MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 7

ako publikovať v biomedicínskych vedách

Ako publikovať v biomedicínskych vedách

Tento vysokoškolský učebný text je určený študentom druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním na prírodné a lekárske vedy pri príprave na vedeckú prácu. Cieľovou skupinou sú diplomanti a doktorandi, ktorí začínajú pracovať vo vede. Text prevedie čitateľa cez jednotlivé fázy prípravy manuskriptu vrátane všeobecného prehľadu o získavaní relevantných informácií, dizajne experimentov a klinických štúdií, štatistickej analýze až po základné princípy písania odborných textov. Na konci by čitateľ mal vedieť nič menej ako čítať, písať a počítať, čo je základný predpoklad vedeckej práce.

 
autor: Peter Celec | LF UK v Bratislave | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Publikovanie, biomedicína, vedecká práca | příloh: 1 | zobrazeno: 1478x | publikováno: 27.2.2018

Súbor prezentácií z predmetu ošetrovateľstvo

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo

Prednášky sú zamerané na ošetrovateľstvo ako vedný odbor, jeho koncepciu, profesijné a legislatívne normy, registráciu a reguláciu ošetrovateľského povolania. Ďalej sa venujeme odbornej terminológii, klasifikačným systémom v ošetrovateľstve so zameraním na NNN alianciu, tiež kvalite poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, nástrojom kontinuálneho zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti - štandardom a mapám ošetrovateľskej starostlivosti. Prednášky sú ďalej zamerané na vznik a vývoj konceptuálnych modelov. Charakterizujeme biomedicínsky model, hlavné východiská vzniku konceptuálnych modelov, metaparadigmatický systém ošetrovateľstva. Podrobnejšie sa venujeme Nightingaleovej environmentálnemu modelu, Hendersonovej modelu štrnástich ľudských potrieb a Oremovej modelu sebaopatery. Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi.

 
autor: Katarína Žiaková, Dominika Kalánková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: ošetrovateľstvo ako vedný odbor, úlohy a rola sestry, bezpečnosť pacienta, ošetrovateľská terminológia, konceptuálne modely | příloh: 11 | zobrazeno: 2828x | publikováno: 14.6.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 26 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 100

Biofyzika srdca a ciev
.. srdca a ciev. Srdce ako zdroj elektrických potenciálov a ako pumpa. P..

Oxidačný stres a možnosti jeho detekcie
.. voľných radikálov a ich reaktívnych metabolitov, ako aj na ich elimináciu pomocou antioxidačných oc.. .. študentom lekárskych fakúlt, ale aj iných prírodovedných odborov, s cieľom poskytnúť im základné info.. .. lekárskych fakúlt, ale aj iných prírodovedných odborov, s cieľom poskytnúť im základné informácie, týk..

Princípy hodnotenia liečiv
.. z Klinickej farmakológie obsahuje základné údaje o spôsobe hodn..

Suché oko
.. na presné celosvetové stanovenie tejto diagnózy. Ako sa však do popredia začali dostávať elektronické .. .. látky, pridávané do očných instilácií (kolýrií) ako konzervans (najmä benzalkonium chlorid) môžu za..

PF pľúcnej a viscerálnej cirkulácie
.. spôsobené ischemickým poškodením GIT-u. Črevo ako "motor" multiorgánového z..

Biochémia Alzheimerovej choroby
.. počet obyvateľov planéty, ktorí majú viac ako 60 rokov, preto sa štúdiu starnutia v ostatnej d..

Neionizujúce žiarenie
.. Biologické účinky vyžarovania z mobilov. Ako bezpečne používať mobilné tele..

Parodontitis dospelých
.. definujeme ako deštruktívne zápalové ochorenie bakteriálneho pôv..

Juvenilná idiopatická artritída
.. predpokladmi, etiopatogenetickými mechanizmami ako aj klinickým priebehom a prognózou. C..

Pemfiginózne ochorenia slizníc ústnej dutiny
.. sliznice súčasne. Môže mať prejavy na gingívach, ako prejav celkových ..

Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb
.. nie však v zmysle nárastu infekčných chorôb (ako to ešte stále môžeme pozorovať v rozvojových kraj.. .. obdobím, kedy pacient navštevuje viacero odborných ambulancií bez stanovenia správnej diagnózy. ..

Potravinová alergia a intolerancia v detskom veku
.. potravinovej alergie. Jej prevalencia, podobne ako aj v prípade mnohých iných alergických ochorení, ..

Úvod do 3D tlače
.. stomatológie, ortopédie a traumatológie, ako aj v..

Prebiotiká & zdravý vývoj dieťaťa
.. pomere 9:1 majú porovnateľné prebiotické účinky ako materské ..

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU
.. centralis). Zmenou lámavej sily šošovky (prácou akomodačného svalu vo vráskovci) sú obrazy rôzne vzdi.. ..klíčová slova: akový vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na ..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vy.. .. (Obrázok 1). Abscesová dutina sa vypláchla opakovane Betadinovým roztokom a po toalete sa do ..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vy.. .. rovnakú dĺžku, aby mal lalok rovnakú veľkosť ako vzniknutý defekt po excízii. Aby lalok prežil, mu..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vy.. .. ochorenia na nelieči v dok. RA: matka zomrela ako 76ročná po NCMP, otec prekonal viacnásobne IM (3.. .. Chirurgická propedeutika [CHP-ZL1] Odborná prax z chirurgie [ChK/OPCH-V/16] Pracoviská: K..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vy.. .. anamnézu kolikovitých bolestí brucha a opakované zvracanie. Mala nauzeu a bola dehydratovaná. ..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. úžitkových predmetov. Planétu obleteli zábery, ako sa tlačia ozdoby či hračky, neskôr pribudli zlo.. .. zhmotniť, čím prispieva k lepšej orientácii tímu odborníkov pred danou operáciou a takisto slúži aj na ú..

Klinicko-anatomické aspekty kardiovaskulárneho a lymfatického systému
.. a druhého ročníka ich medicínskeho štúdia. Rovnako je aj jedným zo základných medicínskych pre..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. Smolková, Zuzana Svetlošáková, Kristína Horkovičová, Pavel Babál, Daniel Bohm.. .. (napr: p53, cyklín D1, Ki-67, Bcl2) sa javí ako potenciálny prognostický faktor MMU. Proteíny PA.. .. miesta DNA a indukuje transkripciu génov zodpovedných za zastavenie bunkového cyklu (pred ..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako kombinácia obezity (BMI > 30kg/m2) s dennou .. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vy.. .. Neinvazívna ventilácia dvojúrovňovým pretlakom (bilevel positive airway pressure BiPAP) v..

STEMI zadnej steny
.. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vy.. .. Diagnostický záver a terapia: Stav hodnotený ako zadný STEMI, KILLIP II. Pacientke bola podaná t..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vy.. .. - 4,5cm, objem regurgitácie závažný, viac ako 60 ml, LVD: 6,5, LVS: 4,5cm - dilatovaná, .. .. Chirurgická propedeutika [CHP-ZL1] Odborná prax z chirurgie [ChK/OPCH-V/16] Pracoviská: K..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vy.. .. Umožňuje tak mobilizáciu väčšieho množstva kože ako pri transpozícii jedného rotačného laloka, ktorý ..