MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 2

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou

Duchennova svalová dystrofia (Duchenne muscular dystrophy - DMD) je dedičné ochorenie s viazanosťou na X chromozóm. Dochádza k mutácii génu pre dystrofín, čo vedie k strate integrity a funkcie svalových vlákien a ich nahradeniu tukovým a spojivovým tkanivom. Svalová degenerácia vedie k poruchám hybnosti a strate schopnosti chôdze zvyčajne okolo dvanásteho roku života. Často býva postihnutý aj myokard. Postihnutie dýchacích svalov a ďalšie pridružené komplikácie spôsobujú zhoršovanie pľúcnych funkcií a vedú k respiračnému zlyhaniu. Pri neliečenom ochorení nastáva zvyčajne smrť okolo dvadsiateho roku života, najčastejšie v dôsledku kardiálnych a respiračných príčin. Pre rozvoj chronického respiračného zlyhávania býva potrebné pacientov s DMD nastaviť na liečbu podpornou ventiláciou.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 32 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 78

Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření
.. přidáním činidla ke vzorku, ale přípravou pacienta, odběrem vzorku, transportem do laboratoře, a..

Dentální hygienistka
.. do odborného týmu v zubní ordinaci, výchova pacienta k dokonalé péči o ústní zdraví, návyk a dodržo..

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo
.. – 11. Ošetrovateľstvo - Bezpečnosť pacienta 14.6.2018 231.83 KB ktokoľvek – – .. ..klíčová slova: vedný odbor, úlohy a rola sestry, bezpečnosť pacienta, ošetrovateľská terminológia, konceptuálne mode..

Diabetes mellitus
.. a DM 2. Výživa a DM 2. Komplexná starostlivosť o pacienta s DM 2 typu. Odporúčané hodnoty kompenzácie DM 1 ..

Úvod do 3D tlače
.. či dentálnych implantátov a pomôcok pre pacienta. Známe sú použitia 3D tlače v oblasti kra..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. rádiochirurgickkého plánu ožiarenia pacienta s vnútroočným nádorom. Podporené grantom KEGA 016.. .. pri ktorom nahradil rakovinou poškodenú panvu pacienta titánovým "výtlačkom" a voperoval ju pa..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. Autori prezentujú manažment liečby u 66 r. pacienta s melanómom nechtového lôžka. Sú pre vás obraz.. .. ktorá určila ďalší postup liečby u daného pacienta - realizovať USG lok. uzlín, CT a následne S..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. si údajne pomýlil s kanadskou čučoriedkou. U pacienta sa rozvinul závažný centrálny i periférny anti.. .. zeleniny. Napriek symptomatickej liečbe sa stav pacienta zhoršoval – v priebehu noci začal byť de..

Pediatrické kazuistiky - PEDKAZ
.. praktické výuky s přímým zapojením dětského pacienta do výuky, v možnosti efektivnější samostatné příp..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. prípad disekcie descendentnej aorty u 55-ročného pacienta. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požad.. .. hematóm. {files:1908,1909} Terapia: Pacienta je potrebné stabilizovať, monitorovať EKG, sa..

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)
.. s dôrazom na zvýšenie komfortu pacienta počas ošetrenia tým, že ide o bezkontaktný s..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. v pleurálnej dutine. Kazuistika opisuje prípad pacienta opakovane hospitalizovaného na Klinike .. .. (Obrázok 2) hodnotený ako T4N3M0, ktoré pacienta radilo do klinického štádia IIIB. {files:1853} Vz..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. V práci opisujeme kazuistiku 52 ročného pacienta, ktorý bol poukázaný na naše odd. pre nehojacu sa..

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov
.. s protrúziou rezákov (AII/1) pre pacienta efektívna a rýchla. V období rastového .. .. používať u spolupracujúceho pacienta v období maximálneho rastového špurtu. Pri c..

Suché oko
.. (nedostatku) sĺz treba zohľadniť pocity pacienta; na začiatku možno stav ovplyvniť kvapkaním fyz..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. dychové úsilie. Avšak, ak dychová frekvencia pacienta klesne alebo vznikne centrálne spánkové apnoe, zá..

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)
.. Klinicky citlivé [?] Licencia Obrázok 1 - Foto pacienta 1. 31.12.2017 233.69 KB používateľ vzdelávacej si..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. s odporúčaním antipsychotckej liečby, stav pacienta hodnotilo ako svojprávneho a aj napriek ..

Bradykardia vyliečená antiarytmikami
.. správnej diagnostiky a následného manažmentu pacienta s brady- alebo tachy-dysrytmiou. Početné b..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. tekutiny dlho pred rozvojom klinických ťažkostí pacienta. Klinický obraz pacienta so srdcovou tamponádou ..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. Diagnóza apendicitídy je založená na anamnéze pacienta, fyzikálnom vyšetrení a zobrazovacích mož..

Pleuropneumónia
.. Terajšie ochorenie: 48-ročná pacienta bola odoslaná obvodným lekárom pre RTG nález pra..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. prístup, v prípade urgentného stavu pacienta sa väčšina pacientov podrobí otvorenej lap.. .. brucha negovala. V rámci osobnej anamnézy pacienta udávala iba extrauterinnú graviditu v mladosti. ..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. popisuje hospitalizáciu pacienta s aneurizmou ascendentnej aorty a bikuspidálnou ..

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov
.. koreňov zubov, čo by bolo iatrogénnym poškodením pacienta. Pri uložení horných očných zubov na podnebí tesn..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. ICHS. Pri echokardiografickom vyšetrení u pacienta zistené kalcifikácie v oblasti bazálneho se..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. v kancelárii v obchode TO: U asymptomatického pacienta pri preventívnej kontrole zistený systolický še..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. ktorá berie do úvahy klinický obraz a schopnosť pacienta prijímať potravu. 1. stupeň – bolesť a zač..

Autoimunitná hepatitída
.. autoimunitnej hepatitídy 1. typu u 69-ročného pacienta. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požad..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. vyšetrením rutinne vykonávaným u každého pacienta s náhlou príhodou brušnou. Rozdiel v počte leu..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další