MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Onkologie, radioterapie

Interní propedeutika – vyšetření dýchacího ústrojí

Interní propedeutika je základ medicíny a zasahuje do všech klinických oborů. Vyšetření dýchacího ústrojí je důležitá součást propedeutiky. Všeobecná část je věnována jednotlivým vyšetřovacím metodám s algoritmem zahrnujícím čtyři P - pohled, pohmat, poklep a poslech. Další část je věnována jednotlivým plicních syndromům - syndrom bronchiální obstrukce, pneumonický, pleuritický, přítomnosti vzduchu v pohrudniční dutině, dutinový, plicní venostázy, atelektatický, rozšíření průdušek, přítomnosti nádoru. Text je doplněný o obrazovou dokumentaci radiologických nálezů.

 
autor: Martina Doubková | LF MU | disciplína: Onkologie, radioterapie, Pneumologie, Radiologie a zobrazovací metody, Vnitřní lékařství, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: E-learning, Materiály k přednáškám | klíčová slova: interní propedeutika, vyšetření dýchacího ústrojí | příloh: 1 | zobrazeno: 3809x | publikováno: 27.11.2014 | poslední úpravy: 12.12.2014

Klinika dětské hematologie a onkologie

Oficiální stránky k výuce předmětu na 2.LF

 
autor: Jan Starý | 2.LF UK | disciplína: Hematologie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Edukační weby | příloh: 1 | zobrazeno: 3167x | publikováno: 7.5.2011

Význam molekulárního vyšetření u solidních nádorů dětského věku

výukový materiál - ošetřovatelství

 
autor: Jana Jašinská | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2165x | publikováno: 29.11.2010

Bolest v onkologii

výukový materiál - všeobecné lékařství, ošetřovatelství

 
autor: Josef Mališ | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2479x | publikováno: 18.11.2010 | poslední úpravy: 22.11.2010

Chemoterapie, hormonoterapie a podpůrná léčba

ošetřovatelství - výukový materiál

 
autor: Hubert Mottl | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 3046x | publikováno: 18.11.2010

Nádory jícnu a žaludku

speciální onkologie - výukový materiál

 
autor: Zdeněk Linke | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2256x | publikováno: 18.11.2010

Nádory plic, pleury a mediastina

speciální onkologie - výukový materiál

 
autor: Zdeněk Linke | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 3192x | publikováno: 18.11.2010

Kožní nádory

speciální onkologie - výukový materiál

 
autor: Zdeněk Linke | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2582x | publikováno: 18.11.2010

Nádory z endokrinně aktivních žláz

speciální onkologie - výukový materiál

 
autor: Zdeněk Linke | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2123x | publikováno: 18.11.2010

Rehabilitace na transplantační jednotce

výukový materiál - ošetřovatelství

 
autor: Petr Sedláček | 2.LF UK | disciplína: Hematologie, Onkologie, radioterapie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2239x | publikováno: 15.11.2010 | poslední úpravy: 15.12.2010

Biologie nádorů v ošetřovatelství

Ošetřovatelství - výukový materiál

Incidence nádorů: poměr počtu nových onemocnění/100 000 obyvatel/rok (400-700 u dospělých, 15 u dětí),
Prevalence nádorů: poměr počtu nemocných s určitým nádorem k počtu obyvatel v dané lokalitě v daném časovém okamžiku nebo k určitému datu,
Mortalita: počet zemřelých na zhoubný nádor/100 000 obyvatel/rok,
Letalita: v procentech poměr počtu zemřelých k počtu osob, které onemocněly stejným nádorem,
Přežití dětí a dospělých se zhoubnými nádory, Etiologie a patogeneze nádorového procesu,
Onkogeny, antionkogeny, Dědičná nádorová onemocnění, Nádorová imunologie, Biologie nádoru

 
autor: Jan Starý | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Biologie nádorů v ošetřovatelství | příloh: 1 | zobrazeno: 2178x | publikováno: 12.11.2010 | poslední úpravy: 10.9.2013

Specifické nádory dětského věku (lymfomy, germinální nádory, nádory mozku)

Speciální onkologie - výukový materiál, 5. ročník

 
autor: Edita Kabíčková | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 3475x | publikováno: 8.7.2010

Akutní komplikace způsobené nádorovým onemocněním

Obecná onkologie - výukový materiál, 5. ročník

 
autor: Edita Kabíčková | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2329x | publikováno: 14.6.2010

Nádorová onemocnění u dospívajících

Speciální onkologie - výukový materiál, 5. ročník

 
autor: Hubert Mottl | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2197x | publikováno: 10.6.2010

Nové a perspektivní terapeutické postupy v onkologii

Obecná onkologie - materiál k výuce PVP Vybrané kapitoly z dětské onkologie, 5. ročník

 
autor: Tomáš Eckschlager | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2239x | publikováno: 9.6.2010
 

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey

Identifikácia včasných diagnostických biomarkerov, ktorá umožní identifikáciu vysoko rizikových pacientov pred vznikom rozvinutých štádií ochorenia umožní ich cielenú, personalizovanú liečbu.

Rozvojom nových metód v oblasti cytogenetiky a molekulovej biológie sa veľmi rýchlo rozrastajú poznatky o chromozómových abnormalitách, molekulových zmenách a regulátoroch bunkového cyklu. Viaceré chromozómové abnormality a zmeny v regulátoroch bunkového cyklu predstavujú významné prognostické faktory MMU.

Práca uvádza poznatky o základoch alterácie génov, proteínov, signálnych dráh súvisiacich s malígnou transformáciou bunky, chromozómových abnormalitách, informáciu o epigenetickej deregulácii expresie tumor-supresorových génov a génov podieľajúcich sa na procesoch metastázovania.

 

 
autor: Alena Furdová, Božena Smolková, Zuzana Svetlošáková, Kristína Horkovičová, Pavel Babál, Daniel Bohmer, Zoltán Oláh | LF UK v Bratislave | disciplína: Biologie, Oftalmologie, optometrie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: malígny melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, BAP1, RASSF1A, CTNNB, SOX2, DNA, signálne dráhy, alterácie génov, malígny melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, DNA, signálne dráhy | příloh: 1 | zobrazeno: 3662x | publikováno: 1.5.2014 | poslední úpravy: 29.5.2014

nádory GIST

speciální onkologie - výukový materiál, 5. ročník

 
autor: Kateřina, Kubáčková | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2697x | publikováno: 11.1.2011

Diagnostika nádorových onemocnění

výukový materiál - všeobecné lékařství, ošetřovatelství

 
autor: Josef Mališ | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2639x | publikováno: 18.11.2010

Onkologie - ošetřovatelství

výukový materiál - ošetřovatelství

 
autor: Josef Koutecký | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2561x | publikováno: 18.11.2010

Nádory prsu

speciální onkologie - výukový materiál

 
autor: Jana Prausová | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2938x | publikováno: 18.11.2010

Nádory štítné žlázy

speciální onkologie - výukový materiál

 
autor: Zdeněk Linke | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2296x | publikováno: 18.11.2010

Nádory mozku

speciální onkologie - výukový materiál

 
autor: Zdeněk Linke | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2506x | publikováno: 18.11.2010

Hormonální terapie

speciální onkologie - výukový materiál

 
autor: Zdeněk Linke | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2056x | publikováno: 18.11.2010

Onkologie v ošetřovatelství

výukový materiál - ošetřovatelství

 
autor: Jana Prausová | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 1976x | publikováno: 15.11.2010

Transplantace kmenových buněk krvetvorby

výukový materiál - ošetřovatelství

 
autor: Blanka Nagyová | 2.LF UK | disciplína: Hematologie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2934x | publikováno: 15.11.2010

CLL, myeloproliferativní onemocnění, MDS

 CLL, myeloproliferativní onemocnění, MDS

 
autor: Lucie Šrámková | 2.LF UK | disciplína: Hematologie, Onkologie, radioterapie, Vnitřní lékařství | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 3789x | publikováno: 4.10.2010 | poslední úpravy: 14.1.2011

Molekulární genetika v diagnostice a výzkumu dětských akutních leukemií

Speciální onkologie - výukový materiál, 5. ročník

 
autor: Jan Trka | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2289x | publikováno: 16.6.2010

Podpůrná léčba v onkologii

Obecná onkologie - výukový materiál, 5. ročník

 
autor: Edita Kabíčková | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 4814x | publikováno: 14.6.2010

Chemoterapie

Obecná onkologie - výukový materiál, 5. ročník

 
autor: Hubert Mottl | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2454x | publikováno: 10.6.2010

Epidemiologie, etiologie a biologie nádorových onemocnění, nádorová imunologie, laboratorní diagnostika

Obecná onkologie - materiály k přednáškám, 5. ročník

 
autor: Tomáš Eckschlager | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 3270x | publikováno: 9.6.2010
MEF strana 1
1
strana 2
2
Další