MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Lékařská informatika a informační věda

Ako publikovať v biomedicínskych vedách

Tento vysokoškolský učebný text je určený študentom druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním na prírodné a lekárske vedy pri príprave na vedeckú prácu. Cieľovou skupinou sú diplomanti a doktorandi, ktorí začínajú pracovať vo vede. Text prevedie čitateľa cez jednotlivé fázy prípravy manuskriptu vrátane všeobecného prehľadu o získavaní relevantných informácií, dizajne experimentov a klinických štúdií, štatistickej analýze až po základné princípy písania odborných textov. Na konci by čitateľ mal vedieť nič menej ako čítať, písať a počítať, čo je základný predpoklad vedeckej práce.

 
autor: Peter Celec | LF UK v Bratislave | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Publikovanie, biomedicína, vedecká práca | příloh: 1 | zobrazeno: 4974x | publikováno: 27. 2. 2018

Bibliografická citace elektronického dokumentu

Intelektuální vlastnictví v ČR je chráněno autorským zákonem č. 121/2000 Sb., který stanovuje v jakých případech je možné použít výňatky z cizích děl, zároveň zdůrazňuje, že je autor práce povinen dodržovat citační etiku. Tato etika vyžaduje zveřejňování veškerých informačních pramenů, které byly pro danou práci použity. Obsahem tohoto příspěvku je přesná forma citace díla zveřejněného na tomto portálu.

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská etika a právo, Lékařská informatika a informační věda | klíčová slova: autorská práva, bibliografické citace, citační etika | zobrazeno: 9672x | publikováno: 17. 1. 2006 | poslední úpravy: 22. 9. 2015
 

Bezpečnosť práce s počítačom

Pri práci s počítačom je potrebné chrániť sa pred rôznymi negatívnymi vplyvmi. Ochranné opatrenia je možné vykonávať vo viacerých oblastiach. Základnou zásadou by však malo byť sledovanie vlastného zdravotného stavu. Je dôležité si uvedomiť, že aj malé bolesti (chrbtica, ramená, očí a pod.) môžu viesť k závažným poškodeniam. Predísť týmto problémom je možné napríklad správnym sedením pri počítači. Na druhej strane, zdravotné problémy a stavy, ktoré im predchádzajú, výrazne ovplyvňujú výkon pracovníkov.

 
autor: Jaroslav Majerník | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: ergonómia, ochrana zdravia | příloh: 1 | zobrazeno: 12103x | publikováno: 5. 3. 2008 | poslední úpravy: 16. 3. 2011