MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 5

Možnosti použití obrazových detektorů Medipix2 v RTG mamografii

Možnosti použití obrazových detektorů Medipix2 v RTG mamografii

Diplomová práce: Rentgenová mamografie se používá ke zobrazení vnitřních struktur prsu.V současnosti se stále více prosazují detektory pro celoplošnou digitální mamografii (FFDM) proti klasickým mamografickým filmům. Digitální zobrazování v mamografii zkvalitňuje proces zobrazení a tím i diagnostiku samotnou. Medipix2 byl speciálně vyvinut jako detektorpro přímou digitální radiografii (DDR) a zatím se používá jenom ve výzkumu. Cílem mépráce bylo zjistit jeho možnosti použití v rtg mamografii za pomoci nízkokontrastního avysokokontrastního mamografického fantomu. Tyto fantomy simulují ženský prs a používajíse k hodnocení kvality zobrazení mamografického zařízení. Při měření na nízkokontrastníhofantomu se hodnotí počet zobrazených objektů, které jsou součástí fantomu. V tomto případědetektor Medipix2 plně vyhovuje požadavkům na zobrazení. U vysokokontrastního fantomuse hodnotí dosažitelnost rozlišení, které se udává v počtu párů čar na milimetr tzv. prostorová frekvence. Pro dosažení požadovaného rozlišení je třeba umístit fantom dále od detektoru tj.použít zvětšení.

 
autor: Jiří Dammer | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: E-learningové kurzy | klíčová slova: Detektorů, Mamografii, Medipix2, Možnosti, Obrazových, Použití, RTG, mamografie, radiologická technologie | příloh: 1 | zobrazeno: 14579x | publikováno: 23. 1. 2007 | poslední úpravy: 23. 1. 2013

RTG obrazy cýst v kostných štruktúrach čeľusti a sánky

RTG obrazy cýst v kostných štruktúrach čeľusti a sánky

Cysta predstavuje patologickú dutinu s vlastnou výstelkou. Býva vyplnená tekutou, alebo tuhšou hmotou, ktorá je produktom tejto výstelky, alebo orgánu, v ktorom sa cysta nachádza. V našom prípade ide o cysty lokalizované v kostných štruktúrach čeľusti a sánky, a to cysty odontogénne alebo neodontogénne.

 
autor: Jarmila Klemová, Andrej Jenča, Eugen Ďurovič | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: RTG, odontogénne cysty, neodontogénne cysty | příloh: 1 | zobrazeno: 9258x | publikováno: 19. 12. 2009 | poslední úpravy: 14. 10. 2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 18 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 24

Srdce a cévy hrudníku
.. pak nabízíme zobrazení a projekci srdce na RTG snímcích nebo CT hrudníku. ..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. nález v medziach normy. Zobrazovacie metódy: RTG posteroanteriórna snímka hrudníka: pľúcny pare..

Pleuropneumónia
.. pacienta bola odoslaná obvodným lekárom pre RTG nález pravostrannej pneumónie. Subjektívne ud..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. zhryz, Angle III. trieda (obr. 5, 6, 7, 8, 9) RTG vyšetrenie (r. 2008) Začínajúca obliterácia dreň..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. ponechaná permanentná fibrilácia predsiení. RTG a CT vyšetrenie potvrdzuje pericarditis ..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. Ponechaný na spontánnu resorbciu, kontrolný RTG bez PNO. Na 8. pooperačný deň prepustený do amb..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. stoji boli viditeľné hladinky (znak ilea, keď na RTG snímke vidieť v kľučkách tekutinu a nad ňou bubli..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. s ľahkou leukopéniou. Zobrazovacie metódy: RTG posteroanteriórna snímka hrudníka: tieň srdca obo..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. infiltratívne zmeny pľúcneho parenchýmu podľa RTG hrudníka. Pacient bol bez významnejšieho pr..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. boli taktiež bez patologického nálezu. Na RTG snímku hrudníka bola popísaná iba mierne vyššie u..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. mmol/l, SaO2 91,30% Zobrazovacie metódy: RTG snímka hrudníka: s prihliadnutím na výraznú ľavo..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. a hraničnou acidózou Zobrazovacie metódy: RTG snímka hrudníka: bez infiltratívnych zatienení, c..

Constrictive pericarditis, reoperation
.. RIA – left anterior descending artery; RTG – X ray picture; SR – sinus rhythm;..

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)
.. – pneumothorax; RA – right atrium; RTG – X-ray picture; SR – sinus rhythm;..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. a ľahko rozšírený (známka zápalu) (Obr. 1). RTG hrudníka a brucha bolo bez patologického nálezu. ..

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)
.. liekovej anamnézy. Zobrazovacie metódy: RTG vyšetrenie - na záhryzových snímkach prítomne výp..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. hyponatriémiou. Zobrazovacie metódy: • RTG posteroanteriórna snímka hrudníka: bez čerstvých ..

Manažment karcinómu prsníka
.. rodinná anamnéza: BRCA gény, časté vyšetrenie RTG a CT hrudníka, obezita, stres, depresie. Liečba ..