MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...




VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 4

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII

3D tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu pokroku v súčasnosti umožňuje vytvárať modely predmetov, štruktúr a tvarov, ktoré by nám pred pár mesiacmi pripadali takmer nemožné.
Vynález 3D tlače ponúkol ľudstvu úplne nový spôsob a možnosti a využitie aj v oblasti medicíny.

Práca prezentuje výsledky 3D tlače pri vužití v rámci tyvorby stereotaktického rádiochirurgickkého plánu ožiarenia pacienta s vnútroočným nádorom.

Podporené grantom KEGA 016UK-4/2018.

 
autor: Alena Furdová, Denisa Fialová(1), Adriána Furdová(1,2), Robert Furda, Ing.(3), Michal Greguš, prof. RNDr. PhD.(3): 1) Klinika oftalmológie LFUK, BA, 2) Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LFUK, BA, 3) Katedra informačných systémov, FMUK, BA | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Multimediálne pomôcky, Edukačné weby, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: 3D tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné nádory, 3D tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné nádory | příloh: 1 | zobrazeno: 1073x | publikováno: 5.4.2018




VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 34 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 100

Occupational musculoskeletal diseases: multimedia guide for the English programme students
.. and a test of knowledge are included. Short-form videos directly from the workplaces, such as..

Efektivní eLearning v praxi
.. eLearningové metody jako pasivní předávání informací, ale jako dynamický proces probíhající v čase ..

Autorský zákon v e-learningu
.. podpořil: Projekt JPD3 Rozvoj E-learningové formy studia na 1. lékařské fakultě UK v Praze Reg..

Prebiotiká & zdravý vývoj dieťaťa
.. baktérií hrubého čreva. Prebiotické formuly s obsahom galaktooligosacharidov a..

Ortopedie - výukové prezentace
.. a doplňují tyto texty zvláště obrazovou form.. .. epifýz 2.8.2016 2.75 MB kdokoli – Osové deformity dolní končetiny 2.8.2016 2.11 MB kdokoli &.. ..klíčová slova: vrozené vady, osové deformity, končetiny, entezopatie, epifýza, totální náh..

Základy klinickej medicíny I.
.. učebný text zahŕňa definíciu zdravia a choroby, formy prevencie, zásady vedenia zdravotnej ..

Symptóm olupovania pier
.. ich vzniku a obrazovo dokumentujú jednotlivé formy.Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?]..

Biochémia Alzheimerovej choroby
.. choroba patrí medzi najrozšírenejšie formy demencie, ktorou trpí 7–10 % ľudí nad 65 r..

Manuál pro praktikum z obecné histologie
.. téma je uvedeno shrnutím odpovídající přednášky formou stručného sylabu a dále obsahuje popis pr..

Bibliografická citace elektronického dokumentu
.. Tato etika vyžaduje zveřejňování veškerých informačních pramenů, které byly pro danou práci použ.. .. citováno Z uvedeného lze dospět k následujícímu formátu bibliografické citace obsahu tohoto portálu. P..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. signálnych dráh súvisiacich s malígnou transformáciou bunky, chromozómových abnormalitách, inf.. .. signálnych dráh súvisiacich s malígnou transformáciou bunky Vyššie opísané alterácie chromozómov p..

Materiály pro fixní zubní náhrady II.
.. patří hmoty otiskovací, modelové, modelovací, formovací, izolační, brusné a leštící a fixační cement..

EPIBULBAR LESIONS
.. lesions are formed particularly in the conjunctiva and cornea...

Femtosecond laser in cataract surgery
.. is absorbed by the tissue, resulting in plasma formation. This plasma of free electrons and ionized..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. a úspešný terapeutický výsledok. Doplňujúce informácie k bazocelulárnemu karcinómu: BCC vzniká z un..

Mitral valve replacement and MAZE procedure because of mitral valve stenosis and paroxysmal atrial fibrillation

Constrictive pericarditis, reoperation
.. of this disease. Partial pericardectomy was performed with the release of the left ventricular..

Aortocoronary bypass
.. The patient underwent a cardiac surgery with the formation of one bypass with arterial graft and one.. .. disease (IHS), ambulatory cardiologist has performed ergometry. The result of stress ergometry..

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)
.. with M. Barlow. The mitral valvuloplasty was performed. However, the peroperative ultrasonographic..

Aortic valve replacement because of aortic valve stenosis, repair of tricuspid valve because of regurgitation
.. pneumohorax on the right side. Drainage was performed. The patient was placed in outpatient care on.. .. Drainage of right pleural cavity performed on the first day after surgery. Drain..

Ascending aorta replacement and repair of aortic valve because of ascending aorta aneurysm and bicuspid aortic valve with regurgitation
.. with an annular annuloplasty ring implant was performed. At the same time, replacement of the..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení

Konstriktívna perikarditída, reoperácia

Aortokoronárny bypass

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu

Obesity hypoventilation syndrome
.. Medication: furosemide, tiotropium, budesonide, formoterol, theophylline, roflumilast, acetazolamide ..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. anamnéza: furosemid, tiotropium, budesonid, formoterol, teofylín, roflumilast, acetazolamid ..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další