MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 41

Základné diagnostické metódy v medicíne

Základné diagnostické metódy v medicíne

Klasifikácia - biochemické, fyzikálne mechanické , elektrické, optické a optoelektrické, ultrazvukové metódy. Metódy nukleárnej medicíny.

 
autor: Ján Jakuš | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Základné diagnostické metódy v medicíne, Základné diagnostické metódy v medicíne | příloh: 1 | zobrazeno: 4911x | publikováno: 1.6.2008 | poslední úpravy: 16.2.2016

Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb

Imunitný systém je mimoriadne komplexným a zložitým „orgánom“, ktorého fungovanie už dávno nemôže byť vnímané len v zmysle ochrany pred infekciami. Najmä vo vyspelých krajinách v posledných rokoch pozorujeme výrazný nárast chorôb, ktorých podkladom je práve porucha fungovania imunitného systému – nie však v zmysle nárastu infekčných chorôb (ako to ešte stále môžeme pozorovať v rozvojových krajinách), ale zlyhania imunitného dohľadu v podobe imunodeficientných stavov a nádorových ochorení, resp. naopak premrštenej reakcie imunitného systému na vonkajšie podnety (alergické choroby) alebo dokonca na telu vlastné molekuly (autoimunitné choroby).
Práve posledné menované sa v ostatných rokoch dostávajú na popredné priečky morbidity a mortality (u žien v strednom veku už zaberajú tretiu priečku hneď za srdcovo-cievnymi chorobami a malignitami). Autoimunitný proces – teda reakcia organizmu voči vlastnému tkanivu – môže pritom postihovať ktorýkoľvek orgán alebo tkanivo, ale tiež celý organizmus bez orgánovej špecificity. Vo všeobecnosti je veľkým úskalím diagnostiky autoimunitných chorôb ich mimoriadne nešpecifický klinický obraz s postupným nenápadným začiatkom a často viac rokov trvajúcim obdobím, kedy pacient navštevuje viacero odborných ambulancií bez stanovenia správnej diagnózy. Nápomocné v tomto procese sú najmä imunologické laboratórne vyšetrenia – v texte popisujeme vyšetrovacie metódy využívané vo viacerých odboroch medicíny práve s ohľadom na možnosti ich využitia pri diagnostike autoimunitných chorôb. Rovnako sa venujeme princípom imunosupresívnej liečby, ktorá je jedinou kauzálnou liečbou autoimunitných chorôb a ktorá v posledných rokoch zažíva nebývalý rozmach.
Predkladaným rukopisom chceme teda prispieť k lepšiemu poznaniu princípov diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb medzi študentmi lekárskych fakúlt s cieľom skvalitniť tak diagnostický, ako aj terapeutický proces v každodennej praxi.

 
autor: Daniela Kantárová | JLF UK v Martine | disciplína: Imunologie, alergologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: autoimunitné chorôby | příloh: 5 | zobrazeno: 1152x | publikováno: 20.7.2018

Trendy v laboratorní medicíně

Trendy v laboratorní medicíně

Prezentace dokumentuje bouřlivý rozvoj laboratorní medicíny v 21. století a uvádí její hlavní rysy a trendy do budoucnosti.

                                         

 
autor: Jaroslav Racek | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: laboratorní medicína | příloh: 1 | zobrazeno: 728x | publikováno: 28.11.2018 | poslední úpravy: 21.5.2020

Science & Research at the First Faculty of Medicine, Charles University in Prague

Science & Research at the First Faculty of Medicine, Charles University in Prague

Web http://science.lf1.cuni.cz contains information of scientific and research activities of departments and institutes of the First Faculty of Medicine, Charles University in Prague. This site can help foreign universities find partners for their research projects. Each workplace shows contacts, website's URL, bibliography and the summary of its research activities.

 
autor: Josef Martiňák | 1.LF UK | disciplína: Ostatní | klíčová slova: science, research | příloh: 1 | zobrazeno: 5497x | publikováno: 18.2.2009 | poslední úpravy: 6.2.2013

Getting started with team based learning at the Faculty of Medicine Comenius University in Bratislava

Getting started with team based learning at the Faculty of Medicine Comenius University in Bratislava

The education and training of medical doctors and other health professionals are undergoing fundamental transformation in a worldwide context. The traditional teaching models are currently being substituted or complemented by up-to date study models. They open more space to innovative pedagogic strategies that facilitate active learning and student-centred teaching approaches.
Team-based learning (TBL) is an innovative teaching/learning strategy that is based on students’ learning in small teams. It is a relatively new approach in medical education, but the evidence for its academic effectiveness in this field is growing.
Authors of the booklet provide an overview of the basic concepts of the TBL and share their experience with introducing TBL into physiology teaching of medical students.

 
autor: Katarína Babinská, Ing. Miroslav Babinský, RNDr. Ján Bakoš, PhD, MUDr. Silvia Hnilicová, PhD., prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., Doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD., Doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD., MUDr. Rastislav Važan, PhD. | LF UK v Bratislave | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Ostatní | kategorie: Educational works, Educational websites | klíčová slova: team based learning, physiology, students of medicine | příloh: 1 | zobrazeno: 624x | publikováno: 15.1.2020 | poslední úpravy: 12.2.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 36 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 211

Rádioaktivita a ionizujúce žiarenie
.. vznik ionizujúceho žiarenia základné častice a ich vlastnosti mechanizmy .. .. štruktúra atómu ionizácia porovnanie ionizácie a excitácie (energia fotónu) .. ..van.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: vita, ionizujúce ..

Vyšetření moči
..Vzdělávací ma.. .. lékař ve své ordinaci. K vyšetření se užívají diagnostické proužky a jejich zabarvení se pak srovnává se stu.. .. vyšetření moči a močového sedimentu patří k základn.. ..v.. .. Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: VYšetření moči, močový sedim..

Princípy hodnotenia liečiv
.. z Klinickej farmakológie obsahuje základné údaje o spôsobe hodnotenia liekov v klinickej p.. .. základné údaje o spôsobe hodnotenia liekov v klinickej praxi. Okrem toho sa venuje.. ..klíčová slova: evaluation, adverse effects, nežiaduce účinky, ho..

Oxidačný stres a možnosti jeho detekcie
.. prírodovedných odborov, s cieľom poskytnúť im základné informácie, týkajúce sa významu a úlohy oxid.. .. skriptá sú určené predovšetkým študentom lekárskych fakúlt, ale aj iných p.. .. týkajúce sa významu a úlohy oxidačného stresu v medicíne. Autorka sa v jednotlivých kapitolách zamerala n.. .. Siv.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: voľné radikály, oxidačný stre..

Patofyziológia vonkajšieho dýchania
.. Zdravý človek s hlbokým, pomalým dýchaním. Základné príčiny a mechanizmy podieľajúce sa na vzniku hyp.. ..vné časti dýchacieho systému. Súčasti vonkajšieho d.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Patofyziológia červených a bielych krviniek. Patofyziológia koagulácie.
.. študentov 3. ročníka odboru Všeobecné lekárstvo. Základné funkcie hematopoetického systému. Poruchy f.. .. pre študentov 3. ročníka odboru Všeobecné lekárstvo. Základné f.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo
.. sú zamerané na ošetrovateľstvo ako vedný odbor, jeho koncepciu, p.. .. Žiaková~autori.php?tid=16#Dominika .. .. 150.63 KB ktokoľvek – – 4. Základné dokumenty odboru ošetrovateľstvo. Profesijná or.. .. vedná disciplína. Funkcie sestry a rola sestry. Metódy práce 14.6.2018 150.63 KB ktokoľvek – &.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: vateľstvo ako vedný odbor, úlohy a rola sestry, be..

Základy klinickej medicíny I.
.. zdravotnej dokumentácie, získanie anamnézy, základné fyzikálne vyšetrenie a prehľad pomocných vyš.. ..Významnou úlohou verejného zdravotníctva je osl.. ..Viera.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: verejné zdravotníctvo, klinická me..

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie
..Výučbové we.. .. obsahuje základné informácie pre správny odber, transport a u.. .. obsahuje základné informácie pre správny odber, transport a uskladnenie stolice na.. .. Kompaníková~autori.php?tid=114#Elena .. .. KEGA 032 UK-4/2019Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice..

Structure of Matter From Biophysical Point of View
.. of Matter From Biophysical Point of View“ is aimed to give a brief introduction.. .. applications of physics at microscopic level in medicine. It explains the fundamental problem of science,.. .. Kozlíkov.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. .. Medical Physics, Biophysics, Informatics and Telemedicine Súvisiace články: Dosimetry. Ra.. ..klíčová slova: in medicine, structure analysis, forms of matter, physical..

Biofyzika svalovej kontrakcie
..Základné vlastnosti svalov a svalového tkaniva, kostrový, .. .. vlastnosti svalov a svalového tkaniva, kostrový, s.. ..van.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: v..

Occupational musculoskeletal diseases: multimedia guide for the English programme students
.. programme General Medicine in English. Illustrative and comprehensive processing of the theme of.. .. is especially meant for teaching Occupational medicine in the master degree programme General Medicine.. .. Nakládalová~autori.php?tid=20#Petra Smolková, Chung-Li C.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Nemoci z povolání 10.11.2012 kd.. ..klíčová slova: vní lékařství, nemoci z povolání, e-učebnice, multi..

Ako publikovať v biomedicínskych vedách
.. a klinických štúdií, štatistickej analýze až po základné princípy písania odborných textov. Na konci by či.. .. vysokoškolský učebný text je určený študentom druhé.. .. vedcom, musí mať na to predpoklady. Tie základné sú, že musí vedieť to, čo žiak prvého stupňa zákl.. .. Predhovor 1. Vedecká práca 2. Úvod 3. Metódy 4. Výsledky 5. Diskusia 6. Literatúra 7. P.. .. Predhovor 1. Vedecká práca 2. Úvod 3. Metódy 4. Výs.. ..klíčová slova: vanie, biomedicína, vedecká p..

Referenční hodnoty
..Vzdělávací ma.. .. výsledku laboratorního vyšetření. Jsou popsány metody jejich určení a rozdíly od diskriminačního limi.. .. hodnoty potřebujeme znát pro správné zhodnocení výsledku laboratorního vyšetření. Js.. ..v.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li..

Verejné zdravotníctvo a imunizácia
.. - jedno z najvýznamnejších preventívnych opatrení proti pren.. .. spôsobov ochrany zdravia v modernej medicíne. Vplyv očkovania na zdravie celej populácie a z.. .. Hudečkov.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: očkov..

Bezpečnosť práce s počítačom
.. sa pred rôznymi negatívnymi vplyvmi. Ochranné opatrenia je možné vy.. ..v.. .. širší rozsah využívania informačných technológií má veľmi rozsia.. .. praxi [IZP-PA] Informačné systémy v medicíne [ULI/ISM-V/09] Informačné systémy v medicíne [IS.. ..klíčová slova: ochrana zdrav..

Biochémia Alzheimerovej choroby
..va choroba patrí medzi najrozšírenejšie formy dem.. .. % ľudí nad 65 rokov. Vďaka prevratným objavom v medicíne v súčasnosti vzrastá počet obyvateľov planéty, kt.. ..va.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: Alzheimerovej choroby, Alzheimerova..

Suché oko
.. viac skúmať a samozrejme sa hľadali jednoduché diagnostické postupy, ktoré by každý pacient mohol podstúpiť a.. .. suchého oka (dry eye syndrom) je v poslednom čase jedno z ochorení, ktorému ešte don.. .. Furdová~autori.php?tid=509#Kristína Horkovičová, Ivana K.. .. zohľadniť pocity pacienta; na začiatku možno stav ovplyvniť kvapkaním fyziologického roztoku (0,9 %..

Efektivní eLearning v praxi
..vní eLearning v praxi jako moderní podpůrná výu.. .. Andrlík~autor-141-michal-andrlik#Josef Hlav.. .. – nutná součást efektivního eLearningu (metody a verifikace) Podstatou každého efektivního eL.. ..Ve všech případech efektivního eLerningu platí prav..

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou
.. je častý močový syndróm s ktorým sa denne stretáva pediater v kl.. .. Podracká~autori.php?tid=107#Lászlo Kov.. .. patofyziologické poznatky o proteinúrii a zameriavajú sa na praktický vyšetrovací postup u dieťaťa s.. ..klíčová slova: proteinúria, tubulárna proteinúria, vyšetrovacie metódy, diferenciálno-diagnostický a.. ..klíčová slova: glomerulová proteinúria, tubulárna proteinúria, vyš..

Deník ošetřovatelské praxe – Intenzivní péče
..Výukové publikace a autorská dí.. .. ošetřovatelské praxe je seznámit všeobecnou sestru s ko.. .. Juřeníková~autor-83353-petra-jurenikova#Zdeňka Knechtová, O.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. .. Ošetřovatelská péče v resuscitační a intenzivní medicíně I - cvičení [MIKOS0121] Pracoviště: Katedra oše.. ..klíčová slova: vní péče, intenzivní medicína, krizový management, ..

Ortopedie - výukové prezentace
..Výukové publikace a autorská dí.. ..Výukové prezentace obsahují 15 základních témat v o.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Vyšetřovací metody v ortopedii 2.8.2016 805.96 KB kdokoli – .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Li.. ..klíčová slova: vrozené vady, osové deformity, končetiny, en..

Moderní přístupy k hojení ran
.. hojení ran je v současné době vysoce aktuální. Znalosti týkající .. ..Veronika.. .. přehled antiseptik, jsou vysvětleny metody vlhkého hojení ran, s přehledem jednotlivých mod.. .. definici rány, diferenciální diagnostiku bércových ulcerací, komplexní shrnutí moderních přís.. ..klíčová slova: ran, bércové ulcerace, chronické žilní one..

Neuroophthalmology - Diseases of the Optic Nerve and the Visual Pathways
.. dealing with complex systemic diseases that have manifestations in the visual system. .. .. for General Medicine and Stomatology students Neuro-ophthalmology is.. .. Furdov.. .. to a neuro-ophthalmologist includes afferent visual system disorders (e.g. optic neuritis,.. ..klíčová slova: disc, optic nerve, neuritis, papilloedema, optic neuropathy,..

Možnosti 3D tlače a bioprintingu v oftalmológii
.. weby~clanky.php?cat=edukacni-weby#Digitálne v.. .. čím sa modely stávajú novým typom zobrazovacej metódy, ktorá sa uplatňuje vo vzdelávaní pacientov a ich.. .. (3D) tlač zažíva v posledných rokoch na celom svete prudký v.. .. Jurenová~autori.php?tid=491#Andrej Thurzo, Alena .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Lice.. ..klíčová slova: tlač, bioprinting, malígny melanóm uveálneho ..

Obesity hypoventilation syndrome
.. hypoventilation syndrome (OHS) is defined as the.. ..vana.. .. Sleep anamnesis: 48-year old patient underwent overnight polysomnography and arterial blood gases.. .. 223.48 KB MEFANET user Predmety/kurzy Internal Medicine 3 [IK/IM-DM3/15] Internal Medicine 1.. ..klíčová slova: Extreme obesity with alveolar hypoventilation BMI: 40 and more, J96.11..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
..vé .. .. a bikuspidálnou aortálnou chlopňou. Pacientovi bola vykonaná annulo a valvuloplastika .. .. výsledky: Lab. výsledky: v norme Zobrazovacie metódy: Echokardiografia: Aortálne cípy – susp. B.. .. OA: dlhodobo neliečený na žiadne ochorenie, sledovaný pre aneuryzmu ascendentnej aorty RA: ..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
..vé .. .. chlopne. Pooperačný priebeh bol komplikovaný vznikom pneumohoraxu vpravo. Vykonaná bola d.. .. v aVL, I Lab výsledky: v norme Zobrazovacie metódy: Echokardiografia: bulbus 29mm, ao. Asc. 32mm,.. .. DM, iné ochorenia neguje RA: dedičné ochorenia v rodine neguje LA: Nitresan 20mg 0,5-0-0,5 Rawel..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
..vé .. .. popisuje hospitalizáciu 50 ročného muža, ktorý v mladšom veku podstúpil operáciu pre ko.. .. Lab. výsledky: v norme Zobrazovacie metódy: ECHO: Ao sinus= 34 mm, LA predo zadný .. .. 7 rokmi NCMP, pred 30 rokmi op. pre konstriktívnu perikarditídu, pred 30 rokmi splenektómia RA: h.. ..klíčová slova: vna perikarditída, fibrilácia p..

Aortokoronárny bypass
..vé .. .. muža prijatého na naše oddelenie pre dokumentovanú ischemickú chorobu srdca s trojcievnym k.. .. bez ektopie Lab. výsledky: v norme Zobrazovacie metódy: ECHO (záver): Aortoskleróza. Dilatovaný bulbus .. .. 58-ročný muž OA: Diabetes mellitus (v liečbe 25rokov), stav po hypoglykemickej kóme, s..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další