MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 11 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 70

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom

Bazocelulárny karcinóm (basal cell carcinoma - BCC) predstavuje v súčasnosti takmer 80% všetkých malígnych nádorov kože a je najčastejšie sa vyskytujúcim malígnym onkologickým ochorením. V tvárovej oblasti sa najčastejšie vyskytuje na nose, čele a lícnej oblasti. Od ostatných malignít tváre sa prejavuje prevažne klinickou indolenciou. Niektoré typy však môžu byť charakteristické agresívnym biologickým správaním so zlou reakciou na liečbu a nepriaznivou prognózou. Vhodným riešením týchto defektov tváre predstavujú kožné miestne laloky premiestňované do miesta defektu z jeho okolia. Rozmery sú dané veľkosťou samotného defektu a limitované uhlom rotácie.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Marcel Riznič, Jozef Jendruch, Andrej Jenča st., Marcel Mitruk | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Onkologie, radioterapie, Zubní lékařství | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: bazocelulárny karcinóm, malígny nádor kože, miestny lalok, bazocelulárny karcinóm, malígny nádor kože, miestny lalok | příloh: 6 | zobrazeno: 2983x | publikováno: 31. 10. 2017 | poslední úpravy: 26. 3. 2021

Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka a moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta

Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka a moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta

Záznamy z operácií z Ostravskej fakultnej nemocnice. Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka. Moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta

 
autor: Jan Dostalík, Lubomír Martínek | JLF UK v Martine | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Prednášky, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: laparoskopický, miniinvazívny, náhrada pažeráka, resekcia rekta, karcinóm pažeráka, karcinóm rekta | příloh: 6 | zobrazeno: 5024x | publikováno: 21. 4. 2009 | poslední úpravy: 15. 6. 2009

Manažment karcinómu prsníka

Manažment  karcinómu prsníka

Karcinóm prsníka je najčastejším typom karcinómu postihujúceho ženy a vedie aj v príčinách úmrtí žien na rakovinu. Zahŕňa heterogénnu skupinu ochorení s rozličným histologickým nálezom, klinickou manifestáciou a odpoveďou na liečbu. Popisuje prípad ženy liečenej na chirurgickej klinike pre duktálny karcinóm prsníka.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: D05 Carcinoma in situ prsu, karcinóm prsníka, diagnostika, chirurgická liečba | příloh: 15 | zobrazeno: 1830x | publikováno: 19. 11. 2017 | poslední úpravy: 7. 5. 2021

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu

Napriek výraznému pokroku v diagnostike a liečbe nádorov pľúc v posledných rokoch patrí bronchogénny karcinóm k malignitám s najvyššou incidenciou a najhoršou prognózou. Atelektáza pľúcneho parenchýmu predstavuje častú komplikáciu lokálne pokročilého karcinómu pľúc. Centrálne rastúce nádory spôsobujú atelektázu následkom endobronchiálnej obštrukcie dýchacích ciest, menej často vplyvom extramurálneho tlaku alebo tvorbou paramalígneho výpotku v pleurálnej dutine. Kazuistika opisuje prípad pacienta opakovane hospitalizovaného na Klinike pneumológie a ftizeológie UNLP a LF UPJŠ pre bronchogénny karcinóm s postupne dokumentovanou röntgenologickou progresiou nálezu, finálne s rozvojom atelektázy pravého pľúcneho krídla.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Ivana Trojová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Onkologie, radioterapie, Pneumologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: R04.2 Hemoptýza, atelektáza, bronchogénny karcinóm | příloh: 4 | zobrazeno: 3077x | publikováno: 23. 12. 2019 | poslední úpravy: 19. 11. 2021

Patofyziológia najčastejších symptómov a príznakov chorôb kardiovaskulárneho systému

Patofyziológia najčastejších symptómov a príznakov chorôb kardiovaskulárneho systému

Hlavné symptómy a príznaky chorôb srdca. Symptómy a príznaky pľúcneho edému.

 
autor: Ján Hanáček | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: symptómy, príznaky, kardiovaskulárny systém | příloh: 1 | zobrazeno: 5305x | publikováno: 19. 2. 2009 | poslední úpravy: 16. 2. 2016

Klinicko-anatomické aspekty kardiovaskulárneho a lymfatického systému

Klinicko-anatomické aspekty kardiovaskulárneho a lymfatického systému

V diele autorka podáva stručný anatomický prehľad stavby srdcovo-cievnej (kardiovaskulárnej) a miazgovej (lymfatickej) sústavy ľudského tela s ohľadom na ich klinický význam a praktické využitie v medicíne.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
autor: Zora Haviarová | LF UK v Bratislave | disciplína: Anatomie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: klinická anatómia, kardiovaskulárny systém, lymfatický systém, klinická anatómia | příloh: 1 | zobrazeno: 9199x | publikováno: 15. 5. 2020

Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapie

Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapie

 Přednáška Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapie v geriatrii je určena pro klinickou výuku studentů 3.-6. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v praze v oboru geriatrie. Problematika se svým obsahem dotýká také vnitřního lékařství a výuky farmakologie s důrazem na léčbu kardiovaskulárních chorob ve stáří. Vzhledem k celkově stárnoucí populaci a prevalenci kardiovaskulárních chorob ve stáří je tato kapitola geriatrie nanejvýš aktuální.

 
autor: M. Berková | 1.LF UK | disciplína: Geriatrie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: Kardiovaskulární choroby, farmakoterapie, geriatrie | příloh: 1 | zobrazeno: 4715x | publikováno: 16. 12. 2011 | poslední úpravy: 9. 3. 2013

KATALOG NÁSTROJŮ pro PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

KATALOG NÁSTROJŮ pro PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Přednáška.

Detailní přehled rotačních nástrojů používaných ve stomatologické ordinaci.

 
autor: Eva Gojišová, Věra Heroutová, Tomáš Jakubek, Eugen Kvašňák | 3.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: stomatologie, dentální hygiena, katalog, nástroje | příloh: 1 | zobrazeno: 6427x | publikováno: 29. 6. 2010 | poslední úpravy: 29. 1. 2011

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)

Erbiový laser je možné použiť ako alternatívu ku konvenčným preparačným postupom na odstránenie zubného kazu. Bezkontaktný spôsob ošetrenia umožňuje signifikantné zníženie bolesti počas ošetrenia, elimináciu nepríjemných pocitov spojených s vibráciami z vrtáčika, selektívnu preparáciu kariéznych tkanív a antibakteriálny účinok. Zachovanie čo najväčšieho množstva tvrdých zubných tkanív ako aj bolesť počas ošetrenia môžu viesť k nedostatočnému odstráneniu kariéznych hmôt, recidíve kazu a zlyhaniu výplne. Nevyhnutným predpokladom pre úspešné laserové ošetrenie sú dostatočné vedomosti v oblasti laserovej fyziky a interakcia laser-tkanivo pre konkrétnu vlnovú dĺžku.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Jana Ohlasová, Silvia Timková, Vladimíra Schwartzová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: laser, Er: YAG, preparácia zubného kazu, laser, Er: YAG, preparácia zubného kazu | příloh: 8 | zobrazeno: 2006x | publikováno: 30. 12. 2019 | poslední úpravy: 21. 5. 2021

Interaktivní kazuistiky z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

Kazuistiky z Ortopedie

 
autor: Valér Džupa | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: ortopedie | příloh: 1 | zobrazeno: 7458x | publikováno: 14. 12. 2009 | poslední úpravy: 29. 1. 2011

Pediatrické kazuistiky - PEDKAZ

Pediatrické kazuistiky - PEDKAZ

Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0305 „Inovace povinného studijního předmětu pediatrie a vytvoření multimediálního textu pro praktickou výuku - Multimediální text pediatrie“

Webová stránka projektu s přístupem do kazuistik
Přihlášení uživatele: kontaktujte vedoucí projektu
MUDr. Barbora Ludíková
email: ludikova.b83@gmail.com
tel.: +420 605 250 138

Cílem projektu „Inovace povinného studijního předmětu pediatrie a vytvoření multimediálního textu pro praktickou výuku“je modernizace, zvýšení kvality a rozvoj vysokoškolské přípravy studentů Univerzity Palackého v Olomouci - Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd. Snahou je inovace stávajícího systému přípravy studentů vedoucí k větší informovanosti, flexibilitě a samostatnému rozhodování, které jsou nezbytné pro zvýšení jejich erudice a kvalifikace jako potřebné předpoklady zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce i lepší péče o dětské pacienty.

Inovace studijního předmětu pediatrie, spočívá ve vytvoření zatím chybějící multimediální studijní opory (interaktivní, audiovizuální), rozšíření a změně náplně praktické výuky s přímým zapojením dětského pacienta do výuky, v možnosti efektivnější samostatné přípravy studenta pomocí webového rozhraní a hypertextových odkazů na recentní publikace v renomovaných časopisech, doplnění zkoušky a státní zkoušky o případové studie.

Po přihlášení na portálu http://www.pedkaz.cz, hesla: student/student má uživatel možnost nejenom otestovat své znalosti, ale také program vyhodnotí - podle přednastaveného zadání od řešitelů - chyby ve vyhodnocování a upozorní testovaného na nedostatky, které jsou i odůvodněny a vysvětleny. Součástí každé případové studie je i část teoretická, kde testovaný získá další informace o onemocnění a může tak dále rozšiřovat své vědomosti.
 

 
autor: Barbora Ludíková, Vladimír Mihál, Jan Potěšil | LF UP | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: interaktivní kazuistika, pediatrie | příloh: 2 | zobrazeno: 8167x | publikováno: 22. 11. 2013 | poslední úpravy: 30. 5. 2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 70 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 423

Ortopedie - výukové prezentace

Aortic dissection

Blood physiology

Traumatológia oka

Femtosecond laser in cataract surgery

Potravinová alergia a intolerancia v detskom veku

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul

Manuál pro praktikum z obecné histologie

Ochrana autorských práv na webovém portálu LF MU

Suché oko

Den na operačním sále - operační sál

Interní propedeutika – vyšetření dýchacího ústrojí

Laboratorní cytologické vyšetření mozkomíšního moku

Acute abdomen - gallstone ileus

Cesta prehltnutej špilky do pečene

Ochorenia sietnice

Teleskopické korunky, řešení pro zbytkový chrup

Disekcia hrudníkovej aorty

Prezentační dovednosti pro vysokoškolské pedagogy

Testování jazykových dovedností studentů v terciární sféře ve výuce typu LSP

Ako publikovať v biomedicínskych vedách

STUDIE SPACECURL

Úvod do 3D tlače

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky

STEMI zadnej steny

Bradykardia vyliečená antiarytmikami

Aortokoronárny bypass

Endoskopická polypektómia

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další