MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 19

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)

Kazuistika popisuje hospitalizáciu 26 ročného muža s M. Barlow. Vykonaná bola anuloplastika mitrálnej chlopne. Peroperačný ultrasonografický nález však dokumentoval prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory. Plastika bola doplnená sutúrou segmentou A2-P2 mitrálnej chlopne. Následný nález už bol vyhovujúci. Neboli zaznamenané žiadne vážnejšie pooperačné komplikácie. Pacient bol na ôsmy pooperačný deň prepustený do ambulantnej starostlivosti.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Tomáš Toporcer | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: M. Barlow, insuficiencia mitrálnej chlopne | příloh: 14 | zobrazeno: 3739x | publikováno: 21. 11. 2017 | poslední úpravy: 26. 3. 2021

Laboratorní vyšetření u onemocnění trávicího traktu

Laboratorní vyšetření u onemocnění trávicího traktu

Laboratorní vyšetření je u onemocnění trávicího traktu z velké části nahrazeno endoskopickými a zobrazovacími metodami, přesto má však stále svůj význam. Seznamte se s nejdůležitějšími laboratorními metodami, užívanými v gastroenterologii v současnosti.                                                                                                     

 
autor: Jaroslav Racek | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: trávicí trakt, laboratorní vyšetření | příloh: 1 | zobrazeno: 1305x | publikováno: 14. 11. 2018 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom

Bazocelulárny karcinóm (basal cell carcinoma - BCC) predstavuje v súčasnosti takmer 80% všetkých malígnych nádorov kože a je najčastejšie sa vyskytujúcim malígnym onkologickým ochorením. V tvárovej oblasti sa najčastejšie vyskytuje na nose, čele a lícnej oblasti. Od ostatných malignít tváre sa prejavuje prevažne klinickou indolenciou. Niektoré typy však môžu byť charakteristické agresívnym biologickým správaním so zlou reakciou na liečbu a nepriaznivou prognózou. Vhodným riešením týchto defektov tváre predstavujú kožné miestne laloky premiestňované do miesta defektu z jeho okolia. Rozmery sú dané veľkosťou samotného defektu a limitované uhlom rotácie.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Marcel Riznič, Jozef Jendruch, Andrej Jenča st., Marcel Mitruk | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Onkologie, radioterapie, Zubní lékařství | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: bazocelulárny karcinóm, malígny nádor kože, miestny lalok, bazocelulárny karcinóm, malígny nádor kože, miestny lalok | příloh: 6 | zobrazeno: 2983x | publikováno: 31. 10. 2017 | poslední úpravy: 26. 3. 2021

Ocular trauma

Ocular trauma

Ocular trauma is one of the most under-recognized causes of vision loss in the developed world. Blunt or penetrating ocular trauma can lead to vision loss through cataract or glaucoma. Etiologies of ocular injury differ in urban areas compared to other settings, and differ from country to country, between different regions of the world, and between differing demographic or socioeconomic classes.

 

Traumatológia oka

Traumatológia oka

Trauma oka je jedna z najmenej rozpoznaných príčin straty zraku vo svete. Tupá alebo penetrujúca trauma môže viesť ku strate zraku cestou komplikovanej katarakty alebo šedého zákalu. Etiológia zranení oka závisí nielen od „miesta činu“, to znamená rozdielna v meste a na vidieku, ale je charakteristická pre rôzne krajiny a regióny sveta a zároveň je rozdielna pre jednotlivé socioekonomické triedy.

 

Exkluzivní přednášky expertů z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

Videozáznamy tří exkluzivních přednášek veličin oboru Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

 
autor: Eugen Kvašňák | 3.LF UK | disciplína: Biofyzika, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Digitální video | klíčová slova: ortopedie | zobrazeno: 6250x | publikováno: 14. 12. 2009 | poslední úpravy: 29. 1. 2011

Interaktivní kazuistiky z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

Kazuistiky z Ortopedie

 
autor: Valér Džupa | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: ortopedie | příloh: 1 | zobrazeno: 7458x | publikováno: 14. 12. 2009 | poslední úpravy: 29. 1. 2011

Anatomie trávící soustavy

Anatomie trávící soustavy

E-learningový kurz

 
autor: Václav Báča | 3.LF UK | disciplína: Anatomie | kategorie: Elearningové kurzy | klíčová slova: anatomie | příloh: 1 | zobrazeno: 7348x | publikováno: 14. 12. 2009 | poslední úpravy: 29. 1. 2011

Duté orgány trávicího systému.

Duté orgány trávicího systému.

Publikace "Duté orgány trávicího systému, pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty" je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie z trávicího systému.                                  

 
autor: Miroslava Čedíková | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, trávicí systém, střevo, žaludek, jícen, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 610x | publikováno: 2. 4. 2020 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Žlázy přidružené k trávicímu systému

Žlázy přidružené k trávicímu systému

Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Dílo obsahu základní informace o žlazách přidružených k trávicímu systému, jejich mikroskopické fotografie s popisky a jednoduchá schémata.

                                                    

 
autor: Miroslava Čedíková | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, játra, žlučník, slinivka břišní | příloh: 1 | zobrazeno: 697x | publikováno: 9. 3. 2020 | poslední úpravy: 21. 5. 2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 57 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 146

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov

Femtosecond laser in cataract surgery

Burns

Autoimmune hepatitis

Autoimunitná hepatitída

Mitral valve replacement and MAZE procedure because of mitral valve stenosis and paroxysmal atrial fibrillation

Aortocoronary bypass

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu

EPIBULBAR LESIONS

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou

Biophysics Of Action Potential & Synapse

Basic anatomy and physiology of the eye and visual pathways

Posterior wall myocardial infarction

Ascending aorta replacement and repair of aortic valve because of ascending aorta aneurysm and bicuspid aortic valve with regurgitation

Patofyziológia vonkajšieho dýchania

Akútna myeloblastová leukémia

Biofyzika dýchacieho systému

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie

FYZIOLOGIE pro zdravotní laboranty

Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření

STEMI zadnej steny

Selected chapters from orthopaedics

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona

Suché oko

Coxarthrosis

Úvod do 3D tlače

Ako publikovať v biomedicínskych vedách

Dutina ústní. Pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty.

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další