MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 2

bezpečnosť práce s počítačom

Bezpečnosť práce s počítačom

Pri práci s počítačom je potrebné chrániť sa pred rôznymi negatívnymi vplyvmi. Ochranné opatrenia je možné vykonávať vo viacerých oblastiach. Základnou zásadou by však malo byť sledovanie vlastného zdravotného stavu. Je dôležité si uvedomiť, že aj malé bolesti (chrbtica, ramená, očí a pod.) môžu viesť k závažným poškodeniam. Predísť týmto problémom je možné napríklad správnym sedením pri počítači. Na druhej strane, zdravotné problémy a stavy, ktoré im predchádzajú, výrazne ovplyvňujú výkon pracovníkov.

 
autor: Jaroslav Majerník | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: ergonómia, ochrana zdravia | příloh: 1 | zobrazeno: 11730x | publikováno: 5. 3. 2008 | poslední úpravy: 16. 3. 2011

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou

Duchennova svalová dystrofia (Duchenne muscular dystrophy - DMD) je dedičné ochorenie s viazanosťou na X chromozóm. Dochádza k mutácii génu pre dystrofín, čo vedie k strate integrity a funkcie svalových vlákien a ich nahradeniu tukovým a spojivovým tkanivom. Svalová degenerácia vedie k poruchám hybnosti a strate schopnosti chôdze zvyčajne okolo dvanásteho roku života. Často býva postihnutý aj myokard. Postihnutie dýchacích svalov a ďalšie pridružené komplikácie spôsobujú zhoršovanie pľúcnych funkcií a vedú k respiračnému zlyhaniu. Pri neliečenom ochorení nastáva zvyčajne smrť okolo dvadsiateho roku života, najčastejšie v dôsledku kardiálnych a respiračných príčin. Pre rozvoj chronického respiračného zlyhávania býva potrebné pacientov s DMD nastaviť na liečbu podpornou ventiláciou.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 32 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 83

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo
.. ktokoľvek – – 11. Ošetrovateľstvo - Bezpečnosť pacienta 14.6.2018 231.83 KB ktokoľvek – .. .. – 11. Ošetrovateľstvo - Bezpečnosť pacienta 14.6.2018 231.83 KB ktokoľvek – – .. ..klíčová slova: ako vedný odbor, úlohy a rola sestry, bezpečnosť pacienta, ošetrovateľská terminológia, kon.. ..klíčová slova: vedný odbor, úlohy a rola sestry, bezpečnosť pacienta, ošetrovateľská terminológia, konceptuálne mode..

Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření
.. přidáním činidla ke vzorku, ale přípravou pacienta, odběrem vzorku, transportem do laboratoře, a..

Dentální hygienistka
.. do odborného týmu v zubní ordinaci, výchova pacienta k dokonalé péči o ústní zdraví, návyk a dodržo..

Diabetes mellitus
.. a DM 2. Výživa a DM 2. Komplexná starostlivosť o pacienta s DM 2 typu. Odporúčané hodnoty kompenzácie DM 1 ..

Úvod do 3D tlače
.. či dentálnych implantátov a pomôcok pre pacienta. Známe sú použitia 3D tlače v oblasti kra..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. Autori prezentujú manažment liečby u 66 r. pacienta s melanómom nechtového lôžka. Sú pre vás obraz.. .. štádiu, stačí jednoduchá excízia s malým bezpečnostným lemom v lokálnej anestézii k&.. .. ktorá určila ďalší postup liečby u daného pacienta - realizovať USG lok. uzlín, CT a následne S..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. si údajne pomýlil s kanadskou čučoriedkou. U pacienta sa rozvinul závažný centrálny i periférny anti.. .. zeleniny. Napriek symptomatickej liečbe sa stav pacienta zhoršoval – v priebehu noci začal byť de..

Pediatrické kazuistiky - PEDKAZ
.. praktické výuky s přímým zapojením dětského pacienta do výuky, v možnosti efektivnější samostatné příp..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. prípad disekcie descendentnej aorty u 55-ročného pacienta. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požad.. .. hematóm. {files:1908,1909} Terapia: Pacienta je potrebné stabilizovať, monitorovať EKG, sa..

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)
.. s dôrazom na zvýšenie komfortu pacienta počas ošetrenia tým, že ide o bezkontaktný s..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. v pleurálnej dutine. Kazuistika opisuje prípad pacienta opakovane hospitalizovaného na Klinike .. .. (Obrázok 2) hodnotený ako T4N3M0, ktoré pacienta radilo do klinického štádia IIIB. {files:1853} Vz..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. V práci opisujeme kazuistiku 52 ročného pacienta, ktorý bol poukázaný na naše odd. pre nehojacu sa..

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov
.. s protrúziou rezákov (AII/1) pre pacienta efektívna a rýchla. V období rastového .. .. používať u spolupracujúceho pacienta v období maximálneho rastového špurtu. Pri c..

Suché oko
.. (nedostatku) sĺz treba zohľadniť pocity pacienta; na začiatku možno stav ovplyvniť kvapkaním fyz..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. dychové úsilie. Avšak, ak dychová frekvencia pacienta klesne alebo vznikne centrálne spánkové apnoe, zá..

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)
.. Klinicky citlivé [?] Licencia Obrázok 1 - Foto pacienta 1. 31.12.2017 233.69 KB používateľ vzdelávacej si..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. s odporúčaním antipsychotckej liečby, stav pacienta hodnotilo ako svojprávneho a aj napriek ..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. rádiochirurgickkého plánu ožiarenia pacienta s vnútroočným nádorom. Podporené grantom KEGA 016.. .. pri ktorom nahradil rakovinou poškodenú panvu pacienta titánovým "výtlačkom" a voperoval ju pa..

Bradykardia vyliečená antiarytmikami
.. správnej diagnostiky a následného manažmentu pacienta s brady- alebo tachy-dysrytmiou. Početné b..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. tekutiny dlho pred rozvojom klinických ťažkostí pacienta. Klinický obraz pacienta so srdcovou tamponádou ..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. Diagnóza apendicitídy je založená na anamnéze pacienta, fyzikálnom vyšetrení a zobrazovacích mož..

Pleuropneumónia
.. Terajšie ochorenie: 48-ročná pacienta bola odoslaná obvodným lekárom pre RTG nález pra..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. prístup, v prípade urgentného stavu pacienta sa väčšina pacientov podrobí otvorenej lap.. .. brucha negovala. V rámci osobnej anamnézy pacienta udávala iba extrauterinnú graviditu v mladosti. ..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. popisuje hospitalizáciu pacienta s aneurizmou ascendentnej aorty a bikuspidálnou ..

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov
.. koreňov zubov, čo by bolo iatrogénnym poškodením pacienta. Pri uložení horných očných zubov na podnebí tesn..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. ICHS. Pri echokardiografickom vyšetrení u pacienta zistené kalcifikácie v oblasti bazálneho se..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. v kancelárii v obchode TO: U asymptomatického pacienta pri preventívnej kontrole zistený systolický še..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. ktorá berie do úvahy klinický obraz a schopnosť pacienta prijímať potravu. 1. stupeň – bolesť a zač..

Autoimunitná hepatitída
.. autoimunitnej hepatitídy 1. typu u 69-ročného pacienta. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požad..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. vyšetrením rutinne vykonávaným u každého pacienta s náhlou príhodou brušnou. Rozdiel v počte leu..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další