MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Lékařská informatika a informační věda

Ústav vědeckých informací

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

 
autor: Zuzana Dobiášová | 2.LF UK | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Výukové materiály, Edukační weby | příloh: 1 | zobrazeno: 2810x | publikováno: 7.5.2011

Fyzioterapie - Metodologie vědy a statistické zpracování dat Mgr. 2010/2011 1. ročník

E-learningový kurz

Výuka předmětu Metodologie vědy a statistické zpracování dat ve studijním programu Fyzioterapie - magisterské studium 1. ročník

 
autor: Jitka Feberová, Alena Havlínová, Lubomír Štěpánek, Kateřina Kieslingová, Radim Kubeš, Zuzana Dobiašová | 2.LF UK | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Výukové materiály, Elearningové kurzy | příloh: 1 | zobrazeno: 2531x | publikováno: 5.5.2011

Zdravotní laborant - Matematická statistika Bc 2010/2011

E-learningový kurz

Výuka předmětu Matematická statistika ve studijním programu Zdravotní laborant

 
autor: Jitka Feberová, Lubomír Štěpánek | 2.LF UK | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Výukové materiály, Elearningové kurzy | příloh: 1 | zobrazeno: 2688x | publikováno: 5.5.2011

Zdravotní laborant - Zdravotnická informatika Bc 2010/2011

Elearningový kurz předmětu Zdravotnická informatika ve studijním oboru Zdravotní laborant - bakalářské studium

 
autor: Jitka Feberová, Alena Havlínová, Kateřina Kieslingová, Radim Kubeš, Zuzana Dobiašová, Alexandra Polášková | 2.LF UK | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Výukové materiály, Elearningové kurzy | příloh: 1 | zobrazeno: 2798x | publikováno: 5.5.2011

Bibliografické zdroje

Primární zdroje. Standardizace klíčových slov v MeSH. Citace.

 

Statistika II.

Populace a výběr. Intervaly spolehlivosti. Hypotézy a významnost. Hypotézy o průměru. Hypotézy o rozptylu. Hypotézy o pořadových číslech. Hypotézy o alternativních hodnotách. Další statistické metody.
 

 
autor: Pavel Kasal, a kol. | 2.LF UK | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Populace, Populace, výběr, intervaly spolehlivosti, hypotézy | příloh: 1 | zobrazeno: 2318x | publikováno: 22.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010

Bezpečnosť práce s počítačom

Pri práci s počítačom je potrebné chrániť sa pred rôznymi negatívnymi vplyvmi. Ochranné opatrenia je možné vykonávať vo viacerých oblastiach. Základnou zásadou by však malo byť sledovanie vlastného zdravotného stavu. Je dôležité si uvedomiť, že aj malé bolesti (chrbtica, ramená, očí a pod.) môžu viesť k závažným poškodeniam. Predísť týmto problémom je možné napríklad správnym sedením pri počítači. Na druhej strane, zdravotné problémy a stavy, ktoré im predchádzajú, výrazne ovplyvňujú výkon pracovníkov.

 
autor: Jaroslav Majerník | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: ergonómia, ochrana zdravia | příloh: 1 | zobrazeno: 9689x | publikováno: 5.3.2008 | poslední úpravy: 16.3.2011
 

Fyzioterapie - Metodologie vědy a statistické zpracování dat Mgr. 2010/2011

E learningový kurz

Výuka předmětu Metodologie vědy a statistické zpracování dat ve studijním programu Fyzioterapie 2. ročník magisterského studia

 
autor: Jitka Feberová, Alena Veselková, Lubomír Štěpánek | 2.LF UK | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Výukové materiály, Elearningové kurzy | příloh: 1 | zobrazeno: 2582x | publikováno: 5.5.2011

Všeobecná sestra s rozšířenou výukou pediatrie - Informatika v ošetřovatelství Bc 2010/2011

E learningový kurz

Výuka předmětu Informatika v ošetřovatelství ve studijním programu Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství

 
autor: Jitka Feberová, Alena Havlínová, Kateřina Kieslingová, Radim Kubeš, Zuzana Dobiašová | 2.LF UK | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Výukové materiály, Elearningové kurzy | příloh: 1 | zobrazeno: 2539x | publikováno: 5.5.2011

Fyzioterapie – Informatika a výpočetní technika Bc 2010/2011

E-learningový kurz

Výuka předmětu Informatika a výpočetní technika ve studijním programu Fyzioterapie - bakalářské studium

 
autor: Jitka Feberová, Alena Havlínová, Kateřina Kieslingová, Radim Kubeš, Zuzana Dobiašová | 2.LF UK | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Výukové materiály, Elearningové kurzy | příloh: 1 | zobrazeno: 2451x | publikováno: 5.5.2011

Informace v medicíně

E-learningový kurz pro výuku předmětu Informace v medicíně - 2.ročník

 
autor: Jitka Feberová | 2.LF UK | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Výukové materiály, Elearningové kurzy | klíčová slova: informace v medicíně | příloh: 1 | zobrazeno: 2364x | publikováno: 15.10.2010

Statistika IV.

Efektivita vyšetření. Deterministické metody. Pravděpodobnostní metody. Bayseova metoda.

 
autor: Pavel Kasal, a kol. | 2.LF UK | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Pravděpodobnost, Bayesova věta, rozhodovací teorie, Deterministické metody, pravděpodobnostní metody, Bayseova metoda, rozhodovací strom | příloh: 1 | zobrazeno: 2250x | publikováno: 22.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010

Statistika I.

Historie a současnost. Základní rozdělení. Statistika v medicíně. Grafická reprezentace dat.

 
autor: Pavel Kasal, a kol. | 2.LF UK | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Statistika, data statistická - interpretace, Statistika, data statistická - interpretace, histogram, symetrie a nesymetrie dat | příloh: 1 | zobrazeno: 2289x | publikováno: 22.3.2009 | poslední úpravy: 7.6.2010

Bibliografická citace elektronického dokumentu

Intelektuální vlastnictví v ČR je chráněno autorským zákonem č. 121/2000 Sb., který stanovuje v jakých případech je možné použít výňatky z cizích děl, zároveň zdůrazňuje, že je autor práce povinen dodržovat citační etiku. Tato etika vyžaduje zveřejňování veškerých informačních pramenů, které byly pro danou práci použity. Obsahem tohoto příspěvku je přesná forma citace díla zveřejněného na tomto portálu.

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská etika a právo, Lékařská informatika a informační věda | klíčová slova: autorská práva, bibliografické citace, citační etika | zobrazeno: 7418x | publikováno: 17.1.2006 | poslední úpravy: 22.9.2015