MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 36

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu

Termínom megaloblastovej anémie označujeme skupinu anemických syndrómov rôznej patogenézy, ktorá je charakterizovaná tzv. megaloblastovou prestavbou kostnej drene a neefektívnou hematopoézou. V periférnej krvi je prítomná makrocytóza, erytrocyty presahujú veľkosť 96 fl. Príčinou tohto stavu je porucha syntézy DNA v neprítomnosti stavebných prvkov ako sú vitamín B12 alebo kyselina listová, v dôsledku pôsobenia niektorých liekov alebo následkom poruchy priamo v genetickom vybavení bunky. Nasledujúca kazuistika opisuje prípad primomanifestácie ťažkej pernicióznej anémie s hemoglobínom 32,9 g/l formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu u 79-ročnej pacientky, ktorá bola hospitalizovaná na internej klinike.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Ivana Trojová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Hematologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: D51.0 Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora, perniciózna anémie, infarkt myokardu | příloh: 3 | zobrazeno: 2000x | publikováno: 2. 1. 2020 | poslední úpravy: 19. 11. 2021

Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření

Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření

Laboratorní vyšetření nezačíná přidáním činidla ke vzorku, ale přípravou pacienta, odběrem vzorku, transportem do laboratoře, analýzou, kontrolou výsledku a jeho předáním ošetřujícímu lékaři.Součástí tohoto materiálu je popis tohoto laboratorního procesu.  

                    

 
autor: Jaroslav Racek | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Laboratorní vyšetření | příloh: 1 | zobrazeno: 1283x | publikováno: 3. 12. 2018 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Ordinační postup při preparaci na korunku

Tato úvodní přednáška z protetické části Preklinického zubního lékařství popisuje zásady pro preparaci v protetice, tj. zásadu retence a rezistence fixních protetických náhrad, zachování anatomického tvaru a další. Jsou zde uvedeny jednotlivé typy preparace ve vztahu ke gingivě a k tvaru schůdku, zmíněno je používané preparační instrumentárium. Ordinační postup preparace je uveden pro celoplášťovou a fasetovanou korunku.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: Preklinické zubní lékařství, preparace, protetika | příloh: 1 | zobrazeno: 8146x | publikováno: 15. 5. 2014

Den na operačním sále - operační sál

Den na operačním sále - operační sál

 Video "Den na operačním sále - operační sál" je určené studentům oboru ošetřovatelství a porodní asistence.
Přiblíží studentům prostorové uspořádání operačních sálů, přípravu sestry instrumentářky k operaci, úlohu obíhající sestry i péči sestry o operační nástroje. Video lze využít při výuce chirurgického ošetřovatelství, ošetřovatelských postupů nebo perioperační péče.

 
autor: Kateřina Ratislavová, Bc. Blanka Drápelová | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: operační sál, perioperační péče, sestra | zobrazeno: 1372x | publikováno: 14. 11. 2018 | poslední úpravy: 7. 5. 2020

Ochrana autorských práv na webovém portálu LF MU

Ochrana autorských práv na webovém portálu LF MU

Cílem tohoto sdělení je shrnout možnosti ochrany autorských práv na vyvěšované didaktické materiály.

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská etika a právo | klíčová slova: autorská práva | zobrazeno: 6429x | publikováno: 22. 12. 2005 | poslední úpravy: 9. 4. 2015

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu

Napriek výraznému pokroku v diagnostike a liečbe nádorov pľúc v posledných rokoch patrí bronchogénny karcinóm k malignitám s najvyššou incidenciou a najhoršou prognózou. Atelektáza pľúcneho parenchýmu predstavuje častú komplikáciu lokálne pokročilého karcinómu pľúc. Centrálne rastúce nádory spôsobujú atelektázu následkom endobronchiálnej obštrukcie dýchacích ciest, menej často vplyvom extramurálneho tlaku alebo tvorbou paramalígneho výpotku v pleurálnej dutine. Kazuistika opisuje prípad pacienta opakovane hospitalizovaného na Klinike pneumológie a ftizeológie UNLP a LF UPJŠ pre bronchogénny karcinóm s postupne dokumentovanou röntgenologickou progresiou nálezu, finálne s rozvojom atelektázy pravého pľúcneho krídla.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Ivana Trojová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Onkologie, radioterapie, Pneumologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: R04.2 Hemoptýza, atelektáza, bronchogénny karcinóm | příloh: 4 | zobrazeno: 3077x | publikováno: 23. 12. 2019 | poslední úpravy: 19. 11. 2021

Testování embryotoxicity látek na kuřecích zárodcích metodou CHEST II

Testování embryotoxicity látek na kuřecích zárodcích metodou CHEST II

Výukový materiál ke kursu Embryologie, teratologie a vývojová toxikologie. Výukový materiál obsahuje prezentaci manipulace a přípravy zárodku pro následnou aplikaci testované látky, vlastní aplikaci a odběr zárodku.

 
autor: Lucie Hubičková-Heringová, Eva Maňáková | 3.LF UK | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: zárodek kuřete, testování embryotoxicity | příloh: 1 | zobrazeno: 5210x | publikováno: 8. 1. 2011 | poslední úpravy: 9. 2. 2011

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie

Manuál obsahuje základné informácie pre správny odber, transport a uskladnenie stolice na vyšetrenie vybraných črevných parazitov, popisuje postupy spracovania biologických vzoriek a možnosti vyhodnotenia výsledkov laboratórnych vyšetrení. Do manuálu sú zahrnuté sú aj informácie o správnom postupe pri odbere a vyšetrení vzoriek na diagnostiku vajíčok Enterobius vermicularis. Text je určený pre študentov medicíny a nelekárskych študijných programov.

 
autor: Jana Kompaníková, Elena Nováková | JLF UK v Martine | disciplína: Mikrobiologie | kategorie: Prednášky, Výučbové webstránky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: stolica, odber stolice | příloh: 1 | zobrazeno: 1438x | publikováno: 7. 11. 2019

Pôsobenie prachu na človeka a ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami prachu

Pôsobenie prachu na človeka a ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami prachu

Pôsobenie prachu na človeka má viacero aspektov a prístupov. V prenáške sú rozoberané jednotlivé aspekty pôsobenia prachu na organizmus podľa jeho charakteru. Súčasne je rozoberaná problematika primárnej prevencie pred nepriaznivým pôsobením prachu s jednotlivými opatreniami potrebnými pre zabránenie vzniku choroby z povolania. V časti zdravotnej prevencie sú popisované jednotlivé vyšetrenia vrámci funkčnej diagnostiky ochorení dýchacieho systému, ich využitie a interpretácia.

 
autor: Marek Varga | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: prašnosť, ochrana zdravia | příloh: 1 | zobrazeno: 5051x | publikováno: 13. 10. 2008
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 131 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 471

STEMI zadnej steny
.. zadný STEMI sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých infarktov. Na túto diagnózu by sme mali myslieť v pr.. .. sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých infarktov. Na túto diagnózu by sme mali myslieť v prípade hor.. ..na.. ..namnéza: 63 ročná žena RA: otec a brat prekonali IM.. ..klíčová slova: I21.2 Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných mi.. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. hospitalizáciu 63 ročnej pacientky, prijatej na Kliniku srdcovej chirurgie pre stenózu mitrálnej .. .. efektívna plocha regurgitácie; IM – infarkt myokardu; LA – ľavá predsieň; LVEF – .. .. plocha regurgitácie; IM – infarkt myokardu; LA – ľavá predsieň; LVEF – ejekčná f.. ..namnéza: 63-ročná žena OA: paroxyzmálna fibrilácia .. ..klíčová slova: mitrálnej chlopne, paroxyzmálna fibrilácia ..

Ascending aorta replacement and repair of aortic valve because of ascending aorta aneurysm and bicuspid aortic valve with regurgitation
.. your feedback by filling out a short questionna.. ..namnesis: 47-year-old man PA: no diseases in..

Aortic valve replacement because of aortic valve stenosis, repair of tricuspid valve because of regurgitation
.. by pneumohorax on the right side. Drainage was performed. The patient was placed in.. ..namnesis: 76-years-old women PA: arterial..

Biofyzika dýchacieho systému
..šky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. vonkajšieho a vnútorného dýchania. Anatómia dýchacieho systému. Hlavná funkcia dýc..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. je jednou z najčastejších chirurgických diagnóz, pre ktorú bývaj.. ..na Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská .. ..namnéza: Dvadsaťtri ročný muž prišiel na chiru.. ..klíčová slova: Akútna apendicitída, Q43.0 Meckelov divertikel, ..

Constrictive pericarditis, reoperation
.. your feedback by filling out a short questionna.. ..namnesis: 50-year-old man PA: persistent atrial..

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)
.. your feedback by filling out a short questionna.. ..namnesis: 26-year-old man PA: no disease in..

Aortocoronary bypass
.. heart disease with affection of three coronary arteries. The patient underwent a cardiac.. ..namnesis: 58-year-old man PA: Diabetes mellitus.. ..klíčová slova: heart disease, aortocoronary..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. ileus je zriedkavý prípad hlej príhody brušnej, predstavuje iba 1 % v.. ..na Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská .. ..namnéza: Pacientka, 64 ročná bola vyšetrená na chir..

Manažment karcinómu prsníka
.. prsníka je najčastejším typom karcinómu postihujúceho ženy a ve.. ..na Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská .. ..namnéza: 57- ročná pacientka bola odoslaná na chi.. .. zobraziť, taktiež ju vyhľadá aj na netypických miestach a značením na koži umožňuje chirurgovi vykonať re..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. pečeňového abscesu po perforácii gastrointestilneho traktu prehltnutím cudzieho telesa je .. ..na Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská .. .. sínusov. Echo srdca zobrazilo miernu hypertrofiu myokardu ĽK. Na podklade USG vyšetrenia brucha s nálezom .. ..namnéza: 57 ročný pacient, hypertonik a diabetik 2 ..

Akútna myeloblastová leukémia
.. k predškam~clanky.php?s=podklady-k-prednaskam#Obrazové k.. .. a 15-20% u detí. Výskyt AML stúpa s vekom. Na rozdiel od solídnych tumorov, ak. leukémie n.. .. Dedinská~autori.php?tid=376#Juliana.. ..namnéza: Pacient: Žena, 30 rokov. OA: Hypotyreóza v.. ..klíčová slova: Akútna myeloická leukémia, AML, kazuistika, c..

Mitral valve replacement and MAZE procedure because of mitral valve stenosis and paroxysmal atrial fibrillation
.. your feedback by filling out a short questionna.. ..namnesis: 63-year-old woman PA: paroxysmal..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. trikuspidálnej chlopne. Pacientka podstúpila hradu aortálnej chlopne bioprotézou a plastiku t.. ..namnéza: 76-ročná žena OA: liečená na AH, DM, iné o..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. aortálnou chlopňou. Pacientovi bola vykonaná annulo a valvuloplastika aortálnej chlopne s i.. ..namnéza: 47-ročný muž OA: dlhodobo neliečený na žia.. ..klíčová slova: aortálnej chlopne, bikuspidálna aortálna chlopňa, Plastika aortálnej chlopne, bi..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. perikarditídu. Aktuálne CT a ultrasonografický lez potvrdzovali recidívu tohto ochorenia. .. ..namnéza: 50-ročný muž OA: dlhodobo prítomná fibri.. ..klíčová slova: na perikarditída, fibrilácia p..

Acute abdomen - gallstone ileus
.. high rates of morbidity and mortality. The management of gallstone ileus remains controversial... ..na Vidová Uğurbaş~authors.php?tid=364#Lucia Su.. ..namnesis: A 64 years old woman was referred to..

Aortokoronárny bypass
.. opisuje hospitalizáciu 58 ročného muža prijatého na naše oddelenie pre dokumentovanú ischemickú ch.. ..namnéza: 58-ročný muž OA: Diabetes mellitus (v lie.. ..klíčová slova: choroba srdca, aortokororny..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. hospitalizáciu 26 ročného muža s M. Barlow. Vykonaná bola anuloplastika mitrálnej chlopne. P.. ..namnéza: 26-ročný muž OA: doteraz neliečený pre žia..

Management of pilonidal sinus
.. your feedback by filling out a short questionna.. ..na Vidová Uğurbaş~authors.php?tid=364#Lucia Su.. .. Case report 1 Anamnesis: A 30 year old male patient came to the..

Journey of a swallowed wooden stick to the liver
.. abscess due to perforation of the gastrointestinal tract caused by ingested foreign bodies is a.. ..na Vidová Uğurbaş~authors.php?tid=364#Lucia Su.. ..namnesis: 57 year old man was referred to the..

Appendicitis acuta and Meckel diverticulum
.. and emergency hospitalization due to acute abdominal pain. Accurate diagnosis of acute appendicitis.. ..na Vidová Uğurbaş~authors.php?tid=364#Lucia Su.. ..namnesis: A 23-year-old man presented with a two..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. v intergluteálnej sakrokokcygeálnej oblasti nad konečníkom. Väčšina prípadov sa objavuje u mladý.. ..na Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská .. .. Kazuistika 1 Anamnéza: 30 ročný pacient prišiel na chirurgickú a..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. a diverticulitis appendicis vermiformis je rarit diagnóza s incidenciou 0,004 - 2 %. Pacienti .. ..na Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská .. ..namnéza: Pacient, 59 ročný bol prijatý na chi..

Refrakčné chyby oka
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k pred.. .. emetropie je dokonalosť a vyváženosť lámavého systému oka. Poruchy lá.. ..na Furdová~autori.php?tid=509#Zoltán O..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. intraperikardiálneho tlaku sledkom nahromadenia tekutiny alebo vzduchu v.. ..na.. .. srdca alebo ruptúrou komorovej steny po infarkte myokardu vedie k rýchlemu nárastu i.. .. srdca alebo ruptúrou komorovej steny po infarkte myokardu vedie k rýchlemu nárastu intraperikardiálneho tl.. ..namnéza: 63-ročná pacientka bola prijatá na IV. int.. ..klíčová slova: tampoda, srdcová ..

Posterior wall myocardial infarction
.. myocardial ischaemia, especially when the terminal T - wave is positive (ST - segment elevation.. ..na.. ..namnesis: 63-years-old woman. FH: Father and.. ..klíčová slova: I21.2 Acute transmural myocardial infarction of other..

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)
.. rieši extrakciami prvých premolárov s slednou retrakciou frontálnych zubov. Druhá a.. ..ta Urban~autori.php?tid=311#Vladimíra .. ..namnéza: 25 ročná pacientka sa dostavila sama na od..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. k predškam~clanky.php?s=podklady-k-prednaskam#Obrazové k.. ..na lymfoblastová leukémia (ALL) je ochorenie, ktoré .. .. Dedinská~autori.php?tid=376#Juliana.. .. rozsahu až po confluens sinuum, prítomný ven. Infarkt vpravo parietálne, s hemoragickou zložkou v ak. š.. ..namnéza: Pacient: žena, 26.r v čase dg. OA: art. h.. ..klíčová slova: Akútna lymfoblastická leukémia, akútna lymfoblastová leu..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
Další