MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 14

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey

Identifikácia včasných diagnostických biomarkerov, ktorá umožní identifikáciu vysoko rizikových pacientov pred vznikom rozvinutých štádií ochorenia umožní ich cielenú, personalizovanú liečbu.

Rozvojom nových metód v oblasti cytogenetiky a molekulovej biológie sa veľmi rýchlo rozrastajú poznatky o chromozómových abnormalitách, molekulových zmenách a regulátoroch bunkového cyklu. Viaceré chromozómové abnormality a zmeny v regulátoroch bunkového cyklu predstavujú významné prognostické faktory MMU.

Práca uvádza poznatky o základoch alterácie génov, proteínov, signálnych dráh súvisiacich s malígnou transformáciou bunky, chromozómových abnormalitách, informáciu o epigenetickej deregulácii expresie tumor-supresorových génov a génov podieľajúcich sa na procesoch metastázovania.

 

 Podporené grantom KEGA 008-UK - 4/2014

 
autor: Alena Furdová, Božena Smolková, Zuzana Svetlošáková, Kristína Horkovičová, Pavel Babál, Daniel Bohmer, Zoltán Oláh | LF UK v Bratislave | disciplína: Biologie, Oftalmologie, optometrie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: malígny melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, BAP1, RASSF1A, CTNNB, SOX2, DNA, signálne dráhy, alterácie génov, malígny melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, DNA, signálne dráhy | příloh: 1 | zobrazeno: 4243x | publikováno: 1.5.2014 | poslední úpravy: 29.5.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 80

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. kardiomegália, artériová hypertenzia, vertebrogénny algický syndróm cervikálnej chrbtice, he..

Occupational musculoskeletal diseases: multimedia guide for the English programme students
.. medicine in the master degree programme General Medicine in English. Illustrative and..

Bibliografická citace elektronického dokumentu
.. Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky. Multimediální podp..

Femtosecond laser in cataract surgery
.. through a process called photodisruption by generating pulses as short as one-quadrillionth of a..

Selected chapters from orthopaedics
.. are indicated in posttraumatic cases, in degenerative arthritis, rotator cuff lesions and..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
..genesis imperfecta (DI) je geneticky podmienená .. .. zubov. RA: starší brat a rodičia zdraví OA: osteogenesis imperfecta – opakované zlomeniny .. ..klíčová slova: ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Osteogenesis imperfekta, dentinogenesis imperfecta,..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. zodpovedá za indukciu tumor supresorového génu p53, ktorého mutácie boli dokázané v obidvoch fo..

Obesity hypoventilation syndrome
.. The exact prevalence of OHS in the general population remains unknown, and most.. .. upper back pain, heterozygote for the MTHFR gene Medication: furosemide, tiotropium, budesonide,..

Structure of Matter From Biophysical Point of View
.. and forms of matter, physical interactions, general properties and characteristics of matter,..