MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 4

Refrakčné chyby oka

Refrakčné chyby oka

Predpokladom emetropie je dokonalosť a vyváženosť lámavého systému oka.

Poruchy lámavosti (refrakcie) - ametropie -  sú stavy, kedy paralelné lúče nie sú koncentrované tak, aby obraz bol vytvorený presne na sietnici. U emetropického oka musí byť zachovaný správny pomer medzi lámavým systémom a dĺžkou oka. U očí ametropických je tento pomer porušený, obraz vzniká za alebo pred sietnicou. Ak lámavý systém nie je rotačne súmerný, nevzniká jednoduché ohnisko a vzniká astigmatizmus.

 

 
autor: Alena Furdová, Zoltán Oláh | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: ametropia, emetropia, myopia, hypermetropia, astigmatizmus, anizometropia, anizeikonia, aberácia, presbyopia, akomodácia | příloh: 2 | zobrazeno: 4380x | publikováno: 17.10.2012 | poslední úpravy: 31.3.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 12 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 101

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU
..agogické .. ..ak poskytuje vyše 80 % informácií o okolitom sv.. .. i farebnom kontraste a aj o ich rozmiestnení v priestore. Zrak vplýva aj na udržanie b.. ..án Oláh~autori.php?tid=39#Alena Furdová, Vladimír K.. .. trvalý sférický tvar očnej gule udržuje vnútroočný tla.. .. vnútroočný tlak. Lámavý (dioptrický) systém oka vytvorí obraz v priestore žltej škvrny sietnice, .. .. Lámavý (dioptrický) systém oka vytvorí obraz v priestore žltej škvrny sietnice, čo umožní jasne a os.. ..klíčová slova: Zrakový vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na s.. ..klíčová slova: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na s.. ..klíčová slova: akový vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu n.. ..klíčová slova: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a z.. ..klíčová slova: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového .. ..klíčová slova: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového ce.. ..klíčová slova: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového centra v k..

Biofyzika zmyslového vnímania. Receptory. Biofyzika zraku.
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. vnímanie. Reflexný oblúk. Lokálna (miestna odpoveď) a a.. .. vnímanie. Reflexný oblúk. Lokálna (miestna odpoveď) a akčný potenciál - cha.. ..án.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: a vnímania, receptory, zrak, Biofyzika vnímania, r..

Patofyziológia červených a bielych krviniek. Patofyziológia koagulácie.
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. ..áška pre študentov 3. ročníka odboru Všeobecné leká.. .. 3. ročníka odboru Všeobecné lekárstvo. Základné funkcie hematopoetického systému. Poruchy funkcie č.. ..án.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin..

Suché oko
..agogické .. .. suchého oka (dry eye syndrom) je v poslednom čase jedno z .. .. suchého oka (dry eye syndrom) je v poslednom čase jedno z .. .. ľudí začalo mať ťažkosti ako rezanie a pálenie. Pri tomto zvyšujúcom sa trende bola pred 10 rokmi v.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=223#Kristína H.. .. zistení zníženej produkcie (nedostatku) sĺz treba zohľadniť pocity pacienta; na za.. .. nedostatku sĺz vzniká enormné vysychanie povrchu oka a pre ochranu rohovky sa musí uzavrieť m.. .. hyaluronovú a pod. Dôležité je, že mnohé látky, pridávané do očných instilácií (kolýrií) ako konzerv..

Bezpečnosť práce s počítačom
..ady k.. .. práci s počítačom je potrebné chrániť sa pr.. ..Pri práci s počítačom je potrebné chrániť s.. ..aroslav.. ..ále širší rozsah využívania informačných techno.. .. mocenské a ekonomické zmeny, vyžadujú vyššiu prispôsobivosť a čo je najhoršie, môžu poškodiť aj zd.. ..klíčová slova: a, ochrana..

Neionizujúce žiarenie
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. ..afialové žiarenie (UV svetlo). Druhy UV žiarenia sc.. .. UV žiarenia do kože. Prienik UV žiarenia do oka. Zásady ochrany pred UV žiarením. Solárny index- .. .. intenzitu UV žiarenia. Účinky UV žiarenia. Prienik UV žiarenia do kože. Prienik UV žiarenia do o.. ..án.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: žiarenie, UV žiarenie, mobilná k..

Oxidačný stres a možnosti jeho detekcie
..agogické .. .. skriptá sú určené predovšetkým študentom lekárskych fakúl.. .. študentom lekárskych fakúlt, ale aj iných prírodovedných odborov, s cieľom poskytnúť im zák.. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: antioxidanty, voľné radikály, oxidačný stre..

Legislatíva SR v oblasti pracovného lekárstva
..ady k.. ..atíva v oblasti pracovného lekárstva je podklad pr.. .. služby a bezpečnosti a ochrane zdravia pri.. ..arek.. ..ateriál je určený predovšetkým študentom odboru vše.. .. vlády a vyhlášok Ministerstva zdravotníctva SR.Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: acovné lekárstvo, legislatíva, pracovné lekárstvo, ..

Dysfágia
..ady k.. .. dysfágia označujeme proces pri ktorom dochádza k v.. .. v nižších partiách tráviaceho traktu. Často dokáže ukázať na miesto, kde k tomu do.. .. dysfágia označujeme proces pri ktorom dochádza k viaznutiu či dokonca n.. .. Ďurovič~autori.php?tid=153#Andrea Vödrösová, Silvia Sl.. ..Autori v príspevku poskytujú prehľad problematiky d.. .. v príspevku poskytujú prehľad problematiky d.. ..klíčová slova: ágia, ústna ..

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou
..ady k.. ..a je častý močový syndróm s ktorým sa denne stret.. .. alebo trvalá, glomerulárna a/alebo tubulárna. Pri diferenciálnej diagnostike je dôležité najprv urč.. ..a Podracká~autori.php?tid=107#Lászlo K.. ..Autori sumarizujú patofyziologické poznatky o p.. .. postup u dieťaťa s nálezom bielkovín v moči.Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: a, glomerulová proteinúria, tubulárna proteinúria, ..

Prebiotiká & zdravý vývoj dieťaťa
..ady k.. ..ávna výživa v dojčenskom veku významne determinuje .. .. systému v postnatálnom období. Kľúčovú úlohu pri vzniku priaznivej črevnej mikroflóry s prevahou b.. ..a.. ..Autorka sa v prezentácii venuje problematike .. .. prebiotík vo vzťahu k zdravému vývoju dieťaťa.Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: á,..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
..agogické .. ..ácia včasných diagnostických biomarkerov, ktorá umo.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=223#Božena Smolková, Z.. .. aspekty maligneho melanómu Malígny melanóm uvey (M.. .. Napriek veľmi dobrým výsledkom liečby lokálneho MMU sa až u 50% pacientov rozvinú m.. .. uvey (MMU) je najčastejšie sa vyskytujúci primárny vnútroočný nádor u dospelých. Napriek veľmi .. ..klíčová slova: alígny melanóm uvey, epigenetické faktory, ch..