MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 2

ako publikovať v biomedicínskych vedách

Ako publikovať v biomedicínskych vedách

Tento vysokoškolský učebný text je určený študentom druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním na prírodné a lekárske vedy pri príprave na vedeckú prácu. Cieľovou skupinou sú diplomanti a doktorandi, ktorí začínajú pracovať vo vede. Text prevedie čitateľa cez jednotlivé fázy prípravy manuskriptu vrátane všeobecného prehľadu o získavaní relevantných informácií, dizajne experimentov a klinických štúdií, štatistickej analýze až po základné princípy písania odborných textov. Na konci by čitateľ mal vedieť nič menej ako čítať, písať a počítať, čo je základný predpoklad vedeckej práce.

 
autor: Peter Celec | LF UK v Bratislave | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Publikovanie, biomedicína, vedecká práca | příloh: 1 | zobrazeno: 2923x | publikováno: 27. 2. 2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 45 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 100

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo
.. sú zamerané na ošetrovateľstvo ako vedný odbor, jeho koncepciu, profesijné a l.. .. sú zamerané na ošetrovateľstvo ako vedný odbor, jeho koncepciu, profesijné a legislatívne n.. .. Žiaková~autori.php?tid=16#Dominika .. .. MB ktokoľvek – – 3. Ošetrovateľstvo ako aplikovaná vedná disciplína. Funkcie sestry a ro.. .. ktokoľvek – – 4. Základné dokumenty odboru ošetrovateľstvo. Profesijná organizácia a jej v.. ..klíčová slova: ako vedný odbor, úlohy a rola sestry, bezpečnosť pac.. ..klíčová slova: ako vedný odbor, úlohy a rola sestry, bezpečnosť pacienta, oš..

Biofyzika srdca a ciev
.. srdca a ciev. Srdce ako zdroj elektrických potenciálov a ako pumpa. P..

Oxidačný stres a možnosti jeho detekcie
.. voľných radikálov a ich reaktívnych metabolitov, ako aj na ich elimináciu pomocou antioxidačných oc.. .. lekárskych fakúlt, ale aj iných prírodovedných odborov, s cieľom poskytnúť im základné informácie, týk..

Princípy hodnotenia liečiv
.. z Klinickej farmakológie obsahuje základné údaje o spôsobe hodn..

Suché oko
.. na presné celosvetové stanovenie tejto diagnózy. Ako sa však do popredia začali dostávať elektronické .. .. látky, pridávané do očných instilácií (kolýrií) ako konzervans (najmä benzalkonium chlorid) môžu za..

PF pľúcnej a viscerálnej cirkulácie
.. spôsobené ischemickým poškodením GIT-u. Črevo ako "motor" multiorgánového z..

Biochémia Alzheimerovej choroby
.. počet obyvateľov planéty, ktorí majú viac ako 60 rokov, preto sa štúdiu starnutia v ostatnej d..

Neionizujúce žiarenie
.. Biologické účinky vyžarovania z mobilov. Ako bezpečne používať mobilné tele..

Parodontitis dospelých
.. definujeme ako deštruktívne zápalové ochorenie bakteriálneho pôv..

Juvenilná idiopatická artritída
.. predpokladmi, etiopatogenetickými mechanizmami ako aj klinickým priebehom a prognózou. C..

Pemfiginózne ochorenia slizníc ústnej dutiny
.. sliznice súčasne. Môže mať prejavy na gingívach, ako prejav celkových ..

Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb
.. nie však v zmysle nárastu infekčných chorôb (ako to ešte stále môžeme pozorovať v rozvojových kraj.. .. obdobím, kedy pacient navštevuje viacero odborných ambulancií bez stanovenia správnej diagnózy. ..

Potravinová alergia a intolerancia v detskom veku
.. potravinovej alergie. Jej prevalencia, podobne ako aj v prípade mnohých iných alergických ochorení, ..

Úvod do 3D tlače
.. stomatológie, ortopédie a traumatológie, ako aj v..

Prebiotiká & zdravý vývoj dieťaťa
.. pomere 9:1 majú porovnateľné prebiotické účinky ako materské ..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. diagnózy akútnej apendicítídy je dôležité ako prevencia vzniku komplikácií. Na druhej strane, r.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vy.. .. Báza apendixu sa vnorila do céka a a prešila tabakovým stehom. Pri revízii ilea sa našiel Meckelov di..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vy.. .. o 54-ročného hypertonika, ktorý je vedený aj ako diabetik 2. typu od r. 2007. Chronická liečba d..

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU
.. centralis). Zmenou lámavej sily šošovky (prácou akomodačného svalu vo vráskovci) sú obrazy rôzne vzdi.. ..klíčová slova: akový vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na ..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vy.. .. vzhľadom na interpretáciu ultrazvukového obrazu ako aj možný horizontálne prebiehajúci apendix. Ter..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. je charakterizovaná zvýšením vnútrosrdcových tlakov, progresívnym obmedzením komorového plnenia v di.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vy.. .. tamponády. Perikardiálny výpotok sa môže objaviť ako transudát, exudát, pyoperikard alebo h..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vy.. .. (Obrázok 1). Abscesová dutina sa vypláchla opakovane Betadinovým roztokom a po toalete sa do ..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vy.. .. umožňuje nastaviť dva rôzne režimy (Obrázok 4). Ako primárny – nočný režim sme nastavili ven..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. v intime aorty. Krv následne cez trhlinu pod tlakom prúdi do médie aorty, oddelí intimu od pr.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vy.. .. tolerovateľnej hodnote. V prípade komplikácií, ako sú vnútorné krvácanie, príznaky viscerálnej isché..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vy.. .. venózných splavov CNS  je hodnotená ako nežiadúci účinok podávanej chemoterapie – p..

Autoimunitná hepatitída
.. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vy.. .. 42,96 mg/l*, f-lambda 33,13 mg/l*, SLA viac ako 600*, APCA výrazne pozit.*, Cu 25,86 umol/l*, ..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vy.. .. rovnakú dĺžku, aby mal lalok rovnakú veľkosť ako vzniknutý defekt po excízii. Aby lalok prežil, mu..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vy.. .. ochorenia na nelieči v dok. RA: matka zomrela ako 76ročná po NCMP, otec prekonal viacnásobne IM (3.. .. Chirurgická propedeutika [CHP-ZL1] Odborná prax z chirurgie [ChK/OPCH-V/16] Pracoviská: K..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vy.. .. anamnézu kolikovitých bolestí brucha a opakované zvracanie. Mala nauzeu a bola dehydratovaná. ..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. dutine. Kazuistika opisuje prípad pacienta opakovane hospitalizovaného na Klinike pneumológie a f.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vy.. .. anamnéza: starobný dôchodca, predtým pracoval ako robotník na železnici. Terajšie ochorenie: pr..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vy.. .. výskytu u 2-5 ročných detí, častejšie u chlapcov ako dievčat. Orálna mukozitída je špecifický typ akú..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další