MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 2
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 15 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 13

Princípy hodnotenia liečiv
.. obsahuje základné údaje o spôsobe hodnotenia liekov v klinickej praxi. Okrem toho sa venuje..

Faktory ovplyvňujúce účinky liečiv
.. Druhá časť je venovaná špecifikám podávanie liekov v gravidite a počas ..

Suché oko
.. prítomný proces. Preto je vhodnejšie aplikovať lieky bez konzervansu. Očné masti - gély aj pa..

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom
.. odpor. konzervatívnu th antiedematóznymi liekmi Po I. konsolidácii, podľa protokolu a..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. ochorenia v rodine neguje LA: neužíva žiadne lieky AA: neudáva NA: neguje SA: bezvýznamná TO: Pa..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. Hyoscyamus Niger) alebo psychoaktívnych liekov (niektoré antihistaminiká, tricyklické an..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. a bedrovej chrbtice, sínusová tachykardia Lieková anamnéza: sine Laboratórne vyšetrenia: Ant..

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)
.. 1). Oklúzia: Angleho trieda AI, normooklúzia. Lieková anamnéza: Celkový dobrý zdravotný stav, bez po..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. cervikálnej chrbtice, heterozygot pre gén MRHFR Lieková anamnéza: furosemid, tiotropium, budesonid, f..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. požiadali o schválenie podania neregistrovaného lieku – orálneho antidiabetika, repaglinidu a ..

Autoimunitná hepatitída
.. hepatitída B - Chronická hepatitída C - Poliekové postihnutie pečene - Alkoholické postihnutie p..

Pleuropneumónia
.. zelenožltých hlienov, znížený apetít. Osobná a lieková anamnéza: dlhodobo sa nič nelieči Návyková ana..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. listová, v dôsledku pôsobenia niektorých liekov alebo následkom poruchy priamo v genetickom .. .. na žiadne ochorenia, k lekárom nechodila. Lieková anamnéza: Pravidelne neužívala žiadne lieky, p..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. predchorobia, dlhodobo neužíval žiadne lieky, alergie negoval. Priznával fajčenie 10 c..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. a onkológom nechodila. Dlhodobo neužívala žiadne lieky, abúzy negovala. Objektívny nález v čase vyš..