MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 36

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu

Termínom megaloblastovej anémie označujeme skupinu anemických syndrómov rôznej patogenézy, ktorá je charakterizovaná tzv. megaloblastovou prestavbou kostnej drene a neefektívnou hematopoézou. V periférnej krvi je prítomná makrocytóza, erytrocyty presahujú veľkosť 96 fl. Príčinou tohto stavu je porucha syntézy DNA v neprítomnosti stavebných prvkov ako sú vitamín B12 alebo kyselina listová, v dôsledku pôsobenia niektorých liekov alebo následkom poruchy priamo v genetickom vybavení bunky. Nasledujúca kazuistika opisuje prípad primomanifestácie ťažkej pernicióznej anémie s hemoglobínom 32,9 g/l formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu u 79-ročnej pacientky, ktorá bola hospitalizovaná na internej klinike.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Ivana Trojová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Hematologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: D51.0 Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora, perniciózna anémie, infarkt myokardu | příloh: 3 | zobrazeno: 2896x | publikováno: 2. 1. 2020 | poslední úpravy: 19. 11. 2021

Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření

Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření

Laboratorní vyšetření nezačíná přidáním činidla ke vzorku, ale přípravou pacienta, odběrem vzorku, transportem do laboratoře, analýzou, kontrolou výsledku a jeho předáním ošetřujícímu lékaři.Součástí tohoto materiálu je popis tohoto laboratorního procesu.  

                    

 
autor: Jaroslav Racek | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Laboratorní vyšetření | příloh: 1 | zobrazeno: 1548x | publikováno: 3. 12. 2018 | poslední úpravy: 21. 5. 2020

Ordinační postup při preparaci na korunku

Tato úvodní přednáška z protetické části Preklinického zubního lékařství popisuje zásady pro preparaci v protetice, tj. zásadu retence a rezistence fixních protetických náhrad, zachování anatomického tvaru a další. Jsou zde uvedeny jednotlivé typy preparace ve vztahu ke gingivě a k tvaru schůdku, zmíněno je používané preparační instrumentárium. Ordinační postup preparace je uveden pro celoplášťovou a fasetovanou korunku.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: Preklinické zubní lékařství, preparace, protetika | příloh: 1 | zobrazeno: 13916x | publikováno: 15. 5. 2014

Den na operačním sále - operační sál

Den na operačním sále - operační sál

 Video "Den na operačním sále - operační sál" je určené studentům oboru ošetřovatelství a porodní asistence.
Přiblíží studentům prostorové uspořádání operačních sálů, přípravu sestry instrumentářky k operaci, úlohu obíhající sestry i péči sestry o operační nástroje. Video lze využít při výuce chirurgického ošetřovatelství, ošetřovatelských postupů nebo perioperační péče.

 
autor: Kateřina Ratislavová, Bc. Blanka Drápelová | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: operační sál, perioperační péče, sestra | zobrazeno: 1711x | publikováno: 14. 11. 2018 | poslední úpravy: 7. 5. 2020

Ochrana autorských práv na webovém portálu LF MU

Ochrana autorských práv na webovém portálu LF MU

Cílem tohoto sdělení je shrnout možnosti ochrany autorských práv na vyvěšované didaktické materiály.

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská etika a právo | klíčová slova: autorská práva | zobrazeno: 6735x | publikováno: 22. 12. 2005 | poslední úpravy: 9. 4. 2015

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu

Napriek výraznému pokroku v diagnostike a liečbe nádorov pľúc v posledných rokoch patrí bronchogénny karcinóm k malignitám s najvyššou incidenciou a najhoršou prognózou. Atelektáza pľúcneho parenchýmu predstavuje častú komplikáciu lokálne pokročilého karcinómu pľúc. Centrálne rastúce nádory spôsobujú atelektázu následkom endobronchiálnej obštrukcie dýchacích ciest, menej často vplyvom extramurálneho tlaku alebo tvorbou paramalígneho výpotku v pleurálnej dutine. Kazuistika opisuje prípad pacienta opakovane hospitalizovaného na Klinike pneumológie a ftizeológie UNLP a LF UPJŠ pre bronchogénny karcinóm s postupne dokumentovanou röntgenologickou progresiou nálezu, finálne s rozvojom atelektázy pravého pľúcneho krídla.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Ivana Trojová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Onkologie, radioterapie, Pneumologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: R04.2 Hemoptýza, atelektáza, bronchogénny karcinóm | příloh: 4 | zobrazeno: 5196x | publikováno: 23. 12. 2019 | poslední úpravy: 19. 11. 2021

Testování embryotoxicity látek na kuřecích zárodcích metodou CHEST II

Testování embryotoxicity látek na kuřecích zárodcích metodou CHEST II

Výukový materiál ke kursu Embryologie, teratologie a vývojová toxikologie. Výukový materiál obsahuje prezentaci manipulace a přípravy zárodku pro následnou aplikaci testované látky, vlastní aplikaci a odběr zárodku.

 
autor: Lucie Hubičková-Heringová, Eva Maňáková | 3.LF UK | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: zárodek kuřete, testování embryotoxicity | příloh: 1 | zobrazeno: 5210x | publikováno: 8. 1. 2011 | poslední úpravy: 9. 2. 2011

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie

Manuál obsahuje základné informácie pre správny odber, transport a uskladnenie stolice na vyšetrenie vybraných črevných parazitov, popisuje postupy spracovania biologických vzoriek a možnosti vyhodnotenia výsledkov laboratórnych vyšetrení. Do manuálu sú zahrnuté sú aj informácie o správnom postupe pri odbere a vyšetrení vzoriek na diagnostiku vajíčok Enterobius vermicularis. Text je určený pre študentov medicíny a nelekárskych študijných programov.

 
autor: Jana Kompaníková, Elena Nováková | JLF UK v Martine | disciplína: Mikrobiologie | kategorie: Prednášky, Výučbové webstránky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: stolica, odber stolice | příloh: 1 | zobrazeno: 2387x | publikováno: 7. 11. 2019

Pôsobenie prachu na človeka a ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami prachu

Pôsobenie prachu na človeka a ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami prachu

Pôsobenie prachu na človeka má viacero aspektov a prístupov. V prenáške sú rozoberané jednotlivé aspekty pôsobenia prachu na organizmus podľa jeho charakteru. Súčasne je rozoberaná problematika primárnej prevencie pred nepriaznivým pôsobením prachu s jednotlivými opatreniami potrebnými pre zabránenie vzniku choroby z povolania. V časti zdravotnej prevencie sú popisované jednotlivé vyšetrenia vrámci funkčnej diagnostiky ochorení dýchacieho systému, ich využitie a interpretácia.

 
autor: Marek Varga | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: prašnosť, ochrana zdravia | příloh: 1 | zobrazeno: 5253x | publikováno: 13. 10. 2008
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 120 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 481

STEMI zadnej steny
.. zadný STEMI sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých infarktov. Na túto diagnózu by sme mali myslieť v pr.. .. sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých infarktov. Na túto diagnózu by sme mali myslieť v prípade hor.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..na.. ..namnéza: 63 ročná žena RA: otec a brat prekonali IM.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..klíčová slova: I21.2 Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných mi.. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, S.. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej.. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. hrudníkovej aorty znamená pozdĺžne rozštiepenie jej steny. Podkladom di.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..na Demková~autori.php?tid=377#Jana .. .. diagnostika: - Disekujúca aneuryzma aorty - Akútny koronárny syndróm - Aortálna aneuryzma bez di.. ..namnéza: 55-ročný pacient s anamnézou artériovej hy.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. .. disekcie alebo tvorbe pseudoaneuryziem v miestach sutúr. Diskusia: Cieľom uvedenej kazuistiky b..

Nové trendy a perspektívy v histológii IV
.. čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvý impulz pre v.. .. čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvý impulz pre vzájo.. ..klíčová slova: histológia, veda, ..

Nové trendy a perspektívy v histológii V
.. čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvý impulz pre v.. .. čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvý impulz pre vzájo.. ..klíčová slova: histológia, vedecká s..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. hospitalizáciu 63 ročnej pacientky, prijatej na Kliniku srdcovej chirurgie pre stenózu mitrálnej .. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. .. efektívna plocha regurgitácie; IM – infarkt myokardu; LA – ľavá predsieň; LVEF – .. .. plocha regurgitácie; IM – infarkt myokardu; LA – ľavá predsieň; LVEF – ejekčná f.. ..namnéza: 63-ročná žena OA: paroxyzmálna fibrilácia .. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..klíčová slova: mitrálnej chlopne, paroxyzmálna fibrilácia ..

Potravinová alergia a intolerancia v detskom veku
.. vedomostný rozmach v tejto oblasti medicíny nastal až v dvadsiatom storočí. Poznatky o&.. .. prevalencia, podobne ako aj v prípade mnohých iných alergických ochorení, stúpa, a to pr.. .. Jeseňá..

Autoimunitná hepatitída
.. ktoré vo väčšine prípadov priaznivo reagujú na imunosupresívnu terapiu. Diagnostika je náročná, .. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..na.. .. pacientov je začiatok autoimunitnej hepatitídy akútny, niekedy až fulminantný. Vo väčšine prípadov je o.. ..namnéza: 69-ročný pacient bol dlhodobo ambulantne s.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..klíčová slova: Autoimunit hepatitída, autoimunitná hepatitída 1. typ, el..

Oxidačný stres a možnosti jeho detekcie
.. poskytnúť im základné informácie, týkajúce sa významu a úlohy oxidačného stresu v medicíne. Autorka s.. .. predovšetkým študentom lekárskych fakúlt, ale aj iných prírodovedných odborov, s cieľom poskytnúť im zák..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. intraperikardiálneho tlaku sledkom nahromadenia tekutiny alebo vzduchu v.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..na.. .. srdca alebo ruptúrou komorovej steny po infarkte myokardu vedie k rýchlemu nárastu i.. .. srdca alebo ruptúrou komorovej steny po infarkte myokardu vedie k rýchlemu nárastu intraperikardiálneho tl.. ..namnéza: 63-ročná pacientka bola prijatá na IV. int.. .. rozvoj hemodynamickej nestability na rozdiel od iných chronických príčin (napríklad malignita), kedy sa.. ..klíčová slova: tampoda, srdcová ..

Posterior wall myocardial infarction
.. myocardial ischaemia, especially when the terminal T - wave is positive (ST - segment elevation.. ..na.. ..namnesis: 63-years-old woman. FH: Father and.. ..klíčová slova: I21.2 Acute transmural myocardial infarction of other..

Bradykardia vyliečená antiarytmikami
.. analýza EKG krivky je základom správnej di.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..namnéza: B.V., žena, 60 rokov RA: bez p.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. v intergluteálnej sakrokokcygeálnej oblasti nad konečníkom. Väčšina prípadov sa objavuje u mladý.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..na Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská .. .. bolestivé na dotyk a teplejšie. Terapia: Akútny pilonidálny absces sa naincidoval v lokálnej a.. .. Kazuistika 1 Anamnéza: 30 ročný pacient prišiel na chirurgickú a.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele..

Akútna myeloblastová leukémia
.. k predškam~clanky.php?s=podklady-k-prednaskam#Obrazové k.. .. myeloblastovej leukémie (AML). Tvorí až 80% akútnych leukémii u dospelých a 15-20% u detí. Výskyt AM.. .. a 15-20% u detí. Výskyt AML stúpa s vekom. Na rozdiel od solídnych tumorov, ak. leukémie n.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. .. Dedinská~autori.php?tid=376#Juliana.. ..namnéza: Pacient: Žena, 30 rokov. OA: Hypotyreóza v.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..klíčová slova: Akútna myeloická leukémia, AML, kazuistika, c..

Manažment karcinómu prsníka
.. prsníka je najčastejším typom karcinómu postihujúceho ženy a ve.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..na Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská .. ..namnéza: 57- ročná pacientka bola odoslaná na chi.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. .. zobraziť, taktiež ju vyhľadá aj na netypických miestach a značením na koži umožňuje chirurgovi vykonať re..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. k predškam~clanky.php?s=podklady-k-prednaskam#Obrazové k.. ..na lymfoblastová leukémia (ALL) je ochorenie, ktoré .. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. .. Dedinská~autori.php?tid=376#Juliana.. .. MR s nálezom tekutinových kolekcii – subakútny subdurálny hematóm, prítomná regresia malaticko p.. .. rozsahu až po confluens sinuum, prítomný ven. Infarkt vpravo parietálne, s hemoragickou zložkou v ak. š.. ..namnéza: Pacient: žena, 26.r v čase dg. OA: art. h.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..klíčová slova: Akútna lymfoblastická leukémia, akútna lymfoblastová leu..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. pečeňového abscesu po perforácii gastrointestilneho traktu prehltnutím cudzieho telesa je .. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..na Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská .. .. sínusov. Echo srdca zobrazilo miernu hypertrofiu myokardu ĽK. Na podklade USG vyšetrenia brucha s nálezom .. ..namnéza: 57 ročný pacient, hypertonik a diabetik 2 .. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. aortálnou chlopňou. Pacientovi bola vykonaná annulo a valvuloplastika aortálnej chlopne s i.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..namnéza: 47-ročný muž OA: dlhodobo neliečený na žia.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..klíčová slova: aortálnej chlopne, bikuspidálna aortálna chlopňa, Plastika aortálnej chlopne, bi..

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov
.. indikovaných a načasovaných prípadoch je dvojfázová liečba disto.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..ta Urban~autori.php?tid=311#Vladimíra .. ..namnéza: 12 ročná pacientka poukázaná na oddelenie .. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele..

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov
.. Po zistení presnej pozície retinovaného zuba sa nasadzuje vhodný aparát, vytvorí sa miesto pre re.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..ta Urban~autori.php?tid=311#Vladimíra .. ..namnéza: 14 ročná pacientka poukázaná na oddelenie .. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. trikuspidálnej chlopne. Pacientka podstúpila hradu aortálnej chlopne bioprotézou a plastiku t.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..namnéza: 76-ročná žena OA: liečená na AH, DM, iné o.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. imperfecta (DI) je geneticky podmiene porucha vývoja tkanív zuba mezenchymálneho pô.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. .. Ďurica~autori.php?tid=368#Jana Kaiferová, Lucia Kovácsová, Vladimíra Sch.. ..namnéza: 7-ročná pacientka poukázaná v roku 2008 na.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. perikarditídu. Aktuálne CT a ultrasonografický lez potvrdzovali recidívu tohto ochorenia. .. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..namnéza: 50-ročný muž OA: dlhodobo prítomná fibri.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..klíčová slova: na perikarditída, fibrilácia p..

Aortokoronárny bypass
.. opisuje hospitalizáciu 58 ročného muža prijatého na naše oddelenie pre dokumentovanú ischemickú ch.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..namnéza: 58-ročný muž OA: Diabetes mellitus (v lie.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..klíčová slova: choroba srdca, aortokororny..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako kombicia obezity (BMI > 30kg/m2) s dennou.. .. (pCO2 > 6.0 kPa / 45 mmHg) pri neprítomnosti iných príčin hypoventilácie. Presná prevalencia OHS v p.. ..na.. ..namnéza: Spánková anamnéza: 48-ročný pacient podst.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a ..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. hospitalizáciu 26 ročného muža s M. Barlow. Vykonaná bola anuloplastika mitrálnej chlopne. P.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..namnéza: 26-ročný muž OA: doteraz neliečený pre žia.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
..na mukozitída je špecifický typ postihnutia sl.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..namnéza: 17-ročný pacient hospitalizovaný na odd.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..klíčová slova: Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy st..

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)
.. rieši extrakciami prvých premolárov s slednou retrakciou frontálnych zubov. Druhá a.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..ta Urban~autori.php?tid=311#Vladimíra .. ..namnéza: 25 ročná pacientka sa dostavila sama na od.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. opisuje 54-ročného muža, ktorý v lese omylom nazbieral a zjedol toxické množstvo (20) bobúľ ľuľ.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..na.. ..namnéza: Išlo o 54-ročného hypertonika, ktorý je ve.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..klíčová slova: Antropa belladona, anticholinergický syndróm, intoxikácia, Antropa ..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. v súčasnosti takmer 80% všetkých malígnych dorov kože a je najčastejšie sa vyskytujúcim mal.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..namnéza: V práci opisujeme kazuistiku 52 ročného pa.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..klíčová slova: karcinóm, malígny dor kože, miestny lalok, bazocelulárny karcinóm, m..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. ileus je zriedkavý prípad hlej príhody brušnej, predstavuje iba 1 % v.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..na Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská .. ..namnéza: Pacientka, 64 ročná bola vyšetrená na chir.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
Další