MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 1

Rádiologická liečba onkologických ochorení

Rádiologická liečba onkologických ochorení

Špecializovaná liečba onkologických ochorení rádioaktívnym žiarením. Prednáška pre UTV zo  dňa 5.2.2008

 
autor: Eva Hajtmanová | JLF UK v Martine | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Prednášky, Univerzita tretieho veku | příloh: 1 | zobrazeno: 4248x | publikováno: 8.4.2008 | poslední úpravy: 1.2.2012

Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka a moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta

Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka a moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta

Záznamy z operácií z Ostravskej fakultnej nemocnice. Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka. Moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta

 
autor: Jan Dostalík, Lubomír Martínek | JLF UK v Martine | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Prednášky, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: laparoskopický, miniinvazívny, náhrada pažeráka, resekcia rekta, karcinóm pažeráka, karcinóm rekta | příloh: 6 | zobrazeno: 4804x | publikováno: 21.4.2009 | poslední úpravy: 15.6.2009
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 27 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 24

Metabolické ochorenia
.. klinické symptómy , laboratórne parametre, liečba. Hyperglykemický hyperosmolárny neketotický stav ..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. období bola u pacienta realizovaná ATB liečba a aplikované LMWH.  Histologický z.. .. prečnievanie tumoru veľkosti cca 10x8x3mm (Obrázok 1,2). Po doplnení predoperačných vyš.. ..klíčová slova: liečba MM, melanóm, liečba M.. ..klíčová slova: liečba MM, melanóm, liečba M..

Diabetes mellitus
.. kompenzácie DM 1 a 2 typu. Terapia DM 2 typu. Liečba DM 2. typu Inzulínom. Komplikácie DM 2. D..

Constrictive pericarditis, reoperation
.. other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please.. .. normal Imaging methods: ECHO: Ao sinus= 34 mm, LA diameter= 50 mm, IVS= 10 mm, LVEDD= 49 mm,..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. bez výsledku kultivačného nálezu. Konzervatívna liečba mala iba prechodný efekt zníženia teplôt. Vzh.. .. nálezom hypoechogénneho útvaru o veľkosti 63x58 mm s bublinami vzduchu v pravom hypochondriu bolo..

Zborník z vedeckej konferencie - stomatológia
..klíčová slova: akčný plán, ortodontická liečba..

Ochorenia sietnice
.. faktor (anti-VEGF) a kortikoidy. Chirurgická liečba je niekedy však nutná na riešenie neskorých kom..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. Zobrazovacie metódy: ECHO: Ao sinus= 34 mm, LA predo zadný diameter= 50 mm, IVS= 10 mm, ..

Manažment karcinómu prsníka
.. po predstavení prsníkovej komisie bola zahájená liečba chemoterapiou a rádioterapiou. Nasadila sa .. .. ho na rýchlu histológiu (Obrázok 6 až 9). Gamma detekčná sonda sa prekryje sterilnou fóliu a vl.. ..klíčová slova: prsu, karcinóm prsníka, diagnostika, chirurgická liečba..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. Rozšírenie ascendentnej aorty, šírky 54x54 mm, arcus aortae šírky pred odstupom tr. b..

Aortic valve replacement because of aortic valve stenosis, repair of tricuspid valve because of regurgitation
.. other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please.. .. methods: Echocardiograph: aortic bulbus 29mm, ao. Asc. 32mm, ring of aortic valve 20 mm, Vmax..

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky
.. Terapia: Po príjme bola nasadená konzervatívna liečba: pacientke bola zavedená nazogastrická sonda, p.. .. lúmenu pravej vetvy a. hepatica (12x19 mm) a hemoragické kolekcie v oblasti hílu pečene a o..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. ileus má stále vysokú morbiditu a mortalitu. Liečba je ešte stále kontroverzná. Klinické známky a sym.. .. oblasti Bauhinskej chlopne či hrubého čreva. Liečba je kontroverzná: Enterolitotómia a extrakcia k.. ..klíčová slova: ileus, chirurgická liečba, biliárny ileus, chirurgická l..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. aj ako diabetik 2. typu od r. 2007. Chronická liečba diabetu spočívala v čase prijatia v monoterapii m.. .. – 10,8 x 109/l a hyperglykémiu - 18,6 mmol/l bez ďalších klinicky významných odchýlok od n..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. metódy: Echokardiografia: bulbus 29mm, ao. Asc. 32mm, ring ao. chlopne 20 mm; LVD 45,..

Journey of a swallowed wooden stick to the liver
.. other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please.. .. abdomen showed hypoechogenic tumour (size: 63x58 mm) with bubbles of the air in the right..

Suché oko
.. povrch rohovke. Samozrejmosťou je aj súčasná liečba ev. prítomných asociovaných chorobných stavov. &n..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. krvných plynoch (pCO2 > 6.0 kPa / 45 mmHg) pri neprítomnosti iných príčin hyp.. .. epizód. Týmto spôsobom je naraz zabezpečená liečba hypoventilácie aj obštrukčného spánkového apnoe. .. .. 7,344, pCO2 7,20 kPa, pO2 6,48 kPa, HCO3 28,70 mmol/l, SaO2 81,50% - chronická ..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. malého orgánu (predozadný priemer oka je cca 24 mm). Nádory indikované na stereotaktickú rá..

Femtosecond laser in cataract surgery
.. surgery.   Further studies are recommended for the safety and efficacy of FLACS. Also,..

Aortocoronary bypass
.. other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please.. .. during exercise. Due to the symptomatology and cummulation of risk factors for coronary artery..

Klinicko-anatomické aspekty kardiovaskulárneho a lymfatického systému
.. V oblasti uška vystupujú hrebeňovité svaly (mm. pectinati), podmieňujúce jeho nerovný povrch. Me..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. BCC, ktorých výskyt pozorujeme častejšie a ich liečba s prognózou býva dobrá. Agresívne typy pre..

Diverticulitis appendicis vermiformis
..klíčová slova: apendixu, divertikulitída apendixu, diagnostika, liečba..

Management of breast cancer
.. other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please.. .. involvement. Imaging methods: A diagnostic mammogram and ultrasound image showed a spiculated..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. 37°C, pulz mal 90 /min. a tlak 130/80 mmHg. Vyšetrenie moču bolo bez patologického ná.. ..klíčová slova: apendicitída, diagnostika, chirurgická liečba..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. cyklu predstavujú významné prognostické faktory MMU. Práca uvádza poznatky o základoch alterácie gén.. .. maligneho melanómu Malígny melanóm uvey (MMU) je najčastejšie sa vyskytujúci primárny vnú..