MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 4

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov

Retencia alebo retinovaný zub je zub, ktorý sa neprerezal do svojej pozície v správnom čase jeho fyziologického prerezávania, ostáva krytý kosťou a vyžaduje liečbu. Po zistení presnej pozície retinovaného zuba sa nasadzuje vhodný aparát, vytvorí sa miesto pre retinovaný zub. Pri chirurgickej expozícii zuba sa odhalí korunka, na ktorú sa adaptuje erupčná retiazka s elastickým ťahom, prípadne iný erupčný aparát (Kilroy pružina, Monkey hook), ktorým sa zub posúva do požadovanej polohy.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Renáta Urban, Vladimíra Schwartzova | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: retinované zuby, ortodonticko-chirurgická terapia | příloh: 4 | zobrazeno: 1867x | publikováno: 30.12.2019 | poslední úpravy: 15.11.2021

terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)

Výrazný predhryz alebo tzv. zväčšený incizálny schodík môže byť zapríčinený buď výraznou protrúziou rezákov a prominenciou maxily alebo v opačnom prípade mikrogéniou, tzv. vtáčí profil. Prvá anomália sa zvyčajne rieši extrakciami prvých premolárov s následnou retrakciou frontálnych zubov. Druhá anomália si pre korektné riešenie vyžaduje ortognátnu operáciu.
Pri liečbe retrakciou frontálnych zubov si liečebný plán vyžaduje dôkladné určenie potreby množstva kotvenia retrakčného systému. Ak si nesmieme dovoliť posun distálnych zubov smerom meziálnym ani o 1mm, vyžaduje sa tzv. absolútne kotvenie k miniimplantátom – dočasným kotviacim zariadeniam, zavedeným do kosti v správnej pozícii. K týmto miniimplantátom smerujú ťažné pružiny, ktoré sú pripevnené k frontálnemu segmentu a retrahujú ho tak bez straty distálneho kotvenia.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Renáta Urban, Vladimíra Schwartzova | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: predhryz, retrakcia, frontálne zuby | příloh: 4 | zobrazeno: 1642x | publikováno: 31.12.2019 | poslední úpravy: 19.11.2021

Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka a moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta

Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka a moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta

Záznamy z operácií z Ostravskej fakultnej nemocnice. Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka. Moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta

 
autor: Jan Dostalík, Lubomír Martínek | JLF UK v Martine | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Prednášky, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: laparoskopický, miniinvazívny, náhrada pažeráka, resekcia rekta, karcinóm pažeráka, karcinóm rekta | příloh: 6 | zobrazeno: 4934x | publikováno: 21.4.2009 | poslední úpravy: 15.6.2009
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 36 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 37

Diabetes mellitus
.. Odporúčané hodnoty kompenzácie DM 1 a 2 typu. Terapia DM 2 typu. Liečba DM 2. typu Inzulínom. K..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. 1. st. ESH/ESC (novo diagnostikovaná) Terapia a záver: Stratégia liečby: Indikovaná záchovná ..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. 2-3 Arteriálna hypertenzia Diabetes mellitus Terapia a záver: Stratégia liečby: Pacientka preložená ..

STEMI zadnej steny
.. ...6.00; S-TG ...3.61. Diagnostický záver a terapia: Stav hodnotený ako zadný STEMI, KILLIP II. P..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. - po autonehode Dyspeptický syndróm Terapia a záver: Stratégia liečby: Indikovaná reo..

Aortokoronárny bypass
.. VAS Anxiózne depresívny syndróm Exnikotinizmus Terapia a záver: Stratégia liečby: Pacient preložený na..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. jejunálnych kľučiek sa zhodoval s USG nálezom. Terapia: Na základe rádiologického, klinického vyš..

Ochorenia sietnice

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. Systolická dysfunkcia ľavej komory (LVEF 45%) Terapia a záver: Stratégia liečby: Pacient preložený na..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. indurované, bolestivé na dotyk a teplejšie. Terapia: Akútny pilonidálny absces sa naincidoval v l..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. v liečbe statínom Struma parva eufunkčná Terapia a záver: Stratégia liečby: U pacientky je in..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. a brucha bolo bez patologického nálezu. Terapia: Na základe podozrenia na akútnu apendicitídu b..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. zuby Vitamín D-dependentná rachitída Terapia: Zubné kazy ošetrené SIC výplňami. Extrakcia ký..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. operačného riešenia hepatálneho abscesu. Terapia: Pacient bol v deň prijatia po nevyhnutnej ..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. účelom histologizácie tumoru nechtového lôžka. Terapia: 1. Hospitalizácia Pacient bol prijatý na h..

Manažment karcinómu prsníka
.. nad uzlinou pri jej biopsii (Obrázok 3). Terapia: Pacientka dostane injekciu rádiokoloidu do ..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. aj možný horizontálne prebiehajúci apendix. Terapia: Štyri hodiny od prijatia po nevyhnutnej ..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. veľkosti 18x6 mm vs. metastatické postihnutie. Terapia: Vzhľadom na klinický, rádiologický a ech..

Bradykardia vyliečená antiarytmikami
.. repol. zmien ST segmentu, bez signif. páuz. Terapia: Na základe uvedených nálezov bol stav ho..

Akútna myeloblastová leukémia
.. počet neutrofilov: nehodnotiteľné CRP: 3,4 mg/l Terapia: Po konzultácii s hematológom - náter z perif. k.. ..klíčová slova: Akútna myeloická leukémia, AML, kazuistika, chemoterapia..

Pleuropneumónia
.. cm až niekoľko mm v zadnom uhle (Obrázok 3) Terapia: ceftriaxon, ciprofloxacín, fukonazol, ..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. kliniku s diagnózou akútnej pankreatitídy. Terapia: Po príjme bola nasadená konzervatívna liečba: ..

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov
.. Úpon horného frenula ad papilam cum diastema. Terapia: Liečebný cieľ: 1.fáza: redukovať IS a HZ funk..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. a dolnej pere. Diagnóza: Orálna mukozitída Terapia: Ústna dutina bola pravidelne lokálne ošetrená ..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. intramurálny hematóm. {files:1908,1909} Terapia: Pacienta je potrebné stabilizovať, m..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. a paracetamolu, ktoré boli nulové. Terapia: Pacient bol prijatý na jednotku intenzívnej s..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. bazaliómu s indikáciou na chirurgickú excíziu. Terapia: Z hľadiska komplikovanej lokalizácie bola n..

Autoimunitná hepatitída
.. Diagnóza: Autoimunitná hepatitída 1. typu Terapia: Liekom voľby sú kortikosteroidy v monoterapii ..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. v saturácii pod 90% počas 36,5 min (Obrázok 3) Terapia: Pacienta sme nastavili na liečbu neinvazívnou ..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. počas 49,5% spánku (Obrázky 3 a 4) Terapia: Neinvazívna ventilácia dvojúrovňovým pret..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další