MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 2

Pediatrické kazuistiky - PEDKAZ

Pediatrické kazuistiky - PEDKAZ

Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0305 „Inovace povinného studijního předmětu pediatrie a vytvoření multimediálního textu pro praktickou výuku - Multimediální text pediatrie“

Webová stránka projektu s přístupem do kazuistik
Přihlášení uživatele: kontaktujte vedoucí projektu
MUDr. Barbora Ludíková
email: ludikova.b83@gmail.com
tel.: +420 605 250 138

Cílem projektu „Inovace povinného studijního předmětu pediatrie a vytvoření multimediálního textu pro praktickou výuku“je modernizace, zvýšení kvality a rozvoj vysokoškolské přípravy studentů Univerzity Palackého v Olomouci - Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd. Snahou je inovace stávajícího systému přípravy studentů vedoucí k větší informovanosti, flexibilitě a samostatnému rozhodování, které jsou nezbytné pro zvýšení jejich erudice a kvalifikace jako potřebné předpoklady zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce i lepší péče o dětské pacienty.

Inovace studijního předmětu pediatrie, spočívá ve vytvoření zatím chybějící multimediální studijní opory (interaktivní, audiovizuální), rozšíření a změně náplně praktické výuky s přímým zapojením dětského pacienta do výuky, v možnosti efektivnější samostatné přípravy studenta pomocí webového rozhraní a hypertextových odkazů na recentní publikace v renomovaných časopisech, doplnění zkoušky a státní zkoušky o případové studie.

Po přihlášení na portálu http://www.pedkaz.cz, hesla: student/student má uživatel možnost nejenom otestovat své znalosti, ale také program vyhodnotí - podle přednastaveného zadání od řešitelů - chyby ve vyhodnocování a upozorní testovaného na nedostatky, které jsou i odůvodněny a vysvětleny. Součástí každé případové studie je i část teoretická, kde testovaný získá další informace o onemocnění a může tak dále rozšiřovat své vědomosti.
 

 
autor: Barbora Ludíková, Vladimír Mihál, Jan Potěšil | LF UP | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: interaktivní kazuistika, pediatrie | příloh: 2 | zobrazeno: 7701x | publikováno: 22.11.2013 | poslední úpravy: 30.5.2014

Interaktivní kazuistiky z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

Kazuistiky z Ortopedie

 
autor: Valér Džupa | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: ortopedie | příloh: 1 | zobrazeno: 7458x | publikováno: 14.12.2009 | poslední úpravy: 29.1.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 36 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 20

Bradykardia vyliečená antiarytmikami
.. kazuistiky.. .. terapeutického postupu. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Akútna myeloblastová leukémia
.. kazuistiky.. .. leukémiu s podtypom M4. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

STEMI zadnej steny
.. kazuistiky.. .. koronárnou intervenciou. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Dvojfázová liečba distooklúzie spojenej s protrúziou horných rezákov
.. kazuistiky.. .. polôh jednotlivých zubov. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. kazuistiky.. .. ambulantnej starostlivosti. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapia retinovaných zubov
.. kazuistiky.. .. do požadovanej polohy. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Disekcia hrudníkovej aorty
.. kazuistiky.. .. u 55-ročného pacienta. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a.. .. v miestach sutúr. Diskusia: Cieľom uvedenej kazuistiky bolo poukázať na to, že hoci pre diagnózu dis..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. kazuistiky.. .. ambulantnej starostlivosti. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. kazuistiky.. .. z roku 2008 a v súčasnosti. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. kazuistiky.. .. ambulantnej starostlivosti. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Aortokoronárny bypass
.. kazuistiky.. .. ambulantnej starostlivosti. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. kazuistiky.. .. ambulantnej starostlivosti. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. kazuistiky.. .. sekundárnych infekcii. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Terapia predhryzu retrakciou frontálnych zubov k dočasným kotviacim zariadeniam (TADs)
.. kazuistiky.. .. straty distálneho kotvenia. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona
.. kazuistiky.. .. – fyzostigmínu. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. kazuistiky.. .. a limitované uhlom rotácie. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Autoimunitná hepatitída
.. kazuistiky.. .. typu u 69-ročného pacienta. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. kazuistiky.. .. ambulantnej starostlivosti. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. kazuistiky.. .. chirurgickom oddelení UNLP. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. kazuistiky.. .. podpornou ventiláciou. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Nodulárny melanóm nechtového lôžka
.. kazuistiky.. .. melanómom nechtového lôžka. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Diverticulitis appendicis vermiformis
.. kazuistiky.. .. jednoduchou apendicitídou. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. kazuistiky.. .. pacientov dosahuje 90-95%. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca
.. kazuistiky.. .. na perikardiocentézu. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul
.. kazuistiky.. .. negatívneho apendixu. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)
.. kazuistiky.. .. pre konkrétnu vlnovú dĺžku. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. kazuistiky.. .. zahŕňať reštrikciu kalórií. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a.. .. ostáva zlatým štandardom v liečbe CFRD. Cieľom kazuistiky bolo poukázať na možný priaznivý efekt pero..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. kazuistiky.. .. pravého pľúcneho krídla. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Pleuropneumónia
.. kazuistiky.. .. mikroorganizmov. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu
.. kazuistiky.. .. na internej klinike. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky a..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další