MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 3

Hypoventilačný syndróm pri obezite

Hypoventilačný syndróm pri obezite

Hypoventilačný syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako kombinácia obezity (BMI > 30kg/m2) s dennou hyperkapniou v artériových krvných plynoch (pCO2 > 6.0 kPa / 45 mmHg) pri neprítomnosti iných príčin hypoventilácie. Presná prevalencia OHS v populácia nie je objasnená, v literatúre sú uvádzané hlavne údaje o prevalenciu u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe, u ktorých sa výskyt OHS pohybuje medzi 10-38%. Na druhej strane, pacienti s OHS veľmi často trpia konkomitantnou poruchou dýchania v spánku, prevalenia OSA u OHS pacientov dosahuje 90-95%.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 

Traumatológia oka

Traumatológia oka

Trauma oka je jedna z najmenej rozpoznaných príčin straty zraku vo svete. Tupá alebo penetrujúca trauma môže viesť ku strate zraku cestou komplikovanej katarakty alebo šedého zákalu. Etiológia zranení oka závisí nielen od „miesta činu“, to znamená rozdielna v meste a na vidieku, ale je charakteristická pre rôzne krajiny a regióny sveta a zároveň je rozdielna pre jednotlivé socioekonomické triedy.

 

Refrakčné chyby oka

Refrakčné chyby oka

Predpokladom emetropie je dokonalosť a vyváženosť lámavého systému oka.

Poruchy lámavosti (refrakcie) - ametropie -  sú stavy, kedy paralelné lúče nie sú koncentrované tak, aby obraz bol vytvorený presne na sietnici. U emetropického oka musí byť zachovaný správny pomer medzi lámavým systémom a dĺžkou oka. U očí ametropických je tento pomer porušený, obraz vzniká za alebo pred sietnicou. Ak lámavý systém nie je rotačne súmerný, nevzniká jednoduché ohnisko a vzniká astigmatizmus.

 

 
autor: Alena Furdová, Zoltán Oláh | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: ametropia, emetropia, myopia, hypermetropia, astigmatizmus, anizometropia, anizeikonia, aberácia, presbyopia, akomodácia | příloh: 2 | zobrazeno: 5184x | publikováno: 17.10.2012 | poslední úpravy: 31.3.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 28 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 73

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU
..agogické .. ..ak poskytuje vyše 80 % informácií o okolitom sv.. .. i farebnom kontraste a aj o ich rozmiestnení v priestore. Zrak vplýva aj na udržanie b.. ..án Oláh~autori.php?tid=39#Alena Furdová, Vladimír K.. .. trvalý sférický tvar očnej gule udržuje vnútroočný tla.. .. vnútroočný tlak. Lámavý (dioptrický) systém oka vytvorí obraz v priestore žltej škvrny sietnice, .. .. Lámavý (dioptrický) systém oka vytvorí obraz v priestore žltej škvrny sietnice, čo umožní jasne a os.. ..klíčová slova: Zrakový vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na s.. ..klíčová slova: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na s.. ..klíčová slova: akový vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu n.. ..klíčová slova: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a z.. ..klíčová slova: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového .. ..klíčová slova: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového ce.. ..klíčová slova: vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového centra v k..

Biofyzika zmyslového vnímania. Receptory. Biofyzika zraku.
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. vnímanie. Reflexný oblúk. Lokálna (miestna odpoveď) a a.. .. vnímanie. Reflexný oblúk. Lokálna (miestna odpoveď) a akčný potenciál - cha.. ..án.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: a vnímania, receptory, zrak, Biofyzika vnímania, r..

Patofyziológia červených a bielych krviniek. Patofyziológia koagulácie.
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. ..áška pre študentov 3. ročníka odboru Všeobecné leká.. .. 3. ročníka odboru Všeobecné lekárstvo. Základné funkcie hematopoetického systému. Poruchy funkcie č.. ..án.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin..

Suché oko
..agogické .. .. suchého oka (dry eye syndrom) je v poslednom čase jedno z .. .. suchého oka (dry eye syndrom) je v poslednom čase jedno z .. .. ľudí začalo mať ťažkosti ako rezanie a pálenie. Pri tomto zvyšujúcom sa trende bola pred 10 rokmi v.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Kristína H.. .. zistení zníženej produkcie (nedostatku) sĺz treba zohľadniť pocity pacienta; na za.. .. nedostatku sĺz vzniká enormné vysychanie povrchu oka a pre ochranu rohovky sa musí uzavrieť m.. .. hyaluronovú a pod. Dôležité je, že mnohé látky, pridávané do očných instilácií (kolýrií) ako konzerv..

Ocular trauma
..a.. ..ar trauma is one of the most under-recognized.. ..a.. ..al studies can encounter difficulty due to remote.. .. mechanism of injury, which may enable more appropriate targeting of resources toward preventing such.. ..klíčová slova: ar trauma, penetrating injury, perforating injury,.. ..klíčová slova: alienum intrabulbare, penetrujúce poranenie oka, perforujúce poranenie oka, cudzie vnútroočné tel..

Ochorenia sietnice
..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. ..a je neurosenzorická vrstva oka, ktorou vnímame f.. .. je neurosenzorická vrstva oka, ktorou vnímame fotóny odrazeného svetla z ok.. .. veľmi vysoké nároky na kyslík a živiny, čomu je prispôsobená aj jej cievne zásobenie. Mnohé získané o.. ..ajlo.. .. ochoreniach na vaskulárnom podklade, často nedokážeme lie.. .. ochoreniach na vaskulárnom podklade, často nedokážeme liečiť kauzálnu príčinu, ale liečime jeden z .. ..Pri ochoreniach na vaskulárnom podklade, často n.. ..klíčová slova: a, cievne ochorenia, anti-VEGF, kortikoidy, laser,..

Neionizujúce žiarenie
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. ..afialové žiarenie (UV svetlo). Druhy UV žiarenia sc.. .. UV žiarenia do kože. Prienik UV žiarenia do oka. Zásady ochrany pred UV žiarením. Solárny index- .. .. intenzitu UV žiarenia. Účinky UV žiarenia. Prienik UV žiarenia do kože. Prienik UV žiarenia do o.. ..án.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: žiarenie, UV žiarenie, mobilná k..

Bezpečnosť práce s počítačom
..ady k.. .. práci s počítačom je potrebné chrániť sa pr.. ..Pri práci s počítačom je potrebné chrániť s.. ..aroslav.. ..ále širší rozsah využívania informačných techno.. .. mocenské a ekonomické zmeny, vyžadujú vyššiu prispôsobivosť a čo je najhoršie, môžu poškodiť aj zd.. ..klíčová slova: a, ochrana..

Oxidačný stres a možnosti jeho detekcie
..agogické .. .. skriptá sú určené predovšetkým študentom lekárskych fakúl.. .. študentom lekárskych fakúlt, ale aj iných prírodovedných odborov, s cieľom poskytnúť im zák.. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: antioxidanty, voľné radikály, oxidačný stre..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
..agogické .. .. tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu pokroku v sú.. .. a tvarov, ktoré by nám pred pár mesiacmi pripadali takmer nemožné. Vynález 3D tlače ponúkol ľ.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Denisa .. .. 3D tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu pokroku v sú.. .. ostáva aj po rokoch vývoja naďalej mimoriadne vysoká. Aj preto by mal stáť elektrobicykel, ktorému vy.. .. a tvarov, ktoré by nám pred pár mesiacmi pripadali takmer nemožné. Vynález 3D tlače ponúkol ľ.. ..klíčová slova: tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné nádor..

Legislatíva SR v oblasti pracovného lekárstva
..ady k.. ..atíva v oblasti pracovného lekárstva je podklad pr.. .. služby a bezpečnosti a ochrane zdravia pri.. ..arek.. ..ateriál je určený predovšetkým študentom odboru vše.. .. vlády a vyhlášok Ministerstva zdravotníctva SR.Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: acovné lekárstvo, legislatíva, pracovné lekárstvo, ..

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Výučbové web.. ..anuál obsahuje základné informácie pre správny odbe.. .. sú zahrnuté sú aj informácie o správnom postupe pri odbere a vyšetrení vzoriek na diagnostiku v.. ..ana Kompaníková~autori.php?tid=114#Elena N.. .. projektom KEGA 032 UK-4/2019Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prí.. .. projektom KEGA 032 UK-4/2019Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: a, odber..

Dysfágia
..ady k.. .. dysfágia označujeme proces pri ktorom dochádza k v.. .. v nižších partiách tráviaceho traktu. Často dokáže ukázať na miesto, kde k tomu do.. .. dysfágia označujeme proces pri ktorom dochádza k viaznutiu či dokonca n.. .. Ďurovič~autori.php?tid=153#Andrea Vödrösová, Silvia Sl.. ..Autori v príspevku poskytujú prehľad problematiky d.. .. v príspevku poskytujú prehľad problematiky d.. ..klíčová slova: ágia, ústna ..

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. ..ášky sú zamerané na ošetrovateľstvo ako vedný odbor.. ..atarína Žiaková~autori.php?tid=16#Dominika Ka.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. .. Ošetrovateľstvo ako aplikovaná vedná disciplína. Funkcie sestry a rola sestry. Metódy práce 14.6.2018 1.. ..Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: ateľstvo ako vedný odbor, úlohy a rola sestry, be..

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou
..ady k.. ..a je častý močový syndróm s ktorým sa denne stret.. .. alebo trvalá, glomerulárna a/alebo tubulárna. Pri diferenciálnej diagnostike je dôležité najprv urč.. ..a Podracká~autori.php?tid=107#Lászlo K.. ..Autori sumarizujú patofyziologické poznatky o p.. .. postup u dieťaťa s nálezom bielkovín v moči.Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: a, glomerulová proteinúria, tubulárna proteinúria, ..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
..azové .. ..azocelulárny karcinóm (basal cell carcinoma - BCC) .. .. správaním so zlou reakciou na liečbu a nepriaznivou prognózou. Vhodným riešením týchto defe.. ..arcel Riznič~autori.php?tid=367#Jozef Jendruch, .. ..Anamnéza: V práci opisujeme kazuistiku 52 ročného p.. .. excíziu. Terapia: Z hľadiska komplikovanej lokalizácie bola navrhnutá excízia tumoru s tr.. .. posledné dva mesiace, s bolesťou prevažne pri nosení okuliarov a mechanickom dráždení. Z ana.. ..klíčová slova: azocelulárny karcinóm, malígny nádor kože, miestny ..

Prebiotiká & zdravý vývoj dieťaťa
..ady k.. ..ávna výživa v dojčenskom veku významne determinuje .. .. systému v postnatálnom období. Kľúčovú úlohu pri vzniku priaznivej črevnej mikroflóry s prevahou b.. ..a.. ..Autorka sa v prezentácii venuje problematike .. .. prebiotík vo vzťahu k zdravému vývoju dieťaťa.Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: á,..

Ako publikovať v biomedicínskych vedách
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. učebný text je určený študentom druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia so zame.. .. stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním na prírodné a lekárske vedy pri príprave na vedeckú prá.. .. Celec~a.. ..ah Predhovor 1. Vedecká práca 2. Úvod 3. Metódy .. .. a ideálne rýchlo, efektívne. Čítanie sa pritom dá natrénovať. Drvivou väčšinou stačí prečíta.. ..klíčová slova: anie, biomedicína, vedecká p..

STEMI zadnej steny
..azové .. ..aný zadný STEMI sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých i.. .. Na túto diagnózu by sme mali myslieť v prípade horizontálnych depresií ST segmentu ≥ 0.. ..arianna.. ..Anamnéza: 63 ročná žena RA: otec a brat prekonali I.. .. Ďalšie vyšetrenia a priebeh hospitalizácie: Echokardiografické vyšetrenie – TTE (záver): ĽK .. .. ročná fajčiarka s pozitívnou rodinnou anamnézou, privezená RLP pre 18 hodín trvajúce zvieravé bolesti .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných mi.. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej ..

Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb
..agogické .. .. systém je mimoriadne komplexným a zložitým „orgánom“, k.. .. sa v ostatných rokoch dostávajú na popredné priečky morbidity a mortality (u žien v strednom v.. ..aniela.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klin.. ..klíčová slova: autoimunitné ..

Klinicko-anatomické aspekty kardiovaskulárneho a lymfatického systému
..agogické .. .. diele autorka podáva stručný anatomický prehľad stavby sr.. ..a.. ..anatomické aspekty kardiovaskulárneho a l.. .. zásobenie, ktoré je nevyhnutné na výkon jeho funkcie a spotrebu energie pri zabezpečení cirkulácie kr.. .. atrioventriculare dextrum, tu je krytá len endokardom predsiení a je často miestom vzniku v.. .. vnikať do tajov štruktúry ľudského tela v priebehu prvého a druhého ročníka ich medicínskeho št.. ..klíčová slova: á anatómia, kardiovaskulárny systém, lymfatický sys..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
..azové .. ..azuistika opisuje hospitalizáciu 63 ročnej p.. .. opisuje hospitalizáciu 63 ročnej pacientky, prijatej na Kliniku srdcovej chirurgie pre stenózu .. ..áš .. ..Anamnéza: 63-ročná žena OA: paroxyzmálna fibr.. .. v norme. Stomatologické vyšetrenie: bez známok fokálnej infekcie. ORL vyšetrenie: bez známok f.. .. artériová hypertenzia 2st. ESH/ESC s vysokým pridaným KVR destabilizovaná, hypercholesterolémia iz.. ..klíčová slova: a mitrálnej chlopne, paroxyzmálna fibrilácia pr..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
..azové .. ..azuistika popisuje hospitalizáciu ženy so stenózou .. .. a plastiku trikuspidálnej chlopne. Pooperačný priebeh bol komplikovaný vznikom pneumohoraxu .. ..áš .. ..Anamnéza: 76-ročná žena OA: liečená na AH, DM, iné .. .. NA: neguje SA: dôchodkyňa TO: Pacientka s echokardiograficky dokumentovanou závažnou aortálnou st.. .. dokumentovanou závažnou aortálnou stenózou prijatá za účelom došetrenia. T.č. ťažkosti - dýchav.. ..klíčová slova: a aortálnej chlopne, insuficiencia trikuspidálnej c..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
..azové .. ..azuistika popisuje hospitalizáciu 26 ročného muža s.. .. kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, po.. ..áš .. ..Anamnéza: 26-ročný muž OA: doteraz neliečený pre ži.. .. ECC – mimotelový obeh; ECHO – echokardiografia; LA – ľavá predsieň; LV – ľ.. .. (8-26 ročný; 15 cigariet denne), alkohol príležitostne SA: býva v byte, pracuje v kancelárii v.. ..klíčová slova: Barlow, insuficiencia mitrálnej ..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
..agogické .. ..ácia včasných diagnostických biomarkerov, ktorá umo.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Božena Smolková, Z.. .. aspekty maligneho melanómu Malígny melanóm uvey (M.. .. Napriek veľmi dobrým výsledkom liečby lokálneho MMU sa až u 50% pacientov rozvinú m.. .. uvey (MMU) je najčastejšie sa vyskytujúci primárny vnútroočný nádor u dospelých. Napriek veľmi .. ..klíčová slova: alígny melanóm uvey, epigenetické faktory, ch..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
..azové .. .. imperfecta (DI) je geneticky podmienená porucha vývoja t.. .. zameriavajú na klinický obraz pacientky pri vstupnom vyšetrení z roku 2008 a v s.. ..aroslav Ďurica~autori.php?tid=368#Jana Kaiferová, L.. ..Anamnéza: 7-ročná pacientka poukázaná v roku 2008 n.. .. Regionálne lymfatické uzliny nehmatné. Prítomné modrasté sfarbenie sklér. Extraorálne vyš.. ..klíčová slova: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Osteogenesis imperfekta, d..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
..azové .. ..azuistika popisuje hospitalizáciu 50 ročného muža, .. .. kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, po.. ..áš .. ..Anamnéza: 50-ročný muž OA: dlhodobo prítomná fibri.. .. vyšetrenie vylučuje ICHS. Pri echokardiografickom vyšetrení u pacienta zistené ka.. .. 50-ročný muž OA: dlhodobo prítomná fibrilácia predsiení, pred 7 rokmi NCMP, pr.. ..klíčová slova: a perikarditída, fibrilácia p..

Aortokoronárny bypass
..azové .. ..azuistika opisuje hospitalizáciu 58 ročného muža pr.. .. opisuje hospitalizáciu 58 ročného muža prijatého na naše oddelenie pre dokumentovanú is.. ..áš .. ..Anamnéza: 58-ročný muž OA: Diabetes mellitus (v lie.. .. ECC – mimotelový obeh; ECHO – elektrokardiografia; EKV – elektrokardioverzia; ICHS.. .. spontánnym ústupom a tlakové bolesti na hrudníku pri námahe, ktoré v kľude ustali. Vzhľadom na sym.. ..klíčová slova: á choroba srdca, aortokoronárny ..