MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Akutní medicína (0)
Anatomie (3)
Anesteziologie a intenzivní medicína (0)
Biofyzika (12)
Biologie (1)
Dermatologie (2)
Diabetologie, dietetika (1)
Endokrinologie, metabolismus (1)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (3)
Farmakologie (2)
Fyziologie a patologická fyziologie (5)
Gastroenterologie, hepatologie (6)
Geriatrie (1)
Hematologie (0)
Histologie, embryologie (3)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (4)
Imunologie, alergologie (0)
Infektologie (0)
Kardiologie, angiologie (0)
Laboratorní diagnostika (1)
Lékařská etika a právo (4)
Lékařská genetika (0)
Lékařská chemie a biochemie (2)
Lékařská informatika a informační věda (2)
Mikrobiologie (0)
Nefrologie (0)
Nelékařské zdravotnické vědy (1)
Neurochirurgie (0)
Neurologie (0)
Nukleární medicína (0)
Oftalmologie, optometrie (4)
Onkologie, radioterapie (3)
Ostatní (4)
Otorinolaryngologie (1)
Patologie a soudní lékařství (0)
Pediatrie, neonatologie (8)
Pneumologie (1)
Porodnictví a gynekologie (0)
Pracovní lékařství a toxikologie (3)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (0)
Radiologie a zobrazovací metody (5)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (3)
Revmatologie (0)
Tělovýchovné lékařství (0)
Urologie (0)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (0)
Vnitřní lékařství (2)
Všeobecné praktické lékařství (1)
Zubní lékařství (19)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Efektivní eLearning v praxi

Efektivní eLearning v praxi jako moderní podpůrná výuková metoda výkladu v praktické výuce.
 
autor: Michal Andrlík, Josef Hlaváček | 1.LF UK | disciplína: Ostatní | zobrazeno: 4761x | publikováno: 8.12.2006 | poslední úpravy: 28.5.2009

Bibliografická citace elektronického dokumentu

Intelektuální vlastnictví v ČR je chráněno autorským zákonem č. 121/2000 Sb., který stanovuje v jakých případech je možné použít výňatky z cizích děl, zároveň zdůrazňuje, že je autor práce povinen dodržovat citační etiku. Tato etika vyžaduje zveřejňování veškerých informačních pramenů, které byly pro danou práci použity. Obsahem tohoto příspěvku je přesná forma citace díla zveřejněného na tomto portálu.

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská etika a právo, Lékařská informatika a informační věda | klíčová slova: autorská práva, bibliografické citace, citační etika | zobrazeno: 7867x | publikováno: 17.1.2006 | poslední úpravy: 22.9.2015

Ochrana autorských práv na webovém portálu LF MU

Cílem tohoto sdělení je shrnout možnosti ochrany autorských práv na vyvěšované didaktické materiály.

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská etika a právo | klíčová slova: autorská práva | zobrazeno: 5723x | publikováno: 22.12.2005 | poslední úpravy: 9.4.2015
 

Autorský zákon v e-learningu

Záznam semináře prof.Ing. Vladimíra Smejkala, CSc. rektora Vysoké školy finanční a správní v Praze ze dne 7.6.2006.

 
autor: Milan Cejnek | 1.LF UK | disciplína: Ostatní | klíčová slova: autorská práva, autorský zákon | příloh: 2 | zobrazeno: 4989x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 28.5.2009

Podmínky užívání

Copyright (c) 2005-2006, Masarykova univerzita. Všechna práva vyhrazena.

Nakládání s obsahem serveru portal.med.muni.cz, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas vydavatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Masarykova univerzita zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou a neshromažďuje žádné citlivé údaje. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají čtenáři souhlas k tomu, aby Masarykova univerzita s poskytnutými údaji nakládala v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo...

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská etika a právo | zobrazeno: 4906x | publikováno: 22.12.2005 | poslední úpravy: 9.4.2015
Předchozí strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
NET