MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 2

diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Východiská. Definícia diabetu. Diabetes a Seniori. Diabetes a geriatrické syndrómy. Klinické odporúčania pre liečbu a starostlivosť o pacientov s DM 2. typu. Nefarmakologické odporúčania pre DM 2 . Fyzická aktivita a DM 2. Výživa a DM 2. Komplexná starostlivosť o pacienta s DM 2 typu. Odporúčané hodnoty kompenzácie DM 1 a 2 typu. Terapia DM 2 typu. Liečba DM 2. typu Inzulínom. Komplikácie DM 2. Diabetická noha.

 
autor: Jana Nemcová | JLF UK v Martine | disciplína: Diabetologie, dietetika, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: diabetes, diabetes a senior | příloh: 1 | zobrazeno: 3736x | publikováno: 19. 6. 2015

diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou

Kazuistika opisuje 24-ročnú pacientku s diagnózou cystickej fibrózy (CF), ktorá bola na naše pracovisko odoslaná pre hyperglykémiu nalačno pri rutinnej kontrole v Ambulancii pre cystickú fibrózu. U pacientky sme diagnostikovali diabetes mellitus asociovaný s CF (CFRD - cystic fibrosis related diabetes) a začali liečbu, ktorá pri tomto špecifickom type diabetu, okrem iného, nesmie zahŕňať reštrikciu kalórií.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Zuzana Malachovská, Miriam Kozárová, Lenka Kopčová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: E84 Cystická fibróza, K86.1 Jiná chronická pankreatitida, cystická fibróza, diabetes mellitus | příloh: 7 | zobrazeno: 2862x | publikováno: 16. 10. 2019 | poslední úpravy: 19. 11. 2021
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 13 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 11

Metabolické ochorenia
.. pre poslucháčov UTV zo dňa 20.11.2007. Diabetes mellitus. Epidemilógia cukrovky. Rizikové f.. .. pre poslucháčov UTV zo dňa 20.11.2007. Diabetes mellitus. Epidemilógia cukrovky. Rizikové faktory pre o.. ..klíčová slova: diabetes, glykémia, ..

Aortocoronary bypass
.. 58-year-old man PA: Diabetes mellitus (treated for 25 years), hypoglycaemic.. .. 58-year-old man PA: Diabetes mellitus (treated for 25 years), hypoglycaemic coma in..

Aortokoronárny bypass
.. 58-ročný muž OA: Diabetes mellitus (v liečbe 25rokov), stav po .. .. 58-ročný muž OA: Diabetes mellitus (v liečbe 25rokov), stav po hypoglykemickej ..

Aortic valve replacement because of aortic valve stenosis, repair of tricuspid valve because of regurgitation
.. 76-years-old women PA: arterial hypertension, diabetes mellitus, no other diseases FA: no hereditary.. .. women PA: arterial hypertension, diabetes mellitus, no other diseases FA: no hereditary diseases in..

Posterior wall myocardial infarction
.. without history of arterial hypertension, diabetes mellitus, stroke, thyroid gland diseases,.. .. history of arterial hypertension, diabetes mellitus, stroke, thyroid gland diseases, operations. MH:..

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)
.. of arterial hypertension, mother treatment diabetes mellitus PA: no drug history AA: ibuprofen.. .. arterial hypertension, mother treatment diabetes mellitus PA: no drug history AA: ibuprofen (oedema) DA:..

Acute abdomen - gallstone ileus
.. treatment of arterial hypertension, diabetes mellitus compensated with a diet and cataract.. .. treatment of arterial hypertension, diabetes mellitus compensated with a diet and cataract treated..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. regurgitácia 2-3 Arteriálna hypertenzia Diabetes mellitus Terapia a záver: Stratégia liečby: P.. .. regurgitácia 2-3 Arteriálna hypertenzia Diabetes mellitus Terapia a záver: Stratégia liečby: Pacientka ..

Obesity hypoventilation syndrome
.. internists and endocrinologists regarding their diabetes mellitus, hypertension, hyperlipidaemia, heart.. .. and endocrinologists regarding their diabetes mellitus, hypertension, hyperlipidaemia, heart failure..

Journey of a swallowed wooden stick to the liver
.. treatment of arterial hypertension, diabetes mellitus 2. type. Patient complained about.. .. treatment of arterial hypertension, diabetes mellitus 2. type. Patient complained about weakness and..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. otec liečený pre arteriálnu hypertenziu, matka diabetes mellitus LA: sine AA: ibuprofen (opuch) NA:.. .. pre arteriálnu hypertenziu, matka diabetes mellitus LA: sine AA: ibuprofen (opuch) NA: exfajčiar ..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. farmakologicky liečenú arteriálnu hypertenziu, diabetes mellitus 2 typu na diéte a operovanú kataraktu p.. .. liečenú arteriálnu hypertenziu, diabetes mellitus 2 typu na diéte a operovanú kataraktu pred 1..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. internistu a endokrinológa pre často pridružený diabetes mellitus, hypertenziu, hyperlipidémiu, srdcového .. .. a endokrinológa pre často pridružený diabetes mellitus, hypertenziu, hyperlipidémiu, srdcového z..