MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 2

Rádiologická liečba onkologických ochorení

Rádiologická liečba onkologických ochorení

Špecializovaná liečba onkologických ochorení rádioaktívnym žiarením. Prednáška pre UTV zo  dňa 5.2.2008

 
autor: Eva Hajtmanová | JLF UK v Martine | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Prednášky, Univerzita tretieho veku | příloh: 1 | zobrazeno: 4534x | publikováno: 8. 4. 2008 | poslední úpravy: 1. 2. 2012

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov

V správne indikovaných a načasovaných prípadoch je dvojfázová liečba distooklúzie s protrúziou rezákov (AII/1) pre pacienta efektívna a rýchla. V období rastového špurtu sa nasádza funkčný aparát (v tomto prípade bionátor) na posun zhryzu do AI a na zvýšenie zhryzu výbrusom aparátu. Druhá fáza liečby fixným aparátom je tým výrazne časovo redukovaná, upravujú sa len odchýlky polôh jednotlivých zubov.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Renáta Urban, Vladimíra Schwartzova | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: dvojfázová liečba, distooklúzia, protrúzia rezákov | příloh: 6 | zobrazeno: 1347x | publikováno: 31. 12. 2017 | poslední úpravy: 19. 11. 2021

Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka a moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta

Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka a moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta

Záznamy z operácií z Ostravskej fakultnej nemocnice. Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka. Moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta

 
autor: Jan Dostalík, Lubomír Martínek | JLF UK v Martine | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Prednášky, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: laparoskopický, miniinvazívny, náhrada pažeráka, resekcia rekta, karcinóm pažeráka, karcinóm rekta | příloh: 6 | zobrazeno: 5024x | publikováno: 21. 4. 2009 | poslední úpravy: 15. 6. 2009
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 24 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 20

Metabolické ochorenia
.. klinické symptómy , laboratórne parametre, liečba. Hyperglykemický hyperosmolárny neketotický stav ..

Zborník z vedeckej konferencie - stomatológia
..klíčová slova: akčný plán, ortodontická.. ..klíčová slova: akčný plán, ortodontická liečba..

Diabetes mellitus
.. kompenzácie DM 1 a 2 typu. Terapia DM 2 typu. Liečba DM 2. typu Inzulínom. Komplikácie DM 2. D..

Ochorenia sietnice
.. faktor (anti-VEGF) a kortikoidy. Chirurgická liečba je niekedy však nutná na riešenie neskorých kom..

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov
.. cum diastema. Terapia: Liečebný cieľ: 1. ortodontická fáza: vyformovať horný zubný oblúk, eliminovať di..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. ileus má stále vysokú morbiditu a mortalitu. Liečba je ešte stále kontroverzná. Klinické známky a sym.. .. oblasti Bauhinskej chlopne či hrubého čreva. Liečba je kontroverzná: Enterolitotómia a extrakcia k.. ..klíčová slova: ileus, chirurgická liečba, biliárny ileus, chirurgická l..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. aj ako diabetik 2. typu od r. 2007. Chronická liečba diabetu spočívala v čase prijatia v monoterapii m..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. skupiny VHR (very high risk) Terapia: Začatá liečba podľa protokolu GMALL 07/2003: pre pozitivitu ..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. období bola u pacienta realizovaná ATB liečba a aplikované LMWH.  Histologický z.. ..klíčová slova: liečba MM, melanóm, liečba M..

Pleuropneumónia
.. manažment liečby pacienta a určenie, či bude liečba prebiehať v domácom alebo nemocničnom prostredí, ..

Manažment karcinómu prsníka
.. po predstavení prsníkovej komisie bola zahájená liečba chemoterapiou a rádioterapiou. Nasadila sa .. ..klíčová slova: prsu, karcinóm prsníka, diagnostika, chirurgická liečba..

Suché oko
.. povrch rohovke. Samozrejmosťou je aj súčasná liečba ev. prítomných asociovaných chorobných stavov. &n..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. epizód. Týmto spôsobom je naraz zabezpečená liečba hypoventilácie aj obštrukčného spánkového apnoe. ..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. bez výsledku kultivačného nálezu. Konzervatívna liečba mala iba prechodný efekt zníženia teplôt. Vzh..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. stupňa. U pacientky bola započatá štandardaná liečba srdcového zlyhávania a koronárneho syndrómu. Pre ..

Autoimunitná hepatitída
.. v kombinácii s azatioprinom. Imunosupresívna liečba je vo väčšine prípadov celoživotná. Alternatívna ..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. a laktátu) bola zahájená plná antikoagulačná liečba nízkomolekulárnym heparínom a paranterálna ant..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. funkcií jeho produktu. Moderná symptomatická liečba zlepšuje kvalitu a dĺžku života pacientov, ktorí ..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. Terapia: Po príjme bola nasadená konzervatívna liečba: pacientke bola zavedená nazogastrická sonda, p..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. BCC, ktorých výskyt pozorujeme častejšie a ich liečba s prognózou býva dobrá. Agresívne typy pre..

Diverticulitis appendicis vermiformis
..klíčová slova: apendixu, divertikulitída apendixu, diagnostika, liečba..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. lokalizáciu a možný hemodynamický dopad. Liečba hemodynamicky závažnej srdcovej tamponády vy..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
..klíčová slova: apendicitída, diagnostika, chirurgická liečba..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. onkologickej liečbe (posledne cytostatická liečba erlotinibom) bol pacient onkológom odoslaný na n..