MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 8 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 5

Biofyzika akčného potenciálu a synapsa
.. – hyperpolarizácia, akčný potenciál – tvar, mechanizmus, refraktérne .. .. – hyperpolarizácia, akčný potenciál – tvar, mechanizmus, refraktérne periódy, š.. .. Klinicky citlivé [?] Licencia BIOFYZIKA AKČNÉHO POTENCIÁLU A SYNAPSA 10.11.2010 3.77 MB registrovaný .. ..klíčová slova: akčný.. ..klíčová slova: akčný potenciál..

Biofyzika svalovej kontrakcie
.. T - tubuly, sarkoplazmatické retikulum, akčný potenciál svalového vlákna, kontrakcia svalu, je.. .. platnička, acetylcholín, platničkový potenciál, T - tubuly, sarkoplazmatické retikulum, akčný po..

Biofyzika zmyslového vnímania. Receptory. Biofyzika zraku.
.. Reflexný oblúk. Lokálna (miestna odpoveď) a akčný potenciál - charakteristika. Kódovanie s.. .. oblúk. Lokálna (miestna odpoveď) a akčný potenciál - charakteristika. Kódovanie senzorického p..

Biofyzika srdca a ciev
.. - morfológia. Srdce ako zdroj biopotenciálov. Akčný potenciál SA uzla a prepotenciál. Priebeh d.. .. srdca a ciev. Srdce ako zdroj elektrických potenciálov a ako pumpa. Prúdenie krvi v cievach. Srdce - ..

Zborník z vedeckej konferencie - stomatológia
.. Novák B., Nováková A., Matajs M.: Národný akčný plán zníženia až vylúčenia používania amalgámu v .. ..klíčová slova: akčný plán, ortodontická l..

Biophysics of perception, receptors, vision
.. Reflex arc. Local response and Action potencial. Coding of sensory information on Paccinian..

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU
.. sietnice chemickou reakciou vzniká elektrický potenciál, ktorý je nervovými bunkami sietnice sústredený a..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. (napr: p53, cyklín D1, Ki-67, Bcl2) sa javí ako potenciálny prognostický faktor MMU. Proteíny PARP-1 a AIF ..