MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Ostatní

Ako publikovať v biomedicínskych vedách

Tento vysokoškolský učebný text je určený študentom druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním na prírodné a lekárske vedy pri príprave na vedeckú prácu. Cieľovou skupinou sú diplomanti a doktorandi, ktorí začínajú pracovať vo vede. Text prevedie čitateľa cez jednotlivé fázy prípravy manuskriptu vrátane všeobecného prehľadu o získavaní relevantných informácií, dizajne experimentov a klinických štúdií, štatistickej analýze až po základné princípy písania odborných textov. Na konci by čitateľ mal vedieť nič menej ako čítať, písať a počítať, čo je základný predpoklad vedeckej práce.

 
autor: Peter Celec | LF UK v Bratislave | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Publikovanie, biomedicína, vedecká práca | příloh: 1 | zobrazeno: 4974x | publikováno: 27. 2. 2018

Testování jazykových dovedností studentů v terciární sféře ve výuce typu LSP

 Testování jazykových kompetencí studentů vysokých škol je tématem teoretických prací a článků jak mnoha filologů, tak i ostatních specialistů z různých oborů. Současně je však i tématem navýsost praktickým, protože často je jistá úroveň znalosti jazyka předpokladem nebo podmínkou pro výjezdy na zahraniční stáže, účast na mezinárodních konferencích a především pro odborné sebevzdělávání. Konference (proběhla v Hradci Králové dne 23.6.2014) byla pojata jako monotematická s širokým záběrem problematiky teorie a praxe testování a standardizace jazykové kompetence u neoborových studentů včetně studentů lékařských fakult. Příspěvky jsou řazeny abecedně, článek je uveden krátkou anotací a klíčovými slovy. Jsou uvedeny domovské instituce jednotlivých autorů příspěvků. Bibliografie je výčtem nejdůležitějších položek.
Z kolektiv organizátorů – editor PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
přednosta Ústavu jazyků
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
v Hradci...

 
autor: Jan Comorek, a kol. | LF UK Hr. Králové | disciplína: Ostatní | klíčová slova: jazyková kompetence, LSP výuka, testování, standardizace, jazyková kompetence, LSP, testování, standardizace | příloh: 1 | zobrazeno: 5504x | publikováno: 9. 7. 2014 | poslední úpravy: 5. 9. 2014

Autorský zákon v e-learningu

Záznam semináře prof.Ing. Vladimíra Smejkala, CSc. rektora Vysoké školy finanční a správní v Praze ze dne 7.6.2006.

 
autor: Milan Cejnek | 1.LF UK | disciplína: Ostatní | klíčová slova: autorská práva, autorský zákon | příloh: 2 | zobrazeno: 11854x | publikováno: 6. 11. 2006 | poslední úpravy: 28. 5. 2009
 

Prezentační dovednosti pro vysokoškolské pedagogy

 Video zachycuje monmenty z průběhu školení Prezentační dovednosti pro vysokoškolské pedagogy, které probíhalo v prostorách 1. LF UK a bylo určeno vysokoškolským pedagogickým pracovníkům. Video zpravoval CAS, team rektorátu Univerzity Karlovy v Praze s podporou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 
autor: Monika Hošťálková | 1.LF UK | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové video | klíčová slova: lék, balení, ošetřovatelství | příloh: 1 | zobrazeno: 6258x | publikováno: 22. 10. 2014

Efektivní eLearning v praxi

Efektivní eLearning v praxi jako moderní podpůrná výuková metoda výkladu v praktické výuce.
 
autor: Michal Andrlík, Josef Hlaváček | 1.LF UK | disciplína: Ostatní | zobrazeno: 9000x | publikováno: 8. 12. 2006 | poslední úpravy: 28. 5. 2009