloh: 2 | zobrazeno: 6612x | publikováno: 14. 7. 2009 | poslední úpravy: 16. 2. 2016

Výživa v detskom veku

Výživa  už od najútlejšieho veku významnou mierou ovplyvňuje zdravie jedinca aj v neskoršom období života.  V  posledných rokoch nastáva významný pokrok a  objavujú sa viaceré zmeny vo výžive detí v jednotlivých vekových obdobiach. Na túto skutočnosť je poukázané v uvedenom  učebnom texte, ktorý  je určený pre študentov všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva a nemedicínskych odborov.

 
autor: Ľubica Jakušová | JLF UK v Martine | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: výživa, výživa detí | příloh: 1 | zobrazeno: 6222x | publikováno: 4. 5. 2009 | poslední úpravy: 16. 2. 2016

Juvenilná idiopatická artritída

Pojmom juvenilná idiopatická artritída (JIA) označujeme heterogénnu skupinu chorôb s rôznymi imunogenetickými predpokladmi, etiopatogenetickými mechanizmami ako aj klinickým priebehom a prognózou. Charakterizuje ju zápalové postihnutie kĺbov so začiatkom pred dosiahnutím 16. roku života.
Juvenilná idopatická artritída je najčastejšia reumatická choroba v pediatrii a patrí k najčastejším chronickým chorobám detského veku vôbec. Incidencia sa odhaduje na 10/100 000 detí a prevalencia 100/100 000 detí do 16. roku života.

 
autor: Veronika Vargová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: artritída, deti | příloh: 1 | zobrazeno: 7646x | publikováno: 5. 9. 2008

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou

Proteinúria je častý močový syndróm s ktorým sa denne stretáva pediater v klinickej praxi. Proteinúria môže byť prechodná alebo trvalá, glomerulárna a/alebo tubulárna. Pri diferenciálnej diagnostike je dôležité najprv určiť veľkosť a typ proteinúrie a až potom indikovať cielené vyšetrenia, ktoré pomôžu zistiť vyvolávajúcu príčinu. Hlavnou úlohou praktického pediatra a dorastového lekára je odlíšiť, či za proteinúriou sa skrýva ochorenie obličiek, ktoré si vyžaduje odborné nefrologické vyšetrenie. Včasné rozhodnutie je dôležité, lebo môže predísť a/alebo zabrániť trvalému poškodeniu obličiek.

 
autor: Ľudmila Podracká, Lászlo Kovács | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: Proteinúria, glomerulová proteinúria, tubulárna proteinúria, vyšetrovacie metódy, diferenciálno-diagnostický algoritmus | příloh: 1 | zobrazeno: 5568x | publikováno: 7. 7. 2008