MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 2

Oxidačný stres a možnosti jeho detekcie

Oxidačný stres a možnosti jeho detekcie

Tieto skriptá sú určené predovšetkým študentom lekárskych fakúlt, ale aj iných prírodovedných odborov, s cieľom poskytnúť im základné informácie, týkajúce sa významu a úlohy oxidačného stresu v medicíne.
Autorka sa v jednotlivých kapitolách zamerala na tvorbu i pôsobenie voľných radikálov a ich reaktívnych metabolitov, ako aj na ich elimináciu pomocou antioxidačných ochranných systémov. Okrem toho pozornosť sústredila tiež na analýzu poškodenia biomolekúl, evokovaného oxidačným stresom, ako aj na jeho participovanie na patogenéze vybraných, tzv. „voľnoradikálových“ chorôb a starnutia.
Keďže skriptá obsahujú aj kapitoly s detailne vypracovanými protokolmi stanovenia niektorých biomarkerov oxidačného stresu, mohli by byť užitočnou pomôckou aj pre študentov doktorandského štúdia. Veríme, že tento študijný materiál pomôže študentom nielen pri štúdiu nových poznatkov o úlohe oxidačného stresu v organizme, ale aj pri aplikácii získaných vedomostí v praxi.

 
autor: Monika Sivoňová | JLF UK v Martine | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: antioxidanty, voľné radikály, oxidačný stres | příloh: 2 | zobrazeno: 4246x | publikováno: 13.6.2010 | poslední úpravy: 16.2.2016

Možnosti 3D tlače a bioprintingu v oftalmológii

Možnosti 3D tlače a bioprintingu v oftalmológii

Trojdimenzionálna (3D) tlač zažíva v posledných rokoch na celom svete prudký vzostup, ale jej začiatky sa viažu k 80-tym rokom minulého storočia. Technológia sa neustále vyvíja a zlepšuje, čo prináša možnosť vyrábať širšie spektrum trojrozmerných modelov z rôznych typov materiálov. 3D tlač sa z pôvodne priemyselného využitia úspešne implementuje od 90-tych rokov minulého storočia v oblastiach medicíny a uplatnenie nachádza aj v oftalmológii. 3D modely umožňujú zhmotnenie skutočných priestorových anatomických pomerov zdravých aj patologických štruktúr, čím sa modely stávajú novým typom zobrazovacej metódy, ktorá sa uplatňuje vo vzdelávaní pacientov a ich príbuzných, študentov medicíny, zdravotníkov. Zobrazovanie má svoju úlohu aj v predoperačnom plánovaní, kedy si chirurgovia môžu vopred dohodnúť postup a poznanie štruktúr môže urýchliť trvanie zákroku. Za pomoci 3D tlače môžeme navrhnúť a zostrojiť rôzne individualizované pomôcky na mieru pacientov alebo pre špecifické potreby lekárov, simulátory na trénovanie zákrokov a lacnejšie, ľahko prenosné verzie vybraných diagnostických prístrojov. Rozvoj nastáva aj v technológii bioprintingu, vďaka ktorej bude v budúcnosti možné tlačiť rohovky a sietnice pre potreby transplantácií pacientom.

3D tlač sme uplatnili aj v zložitom procese plánovania liečby malígneho melanómu uveálneho traktu stereotaktickou rádiochirurgiou. Stereotaktická rádiochirurgia je efektívny spôsob liečby uveálneho melanómu, ale proces jej plánovania je náročný. V snahe zefektívniť plánovanie ožarovania melanómu sme pomocou 3D tlačiarne s dvomi extrudérmi vytvorili dvojfarebné modely s farebným zvýraznením patologickej štruktúry. Modely preniesli 2D informácie z počítačovej tomografie do reálneho 3D priestoru s možnosťou uchopenia modelu a reálneho uvedomenia si pomerov a umožnili aj názorné vzdelávanie.

 
autor: Denisa Jurenová, Andrej Thurzo, Alena Furdová | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Prednášky, Multimediálne pomôcky, Edukačné weby, Digitálne video | klíčová slova: 3D tlač, bioprinting, malígny melanóm uveálneho traktu | příloh: 2 | zobrazeno: 624x | publikováno: 10.2.2020 | poslední úpravy: 11.2.2020

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII

3D tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu pokroku v súčasnosti umožňuje vytvárať modely predmetov, štruktúr a tvarov, ktoré by nám pred pár mesiacmi pripadali takmer nemožné.
Vynález 3D tlače ponúkol ľudstvu úplne nový spôsob a možnosti a využitie aj v oblasti medicíny.

Práca prezentuje výsledky 3D tlače pri vužití v rámci tyvorby stereotaktického rádiochirurgickkého plánu ožiarenia pacienta s vnútroočným nádorom.

Podporené grantom KEGA 016UK-4/2018.

 
autor: Alena Furdová, Denisa Fialová(1), Adriána Furdová(1,2), Robert Furda, Ing.(3), Michal Greguš, prof. RNDr. PhD.(3): 1) Klinika oftalmológie LFUK, BA, 2) Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LFUK, BA, 3) Katedra informačných systémov, FMUK, BA | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Multimediálne pomôcky, Edukačné weby, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: 3D tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné nádory, 3D tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné nádory | příloh: 1 | zobrazeno: 1356x | publikováno: 5.4.2018

Možnosti použití obrazových detektorů Medipix2 v RTG mamografii

Možnosti použití obrazových detektorů Medipix2 v RTG mamografii

Diplomová práce: Rentgenová mamografie se používá ke zobrazení vnitřních struktur prsu.V současnosti se stále více prosazují detektory pro celoplošnou digitální mamografii (FFDM) proti klasickým mamografickým filmům. Digitální zobrazování v mamografii zkvalitňuje proces zobrazení a tím i diagnostiku samotnou. Medipix2 byl speciálně vyvinut jako detektorpro přímou digitální radiografii (DDR) a zatím se používá jenom ve výzkumu. Cílem mépráce bylo zjistit jeho možnosti použití v rtg mamografii za pomoci nízkokontrastního avysokokontrastního mamografického fantomu. Tyto fantomy simulují ženský prs a používajíse k hodnocení kvality zobrazení mamografického zařízení. Při měření na nízkokontrastníhofantomu se hodnotí počet zobrazených objektů, které jsou součástí fantomu. V tomto případědetektor Medipix2 plně vyhovuje požadavkům na zobrazení. U vysokokontrastního fantomuse hodnotí dosažitelnost rozlišení, které se udává v počtu párů čar na milimetr tzv. prostorová frekvence. Pro dosažení požadovaného rozlišení je třeba umístit fantom dále od detektoru tj.použít zvětšení.

 
autor: Jiří Dammer | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: E-learningové kurzy | klíčová slova: Detektorů, Mamografii, Medipix2, Možnosti, Obrazových, Použití, RTG, mamografie, radiologická technologie | příloh: 1 | zobrazeno: 5666x | publikováno: 23.1.2007 | poslední úpravy: 23.1.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 7 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 73

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie
.. postupy spracovania biologických vzoriek a možnosti vyhodnotenia výsledkov laboratórnych vyšetrení. D..

Pediatrické kazuistiky - PEDKAZ
.. s přímým zapojením dětského pacienta do výuky, v možnosti efektivnější samostatné přípravy studenta pomocí ..

Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb
.. viacerých odboroch medicíny práve s ohľadom na možnosti ich využitia pri diagnostike autoimunitných c..

Ochrana autorských práv na webovém portálu LF MU
.. tohoto sdělení je shrnout možnosti ochrany autorských práv na vyvěšované didaktické ..

Efektivní eLearning v praxi
.. test). 7. Hudba na pozadí je atraktivní možností, stejně jako jakákoliv další vylepšení nepře..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. o zdravotnom stave, o hygiene ústnej dutiny a možnostiach domácej aplikácie fluoridových prípravkov. Ďal..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. špecifickou centromérickou próbou. V prípade možnosti využitia nádorového tkaniva od no..