MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 5

Hypoventilačný syndróm pri obezite

Hypoventilačný syndróm pri obezite

Hypoventilačný syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako kombinácia obezity (BMI > 30kg/m2) s dennou hyperkapniou v artériových krvných plynoch (pCO2 > 6.0 kPa / 45 mmHg) pri neprítomnosti iných príčin hypoventilácie. Presná prevalencia OHS v populácia nie je objasnená, v literatúre sú uvádzané hlavne údaje o prevalenciu u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe, u ktorých sa výskyt OHS pohybuje medzi 10-38%. Na druhej strane, pacienti s OHS veľmi často trpia konkomitantnou poruchou dýchania v spánku, prevalenia OSA u OHS pacientov dosahuje 90-95%.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie

Orálna mukozitída je špecifický typ postihnutia sliznice a podslizničného väziva v súvislosti s chemo/rádioterapiou. U detí s leukémiou je častým nežiadúcim účinkom chemoterapie. Negatívne ovplyvňuje priebeh liečby a komplikuje kvalitu ich života. Prejavuje sa bolesťou v ústnej dutine, poruchou prijímania potravy a zvýšeným rizikom vzniku sekundárnych infekcii.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Jaroslav Ďurica, Lucia Kovácsová, Vladimíra Schwartzová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: C91.0 Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy stomatitídy, K12.3 Zápal sliznice úst (ulcerózny), orálna mukozitída, akútna lymfoblastová leukémia | příloh: 7 | zobrazeno: 2916x | publikováno: 1. 1. 2020 | poslední úpravy: 19. 11. 2021

Traumatológia oka

Traumatológia oka

Trauma oka je jedna z najmenej rozpoznaných príčin straty zraku vo svete. Tupá alebo penetrujúca trauma môže viesť ku strate zraku cestou komplikovanej katarakty alebo šedého zákalu. Etiológia zranení oka závisí nielen od „miesta činu“, to znamená rozdielna v meste a na vidieku, ale je charakteristická pre rôzne krajiny a regióny sveta a zároveň je rozdielna pre jednotlivé socioekonomické triedy.

 

Refrakčné chyby oka

Refrakčné chyby oka

Predpokladom emetropie je dokonalosť a vyváženosť lámavého systému oka.

Poruchy lámavosti (refrakcie) - ametropie -  sú stavy, kedy paralelné lúče nie sú koncentrované tak, aby obraz bol vytvorený presne na sietnici. U emetropického oka musí byť zachovaný správny pomer medzi lámavým systémom a dĺžkou oka. U očí ametropických je tento pomer porušený, obraz vzniká za alebo pred sietnicou. Ak lámavý systém nie je rotačne súmerný, nevzniká jednoduché ohnisko a vzniká astigmatizmus.

 

 
autor: Alena Furdová, Zoltán Oláh | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: ametropia, emetropia, myopia, hypermetropia, astigmatizmus, anizometropia, anizeikonia, aberácia, presbyopia, akomodácia | příloh: 2 | zobrazeno: 9960x | publikováno: 17. 10. 2012 | poslední úpravy: 31. 3. 2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 52 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 83

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU
..agogické .. ..ak poskytuje vyše 80 % informácií o okolitom sv.. .. i farebnom kontraste a aj o ich rozmiestnení v priestore. Zrak vplýva aj na udržanie b.. ..án Oláh~autori.php?tid=39#Alena Furdová, Vladimír K.. .. trvalý sférický tvar očnej gule udržuje vnútroočný tla.. .. vnútroočný tlak. Lámavý (dioptrický) systém oka vytvorí obraz v priestore žltej škvrny sietnice, .. .. Lámavý (dioptrický) systém oka vytvorí obraz v priestore žltej škvrny sietnice, čo umožní jasne a os.. ..klíčová slova: Zrakový vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na s.. ..klíčová slova: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na s.. ..klíčová slova: akový vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu n.. ..klíčová slova: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a z.. ..klíčová slova: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového .. ..klíčová slova: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového ce.. ..klíčová slova: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového centra v k..

Biofyzika zmyslového vnímania. Receptory. Biofyzika zraku.
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. vnímanie. Reflexný oblúk. Lokálna (miestna odpoveď) a a.. .. vnímanie. Reflexný oblúk. Lokálna (miestna odpoveď) a akčný potenciál - cha.. ..án.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: a vnímania, receptory, zrak, Biofyzika vnímania, r..

Patofyziológia červených a bielych krviniek. Patofyziológia koagulácie.
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. ..áška pre študentov 3. ročníka odboru Všeobecné leká.. .. 3. ročníka odboru Všeobecné lekárstvo. Základné funkcie hematopoetického systému. Poruchy funkcie č.. ..án.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin..

Suché oko
..agogické .. .. suchého oka (dry eye syndrom) je v poslednom čase jedno z .. .. suchého oka (dry eye syndrom) je v poslednom čase jedno z .. .. ľudí začalo mať ťažkosti ako rezanie a pálenie. Pri tomto zvyšujúcom sa trende bola pred 10 rokmi v.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Kristína H.. .. zistení zníženej produkcie (nedostatku) sĺz treba zohľadniť pocity pacienta; na za.. .. nedostatku sĺz vzniká enormné vysychanie povrchu oka a pre ochranu rohovky sa musí uzavrieť m.. .. hyaluronovú a pod. Dôležité je, že mnohé látky, pridávané do očných instilácií (kolýrií) ako konzerv..

Ocular trauma
..a.. ..ar trauma is one of the most under-recognized.. ..a.. ..al studies can encounter difficulty due to remote.. .. mechanism of injury, which may enable more appropriate targeting of resources toward preventing such.. ..klíčová slova: ar trauma, penetrating injury, perforating injury,.. ..klíčová slova: alienum intrabulbare, penetrujúce poranenie oka, perforujúce poranenie oka, cudzie vnútroočné tel..

Ochorenia sietnice
..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. ..a je neurosenzorická vrstva oka, ktorou vnímame f.. .. je neurosenzorická vrstva oka, ktorou vnímame fotóny odrazeného svetla z ok.. .. veľmi vysoké nároky na kyslík a živiny, čomu je prispôsobená aj jej cievne zásobenie. Mnohé získané o.. ..ajlo.. .. ochoreniach na vaskulárnom podklade, často nedokážeme lie.. .. ochoreniach na vaskulárnom podklade, často nedokážeme liečiť kauzálnu príčinu, ale liečime jeden z .. ..Pri ochoreniach na vaskulárnom podklade, často n.. ..klíčová slova: a, cievne ochorenia, anti-VEGF, kortikoidy, laser,..

Neionizujúce žiarenie
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. ..afialové žiarenie (UV svetlo). Druhy UV žiarenia sc.. .. UV žiarenia do kože. Prienik UV žiarenia do oka. Zásady ochrany pred UV žiarením. Solárny index- .. .. intenzitu UV žiarenia. Účinky UV žiarenia. Prienik UV žiarenia do kože. Prienik UV žiarenia do o.. ..án.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: žiarenie, UV žiarenie, mobilná k..

Bezpečnosť práce s počítačom
..ady k.. .. práci s počítačom je potrebné chrániť sa pr.. ..Pri práci s počítačom je potrebné chrániť s.. ..aroslav.. ..ále širší rozsah využívania informačných techno.. .. mocenské a ekonomické zmeny, vyžadujú vyššiu prispôsobivosť a čo je najhoršie, môžu poškodiť aj zd.. ..klíčová slova: a, ochrana..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
..agogické .. .. tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu pokroku v sú.. .. a tvarov, ktoré by nám pred pár mesiacmi pripadali takmer nemožné. Vynález 3D tlače ponúkol ľ.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Denisa .. .. 3D tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu pokroku v sú.. .. ostáva aj po rokoch vývoja naďalej mimoriadne vysoká. Aj preto by mal stáť elektrobicykel, ktorému vy.. .. a tvarov, ktoré by nám pred pár mesiacmi pripadali takmer nemožné. Vynález 3D tlače ponúkol ľ.. ..klíčová slova: tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné nádor..

Oxidačný stres a možnosti jeho detekcie
..agogické .. .. skriptá sú určené predovšetkým študentom lekárskych fakúl.. .. študentom lekárskych fakúlt, ale aj iných prírodovedných odborov, s cieľom poskytnúť im zák.. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: antioxidanty, voľné radikály, oxidačný stre..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
..álne učebné p.. ..azuistika opisuje 54-ročného muža, ktorý v lese omy.. .. kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, po.. ..ana.. ..Anamnéza: Išlo o 54-ročného hypertonika, ktorý je .. .. kde boli ďalej monitorované jeho vitálne funkcie. V úvode bol indikovaný konzervatívny postup: ob.. .. Ľuľkovec zlomocný (lat. Atropa belladonna) je vysoká, trvalá bylina z čeľade ľuľkovité (Solanaceae), k.. .. 2007. Chronická liečba diabetu spočívala v čase prijatia v monoterapii metformínom, artériová hy.. .. a zvracanie, neistotu pri chôdzi, zhoršené videnie a neschopnosť spontánne sa vymočiť. Objektívny n.. ..klíčová slova: ácia, Antropa belladona, anticholinergický ..

Legislatíva SR v oblasti pracovného lekárstva
..ady k.. ..atíva v oblasti pracovného lekárstva je podklad pr.. .. služby a bezpečnosti a ochrane zdravia pri.. ..arek.. ..ateriál je určený predovšetkým študentom odboru vše.. .. vlády a vyhlášok Ministerstva zdravotníctva SR.Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: acovné lekárstvo, legislatíva, pracovné lekárstvo, ..

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Výučbové web.. ..anuál obsahuje základné informácie pre správny odbe.. .. sú zahrnuté sú aj informácie o správnom postupe pri odbere a vyšetrení vzoriek na diagnostiku v.. ..ana Kompaníková~autori.php?tid=114#Elena N.. .. projektom KEGA 032 UK-4/2019Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prí.. .. projektom KEGA 032 UK-4/2019Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: a, odber..

Dysfágia
..ady k.. .. dysfágia označujeme proces pri ktorom dochádza k v.. .. v nižších partiách tráviaceho traktu. Často dokáže ukázať na miesto, kde k tomu do.. .. dysfágia označujeme proces pri ktorom dochádza k viaznutiu či dokonca n.. .. Ďurovič~autori.php?tid=153#Andrea Vödrösová, Silvia Sl.. ..Autori v príspevku poskytujú prehľad problematiky d.. .. v príspevku poskytujú prehľad problematiky d.. ..klíčová slova: ágia, ústna ..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
..azové .. .. megaloblastovej anémie označujeme skupinu anemických s.. .. 32,9 g/l formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu u 79-ročnej pacientky, ktorá bola h.. .. neefektívnou hematopoézou. V periférnej krvi je prítomná makrocytóza, erytrocyty presahujú veľkosť 96.. ..ana.. ..Anamnéza: Osobná anamnéza: Dlhodobo neliečená na ž.. .. vitamínu B12 v dôsledku absencie alebo porušenej funkcie vnútorného faktora. Vitamín B12 (kobalamín) je ob.. .. • Pre EKG nález bolo doplnené echokardiografické vyšetrenie srdca s nálezom dilatácie .. .. žalúdka, občasne mala hnačkovitú stolicu, v deň príjmu jednorázovo zvracanie žalúdočného obsahu bez p.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedo.. ..klíčová slova: faktora, perniciózna anémie, infarkt myoka.. ..klíčová slova: Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora, per..

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. ..ášky sú zamerané na ošetrovateľstvo ako vedný odbor.. ..atarína Žiaková~autori.php?tid=16#Dominika Ka.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. .. Ošetrovateľstvo ako aplikovaná vedná disciplína. Funkcie sestry a rola sestry. Metódy práce 14.6.2018 1.. ..Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: ateľstvo ako vedný odbor, úlohy a rola sestry, be..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
..álne učebné p.. ..a svalová dystrofia (Duchenne muscular dystrophy - .. .. pre dystrofín, čo vedie k strate integrity a funkcie svalových vlákien a ich nahradeniu tukovým a sp.. .. roku života. Často býva postihnutý aj myokard. Postihnutie dýchacích svalov a ďalšie pri.. .. myokard. Postihnutie dýchacích svalov a ďalšie pridružené komplikácie spôsobujú zhoršovanie pľúcn.. ..ana.. ..Anamnéza: Terajšie ochorenie: 20-ročný študent s D.. .. deficit mu bráni otočiť sa na posteli, dokáže hýbať hlavou a písať. Nepociťuje výraznejšie dy.. .. Zobrazovacie metódy: RTG snímka hrudníka: s prihliadnutím na výraznú ľavostrannú deformujúcu skol.. ..klíčová slova: Svalová dystrofia, J96.11 Chronická respiračná ins..

Disekcia hrudníkovej aorty
..azové .. ..a hrudníkovej aorty znamená pozdĺžne rozštiepenie j.. .. tlakom prúdi do médie aorty, oddelí intimu od priľahlej médie alebo adventície a vytvorí falošný lu.. ..atarína Demková~autori.php?tid=377#Jana G.. ..Anamnéza: 55-ročný pacient s anamnézou artériovej .. .. bez palpitácií, chuť do jedla mal, anovezikálne funkcie v norme. Status praesens: TK na ĽHK 193/103 .. .. dňoch zvýšenú fyzickú záťaž. Asi 3 dni pokašliaval, prechladol. Deň pred vyšetrením sa zoh.. .. 10 cigariet denne 30 rokov (15 balíčkoxrokov). Privezený RLP, najskôr vyšetrený na neurologickej amb.. ..klíčová slova: a aorty, CT..

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou
..ady k.. ..a je častý močový syndróm s ktorým sa denne stret.. .. alebo trvalá, glomerulárna a/alebo tubulárna. Pri diferenciálnej diagnostike je dôležité najprv urč.. ..a Podracká~autori.php?tid=107#Lászlo K.. ..Autori sumarizujú patofyziologické poznatky o p.. .. postup u dieťaťa s nálezom bielkovín v moči.Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: a, glomerulová proteinúria, tubulárna proteinúria, ..

Bradykardia vyliečená antiarytmikami
..azové .. ..adná analýza EKG krivky je základom správnej dia.. .. bradykardiu a viesť tak k nesprávnej diagnóze dysfunkcie sinoatriálneho uzla. V tomto prípade správna in.. .. diagnóze dysfunkcie sinoatriálneho uzla. V tomto prípade správna interpretácia EKG záznamu viedla k zm.. .. Šimurda.. ..Anamnéza: B.V., žena, 60 rokov RA: bez p.. .. (Obrázok 1): A, Súhlasite s diagnózou dysfunkcie SA uzla a indikovali by ste implantáciu trvalého .. .. ASA a Ibalgin LA: Nolpaza, Valsacor, Aerius LA pri preklade: Fraxiparine 2x0,6ml s.c., Valsacor.. ..klíčová slova: agnostika,..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
..azové .. ..azuistika opisuje 24-ročnú pacientku s diagnózou cy.. .. pracovisko odoslaná pre hyperglykémiu nalačno pri rutinnej kontrole v Ambulancii pre cystickú .. ..ana Malachovská~autori.php?tid=363#Miriam .. ..Anamnéza: V súčasnosti 27-ročná pacientka (v čase .. .. homozygot pre delta F508 mutáciu, ↓ pľúcne funkcie, ↓ BMI, alergická bronchopulmonálna a.. .. detí kaukazskej rasy. V roku 1985 bol lokalizovaný gén pre CF, a to na dlhom ramienku 7. c.. .. s diagnózami: CF, pankreatická insuficiencia pri základnom ochorení a bilaterálne cylindrické bro.. ..klíčová slova: Cystická fibróza, K86.1 Jiná chronická pankreatitida, cy..

Diverticulitis appendicis vermiformis
..álne učebné p.. .. a diverticulitis appendicis vermiformis je raritná .. .. neskôr. Komplikácie v zmysle perforácie apendixu pri divertikulitíde bývajú o 27 % častejšie a mort.. ..artina Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Su.. ..Anamnéza: Pacient, 59 ročný bol prijatý na chi.. .. pre trojdňovú anamnézu tupých bolestí brucha, lokalizovaných s maximom v oboch hypogastriách, ktoré .. .. Pacient, 59 ročný bol prijatý na chirurgickú kliniku pre trojdňovú ana.. ..klíčová slova: Divertikl apendixu, divertikulitída apendixu, diagnostika, ..

Prebiotiká & zdravý vývoj dieťaťa
..ady k.. ..ávna výživa v dojčenskom veku významne determinuje .. .. systému v postnatálnom období. Kľúčovú úlohu pri vzniku priaznivej črevnej mikroflóry s prevahou b.. ..a.. ..Autorka sa v prezentácii venuje problematike .. .. prebiotík vo vzťahu k zdravému vývoju dieťaťa.Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: á,..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
..álne učebné p.. ..azocelulárny karcinóm (basal cell carcinoma - BCC) .. .. správaním so zlou reakciou na liečbu a nepriaznivou prognózou. Vhodným riešením týchto defe.. ..arcel Riznič~autori.php?tid=367#Jozef Jendruch, .. ..Anamnéza: V práci opisujeme kazuistiku 52 ročného .. .. excíziu. Terapia: Z hľadiska komplikovanej lokalizácie bola navrhnutá excízia tumoru s tr.. .. posledné dva mesiace, s bolesťou prevažne pri nosení okuliarov a mechanickom dráždení. Z ana.. ..klíčová slova: azocelulárny karcinóm, malígny nádor kože, miestny ..

Ako publikovať v biomedicínskych vedách
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. učebný text je určený študentom druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia so zame.. .. stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním na prírodné a lekárske vedy pri príprave na vedeckú prá.. .. Celec~a.. ..ah Predhovor 1. Vedecká práca 2. Úvod 3. Metódy .. .. a ideálne rýchlo, efektívne. Čítanie sa pritom dá natrénovať. Drvivou väčšinou stačí prečíta.. ..klíčová slova: anie, biomedicína, vedecká p..

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)
..álne učebné p.. .. laser je možné použiť ako alternatívu ku konvenčným .. .. zníženie bolesti počas ošetrenia, elimináciu nepríjemných pocitov spojených s vibráciami z vr.. ..ana Ohlasová~autori.php?tid=372#Silvia Timková, V.. ..Anamnéza: Celková anamnéza: 28 ročná paci.. .. Test laserového zariadenia a kontrola správnej funkcie × Kontrola funkcie chladenia voda/vzduch.. .. počas ošetrenia znižuje potrebu aplikácie lokálnych anestetík a tým znižuje riziko možných .. .. RTG vyšetrenie - na záhryzových snímkach prítomne výplne na zuboch 17, 16, 27, 37 a 47. Aj .. ..klíčová slova: aser, Er: YAG, preparácia zubného kazu, laser, Er: ..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
..álne učebné p.. ..Apendicitída je jednou z najčastejších chi.. .. pre ktorú bývajú pacienti hospitalizovaní pri náhlej príhode brušnej. Správne stanovenie dia.. ..artina Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Su.. ..Anamnéza: Dvadsaťtri ročný muž prišiel na chiru.. .. apendixu (Obr. 2, 3). Cievna výživa apendixu je lokalizovaná v mezoappendixe, v ktorom prebieha .. .. Dvadsaťtri ročný muž prišiel na chirurgickú ambulanciu s dvojdňovou an.. ..klíčová slova: Akútna apendicitída, Q43.0 Meckelov divertikel, a..

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov
..azové .. ..a alebo retinovaný zub je zub, ktorý sa neprerezal .. .. aparát, vytvorí sa miesto pre retinovaný zub. Pri chirurgickej expozícii zuba sa odhalí korunka, n.. ..áta Urban~autori.php?tid=311#Vladimíra .. ..Anamnéza: 14 ročná pacientka poukázaná na odde.. .. Maximálne otvorenie úst – 51mm, odchýlka pri otváraní neprítomná, bolesť a zvukové fenom.. ..klíčová slova: ané zuby, ortodonticko-chirurgická t..

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)
..azové .. ..azný predhryz alebo tzv. zväčšený incizálny schod.. .. alebo tzv. zväčšený incizálny schodík môže byť zapríčinený buď výraznou protrúziou rezákov a&nbs.. ..áta Urban~autori.php?tid=311#Vladimíra .. ..Anamnéza: 25 ročná pacientka sa dostavila sama na .. .. aparátu odišla na dlhodobý pobyt do USA. Dôkazom sebestačnosti systému sú fotografie, ktoré zas.. .. LA: sine Stomatologická anamnéza: trvalý chrup, prítomný karies; KPE=9; retentio d.48, d.38 v .. ..klíčová slova: retrakcia, frontálne ..

STEMI zadnej steny
..álne učebné p.. ..aný zadný STEMI sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých i.. .. Na túto diagnózu by sme mali myslieť v prípade horizontálnych depresií ST segmentu ≥ 0.. ..arianna.. ..Anamnéza: 63 ročná žena RA: otec a brat prekonali .. .. Ďalšie vyšetrenia a priebeh hospitalizácie: Echokardiografické vyšetrenie – TTE (záver): ĽK ne.. .. ročná fajčiarka s pozitívnou rodinnou anamnézou, privezená RLP pre 18 hodín trvajúce zvieravé bolesti .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných mi.. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další