MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 2
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 21

STEMI zadnej steny
.. zadný STEMI sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých infarktov. Na túto diagnózu by sme mali myslieť v pr.. .. sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých infarktov. Na túto diagnózu by sme mali myslieť v prípade hor.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..na.. ..namnéza: 63 ročná žena RA: otec a brat prekonali IM .. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..klíčová slova: I21.2 Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných mi.. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, S.. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej.. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej..

Nové trendy a perspektívy v histológii IV
.. čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvý impulz pre v.. .. čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvý impulz pre vzájo.. ..klíčová slova: histológia, veda, ..

Nové trendy a perspektívy v histológii V
.. čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvý impulz pre v.. .. čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvý impulz pre vzájo.. ..klíčová slova: histológia, vedecká s..

Potravinová alergia a intolerancia v detskom veku
.. vedomostný rozmach v tejto oblasti medicíny nastal až v dvadsiatom storočí. Poznatky o&.. .. prevalencia, podobne ako aj v prípade mnohých iných alergických ochorení, stúpa, a to pr.. .. Jeseňá..

Posterior wall myocardial infarction
.. myocardial ischaemia, especially when the terminal T - wave is positive (ST - segment elevation.. ..na.. ..namnesis: 63-years-old woman. FH: Father and.. ..klíčová slova: I21.2 Acute transmural myocardial infarction of other..

Oxidačný stres a možnosti jeho detekcie
.. poskytnúť im základné informácie, týkajúce sa významu a úlohy oxidačného stresu v medicíne. Autorka s.. .. predovšetkým študentom lekárskych fakúlt, ale aj iných prírodovedných odborov, s cieľom poskytnúť im zák..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako kombicia obezity (BMI > 30kg/m2) s dennou.. .. (pCO2 > 6.0 kPa / 45 mmHg) pri neprítomnosti iných príčin hypoventilácie. Presná prevalencia OHS v p.. ..na.. ..namnéza: Spánková anamnéza: 48-ročný pacient podst.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a ..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Predšky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. .. štádií ochorenia umožní ich cielenú, personalizovanú liečbu. Rozvojom nových metód v oblasti c.. ..na Furdová~autori.php?tid=223#Božena Smolková, Zu.. .. melanómu Malígny melanóm uvey (MMU) je najčastejšie sa vyskytujúci primárny vnútroočný nádo.. .. D1 v bunkách MMU vedie k fosforylácii Rb v miestach, ktoré blokujú jeho aktivitu ako tumor s.. ..klíčová slova: 3, chromozóm 8, BAP1, RASSF1A, CTNNB, SOX2, DNA, signálne dráhy, alterácie génov, malígny mela..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. k pred.. .. modely predmetov, štruktúr a tvarov, ktoré by m pred pár mesiacmi pripadali takmer nemožné. V.. ..na Furdová~autori.php?tid=223#Denisa Fialová(1), A.. .. modely predmetov, štruktúr a tvarov, ktoré by m pred pár mesiacmi pripadali takmer nemožné. Vy.. .. medicíne už štandardne vytvárané na pracoviskách iných odborov. V rámci onkológie sa táto technológia up.. ..klíčová slova: tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné dory, 3D tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vn..