MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 2

diabetes mellitus

Diabetes mellitus

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Východiská. Definícia diabetu. Diabetes a Seniori. Diabetes a geriatrické syndrómy. Klinické odporúčania pre liečbu a starostlivosť o pacientov s DM 2. typu. Nefarmakologické odporúčania pre DM 2 . Fyzická aktivita a DM 2. Výživa a DM 2. Komplexná starostlivosť o pacienta s DM 2 typu. Odporúčané hodnoty kompenzácie DM 1 a 2 typu. Terapia DM 2 typu. Liečba DM 2. typu Inzulínom. Komplikácie DM 2. Diabetická noha.

 
autor: Jana Nemcová | JLF UK v Martine | disciplína: Diabetologie, dietetika, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: diabetes, diabetes a senior | příloh: 1 | zobrazeno: 3736x | publikováno: 19. 6. 2015

diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou

Kazuistika opisuje 24-ročnú pacientku s diagnózou cystickej fibrózy (CF), ktorá bola na naše pracovisko odoslaná pre hyperglykémiu nalačno pri rutinnej kontrole v Ambulancii pre cystickú fibrózu. U pacientky sme diagnostikovali diabetes mellitus asociovaný s CF (CFRD - cystic fibrosis related diabetes) a začali liečbu, ktorá pri tomto špecifickom type diabetu, okrem iného, nesmie zahŕňať reštrikciu kalórií.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Zuzana Malachovská, Miriam Kozárová, Lenka Kopčová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: E84 Cystická fibróza, K86.1 Jiná chronická pankreatitida, cystická fibróza, diabetes mellitus | příloh: 7 | zobrazeno: 2862x | publikováno: 16. 10. 2019 | poslední úpravy: 19. 11. 2021
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 13 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 13

Metabolické ochorenia
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. .. tretieho veku~clanky.php?cat=uni-senior.. .. pre poslucháčov UTV zo dňa 20.11.2007. Diabetes mellitus. Epidemilógia cukrovky. Rizikové f.. ..áška pre poslucháčov UTV zo dňa 20... .. Šuta.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: diabetes, glykémia, .. ..klíčová slova: a, diabetes, glykémia, ..

Aortocoronary bypass
..a~articles.php?s=multimedia#Case.. .. case report describes the hospitalization of a 58.. ..áš .. .. 58-year-old man PA: Diabetes mellitus (treated for 25 years), hypoglycaemic.. ..Anamnesis: 58-year-old man PA: Diabetes mellitus.. ..klíčová slova: heart disease, aortocoronary..

Aortokoronárny bypass
..álne učebné p.. ..azuistika opisuje hospitalizáciu 58 ročného muža pr.. ..áš .. .. 58-ročný muž OA: Diabetes mellitus (v liečbe 25rokov), stav po .. ..Anamnéza: 58-ročný muž OA: Diabetes mellitus (v li.. ..klíčová slova: á choroba srdca, aortokoronárny ..

Aortic valve replacement because of aortic valve stenosis, repair of tricuspid valve because of regurgitation
..a~articles.php?s=multimedia#Case.. .. case study describes the hospitalization of women.. ..áš .. .. 76-years-old women PA: arterial hypertension, diabetes mellitus, no other diseases FA: no hereditary.. ..Anamnesis: 76-years-old women PA: arterial.. ..klíčová slova: Aortic valve stenosis, tricuspid valve..

Posterior wall myocardial infarction
..a~articles.php?s=multimedia#Case.. ..ated posterior myocardial infarction is occurring.. ..arianna.. .. without history of arterial hypertension, diabetes mellitus, stroke, thyroid gland diseases,.. ..Anamnesis: 63-years-old woman. FH: Father and.. ..klíčová slova: Acute transmural myocardial infarction of other..

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)
..a~articles.php?s=multimedia#Case.. .. case report describes the hospitalization of a 26.. ..áš .. .. of arterial hypertension, mother treatment diabetes mellitus PA: no drug history AA: ibuprofen.. ..Anamnesis: 26-year-old man PA: no disease in.. ..klíčová slova: Barlow, mitral valve..

Acute abdomen - gallstone ileus
..a~articles.php?s=multimedia#Case.. ..allstone ileus is an uncommon entity, which.. ..artina Vidová Uğurbaş~authors.php?tid=364#Lucia Su.. .. treatment of arterial hypertension, diabetes mellitus compensated with a diet and cataract.. ..Anamnesis: A 64 years old woman was referred to.. ..klíčová slova: ary ileus, surgical treatment, biliary ileus,..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
..álne učebné p.. ..azuistika popisuje hospitalizáciu ženy so stenózou .. ..áš .. .. regurgitácia 2-3 Arteriálna hypertenzia Diabetes mellitus Terapia a záver: Stratégia liečby: P.. ..Anamnéza: 76-ročná žena OA: liečená na AH, DM, iné.. ..klíčová slova: a aortálnej chlopne, insuficiencia trikuspidálnej c..

Obesity hypoventilation syndrome
..a~articles.php?s=multimedia#Case.. .. hypoventilation syndrome (OHS) is defined as the combined.. ..ana.. .. internists and endocrinologists regarding their diabetes mellitus, hypertension, hyperlipidaemia, heart.. ..Anamnesis: Sleep anamnesis: 48-year old patient.. ..klíčová slova: Extreme obesity with alveolar hypoventilation BMI: 40 and more, J96.11..

Journey of a swallowed wooden stick to the liver
..a~articles.php?s=multimedia#Case.. ..atic abscess due to perforation of the.. ..artina Vidová Uğurbaş~authors.php?tid=364#Lucia Su.. .. treatment of arterial hypertension, diabetes mellitus 2. type. Patient complained about.. ..Anamnesis: 57 year old man was referred to the.. ..klíčová slova: material, perforation, infection, foreign material,..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
..álne učebné p.. ..azuistika popisuje hospitalizáciu 26 ročného muža s.. ..áš .. .. otec liečený pre arteriálnu hypertenziu, matka diabetes mellitus LA: sine AA: ibuprofen (opuch) NA:.. ..Anamnéza: 26-ročný muž OA: doteraz neliečený pre ž.. ..klíčová slova: Barlow, insuficiencia mitrálnej ..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
..azové .. ..árny ileus je zriedkavý prípad náhlej príhody bru.. ..artina Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Su.. .. farmakologicky liečenú arteriálnu hypertenziu, diabetes mellitus 2 typu na diéte a operovanú kataraktu p.. ..Anamnéza: Pacientka, 64 ročná bola vyšetrená na ch.. ..klíčová slova: árny ileus, chirurgická liečba, biliárny ileus, ch..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
..álne učebné p.. ..ačný syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako ko.. ..ana.. .. internistu a endokrinológa pre často pridružený diabetes mellitus, hypertenziu, hyperlipidémiu, srdcového .. ..Anamnéza: Spánková anamnéza: 48-ročný pacient pods.. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a ..