MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 2

Hypoventilačný syndróm pri obezite

Hypoventilačný syndróm pri obezite

Hypoventilačný syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako kombinácia obezity (BMI > 30kg/m2) s dennou hyperkapniou v artériových krvných plynoch (pCO2 > 6.0 kPa / 45 mmHg) pri neprítomnosti iných príčin hypoventilácie. Presná prevalencia OHS v populácia nie je objasnená, v literatúre sú uvádzané hlavne údaje o prevalenciu u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe, u ktorých sa výskyt OHS pohybuje medzi 10-38%. Na druhej strane, pacienti s OHS veľmi často trpia konkomitantnou poruchou dýchania v spánku, prevalenia OSA u OHS pacientov dosahuje 90-95%.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 

Refrakčné chyby oka

Refrakčné chyby oka

Predpokladom emetropie je dokonalosť a vyváženosť lámavého systému oka.

Poruchy lámavosti (refrakcie) - ametropie -  sú stavy, kedy paralelné lúče nie sú koncentrované tak, aby obraz bol vytvorený presne na sietnici. U emetropického oka musí byť zachovaný správny pomer medzi lámavým systémom a dĺžkou oka. U očí ametropických je tento pomer porušený, obraz vzniká za alebo pred sietnicou. Ak lámavý systém nie je rotačne súmerný, nevzniká jednoduché ohnisko a vzniká astigmatizmus.

 

 
autor: Alena Furdová, Zoltán Oláh | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: ametropia, emetropia, myopia, hypermetropia, astigmatizmus, anizometropia, anizeikonia, aberácia, presbyopia, akomodácia | příloh: 2 | zobrazeno: 4485x | publikováno: 17.10.2012 | poslední úpravy: 31.3.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 18 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 65

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU
..agogické .. ..ak poskytuje vyše 80 % informácií o okolitom sv.. .. i farebnom kontraste a aj o ich rozmiestnení v priestore. Zrak vplýva aj na udržanie b.. ..án Oláh~autori.php?tid=39#Alena Furdová, Vladimír K.. .. trvalý sférický tvar očnej gule udržuje vnútroočný tla.. .. vnútroočný tlak. Lámavý (dioptrický) systém oka vytvorí obraz v priestore žltej škvrny sietnice, .. .. Lámavý (dioptrický) systém oka vytvorí obraz v priestore žltej škvrny sietnice, čo umožní jasne a os.. ..klíčová slova: Zrakový vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na s.. ..klíčová slova: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na s.. ..klíčová slova: akový vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu n.. ..klíčová slova: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a z.. ..klíčová slova: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového .. ..klíčová slova: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového ce.. ..klíčová slova: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového centra v k..

Biofyzika zmyslového vnímania. Receptory. Biofyzika zraku.
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. vnímanie. Reflexný oblúk. Lokálna (miestna odpoveď) a a.. .. vnímanie. Reflexný oblúk. Lokálna (miestna odpoveď) a akčný potenciál - cha.. ..án.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: a vnímania, receptory, zrak, Biofyzika vnímania, r..

Patofyziológia červených a bielych krviniek. Patofyziológia koagulácie.
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. ..áška pre študentov 3. ročníka odboru Všeobecné leká.. .. 3. ročníka odboru Všeobecné lekárstvo. Základné funkcie hematopoetického systému. Poruchy funkcie č.. ..án.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin..

Suché oko
..agogické .. .. suchého oka (dry eye syndrom) je v poslednom čase jedno z .. .. suchého oka (dry eye syndrom) je v poslednom čase jedno z .. .. ľudí začalo mať ťažkosti ako rezanie a pálenie. Pri tomto zvyšujúcom sa trende bola pred 10 rokmi v.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=223#Kristína H.. .. zistení zníženej produkcie (nedostatku) sĺz treba zohľadniť pocity pacienta; na za.. .. nedostatku sĺz vzniká enormné vysychanie povrchu oka a pre ochranu rohovky sa musí uzavrieť m.. .. hyaluronovú a pod. Dôležité je, že mnohé látky, pridávané do očných instilácií (kolýrií) ako konzerv..

Bezpečnosť práce s počítačom
..ady k.. .. práci s počítačom je potrebné chrániť sa pr.. ..Pri práci s počítačom je potrebné chrániť s.. ..aroslav.. ..ále širší rozsah využívania informačných techno.. .. mocenské a ekonomické zmeny, vyžadujú vyššiu prispôsobivosť a čo je najhoršie, môžu poškodiť aj zd.. ..klíčová slova: a, ochrana..

Neionizujúce žiarenie
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. ..afialové žiarenie (UV svetlo). Druhy UV žiarenia sc.. .. UV žiarenia do kože. Prienik UV žiarenia do oka. Zásady ochrany pred UV žiarením. Solárny index- .. .. intenzitu UV žiarenia. Účinky UV žiarenia. Prienik UV žiarenia do kože. Prienik UV žiarenia do o.. ..án.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: žiarenie, UV žiarenie, mobilná k..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
..agogické .. .. tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu pokroku v sú.. .. a tvarov, ktoré by nám pred pár mesiacmi pripadali takmer nemožné. Vynález 3D tlače ponúkol ľ.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=223#Denisa .. .. 3D tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu pokroku v sú.. .. ostáva aj po rokoch vývoja naďalej mimoriadne vysoká. Aj preto by mal stáť elektrobicykel, ktorému vy.. .. a tvarov, ktoré by nám pred pár mesiacmi pripadali takmer nemožné. Vynález 3D tlače ponúkol ľ.. ..klíčová slova: tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné nádor..

Oxidačný stres a možnosti jeho detekcie
..agogické .. .. skriptá sú určené predovšetkým študentom lekárskych fakúl.. .. študentom lekárskych fakúlt, ale aj iných prírodovedných odborov, s cieľom poskytnúť im zák.. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: antioxidanty, voľné radikály, oxidačný stre..

Legislatíva SR v oblasti pracovného lekárstva
..ady k.. ..atíva v oblasti pracovného lekárstva je podklad pr.. .. služby a bezpečnosti a ochrane zdravia pri.. ..arek.. ..ateriál je určený predovšetkým študentom odboru vše.. .. vlády a vyhlášok Ministerstva zdravotníctva SR.Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: acovné lekárstvo, legislatíva, pracovné lekárstvo, ..

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Výučbové web.. ..anuál obsahuje základné informácie pre správny odbe.. .. sú zahrnuté sú aj informácie o správnom postupe pri odbere a vyšetrení vzoriek na diagnostiku v.. ..ana Kompaníková~autori.php?tid=114#Elena N.. .. projektom KEGA 032 UK-4/2019Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prí.. .. projektom KEGA 032 UK-4/2019Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: a, odber..

Dysfágia
..ady k.. .. dysfágia označujeme proces pri ktorom dochádza k v.. .. v nižších partiách tráviaceho traktu. Často dokáže ukázať na miesto, kde k tomu do.. .. dysfágia označujeme proces pri ktorom dochádza k viaznutiu či dokonca n.. .. Ďurovič~autori.php?tid=153#Andrea Vödrösová, Silvia Sl.. ..Autori v príspevku poskytujú prehľad problematiky d.. .. v príspevku poskytujú prehľad problematiky d.. ..klíčová slova: ágia, ústna ..

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. ..ášky sú zamerané na ošetrovateľstvo ako vedný odbor.. ..atarína Žiaková~autori.php?tid=16#Dominika Ka.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. .. Ošetrovateľstvo ako aplikovaná vedná disciplína. Funkcie sestry a rola sestry. Metódy práce 14.6.2018 1.. ..Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: ateľstvo ako vedný odbor, úlohy a rola sestry, be..

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou
..ady k.. ..a je častý močový syndróm s ktorým sa denne stret.. .. alebo trvalá, glomerulárna a/alebo tubulárna. Pri diferenciálnej diagnostike je dôležité najprv urč.. ..a Podracká~autori.php?tid=107#Lászlo K.. ..Autori sumarizujú patofyziologické poznatky o p.. .. postup u dieťaťa s nálezom bielkovín v moči.Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: a, glomerulová proteinúria, tubulárna proteinúria, ..

Prebiotiká & zdravý vývoj dieťaťa
..ady k.. ..ávna výživa v dojčenskom veku významne determinuje .. .. systému v postnatálnom období. Kľúčovú úlohu pri vzniku priaznivej črevnej mikroflóry s prevahou b.. ..a.. ..Autorka sa v prezentácii venuje problematike .. .. prebiotík vo vzťahu k zdravému vývoju dieťaťa.Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: á,..

STEMI zadnej steny
..azové .. ..aný zadný STEMI sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých i.. .. Na túto diagnózu by sme mali myslieť v prípade horizontálnych depresií ST segmentu ≥ 0.. ..arianna.. ..Anamnéza: 63 ročná žena RA: otec a brat prekonali I.. .. Ďalšie vyšetrenia a priebeh hospitalizácie: Echokardiografické vyšetrenie – TTE (záver): ĽK .. .. ročná fajčiarka s pozitívnou rodinnou anamnézou, privezená RLP pre 18 hodín trvajúce zvieravé bolesti .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných mi.. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej ..

Ako publikovať v biomedicínskych vedách
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. učebný text je určený študentom druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia so zame.. .. stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním na prírodné a lekárske vedy pri príprave na vedeckú prá.. .. Celec~a.. ..ah Predhovor 1. Vedecká práca 2. Úvod 3. Metódy .. .. a ideálne rýchlo, efektívne. Čítanie sa pritom dá natrénovať. Drvivou väčšinou stačí prečíta.. ..klíčová slova: anie, biomedicína, vedecká p..

Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb
..agogické .. .. systém je mimoriadne komplexným a zložitým „orgánom“, k.. .. sa v ostatných rokoch dostávajú na popredné priečky morbidity a mortality (u žien v strednom v.. ..aniela.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: autoimunitné ..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
..agogické .. ..ácia včasných diagnostických biomarkerov, ktorá umo.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=223#Božena Smolková, Z.. .. aspekty maligneho melanómu Malígny melanóm uvey (M.. .. Napriek veľmi dobrým výsledkom liečby lokálneho MMU sa až u 50% pacientov rozvinú m.. .. uvey (MMU) je najčastejšie sa vyskytujúci primárny vnútroočný nádor u dospelých. Napriek veľmi .. ..klíčová slova: alígny melanóm uvey, epigenetické faktory, ch..