MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 19

Testování jazykových dovedností studentů v terciární sféře ve výuce typu LSP

Testování jazykových dovedností studentů v terciární sféře ve výuce typu LSP

 Testování jazykových kompetencí studentů vysokých škol je tématem teoretických prací a článků jak mnoha filologů, tak i ostatních specialistů z různých oborů. Současně je však i tématem navýsost praktickým, protože často je jistá úroveň znalosti jazyka předpokladem nebo podmínkou pro výjezdy na zahraniční stáže, účast na mezinárodních konferencích a především pro odborné sebevzdělávání. Konference (proběhla v Hradci Králové dne 23.6.2014) byla pojata jako monotematická s širokým záběrem problematiky teorie a praxe testování a standardizace jazykové kompetence u neoborových studentů včetně studentů lékařských fakult. Příspěvky jsou řazeny abecedně, článek je uveden krátkou anotací a klíčovými slovy. Jsou uvedeny domovské instituce jednotlivých autorů příspěvků. Bibliografie je výčtem nejdůležitějších položek.
Z kolektiv organizátorů – editor PhDr. Jan Comorek, Ph.D.
přednosta Ústavu jazyků
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
v Hradci Králové

 
autor: Jan Comorek, a kol. | LF UK Hr. Králové | disciplína: Ostatní | klíčová slova: jazyková kompetence, LSP výuka, testování, standardizace, jazyková kompetence, LSP, testování, standardizace | příloh: 1 | zobrazeno: 5504x | publikováno: 9. 7. 2014 | poslední úpravy: 5. 9. 2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 31 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 205

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazo.. .. z roku 2008 a v súčasnosti. Sú pre vás obrazo kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové k.. .. LA: Vigantol Pedostomatologická anamnéza: pr mliečne zuby sa prerezali v 9. mesiaci TO: .. ..klíčová slova: K00.5 Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jind.. ..klíčová slova: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.. ..klíčová slova: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Ost.. ..klíčová slova: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Ost.. ..klíčová slova: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Osteogenesis im.. ..klíčová slova: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Osteogenesis imperfekta, .. ..klíčová slova: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Osteogenesis imperfekta,.. ..klíčová slova: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Osteogenesis imperfekta, dentinogenesis..

Patofyziológia vonkajšieho dýchania
.. vonkajšieho dýchania. Ventilácia pľúc a jej poruchy. Vplyv zmien frekvencie dýchania a dychového o.. .. systému. Súčasti vonkajšieho dýchania. Ventilácia pľúc a jej poruchy. Vplyv zmien fr.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Patofyziológia červených a bielych krviniek. Patofyziológia koagulácie.
.. funkcie hematopoetického systému. Poruchy funkcie červených krviniek. Etiopatogenetická kl.. .. hematopoetického systému. Poruchy funkcie červených krviniek. Etiopatogenetická klasifikácia an.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Celkové snímatelné náhrady, anatomie bezzubého alveolárního výběžku, otiskování. Materiály hlavní a pomocné pro celkovou náhradu.
.. její retence, dále pak anatomii bezzubých alveolárních výběžků. Pro syntézu znalostí je zde uved.. .. shrnuje, jaký vliv má ztráta zubů na orofaciální systém. Popisuje funkci ná.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Celkové snímatelné náhrady 5.5.2015 .. ..klíčová slova: alveolárních výběžků, bezzu..

Biofyzika sluchu
.. vnútorným uchom.  Bekesyho teória počutia. Poruchy.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapie
.. studentů 3.-6. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v praze v oboru geriatrie... .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Kardiovaskulární choroby a jejich f..

Hygiena v zubním lékařství
.. zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče ve všech oborech zubního lékařství v souladu s poža.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Biofyzika srdca a ciev
.. tlaku krvi. Filtrácia v kapilárnej slučke. Poruchy filtrácie v kapilárach. Ochorenia srdca a ciev. A.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Refrakčné chyby oka
.. je dokonalosť a vyváženosť lámavého systému oka. Poruchy lámavosti (refrakcie) - ametropie -  sú s.. .. emetropie je dokonalosť a vyváženosť lámaho systému oka. Poruchy lámavosti (refrakcie) - a.. .. práci sa zaoberáme chybami lámaho systému oka (refrakčné chyby oka): - myopia - h..

KATALOG NÁSTROJŮ pro PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ
.. přehled rotačních nástrojů používaných ve stomatologické .. .. Gojišová~autori.php?tid=153#ra Heroutová, Tomáš Jakubek, Eugen Kv.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Vyšetření moči
.. vyšetření moči a močoho sedimentu patří k základním analýzám, které.. .. Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Problematika menšin a ošetřovatelská péče. Studijní opora pro kombinované studium.
.. poskytuje studijní oporu ve výuce multikulturního ošetřovatelství a prob.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

H o r m o n y
.. s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy) do krve. Tou jsou dopraveny k místu určení. Ve tkáních se.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Andragogika a edukace v ošetřovatelství. Studijní opora pro kombinované studium.
.. poskytuje studijní oporu ve výuce předmětu Andragogika a edukace v oš.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Laboratorní cytologické vyšetření mozkomíšního moku
.. součástí diagnostiky onemocnění centrálního nervoho systému. Vždy se provádí cytologické a zákl.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Likvor 16.9.2014 kdokoli –..

Ortopedie - výukové prezentace
.. publikace a autorská .. .. prezentace obsahují 15 základních témat v oboru o.. .. Vrozené vady 2.8.2016 9.3 MB kdokoli – Poruchy epifýz 2.8.2016 2.75 MB kdokoli – Osové d.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: vrozené vady, oso deformity, končetiny, entezopatie, epifýza, t..

Materiály pro fixní zubní náhrady I.
.. k přednáškám~sekce-pkp#E-learningo.. .. s názvem Materiály pro fixní zubní náhrady I. popisuje hl.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Materiály pro fixní zubní náhrady I...

Ordinační postup při preparaci na korunku
.. zachování anatomického tvaru a další. Jsou zde uvedeny jednotlivé typy preparace ve vztahu ke .. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Ordinační postup při preparaci na ko..

Pediatrické kazuistiky - PEDKAZ
.. do kazuistik Přihlášení uživatele: kontaktujte vedoucí projektu MUDr. Barbora Ludíková email: lu.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazo.. .. vpravo. Vykonaná bola drenáž pohrudnicovej dutiny. Pacientka bola na ôsmy pooperačný deň pr.. .. OA: liečená na AH, DM, iné ochorenia neguje RA: dedičné ochorenia v rodine neguje LA: Nitresan 20mg.. .. AVAk 0,78 cm2, AR stopová, PAP 30 mmhg. Záver: ľavá komora norm. veľkosti s ľahkou kon..

Možnosti použití obrazových detektorů Medipix2 v RTG mamografii
.... .. radiografii (DDR) a zatím se používá jenom ve výzkumu. Cílem mépráce bylo zjistit jeho mož.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Možnosti použití obrazových det..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazo.. .. dystrofia (Duchenne muscular dystrophy - DMD) je dedičné ochorenie s viazanosťou na X chromozóm. Dochádza .. .. Dochádza k mutácii génu pre dystrofín, čo vedie k strate integrity a funkcie svalových .. .. zlyhania a potreby začatia liečby neinvazívnou ventiláciou. Motorický deficit mu bráni otočiť sa na.. ..klíčová slova: typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánko apnoe, Duchennova muskulárna dystrofia, ..

Efektivní eLearning v praxi
..Ve všech případech efektivního eLerningu platí prav..

Ochrana autorských práv na webovém portálu LF MU
.. je shrnout možnosti ochrany autorských práv na vyšované didaktické ma.. .. právo je právem neformálním, tzn. že díla, která mu podléhají, n..

Aortokoronárny bypass
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazo.. .. s vytvorením jedného arteriálneho a jedného venózneho bypassu. V pooperačnom období bola za.. .. veľkosti, bez hypertrofie, bez segmentálnej poruchy kinetiky, LVEF (ejekčná frakcia ľavej komory): 60.. .. 25mg (1/2-0-1/2), Prenessa 2mg (1-0-0), Preventax 100mg (0-1-0), Enelbin (1-0-1), Noflux 10mg..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazo.. .. antidóta – fyzostigmínu. Sú pre vás obrazo kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové k.. .. bol pacient bez kvantitatívnej či kvalitatívnej poruchy vedomia, zjavná bola nápadná pletora tváre, fot.. .. Išlo o 54-ročného hypertonika, ktorý je vedený aj ako diabetik 2. typu od r. 2007. ..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.... .. a mortalitu. Liečba je ešte stále kontroverzná. Klinické známky a symptómy biliárneho ilea s.. .. Gastroskopické vyšetrenie bolo negatívne, bez poruchy pasáže, pri vyšetrení bola prítomná aj peris.. .. na nafúknutie, a na to, že niekoľko dní nemala vetry a stolicu. Fyzikálne vyšetrenie ukázalo p..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedialne-pomocky#Obrazo.. ..ventilačný syndróm pri obezite (OHS) je definovaný a.. .. prejavmi OHS sú denná spavosť, neurokognitívne poruchy, zlá kvalita spánku a ranné bolesti hlavy. Ďa.. .. artériových krvných plynov a bola u neho stanovená diagnóza hypoventilačného syndrómu pri obez.. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 ..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.... .. pôsobenia niektorých liekov alebo následkom poruchy priamo v genetickom vybavení bunky. Nasledujúca k.. .. megaloblastovej anémie označujeme skupinu anemických syndrómov r.. .. dôchodkyňa, býva sama, pracovala v administratíve. Terajšie ochorenie: Pacientka sa nemala dobre ..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.... .. zahŕňať reštrikciu kalórií. Sú pre vás obrazo kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové k.. .. FVP až na úroveň obštrukčnej ventilačnej poruchy stredne ťažkého stupňa: FEV1 67%, FVC 75%, FEV.. .. CFRD 24-ročná), ktorej diagnóza CF bola stanovená vo veku 3 mesiacov v Bratislave, následne bola ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další