MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 15

Nové trendy a perspektívy v histológII II

Nové trendy a perspektívy v histológii II

Neperiodická publikácia "Nové trendy a perspektívy v histológii II" obsahuje 14 vedeckých článkov, ktoré prezentujú výsledky práce na Ústave histológie, ale aj príbuzných medicínskych disciplín. Väčšina prác dokumentuje vzájomnú spoluprácu medzi jednotlivými odvetviami medicíny, bez ktorej nie je možné v súčasnosti pokračovať vo vedeckom výskume.

 
autor: Mária Kovalská, Martina Furjelová, Marian Adamkov | JLF UK v Martine | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: histológia, spolupráca, veda | příloh: 1 | zobrazeno: 2217x | publikováno: 2.3.2015

Materiály pro fixní zubní náhrady II.

 Přednáška Materiály pro fixní zubní náhrady II. navazuje na přednášku Materiály pro fixní zubní náhrady I. Popisuje pomocné materiály používané v zubní protetice, mezi které patří hmoty otiskovací, modelové, modelovací, formovací, izolační, brusné a leštící a fixační cementy. Důraz je zde kladen na materiály, s kterými se zubní lékař běžně setkává v ordinaci, tzn. otiskovací hmoty a fixační cementy.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, E-learningové kurzy | klíčová slova: fixní zubní náhrady, Materiály, stomatologie | příloh: 1 | zobrazeno: 7682x | publikováno: 15.5.2014

Testování embryotoxicity látek na kuřecích zárodcích metodou CHEST II

Testování embryotoxicity látek na kuřecích zárodcích metodou CHEST II

Výukový materiál ke kursu Embryologie, teratologie a vývojová toxikologie. Výukový materiál obsahuje prezentaci manipulace a přípravy zárodku pro následnou aplikaci testované látky, vlastní aplikaci a odběr zárodku.

 
autor: Lucie Hubičková-Heringová, Eva Maňáková | 3.LF UK | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: zárodek kuřete, testování embryotoxicity | příloh: 1 | zobrazeno: 5210x | publikováno: 8.1.2011 | poslední úpravy: 9.2.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 70 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 254

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou
.. s viazanosťou na X chromozóm. Dochádza k mutácii génu pre dystrofín, čo vedie k strate integrity a.. .. Chronická hypoxemicko-hyperkapnická respiračná insuficiencia Obštrukčné spánkové apnoe stredne ťažkého stupňa .. .. stredne ťažkého stupňa s apnoicko-hypopnoickým indexom 19,7 epizód/hod., s desaturačným indexom 13,3 .. .. ktoré sú u pacientov s DMD bežné. Vyskytujú typicky v REM spánku v dôsledku svalovej atónie, ale .. .. saturáciou 93%, časom stráveným v saturácii pod 90% počas 36,5 min (Obrázok 3) Terapia: P.. ..klíčová slova: Svalová dystrofia, J96.11 Chronická respiračná insuficiencia nezatriedená i.. ..klíčová slova: Svalová dystrofia, J96.11 Chronická respiračná insuficiencia nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 .. ..klíčová slova: Chronická respiračná insuficiencia nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spá.. ..klíčová slova: respiračná insuficiencia nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové ap.. ..klíčová slova: respiračná insuficiencia nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. - chronická hypoxemicko-hyperkapnická respiračná insuficiencia s hypoxémiou ťažkého stupňa, s hyperkapniou stre.. .. apnoe ťažkého stupňa s apnoicko-hypopnoickým indexom 103,4 epizód/hod., s klinicky závažnými des.. .. REM spánku a 60% v NREM spánku, s časom v saturácii pod 90% 414,9 min, s redukciou hĺbkových štádií a.. ..klíčová slova: s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná insuficiencia nezatriedená i.. ..klíčová slova: BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná insuficiencia nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 .. ..klíčová slova: Chronická respiračná insuficiencia nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spá.. ..klíčová slova: respiračná insuficiencia nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové ap.. ..klíčová slova: respiračná insuficiencia nezatriedená inde typ II (hyperkapnický), G47.31 Obštrukčné spánkové apnoe..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. pôvodu. Môže ísť o izolované postihnutie dentícii alebo spojené s postihnutím kostného tkaniva - os.. .. 11). Diagnóza: Dentinogenesis imperfecta typ I Diferenciálna diagnostika: Amelogenesis .. .. koža tváre bez patologických eflorescenc, bez začervenania a opuchu. Výstupy tvárových ner.. ..klíčová slova: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Osteogenesis imperfekta, dentinogenesis..

Aortokoronárny bypass
.. predsieň hraničnej veľkosti (43mm), mitrálna insuficiencia – stupeň I, pravá komora normálnej ve.. .. 2. st ESH/ESC VKVR Diabetes mellitus 1. typu v štádiu chronických komplikácií Gast.. .. stav po hypoglykemickej kóme, stav po operácii pre hemoroidy, gastroezofageálny reflux, ..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. drén extrahovaný. Ďalší priebeh bez komplikác. Na 8. pooperačný deň prepustená do ambulantnej s.. ..klíčová slova: aortálnej chlopne, insuficiencia trikuspidálnej chlopne, pneumothorax, Stenóza a..

Deník ošetřovatelské praxe – Intenzivní péče
.. ošetřovatelská péče v interních oborech II - přednáška [MIIN0332p] Intenzivní oše..

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou
.. diagnostike je dôležité najprv určiť veľkosť a typ proteinúrie a až potom indikovať cielené vyš.. .. sumarizujú patofyziologické poznatky o proteinúrii a zameriavajú sa na praktický vyšetrovací postup ..

Home mechanical ventilation in a patient with Duchenne muscular dystrophy
.. obstructive sleep apnoea with apnoea-hypopnoea index 19.7 episodes/h, oxygen desaturation index 13.3.. .. of muscle atonia. They are often of central type. Worsening of nocturnal saturations can be.. ..klíčová slova: Muscular dystrophy, J96.11 Chronic respiratory failure type II -.. ..klíčová slova: dystrophy, J96.11 Chronic respiratory failure type II - hypercapnic, G47.31 Obstructive sleep.. ..klíčová slova: J96.11 Chronic respiratory failure type II - hypercapnic, G47.31 Obstructive sleep apnoea,..

Posterior wall myocardial infarction
.. infarction with ST - segment elevations, KILLIP II, was made. Patient received the medication of..

Obesity hypoventilation syndrome
.. obstructive sleep apnoea with apnoeic-hypopnoeic index of 103.4 episodes/h, with severe desaturations.. ..klíčová slova: with alveolar hypoventilation BMI: 40 and more, J96.11 Chronic respiratory failure type II -.. ..klíčová slova: 40 and more, J96.11 Chronic respiratory failure type II - hypercapnic, G47.31 Obstructive sleep.. ..klíčová slova: more, J96.11 Chronic respiratory failure type II - hypercapnic, G47.31 Obstructive sleep apnoea,..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. príležitostne SA: býva v byte, pracuje v kancelárii v obchode TO: U asymptomatického pacienta pri .. ..klíčová slova: Barlow, insuficiencia mitrálnej ..

Autoimunitná hepatitída
.. opisuje prípad autoimunitnej hepatitídy 1. typu u 69-ročného pacienta. Sú pre vás obrazové kazu.. .. pľúcnej hypertenzie, diastolická dysfunkcia I. typ, chlopne bez hemodynamicky významných p.. .. progresiu hepatálnych enzýmov bol prijatý na II. chirurgickú kliniku, kde MRCP aj CT vyšetrením a.. ..klíčová slova: hepatitída, autoimunitná hepatitída 1. typ, elevácia hepatálnych enzýmov, ikterus, pr..

STEMI zadnej steny
.. sme mali myslieť v prípade horizontálnych depres ST segmentu ≥ 0,5mm, vysokej vlny R a.. .. Stav hodnotený ako zadný STEMI, KILLIP II. Pacientke bola podaná terapia AKS: Brilique ..

Diabetes mellitus asociovaný s cystickou fibrózou
.. a začali liečbu, ktorá pri tomto špecifickom type diabetu, okrem iného, nesmie zahŕňať reštrikciu .. .. nalačno pri rutinnej kontrole v Ambulancii pre cystickú fibrózu. U pacientky sme d.. .. UNLP v Košiciach s diagnózami: CF, pankreatická insuficiencia pri základnom ochorení a bilaterálne cylindrické .. .. sledovaná v DFN v Košiciach. Konfirmácia genotypu: homozygot delta F508. Rodinná .. .. raz ročne hospitalizovaná, bez častých exacerbác ochorenia vyžadujúcich parenterálnu antibiotickú ..

Interaktivní kazuistiky z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

Mitral valve replacement and MAZE procedure because of mitral valve stenosis and paroxysmal atrial fibrillation
.. fibrillation with fast ventricular response EHRA III, arterial hypertension 2st. ESH / ESC, high..

Aortocoronary bypass
.. in pre-cardiac electrodes, STD up to 1,5mm v I, II, III, aVF, without ectopia Lab.: normal values ..

Ascending aorta replacement and repair of aortic valve because of ascending aorta aneurysm and bicuspid aortic valve with regurgitation

Slina a její vyšetření v zubní praxi

Biophysics of hearing

STUDIE SPACECURL

Zborník z vedeckej konferencie - stomatológia
.. A., Novák B.: Liečebno-preventívny postup u erózii skloviny  Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť ..

Aortic valve replacement because of aortic valve stenosis, repair of tricuspid valve because of regurgitation

Radioactivity and ionizing radiation

Nové trendy a perspektívy v histológii V
.. trendy a perspektívy v histológii V“ predstavujú neperiodickú publikáciu Ús.. .. Licencia Nové trendy a perspektívy v histoĺogii V 10.6.2019 4.02 MB ktokoľvek – – ..

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)
.. 100ms, no ST elevation/depression, T wave negat III, aVR, aVF, V1 Coronarography: Left common..

Rádioaktivita a ionizujúce žiarenie

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. mukozitída je špecifický typ postihnutia sliznice a podslizničného väziva v sú.. .. a zvýšeným rizikom vzniku sekundárnych infekcii. Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požad.. .. ako dievčat. Orálna mukozitída je špecifický typ akútneho postihnutia ústnej sliznice a p.. .. v detskom veku. Predstavuje 80% všetkých leukém u detí, s maximom výskytu u 2-5 ročných detí, čas..

A two stage non extraction treatment of distoocclusion with proclination of upper incisors (AII/1)
.. with proclination of upper incisors (AII/1) is very efficient in correctly indicated.. .. overall Bolton ratio - 87,5%, Tonn‘s index - 68%, McNamara analysis - 38mm. Imaging.. .. papilla. Cast analysis: Permanent dentition, AII/1, overjet=9.5mm, overbite=6mm, crowding in..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. s rýchlou odpoveďou komôr. Po úspešnej kardioverzii bol pacient na siedmy pooperačný deň prepustený d.. .. LAV – objem ľavej predsiene; LAVI – indexovaný objem ľavej predsiene; LV – ľavá kom.. .. 51 ml; IAS: bez defektu. Záver: St. p. operácii pre konstriktívnu perikarditídu, t.č. ka..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další