MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 6 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 7

Onkologie v ošetřovatelství

Onkologie v ošetřovatelství

výukový materiál - ošetřovatelství

 
autor: Jana Prausová | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 1951x | publikováno: 15.11.2010

Onkologie - ošetřovatelství

Onkologie - ošetřovatelství

výukový materiál - ošetřovatelství

 
autor: Josef Koutecký | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | příloh: 1 | zobrazeno: 2537x | publikováno: 18.11.2010

Rehabilitační ošetřovatelství

Základní pravidla rehabilitačního ošetřovatelství

 

Biologie nádorů v ošetřovatelství

Biologie nádorů v ošetřovatelství

Ošetřovatelství - výukový materiál

Incidence nádorů: poměr počtu nových onemocnění/100 000 obyvatel/rok (400-700 u dospělých, 15 u dětí),
Prevalence nádorů: poměr počtu nemocných s určitým nádorem k počtu obyvatel v dané lokalitě v daném časovém okamžiku nebo k určitému datu,
Mortalita: počet zemřelých na zhoubný nádor/100 000 obyvatel/rok,
Letalita: v procentech poměr počtu zemřelých k počtu osob, které onemocněly stejným nádorem,
Přežití dětí a dospělých se zhoubnými nádory, Etiologie a patogeneze nádorového procesu,
Onkogeny, antionkogeny, Dědičná nádorová onemocnění, Nádorová imunologie, Biologie nádoru

 
autor: Jan Starý | 2.LF UK | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Výukové materiály, Materiály k přednáškám a cvičením | klíčová slova: Biologie nádorů v ošetřovatelství | příloh: 1 | zobrazeno: 2156x | publikováno: 12.11.2010 | poslední úpravy: 10.9.2013

Rehabilitační ošetřovatelství - teorie

Rehabilitační ošetřovatelství - základní pojmy, principy, pravidla a praktické provedení

 

Všeobecná sestra s rozšířenou výukou pediatrie - Informatika v ošetřovatelství Bc 2010/2011

Všeobecná sestra s rozšířenou výukou pediatrie - Informatika v ošetřovatelství Bc 2010/2011

E learningový kurz

Výuka předmětu Informatika v ošetřovatelství ve studijním programu Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství

 
autor: Jitka Feberová, Alena Havlínová, Kateřina Kieslingová, Radim Kubeš, Zuzana Dobiašová | 2.LF UK | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Výukové materiály, Elearningové kurzy | příloh: 1 | zobrazeno: 2515x | publikováno: 5.5.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 38 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 16

Polohování - pokračování
.. ošetřovatelství.. .. KB kdokoli – Předměty/kurzy Rehabilitační ošetřovatelství [D0406007] Pracoviště: Klinika rehabilitace a t..

Transplantace kmenových buněk krvetvorby
.. materiál - ošetřovatelství.. .. fakultě – Předměty/kurzy Speciální ošetřovatelství v onkologii [D0405004] Pracoviště: Klinika d..

Chemoterapie, hormonoterapie a podpůrná léčba
..ošetřovatelství - výukový m.. .. fakultě – Předměty/kurzy Speciální ošetřovatelství v onkologii [D0405004] Pracoviště: Klinika d..

Rehabilitace na transplantační jednotce
.. materiál - ošetřovatelství.. .. fakultě – Předměty/kurzy Speciální ošetřovatelství v onkologii [D0405004] Fyzioterapie v klinických ..

Význam molekulárního vyšetření u solidních nádorů dětského věku
.. materiál - ošetřovatelství.. .. fakultě – Předměty/kurzy Speciální ošetřovatelství v onkologii [D0405004] Pracoviště: Klinika d..

Diagnostika nádorových onemocnění
.. materiál - všeobecné lékařství, ošetřovatelství.. .. Předměty/kurzy Onkologie [D0110016] Speciální ošetřovatelství v onkologii [D0405004] Pracoviště: Klinika d..

Bolest v onkologii
.. materiál - všeobecné lékařství, ošetřovatelství.. .. Předměty/kurzy Onkologie [D0110016] Speciální ošetřovatelství v onkologii [D0405004] Pracoviště: Klinika d..

Dekurz
.. na příslušné fakultě – Předměty/kurzy Ošetřovatelství I [D0101362] Ošetřovatelské postupy [D0801014] Pr..

Podávání léků
.. na příslušné fakultě – Předměty/kurzy Ošetřovatelství I [D0101362] Ošetřovatelské postupy [D0801014] Pr..

Efektivní komunikace
.. na příslušné fakultě – Předměty/kurzy Ošetřovatelství I [D0101362] Pracoviště: Ústav oš..

Měření fyziologických funkcí
.. na příslušné fakultě – Předměty/kurzy Ošetřovatelství I [D0101362] Ošetřovatelské postupy [D0801014] Pr..

Lékařská psychologie
.. – Předměty/kurzy Etika a filozofie v ošetřovatelství [D0802010] Etika ve zdravotnictví [D0402010] ..

Základy komunikace
.. Komunikace, komunikační techniky [D0403026] Ošetřovatelství I [D0101362] Pracoviště: Ústav oš..

Komunikace v lékařské péči
.. na příslušné fakultě – Předměty/kurzy Ošetřovatelství I [D0101362] Komunikace, komunikační techniky [..

Neverbální komunikace
.. VP - Komunikační dovednosti [D0100035] Ošetřovatelství I [D0101362] Pracoviště: Ústav oš..

Kompetence praktického lékaře
.. kurativa, ošetřovatelství, domácí péče, návštěvní služba .. ..klíčová slova: kurativa, ošetřovatelství, domácí péče, návštěvní služba..

Problematika dekubitů
.. na příslušné fakultě – Předměty/kurzy Ošetřovatelství I [D0101362] Ošetřovatelské postupy [D0801014] Pr..

Lidský život jako příběh
.. – Předměty/kurzy Etika a filozofie v ošetřovatelství [D0802010] Etika ve zdravotnictví [D0402010] ..

My a Oni
.. – Předměty/kurzy Etika a filozofie v ošetřovatelství [D0802010] Etika ve zdravotnictví [D0402010] ..

O lidském JÁ
.. – Předměty/kurzy Etika a filozofie v ošetřovatelství [D0802010] Etika ve zdravotnictví [D0402010] ..

Antisemitismus
.. – Předměty/kurzy Etika a filozofie v ošetřovatelství [D0802010] Etika ve zdravotnictví [D0402010] ..

Medicína a filozofování
.. – Předměty/kurzy Etika a filozofie v ošetřovatelství [D0802010] Etika ve zdravotnictví [D0402010] ..

Náš romský problém
.. – Předměty/kurzy Etika a filozofie v ošetřovatelství [D0802010] Etika ve zdravotnictví [D0402010] ..

Společnost a její modernizace
.. – Předměty/kurzy Etika a filozofie v ošetřovatelství [D0802010] Etika ve zdravotnictví [D0402010] ..

Dějiny a dějepis
.. – Předměty/kurzy Etika a filozofie v ošetřovatelství [D0802010] Etika ve zdravotnictví [D0402010] ..

Původ náboženské zkušenosti
.. – Předměty/kurzy Etika a filozofie v ošetřovatelství [D0802010] Etika ve zdravotnictví [D0402010] ..

Studium medicíny jako duchovní zkušenost a její případná vyústění
.. – Předměty/kurzy Etika a filozofie v ošetřovatelství [D0802010] Etika ve zdravotnictví [D0402010] ..

Fyzioterapeutické principy manipulace s pacientem
.. univerzitě – Předměty/kurzy Rehabilitační ošetřovatelství [D0406007] Pracoviště: Klinika rehabilitace a t..

Mýty o komunikaci
.. dovednosti [D0100035] Pracoviště: Ústav ošetřovatelství..

Negativní komunikace
.. dovednosti [D0100035] Pracoviště: Ústav ošetřovatelství..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další