MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 2

Metabolické ochorenia

Metabolické ochorenia

Prednáška pre poslucháčov UTV zo dňa 20.11.2007.

Diabetes mellitus. Epidemilógia cukrovky. Rizikové faktory pre objavenia sa chotroby a výskyt. Prognóza pre pacientov s cukrovkou. Diagnostika. Etiologická klasifikácia diabetes mellitus. Cieľové hodnoty glykémií. Komplikácie DM. Riziká nerozpoznanej cukrovky. Rozdelenie akútnych komplikácii DM. Diabetická ketoacidóza -príčiny, klinické symptómy , laboratórne parametre, liečba. Hyperglykemický hyperosmolárny neketotický stav - patogenéza, príčinny, charakteristika, klinický obraz, liečba. Laktátová acidóza. Hypoglykémia - príčinny, frekvencia,symptómy, liečba . Whippleho trias. Rizikové ochorenia spájané s cukrovkou. Diabetická polyneuropatia. Metabolický syndróm. Koronárna choroba srdca na podklade aterosklerózy. Liečba koronárnej choroby srdca u diabetikov 2.typu. Kardiálna autonómna dysfunkcia. Hyperurikémia. Choroby kostí. Hyperkalcémia. Hypokalcémia. Typy kostí. Osteroporóza - prognózy, diagnostika, liečba.

 
autor: Ľudovít Šutarík | JLF UK v Martine | disciplína: Endokrinologie, metabolismus | kategorie: Prednášky, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: cukrovka, diabetes, glykémia, osteroporóza | příloh: 1 | zobrazeno: 9298x | publikováno: 5. 11. 2013 | poslední úpravy: 4. 2. 2019

ochorenia sietnice

Ochorenia sietnice

Sietnica je neurosenzorická vrstva oka, ktorou vnímame fotóny odrazeného svetla z okolitého sveta. Sietnica má veľmi vysoké nároky na kyslík a živiny, čomu je prispôsobená aj jej cievne zásobenie. Mnohé získané ochorenia sietnice sú spôsobené práve poruchou v jej cievnom zásobovaní, čím sietnica trpí ischémiou. Najčastejšie získanou príčiny ochorenia sietnice sú hypertenzná retinopatia, diabetická retinopatia, vekom podmienená degenerácie makuly, oklúzie sietnicových ciev, odlúpenia sietnice a mnohé iné.

 
autor: Ivajlo Popov | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: sietnica, cievne ochorenia, anti-VEGF, kortikoidy, laser, pars plana vitrektómia, retina, laser, pars plana vitrectomy | příloh: 1 | zobrazeno: 3550x | publikováno: 30. 3. 2020

Manažment ochorenia sinus pilonidalis

Manažment ochorenia sinus pilonidalis

Sinus pilonidalis je špecifický podkožný zápalový proces v intergluteálnej sakrokokcygeálnej oblasti nad konečníkom. Väčšina prípadov sa objavuje u mladých pacientov – mužov. Najčastejšou liečbou je chirurgická, a to incízia, marzupializácia, exstirpácia tkaniva s primárnou sutúrou alebo s presunom lalokov na miesto defektu. Prezentujeme dva prípady riešené s rozličnými chirurgickými technikami.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: sinus pilonidalis, Jeepova choroba, sinus pilonidalis, Jeepova choroba | příloh: 9 | zobrazeno: 8840x | publikováno: 26. 10. 2019 | poslední úpravy: 26. 3. 2021

ochorenia kože, ktoré prináša vek.

Ochorenia kože, ktoré prináša vek.

Vplyv slnka na kožu a ochorenia kože s tým spojené. Prednáška pre UTV zo dňa 1.4.2008.

 
autor: Juraj Péč | JLF UK v Martine | disciplína: Dermatologie | kategorie: Prednášky, Univerzita tretieho veku | příloh: 1 | zobrazeno: 6732x | publikováno: 1. 5. 2008 | poslední úpravy: 14. 3. 2011

Pemfiginózne ochorenia slizníc ústnej dutiny

Pemfiginózne ochorenia slizníc ústnej dutiny

Pemfiginózne ochorenia slizníc ústnej dutiny, teda kožné ochorenia neznámeho pôvodu slizníc ústnej dutiny, zaradzujeme medzi bulózne dermatózy. Jedná sa o autoimunitné ochorenie, ktoré sa prejavuje tvorbou intraepiteliálnych pľuzgierov na koži a sliznici, bez prítomnosti zápalu. Môže sa vyskytnúť iba na koži, iba na slizniciach či postihovať kožu a sliznice súčasne. Môže mať prejavy na gingívach, ako prejav celkových ochorení.

 
autor: Eugen Ďurovič, Ján Vodrážka, Andrea Vödrösová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: pemfigus, sliznica, ústna dutina | příloh: 1 | zobrazeno: 6957x | publikováno: 18. 12. 2009 | poslední úpravy: 14. 10. 2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 26 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 27

Diferenciálna diagnostika ascitu
.. v dutine brušnej a patrí medzi časté príznaky ochorenia tam uložených orgánov. Diferenciálna diagnostika ..

Biofyzika srdca a ciev
.. slučke. Poruchy filtrácie v kapilárach. Ochorenia srdca a ciev. Ateroskleróza koronárnych c..

STEMI zadnej steny
.. do 50%. Záver: Koronárna choroba srdca - 2 cievne postihnutie Intervencia: Názov procedúry: PPCI + .. .. a brat prekonali IM OA: prekonala bežné detské ochorenia. Artériovú hypertenziu, DM, CMP, vredy GD, IM, o..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. pacientky bolo konzultované pracovisko Kliniky cievnej chirurgie VUSCH za účelom operačného riešenia an.. .. mali rozhodnúť pre intervenciu. Diagnostika ochorenia je ťažká pre chudobný klinický nález. Prezentujú ..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. anamnéze nefigurovali žiadne onkologické ochorenia. Prvé príznaky ochorenia pacient udáva vo fe..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. 76-ročná žena OA: liečená na AH, DM, iné ochorenia neguje RA: dedičné ochorenia v rodine neguje LA: ..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. nález potvrdzovali recidívu tohto ochorenia. Vykonaná bola parciálna perikardektómia s uv.. .. pred 30 rokmi splenektómia RA: hereditárne ochorenia v rodine neguje LA: Eliquis 5mg 1-0-1 tbl..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. je vegetácia. IE patrí medzi mimoriadne závažné ochorenia so zákerným priebehom a hrozbou fatálnych ná.. .. embolizáciami. Za opakované relapsy a recidívy ochorenia je obyčajne zodpovedná nedostatočná adherencia k ..

Aortokoronárny bypass
.. Diagnózy: ICHS, so stabilnou AP, 3-cievne postihnutie so zachovanou LVEF Arteriálna ..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. ročne hospitalizovaná, bez častých exacerbácií ochorenia vyžadujúcich parenterálnu antibiotickú liečbu. Bo..

Pleuropneumónia
.. sa podieľa vplyv pneumónie na chronické ochorenia, narastajúci vek populácie a faktory virulencie p.. .. 6). Historicky sa spája s typickým priebehom ochorenia s akútnymi symptómami infekcie dolných dýchacích ..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. snímka hrudníka: bez infiltratívnych zatienení, cievne akcentované pľúcne híly so známkami pľúcnej hyper..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. trepanobiopsia KD, pre podozrenie z relapsu ochorenia, pacientka je trombocytopenická, má petechie po t..

Manažment karcinómu prsníka
.. axily. V osobnej anamnéze neudávala žiadne ochorenia. V rodine sa nevyskytoval žiaden nádor prsníka an..

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov
.. fixným aparátom OA: prekonala bežné detské ochorenia, zlozvyky neudáva, kojená 1 rok, cumeľ používala ..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. pre aneuryzmu ascendentnej aorty RA: hereditárne ochorenia v rodine neguje LA: neužíva žiadne lieky AA: ne..

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov
.. RA: neudávajú OA: prekonala bežné detské ochorenia, zlozvyky neudáva, kojená 3 roky, cumeľ po..

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)
.. RA: nepopisuje OA: prekonala bežné detské ochorenia, zlozvyky - fajčenie AA: neudáva LA: sine S..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. cervikokraniálny syndróm, na iné vážne ochorenia na nelieči v dok. RA: matka zomrela ako 76ročná p..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. obličku v dôsledku agenézy, iné závažnejšie ochorenia, operácie a úrazy negoval. Vyšetrenie a la..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. myokarditída, tuberkulóza), autoimunitné ochorenia, neoplazmy alebo uremické poškodenie. P..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. zväčša nešpecifické a môžu imitovať mnohé iné ochorenia ako sú bolesti gynekologického pôvodu u žien v re..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. pacientov pred vznikom rozvinutých štádií ochorenia umožní ich cielenú, personalizovanú lie.. .. pri neurofibromatóze 1. typu, ktorá patrí medzi ochorenia predisponujúce ku vzniku MMU. Spoľahlivé dôkazy o..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. Osobná anamnéza: Dlhodobo neliečená na žiadne ochorenia, k lekárom nechodila. Lieková anamnéza: Pr..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. retrospektívneho hodnotenia progresie/regresie ochorenia a výskytu pooperačných komplikácií. Záver Pri pl..

Klinicko-anatomické aspekty kardiovaskulárneho a lymfatického systému
.. podáva stručný anatomický prehľad stavby srdcovo-cievnej (kardiovaskulárnej) a miazgovej (lymfatickej) .. ..    Cievy srdca. Srdce má bohaté cievne zásobenie, ktoré je nevyhnutné na výkon jeho fun..