MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 24 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 1

Základy MR diagnostiky
..klíčová slova: magnetická rezonance, sekvence, spin, echo, T1 vážení, T2 vážení, gradient, cívka..

Ascending aorta replacement and repair of aortic valve because of ascending aorta aneurysm and bicuspid aortic valve with regurgitation
.. values: physiological Imaging methods: Echocardiography: aortic valve cusps – BAV, Ao..

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)
.. Ambulatory investigations: Transthoracic ECHO 14 months before surgery: Mitral valve –..

Mitral valve replacement and MAZE procedure because of mitral valve stenosis and paroxysmal atrial fibrillation
.. of focal infection. Imaging methods: ECHO: aorta bulb 29mm, ascending aorta 28mm, aortic..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. Ambulantné vyšetrenia: Transtorakálne ECHO 14 mesiacov pred operáciou: Mitrálna chlopňa - ob..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. Lab. výsledky: v norme Zobrazovacie metódy: Echokardiografia: Aortálne cípy – susp. BAV, Ao ..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. fokálnej infekcie. Zobrazovacie metódy: ECHO: aorta bulbus 29mm, ascendentná aort 28mm, cípy a..

Constrictive pericarditis, reoperation
.. pectoris. Coronarography do not validate IHD. Echocardiography shows calcification of pericardium..

Aortic valve replacement because of aortic valve stenosis, repair of tricuspid valve because of regurgitation
.. Patient with aortic valve stenosis documented by echocardiography accepted to the cardiology..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. sine NA: neguje SA: dôchodkyňa TO: Pacientka s echokardiograficky dokumentovanou závažnou aortálnou s..

Aortocoronary bypass
.. Lab.: normal values Imaging methods: ECHO: Aortosclerosis. Dilatated aortic bulb (41 mm),..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. Koronarografické vyšetrenie vylučuje ICHS. Pri echokardiografickom vyšetrení u pacienta zistené ka..

Aortokoronárny bypass
.. Lab. výsledky: v norme Zobrazovacie metódy: ECHO (záver): Aortoskleróza. Dilatovaný bulbus aorty (..

Cardiac tamponade due to cardiac metastases
.. without pulmonary congestion. Transthoracic echocardiography showed large pericardial effusion of..

Journey of a swallowed wooden stick to the liver
.. showed bilateral lipoid changes of kidneys. Echo cardiogram described hypertrophic cardiomyopathy..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. nálezu. Konzervatívna liečba mala iba prechodný efekt zníženia teplôt. Vzhľadom na známky rozv..

Autoimmune hepatitis
.. cysts of left kidney, cysts of right kidney. Echocardiography: without dilatation of heart..

Posterior wall myocardial infarction
.. examination and the course of hospitalization: - Echocardiography – TTE (conclusion): LV without..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. čiare dosahuje 16,5 cm, primeranej echogenity, bez zjavných ložiskových echozmien. Sl..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. Na odporúčané kontroly ORL lekárom a onkológom nechodila. Dlhodobo neužívala žiadne lieky, abúzy neg..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. neliečená na žiadne ochorenia, k lekárom nechodila. Lieková anamnéza: Pravidelne neužívala žia..

STEMI zadnej steny
.. pri príjme: SR, fr. 73/min, el os +40°, prechodová zóna V3-V4, PQ 140ms, QRS 80ms, STD 2mm V..

Klinicko-anatomické aspekty kardiovaskulárneho a lymfatického systému
.. celý perikard. Stav sa často zisťuje náhodne pri echokardiografickom vyšetrení. Častejšie býva asoc..

Autoimunitná hepatitída
.. sa nejedná o infekčnú etiológiu hepatopatie. ECHOKG: bez dilatácie dutín srdca, bez známok cor pu..