MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Nelékařské zdravotnické vědy

Problematika menšin a ošetřovatelská péče. Studijní opora pro kombinované studium.

Text poskytuje studijní oporu ve výuce multikulturního ošetřovatelství a problematiky menšin v souvislosti s poskytováním ošetřovatelské péče. Reprodukuje čtenářům ucelené charakteristiky (kulturní, náboženské, sociální...) vybraných etnických skupin obyvatelstva. Rozšiřuje poznatky v oblasti multikulturality a věnuje se otázkám integrity v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

 
autor: Jana Horová | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: multikulturní, menšiny, ošetřovatelská péče | příloh: 1 | zobrazeno: 1490x | publikováno: 21. 5. 2020

Duté orgány trávicího systému.

Publikace "Duté orgány trávicího systému, pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty" je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie z trávicího systému.                                  

 
autor: Miroslava Čedíková | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, trávicí systém, střevo, žaludek, jícen, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 979x | publikováno: 2. 4. 2020 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Dutina ústní. Pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty.

 Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie z dutiny ústní. Klíčová slova: histologie, trávicí systém, dutina ústní, pracovní sešit.

                                                       

 
autor: Miroslava Čedíková | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, trávicí systém, dutina ústní, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 1099x | publikováno: 4. 3. 2020 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Fyzikální a technické základy elektrokardiografie

Materiál je zaměřený na fyzikální a technické základy elektrografie pro studenty prvních ročníků zdravotnických a lékařských fakult. Zabývá se stručným zopakováním principů měření napětí, popisuje převodní systém srdeční a jeho elektrické projevy. Následují text se zabývá podstatou snímání EKG a přístroji k tomu určenými, popisem srdečních svodů a EKG křivky. V závěru je pak zmíněna elektrická osa srdeční a její stanovení.

 
autor: Lukáš Bolek, a tým pracovníků Ústavu biofyziky LF v Plzni | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Elektrokardiografie | příloh: 1 | zobrazeno: 1331x | publikováno: 24. 2. 2020 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Atlas histologie

Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Atlas obsahuje mikroskopické fotografie histologických preparátů a jejich popisky.                                                          

                                                  
 

 
autor: Miroslava Čedíková | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, atlas, fotografie | příloh: 1 | zobrazeno: 1110x | publikováno: 4. 2. 2020 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Pojivová tkáň. Pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty.

 Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie z pojivové tkáně.

                                                                                   

 
autor: Miroslava Čedíková | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, pojivová tkáň, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 1108x | publikováno: 4. 11. 2019 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Andragogika a edukace v ošetřovatelství. Studijní opora pro kombinované studium.

 Text poskytuje studijní oporu ve výuce předmětu Andragogika a edukace v ošetřovatelství. Objasňuje ukotvení andragogiky a edukace v systému pedagogických věd a seznamuje čtenáře se základními principy vzdělávání dospělých, základy didaktiky a edukace nejen pacientů, ale i ošetřovatelského personálu. Příspěvek se také zabývá specifiky edukačního působení u vybraných skupin pacientů (senioři, cizinci...).

 
autor: Jana Horová | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: andragogika, edukace, ošetřovatelství | příloh: 1 | zobrazeno: 1606x | publikováno: 17. 4. 2019 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření

Laboratorní vyšetření nezačíná přidáním činidla ke vzorku, ale přípravou pacienta, odběrem vzorku, transportem do laboratoře, analýzou, kontrolou výsledku a jeho předáním ošetřujícímu lékaři.Součástí tohoto materiálu je popis tohoto laboratorního procesu.  

                    

 
autor: Jaroslav Racek | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Laboratorní vyšetření | příloh: 1 | zobrazeno: 1548x | publikováno: 3. 12. 2018 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Den na operačním sále - operační sál

 Video "Den na operačním sále - operační sál" je určené studentům oboru ošetřovatelství a porodní asistence.
Přiblíží studentům prostorové uspořádání operačních sálů, přípravu sestry instrumentářky k operaci, úlohu obíhající sestry i péči sestry o operační nástroje. Video lze využít při výuce chirurgického ošetřovatelství, ošetřovatelských postupů nebo perioperační péče.

 
autor: Kateřina Ratislavová, Bc. Blanka Drápelová | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: operační sál, perioperační péče, sestra | zobrazeno: 1711x | publikováno: 14. 11. 2018 | poslední úpravy: 7. 5. 2020

Referenční hodnoty

Referenční hodnoty potřebujeme znát pro správné zhodnocení výsledku laboratorního vyšetření. Jsou popsány metody jejich určení a rozdíly od diskriminačního limitu a tzv. cut-off hodnoty.

                                                                                                                         

 
autor: Jaroslav Racek | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: referenční hodnoty, diskriminační limit, cut-off hodnota | příloh: 1 | zobrazeno: 2277x | publikováno: 7. 11. 2018 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Vyšetření moči

Chemické vyšetření moči a močového sedimentu patří k základním analýzám, které  se provádějí u všech hospitalizovaných nemocných. Základní vyšetřní moči provádí i praktický lékař ve své ordinaci. K vyšetření se užívají diagnostické proužky a jejich zabarvení se pak srovnává se stupnicí okem, nebo reflexní fotometrií.

 
autor: Jaroslav Racek | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: VYšetření moči, močový sediment | příloh: 1 | zobrazeno: 2065x | publikováno: 19. 9. 2018 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Diabetes mellitus

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Východiská. Definícia diabetu. Diabetes a Seniori. Diabetes a geriatrické syndrómy. Klinické odporúčania pre liečbu a starostlivosť o pacientov s DM 2. typu. Nefarmakologické odporúčania pre DM 2 . Fyzická aktivita a DM 2. Výživa a DM 2. Komplexná starostlivosť o pacienta s DM 2 typu. Odporúčané hodnoty kompenzácie DM 1 a 2 typu. Terapia DM 2 typu. Liečba DM 2. typu Inzulínom. Komplikácie DM 2. Diabetická noha.

 
autor: Jana Nemcová | JLF UK v Martine | disciplína: Diabetologie, dietetika, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: diabetes, diabetes a senior | příloh: 1 | zobrazeno: 3736x | publikováno: 19. 6. 2015
 

Dýchací systém. Pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty.

Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie z dýchacího systému.

                                                                                                             

 
autor: Miroslava Čedíková | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, dýchací systém, plíce, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 953x | publikováno: 13. 4. 2020 | poslední úpravy: 23. 6. 2020

Žlázy přidružené k trávicímu systému

Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Dílo obsahu základní informace o žlazách přidružených k trávicímu systému, jejich mikroskopické fotografie s popisky a jednoduchá schémata.

                                                    

 
autor: Miroslava Čedíková | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, játra, žlučník, slinivka břišní | příloh: 1 | zobrazeno: 989x | publikováno: 9. 3. 2020 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Deník ošetřovatelské praxe – Intenzivní péče

Cílem ošetřovatelské praxe je seznámit všeobecnou sestru s koncepcí a vývojem intenzivní medicíny, poskytnout základní informace o krizovém managementu a jeho součinnosti v rámci integrovaného záchranného systému a připravit ji pro poskytování základní a rozšířené podpory života u pacientů starších 10 let, u kterých dochází k selhávání základních životních funkcí nebo, kde toto selhání bezprostředně hrozí. Studující se v průběhu praxe zapojí do péče o nemocné v souladu s platnou legislativou v oboru Všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí – Sestra pro intenzivní péči. Deník ošetřovatelské praxe je praktickou pomůckou pro jednotlivé moduly odborné praxe.

 
autor: Petra Juřeníková, Zdeňka Knechtová, Olga Suková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: intenzivní péče, intenzivní medicína, krizový management, integrovaný záchranný systém, ošetřovatelské výkony | příloh: 1 | zobrazeno: 1949x | publikováno: 28. 2. 2020

FYZIOLOGIE pro zdravotní laboranty

 Výukový materiál „Fyziologie pro zdravotní laboranty je určen především studentům studijního oboru „Zdravotní laborant“, ale nejen jim. Je vytvořen se záměrem poskytnout všem studentům se zájmem o fyziologii studijní osnovu s přehledem klíčových slov a vysvětlením základních pojmů. Zároveň dílo obsahuje doplňující otázky a soubor kontrolních otázek, které poslouží studentům k ověření získaných znalostí. Správnost odpovědí si zkontrolujete v přiloženém klíči k otázkám.

 
autor: Eliška Mistrová | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Fyziologie, buňka | příloh: 8 | zobrazeno: 2165x | publikováno: 12. 2. 2020 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Nervová tkáň. Pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty.

Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie z nervové tkáně.

                                                                                       

 
autor: Miroslava Čedíková | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, pojivová tkáň, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 1092x | publikováno: 2. 12. 2019 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Svalová tkáň. Pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty.

Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie ze svalové tkáně.                                                                                                                                                                

 
autor: Miroslava Čedíková | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, svalová tkáň, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 971x | publikováno: 2. 10. 2019 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

H o r m o n y

Hormony jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy) do krve. Tou jsou dopraveny k místu určení. Ve tkáních se vážou na specifické receptory buněčné membrány či jádra a nastartují změnu metabolismu – buňka reaguje na hormon.
              

                                

 
autor: Jaroslav Racek | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Hormony, endokrinologie | příloh: 1 | zobrazeno: 2513x | publikováno: 21. 12. 2018 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Trendy v laboratorní medicíně

Prezentace dokumentuje bouřlivý rozvoj laboratorní medicíny v 21. století a uvádí její hlavní rysy a trendy do budoucnosti.

                                         

 
autor: Jaroslav Racek | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: laboratorní medicína | příloh: 1 | zobrazeno: 1263x | publikováno: 28. 11. 2018 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Laboratorní vyšetření u onemocnění trávicího traktu

Laboratorní vyšetření je u onemocnění trávicího traktu z velké části nahrazeno endoskopickými a zobrazovacími metodami, přesto má však stále svůj význam. Seznamte se s nejdůležitějšími laboratorními metodami, užívanými v gastroenterologii v současnosti.                                                                                                     

 
autor: Jaroslav Racek | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: trávicí trakt, laboratorní vyšetření | příloh: 1 | zobrazeno: 1592x | publikováno: 14. 11. 2018 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Funkční zkoušky ledvin

Laboratorní vyšetření má zásadní význam pro posouzení funkce ledvin (glomerulární filtrace i funkce tubulů). Vyšetření proteinurie, albuminurie a hematurie umožní zachytit onemocnění ledvin v počátečních stadiích. Konečně u pacientů se selháním ledvin umožňuje laboratorní vyšetření odhalit metabolické odchylky a adekvátně je pak léčit.

 
autor: Jaroslav Racek | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: proteinurie, albuminurie, hematurie | příloh: 1 | zobrazeno: 1847x | publikováno: 18. 10. 2018 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo

Prednášky sú zamerané na ošetrovateľstvo ako vedný odbor, jeho koncepciu, profesijné a legislatívne normy, registráciu a reguláciu ošetrovateľského povolania. Ďalej sa venujeme odbornej terminológii, klasifikačným systémom v ošetrovateľstve so zameraním na NNN alianciu, tiež kvalite poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, nástrojom kontinuálneho zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti - štandardom a mapám ošetrovateľskej starostlivosti. Prednášky sú ďalej zamerané na vznik a vývoj konceptuálnych modelov. Charakterizujeme biomedicínsky model, hlavné východiská vzniku konceptuálnych modelov, metaparadigmatický systém ošetrovateľstva. Podrobnejšie sa venujeme Nightingaleovej environmentálnemu modelu, Hendersonovej modelu štrnástich ľudských potrieb a Oremovej modelu sebaopatery. Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi.

 
autor: Katarína Žiaková, Dominika Kalánková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: ošetrovateľstvo ako vedný odbor, úlohy a rola sestry, bezpečnosť pacienta, ošetrovateľská terminológia, konceptuálne modely | příloh: 11 | zobrazeno: 5274x | publikováno: 14. 6. 2018