MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey

Identifikácia včasných diagnostických biomarkerov, ktorá umožní identifikáciu vysoko rizikových pacientov pred vznikom rozvinutých štádií ochorenia umožní ich cielenú, personalizovanú liečbu.

Rozvojom nových metód v oblasti cytogenetiky a molekulovej biológie sa veľmi rýchlo rozrastajú poznatky o chromozómových abnormalitách, molekulových zmenách a regulátoroch bunkového cyklu. Viaceré chromozómové abnormality a zmeny v regulátoroch bunkového cyklu predstavujú významné prognostické faktory MMU.

Práca uvádza poznatky o základoch alterácie génov, proteínov, signálnych dráh súvisiacich s malígnou transformáciou bunky, chromozómových abnormalitách, informáciu o epigenetickej deregulácii expresie tumor-supresorových génov a génov podieľajúcich sa na procesoch metastázovania.

 

 Podporené grantom KEGA 008-UK - 4/2014

 
autor: Alena Furdová, Božena Smolková, Zuzana Svetlošáková, Kristína Horkovičová, Pavel Babál, Daniel Bohmer, Zoltán Oláh | LF UK v Bratislave | disciplína: Biologie, Oftalmologie, optometrie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: malígny melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, BAP1, RASSF1A, CTNNB, SOX2, DNA, signálne dráhy, alterácie génov, malígny melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, DNA, signálne dráhy | příloh: 1 | zobrazeno: 4731x | publikováno: 1.5.2014 | poslední úpravy: 29.5.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 2

Neionizujúce žiarenie
.. o intenzite UV žiarenia. Fototypy kože. Malígny melanóm. Mobilná komunikácia - rádiofrekvenčné pá.. .. o intenzite UV žiarenia. Fototypy kože. Malígny melanóm. Mobilná komunikácia - rádiofrekvenčné pásmo ultr..

Možnosti 3D tlače a bioprintingu v oftalmológii
.. v zložitom procese plánovania liečby malígneho melanómu uveálneho traktu stereotaktickou .. ..klíčová slova: tlač, bioprinting, malígny melanóm uveálneho t.. ..klíčová slova: tlač, bioprinting, malígny melanóm uveálneho ..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. 3D tlače sme vytvorili 9 modelov pacientov s malígnym melanómom uvey indikovaných na SRCH na Klinike o.. .. sme vytvorili 9 modelov pacientov s malígnym melanómom uvey indikovaných na SRCH na Klinike .. .. metód zobrazenia malignít vychádzajúcich z uvey oka a na prínos 3D tlače pri rozhodovaní sa o pr..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. predstavuje v súčasnosti takmer 80% všetkých malígnych nádorov kože a je najčastejšie sa vyskytujúcim .. ..klíčová slova: karcinóm, malígny nádor kože, miestny lalok, bazocelulárny ka..