MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 7 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 35

Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření

Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření

Laboratorní vyšetření nezačíná přidáním činidla ke vzorku, ale přípravou pacienta, odběrem vzorku, transportem do laboratoře, analýzou, kontrolou výsledku a jeho předáním ošetřujícímu lékaři.Součástí tohoto materiálu je popis tohoto laboratorního procesu.  

                    

 
autor: Jaroslav Racek | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Laboratorní vyšetření | příloh: 1 | zobrazeno: 991x | publikováno: 3.12.2018 | poslední úpravy: 21.5.2020

Ordinační postup při preparaci na korunku

Tato úvodní přednáška z protetické části Preklinického zubního lékařství popisuje zásady pro preparaci v protetice, tj. zásadu retence a rezistence fixních protetických náhrad, zachování anatomického tvaru a další. Jsou zde uvedeny jednotlivé typy preparace ve vztahu ke gingivě a k tvaru schůdku, zmíněno je používané preparační instrumentárium. Ordinační postup preparace je uveden pro celoplášťovou a fasetovanou korunku.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: Preklinické zubní lékařství, preparace, protetika | příloh: 1 | zobrazeno: 7480x | publikováno: 15.5.2014

Den na operačním sále - operační sál

Den na operačním sále - operační sál

 Video "Den na operačním sále - operační sál" je určené studentům oboru ošetřovatelství a porodní asistence.
Přiblíží studentům prostorové uspořádání operačních sálů, přípravu sestry instrumentářky k operaci, úlohu obíhající sestry i péči sestry o operační nástroje. Video lze využít při výuce chirurgického ošetřovatelství, ošetřovatelských postupů nebo perioperační péče.

 
autor: Kateřina Ratislavová, Bc. Blanka Drápelová | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: operační sál, perioperační péče, sestra | zobrazeno: 951x | publikováno: 14.11.2018 | poslední úpravy: 7.5.2020

Ochrana autorských práv na webovém portálu LF MU

Ochrana autorských práv na webovém portálu LF MU

Cílem tohoto sdělení je shrnout možnosti ochrany autorských práv na vyvěšované didaktické materiály.

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská etika a právo | klíčová slova: autorská práva | zobrazeno: 6124x | publikováno: 22.12.2005 | poslední úpravy: 9.4.2015

Testování embryotoxicity látek na kuřecích zárodcích metodou CHEST II

Testování embryotoxicity látek na kuřecích zárodcích metodou CHEST II

Výukový materiál ke kursu Embryologie, teratologie a vývojová toxikologie. Výukový materiál obsahuje prezentaci manipulace a přípravy zárodku pro následnou aplikaci testované látky, vlastní aplikaci a odběr zárodku.

 
autor: Lucie Hubičková-Heringová, Eva Maňáková | 3.LF UK | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: zárodek kuřete, testování embryotoxicity | příloh: 1 | zobrazeno: 5210x | publikováno: 8.1.2011 | poslední úpravy: 9.2.2011

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie

Manuál obsahuje základné informácie pre správny odber, transport a uskladnenie stolice na vyšetrenie vybraných črevných parazitov, popisuje postupy spracovania biologických vzoriek a možnosti vyhodnotenia výsledkov laboratórnych vyšetrení. Do manuálu sú zahrnuté sú aj informácie o správnom postupe pri odbere a vyšetrení vzoriek na diagnostiku vajíčok Enterobius vermicularis. Text je určený pre študentov medicíny a nelekárskych študijných programov.

 
autor: Jana Kompaníková, Elena Nováková | JLF UK v Martine | disciplína: Mikrobiologie | kategorie: Prednášky, Výučbové webstránky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: stolica, odber stolice | příloh: 1 | zobrazeno: 791x | publikováno: 7.11.2019

Pôsobenie prachu na človeka a ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami prachu

Pôsobenie prachu na človeka a ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami prachu

Pôsobenie prachu na človeka má viacero aspektov a prístupov. V prenáške sú rozoberané jednotlivé aspekty pôsobenia prachu na organizmus podľa jeho charakteru. Súčasne je rozoberaná problematika primárnej prevencie pred nepriaznivým pôsobením prachu s jednotlivými opatreniami potrebnými pre zabránenie vzniku choroby z povolania. V časti zdravotnej prevencie sú popisované jednotlivé vyšetrenia vrámci funkčnej diagnostiky ochorení dýchacieho systému, ich využitie a interpretácia.

 
autor: Marek Varga | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: prašnosť, ochrana zdravia | příloh: 1 | zobrazeno: 4751x | publikováno: 13.10.2008
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 99 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 458

STEMI zadnej steny
.. zadný STEMI sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých infarktov. Na túto diagnózu by sme mali myslieť v pr.. .. sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých infarktov. Na túto diagnózu by sme mali myslieť v prípade hor.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..na.. ..namnéza: 63 ročná žena RA: otec a brat prekonali IM.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..klíčová slova: I21.2 Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných mi.. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, S.. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej.. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej..

Nové trendy a perspektívy v histológii IV
.. čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvý impulz pre v.. .. čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvý impulz pre vzájo.. ..klíčová slova: histológia, veda, ..

Nové trendy a perspektívy v histológii V
.. čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvý impulz pre v.. .. čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvý impulz pre vzájo.. ..klíčová slova: histológia, vedecká s..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. hospitalizáciu 63 ročnej pacientky, prijatej na Kliniku srdcovej chirurgie pre stenózu mitrálnej .. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. .. efektívna plocha regurgitácie; IM – infarkt myokardu; LA – ľavá predsieň; LVEF – .. .. plocha regurgitácie; IM – infarkt myokardu; LA – ľavá predsieň; LVEF – ejekčná f.. ..namnéza: 63-ročná žena OA: paroxyzmálna fibrilácia .. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..klíčová slova: mitrálnej chlopne, paroxyzmálna fibrilácia ..

Potravinová alergia a intolerancia v detskom veku
.. vedomostný rozmach v tejto oblasti medicíny nastal až v dvadsiatom storočí. Poznatky o&.. .. prevalencia, podobne ako aj v prípade mnohých iných alergických ochorení, stúpa, a to pr.. .. Jeseňá..

Oxidačný stres a možnosti jeho detekcie
.. poskytnúť im základné informácie, týkajúce sa významu a úlohy oxidačného stresu v medicíne. Autorka s.. .. predovšetkým študentom lekárskych fakúlt, ale aj iných prírodovedných odborov, s cieľom poskytnúť im zák..

Posterior wall myocardial infarction
.. myocardial ischaemia, especially when the terminal T - wave is positive (ST - segment elevation.. ..na.. ..namnesis: 63-years-old woman. FH: Father and.. ..klíčová slova: I21.2 Acute transmural myocardial infarction of other..

Manažment ochorenia sinus pilonidalis
.. v intergluteálnej sakrokokcygeálnej oblasti nad konečníkom. Väčšina prípadov sa objavuje u mladý.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..na Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská .. .. bolestivé na dotyk a teplejšie. Terapia: Akútny pilonidálny absces sa naincidoval v lokálnej a.. .. Kazuistika 1 Anamnéza: 30 ročný pacient prišiel na chirurgickú a.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele..

Cesta prehltnutej špilky do pečene
.. pečeňového abscesu po perforácii gastrointestilneho traktu prehltnutím cudzieho telesa je .. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..na Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská .. .. sínusov. Echo srdca zobrazilo miernu hypertrofiu myokardu ĽK. Na podklade USG vyšetrenia brucha s nálezom .. ..namnéza: 57 ročný pacient, hypertonik a diabetik 2 .. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. aortálnou chlopňou. Pacientovi bola vykonaná annulo a valvuloplastika aortálnej chlopne s i.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..namnéza: 47-ročný muž OA: dlhodobo neliečený na žia.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..klíčová slova: aortálnej chlopne, bikuspidálna aortálna chlopňa, Plastika aortálnej chlopne, bi..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. trikuspidálnej chlopne. Pacientka podstúpila hradu aortálnej chlopne bioprotézou a plastiku t.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..namnéza: 76-ročná žena OA: liečená na AH, DM, iné o.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. imperfecta (DI) je geneticky podmiene porucha vývoja tkanív zuba mezenchymálneho pô.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. .. Ďurica~autori.php?tid=368#Jana Kaiferová, Lucia Kovácsová, Vladimíra Sch.. ..namnéza: 7-ročná pacientka poukázaná v roku 2008 na.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. perikarditídu. Aktuálne CT a ultrasonografický lez potvrdzovali recidívu tohto ochorenia. .. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..namnéza: 50-ročný muž OA: dlhodobo prítomná fibri.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..klíčová slova: na perikarditída, fibrilácia p..

Aortokoronárny bypass
.. opisuje hospitalizáciu 58 ročného muža prijatého na naše oddelenie pre dokumentovanú ischemickú ch.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..namnéza: 58-ročný muž OA: Diabetes mellitus (v lie.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..klíčová slova: choroba srdca, aortokororny..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako kombicia obezity (BMI > 30kg/m2) s dennou.. .. (pCO2 > 6.0 kPa / 45 mmHg) pri neprítomnosti iných príčin hypoventilácie. Presná prevalencia OHS v p.. ..na.. ..namnéza: Spánková anamnéza: 48-ročný pacient podst.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a ..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. hospitalizáciu 26 ročného muža s M. Barlow. Vykonaná bola anuloplastika mitrálnej chlopne. P.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..namnéza: 26-ročný muž OA: doteraz neliečený pre žia.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. v súčasnosti takmer 80% všetkých malígnych dorov kože a je najčastejšie sa vyskytujúcim mal.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..namnéza: V práci opisujeme kazuistiku 52 ročného pa.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele.. ..klíčová slova: karcinóm, malígny dor kože, miestny lalok, bazocelulárny karcinóm, m..

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. ileus je zriedkavý prípad hlej príhody brušnej, predstavuje iba 1 % v.. .. Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na .. ..na Vidová Uğurbaş~autori.php?tid=364#Lucia Sukovská .. ..namnéza: Pacientka, 64 ročná bola vyšetrená na chir.. .. s identickým obsahom nebudú publikovať v iných domácich alebo zahraničných printových alebo ele..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Predšky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. .. štádií ochorenia umožní ich cielenú, personalizovanú liečbu. Rozvojom nových metód v oblasti c.. ..na Furdová~autori.php?tid=509#Božena Smolková, Zu.. .. melanómu Malígny melanóm uvey (MMU) je najčastejšie sa vyskytujúci primárny vnútroočný nádo.. .. D1 v bunkách MMU vedie k fosforylácii Rb v miestach, ktoré blokujú jeho aktivitu ako tumor s.. ..klíčová slova: 3, chromozóm 8, BAP1, RASSF1A, CTNNB, SOX2, DNA, signálne dráhy, alterácie génov, malígny mela..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. k pred.. .. modely predmetov, štruktúr a tvarov, ktoré by m pred pár mesiacmi pripadali takmer nemožné. V.. ..na Furdová~autori.php?tid=509#Denisa Fialová(1), A.. .. modely predmetov, štruktúr a tvarov, ktoré by m pred pár mesiacmi pripadali takmer nemožné. Vy.. .. medicíne už štandardne vytvárané na pracoviskách iných odborov. V rámci onkológie sa táto technológia up.. ..klíčová slova: tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné dory, 3D tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vn..

FYZIOLOGIE pro zdravotní laboranty
.. které poslouží studentům k ověření získaných znalostí. Správnost odpovědí si zkontrolujete v při.. .. Eukaryotická buňka | 19.3.2020 1.57 MB uživatel na příslušné fakultě – Transport | 25.3.2020 ..

H o r m o n y
.. dopraveny k místu určení. Ve tkáních se vážou na specifické receptory buněčné membrány či jádra a .. .. Licence Hormony | 30.7.2019 25.88 MB uživatel na příslušné fakultě &nda..

Miniinvazívna terapia karcinómu pažeráka a moderná diagnostika a liečba karcinómu rekta
..šky~clanky.php?s=prednasky#Digitálne v.. ..namy z operácií z Ostravskej fakultnej nemocnice. M.. .. Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia hrada pažeráka - mpg 21.4.2009 85.05 MB p.. ..klíčová slova: miniinvazívny, hrada pažeráka, resekcia rekta, karcinóm pa..

Coxarthrosis
..namy z operácií z Ortopedicko - traumatologickej k.. .. I.urtq 15.10.2009 193.4 MB používateľ na príslušnej fakulte – – Coxarthrosis ..

Ochorenia kože, ktoré prináša vek.
..šky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. .. slnka na kožu a ochorenia kože s tým spojené. Prednáška pr.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Vplyv slnka na kožu - mp3 1.5.2008 34.66 MB ktokoľvek – &..

Hygiena v zubním lékařství
.. k před.. .. požadavky na hygienicko-epidemiologický režim zubní praxe zd.. .. citlivé [?] Licence Legislativní požadavky na hygienicko-epidemiologický režim zubní praxe zd..

Pemfiginózne ochorenia slizníc ústnej dutiny
.. k pred.. .. slizníc ústnej dutiny, teda kožné ochorenia nezmeho pôvodu slizníc ústnej dutiny, zaradzujeme me.. .. Parodontológia [PAR-2] Parodontológia a orálna medicína [POM-ZL1] Parodontológia a orálna me.. ..klíčová slova: sliznica, ústna..

Mrle v čreve
.. Mrle v čreve 15.5.2008 45.39 MB používateľ na príslušnej fakulte – – Odkazy: Odkaz ..

Zápal pažeráka
.. choroba.. .. Zápal pažeráka 15.5.2008 26.31 MB používateľ na príslušnej fakulte – – Odkazy: Odkaz ..

Nádor žalúdka
..dor.. .. Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia dor žalúdka 15.5.2008 89.06 MB používateľ na prís..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
Další