MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Oftalmologie, optometrie

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU

Zrak poskytuje vyše 80 % informácií o okolitom svete. Informuje o tvare, veľkosti, detailov a pohybu predmetov, ďalej o ich jase, čierno-bielom i farebnom kontraste a aj o ich rozmiestnení v priestore. Zrak vplýva aj na udržanie biorytmu.

Podporené grantom KEGA 008-UK - 4/2014.

 
autor: Zoltán Oláh, Alena Furdová, Vladimír Krásnik | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Zrakový vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového centra v kôre mozgu | příloh: 1 | zobrazeno: 2640x | publikováno: 20.5.2014 | poslední úpravy: 21.5.2014

Suché oko

Syndróm suchého oka (dry eye syndrom) je v poslednom čase jedno z ochorení, ktorému ešte donedávna nikto nevenoval veľkú pozornosť a taktiež nebola vytvorená presná definícia na presné celosvetové stanovenie tejto diagnózy. Ako sa však do popredia začali dostávať elektronické zariadenia, hlavne počítač, čoraz viac ľudí začalo mať ťažkosti ako rezanie a pálenie. Pri tomto zvyšujúcom sa trende bola pred 10 rokmi vytvorená jednotná klasifikácia. Táto nová diagnóza sa začala čoraz viac skúmať a samozrejme sa hľadali jednoduché diagnostické postupy, ktoré by každý pacient mohol podstúpiť a zároveň by tieto pre neho neboli traumatickým zážitkom.

 
autor: Alena Furdová, Kristína Horkovičová, Ivana Krčová, Zoltán Oláh, Andrej Fogelton | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: suche oko, slzný film, slzné cesty | příloh: 1 | zobrazeno: 2822x | publikováno: 22.4.2014

Refrakce

Příspěvek je určen studentům 4. ročníku magisterského studia medicíny 2.LF v rámci bloku Oftalmologie.

 

Rohovka

Příspěvek je určen studentům 4. ročníku magisterského studia medicíny 2.LF v rámci bloku Oftalmologie

 
autor: Jiří Cendelín | 2.LF UK | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: rohovka, rohovka | příloh: 1 | zobrazeno: 2885x | publikováno: 1.10.2010

Glaukom u dětí

Příspěvek je určen studentům 4. ročníku magisterského studia medicíny 2.LF v rámci bloku Oftalmologie.

 
autor: Aleš Filouš | 2.LF UK | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: glaukom, dětský glaukom, glaukom | příloh: 1 | zobrazeno: 3253x | publikováno: 30.6.2010 | poslední úpravy: 7.7.2010

Choroby zadního segmentu oka - čtvrtá část

Příspěvek je určen studentům 4. ročníku magisterského studia medicíny 2. LF v rámci stáží oftalmologie. Čtvrtá část prezentace. 
 

 
autor: Dagmar Dotřelová | 2.LF UK | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: sítnice, sítnice | příloh: 1 | zobrazeno: 2584x | publikováno: 8.6.2010

Choroby zadního segmentu oka - druhá část

Příspěvek je určen studentům 4. ročníku magisterského studia medicíny 2. LF v rámci stáží oftalmologie. Druhý díl prezentace.

 
autor: Dagmar Dotřelová | 2.LF UK | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: sítnice, sítnice | příloh: 1 | zobrazeno: 2548x | publikováno: 8.6.2010

Strabismus

Příspěvek je určen studentům 4. ročníku magisterského studia medicíny 2. LF v rámci stáží oftalmologie

 
autor: Milan Odehnal | 2.LF UK | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: strabismus, strabismus | příloh: 1 | zobrazeno: 2594x | publikováno: 8.6.2010

Diferenciální diagnostika červeného oka

Příspěvek je určen studentům 3. ročníku magisterského studia medicíny 2. LF v rámci interní propedeutiky

 
autor: Jana Štěpánková | 2.LF UK | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: červené oko, diferenciální diagnostika, červené oko, diferenciální diagnostika | příloh: 1 | zobrazeno: 3418x | publikováno: 8.6.2010
 

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey

Identifikácia včasných diagnostických biomarkerov, ktorá umožní identifikáciu vysoko rizikových pacientov pred vznikom rozvinutých štádií ochorenia umožní ich cielenú, personalizovanú liečbu.

Rozvojom nových metód v oblasti cytogenetiky a molekulovej biológie sa veľmi rýchlo rozrastajú poznatky o chromozómových abnormalitách, molekulových zmenách a regulátoroch bunkového cyklu. Viaceré chromozómové abnormality a zmeny v regulátoroch bunkového cyklu predstavujú významné prognostické faktory MMU.

Práca uvádza poznatky o základoch alterácie génov, proteínov, signálnych dráh súvisiacich s malígnou transformáciou bunky, chromozómových abnormalitách, informáciu o epigenetickej deregulácii expresie tumor-supresorových génov a génov podieľajúcich sa na procesoch metastázovania.

 

 
autor: Alena Furdová, Božena Smolková, Zuzana Svetlošáková, Kristína Horkovičová, Pavel Babál, Daniel Bohmer, Zoltán Oláh | LF UK v Bratislave | disciplína: Biologie, Oftalmologie, optometrie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: malígny melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, BAP1, RASSF1A, CTNNB, SOX2, DNA, signálne dráhy, alterácie génov, malígny melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, DNA, signálne dráhy | příloh: 1 | zobrazeno: 3575x | publikováno: 1.5.2014 | poslední úpravy: 29.5.2014

Refrakčné chyby oka

Predpokladom emetropie je dokonalosť a vyváženosť lámavého systému oka.

Poruchy lámavosti (refrakcie) - ametropie -  sú stavy, kedy paralelné lúče nie sú koncentrované tak, aby obraz bol vytvorený presne na sietnici. U emetropického oka musí byť zachovaný správny pomer medzi lámavým systémom a dĺžkou oka. U očí ametropických je tento pomer porušený, obraz vzniká za alebo pred sietnicou. Ak lámavý systém nie je rotačne súmerný, nevzniká jednoduché ohnisko a vzniká astigmatizmus.

 

 
autor: Alena Furdová, Zoltán Oláh | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: ametropia, emetropia, myopia, hypermetropia, astigmatizmus, anizometropia, anizeikonia, aberácia, presbyopia, akomodácia | příloh: 2 | zobrazeno: 3963x | publikováno: 17.10.2012 | poslední úpravy: 31.3.2014

Glaukom

Příspěvek je určen studentům 4. ročníku magisterského studia medicíny 2.LF v rámci bloku Oftalmologie.

 
autor: Jiří Záhlava | 2.LF UK | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Glaukom, Glaukom | příloh: 1 | zobrazeno: 3098x | publikováno: 19.10.2010

Katarakta u dětí

Příspěvek je určen studentům 4. ročníku magisterského studia medicíny 2.LF v rámci bloku Oftalmologie.

 
autor: Aleš Filouš | 2.LF UK | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: katarakta, katarakta dětí, katarakta | příloh: 1 | zobrazeno: 3245x | publikováno: 30.6.2010

Vyšetřovací postup v oftalmologii

Příspěvek je určen studentům 4. ročníku magisterského studia medicíny 2. LF v rámci stáží oftalmologie.
 

 
autor: Jana Štěpánková | 2.LF UK | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: oftalmologie, oftalmologie | příloh: 1 | zobrazeno: 3834x | publikováno: 8.6.2010

Choroby zadního segmentu oka - třetí část

Příspěvek je určen studentům 4. ročníku magisterského studia medicíny 2. LF v rámci stáží oftalmologie. Třetí část prezentace.

 
autor: Dagmar Dotřelová | 2.LF UK | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: sítnice, sítnice | příloh: 1 | zobrazeno: 2329x | publikováno: 8.6.2010

Choroby zadního segmentu oka - první část

Příspěvek je určen studentům 4. ročníku magisterského studia medicíny 2. LF v rámci stáží oftalmologie

 
autor: Dagmar Dotřelová | 2.LF UK | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: sítnice, sítnice | příloh: 1 | zobrazeno: 2758x | publikováno: 8.6.2010

Nejčastější oční choroby ve stáří

Příspěvek je určen studentům 5. ročníku magisterského studia medicíny 2. LF v rámci interny