MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 30 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 77

Hypoventilačný syndróm pri obezite
.. kazuis.. ..azové .. .. syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako k.. ..ačný syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako ko.. ..ana.. .. Fyzikálne vyšetrenie: hyperstenický habitus, extrémna obezita, eupnoe, cyanóza, trofické zmeny kože do.. .. vyšetrenie: hyperstenický habitus, extrémna obezita, eupnoe, cyanóza, trofické zmeny kože dolných kon.. .. Spánková anamnéza: 48-ročný pacient podstúpil celon.. .. Výška: 172 cm,  Hmotnosť: 135 kg BMI: 45,63 kg/m2 Fyzikálne vyšetrenie: hyperstenický h.. .. na 24,10 mmol/l, k nárastu pO2 zo 6,48 na 11,40 kPa a saturácie z 81,50 na 97,40%, zároveň došlo .. ..Anamnéza: Spánková anamnéza: 48-ročný pacient podst.. ..klíčová slova: E66.22 Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou B.. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a .. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, .. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, .. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická .. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná in.. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná in.. ..klíčová slova: obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná in.. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a .. ..klíčová slova: obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a viac, J96.11 Chronická respiračná insuficiencia ne..

Obesity hypoventilation syndrome
..suistics in.. ..asuistics in.. ..sity hypoventilation syndrome (OHS) is defined as.. .. hypoventilation syndrome (OHS) is defined as the combined.. .. Paraničová~authors.. ..ana.. ..sis: Sleep anamnesis: 48-year old patient.. .. Anthropometry: Height: 172 cm Weight: 135 kg BMI: 45.63 kg/m2 Physical examination: hypersthenic,.. .. 24.10 mmol/L, and a rise of pO2 from 6.48 to 11.40 kPa and saturation from 81.50 to 97.40%. pH was.. ..Anamnesis: Sleep anamnesis: 48-year old patient.. ..klíčová slova: E66.22 Extreme obesity with alveolar hypoventilation.. ..klíčová slova: Extreme obesity with alveolar hypoventilation BMI: 40 and.. ..klíčová slova: Extreme obesity with alveolar hypoventilation BMI: 40 and more, J96.11 Chronic respiratory failure.. ..klíčová slova: obesity with alveolar hypoventilation BMI: 40 and more, J96.11 Chronic respiratory failure.. ..klíčová slova: Extreme obesity with alveolar hypoventilation BMI: 40 and more, J96.11..

Nové trendy a perspektívy v histológii IV
.. trendy a perspektívy v histológii IV“ predstavujú ne.. .. trendy a perspektívy v histológii IV“ predstavujú ne.. .. ktorá obsahuje 21 článkov. Všetky články viac či menej súvisia s funkčnou histológiou. Okrem ve.. .. Kovalská~autori.php?tid=131#Marian .. ..ária Kovalská~autori.php?tid=131#Marian .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia N.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: histológia, veda, .. ..klíčová slova: á histológia, veda, ..

Nové trendy a perspektívy v histológii V
.. trendy a perspektívy v histológii V“ predstavujú ne.. .. trendy a perspektívy v histológii V“ predstavujú ne.. .. obsahuje 24 vedeckých článkov. Všetky články viac či menej súvisia s funkčnou histológiou. Okrem ve.. .. Kovalská~autori.php?tid=131#Marian .. ..ária Kovalská~autori.php?tid=131#Marian .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia N.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: histológia, vedecká s.. ..klíčová slova: á histológia, vedecká s..

Suché oko
.. diela~clanky.php?s.. ..agogické .. ..Syndróm suchého oka (dry eye syndrom) je v p.. .. suchého oka (dry eye syndrom) je v poslednom čase jedno z .. .. elektronické zariadenia, hlavne počítač, čoraz viac ľudí začalo mať ťažkosti ako rezanie a pálenie. P.. .. Furdová~autori.php?tid=509#Kristína Horkovičová, Ivana Krčová, Zoltán Oláh, Andre.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Kristína H.. .. zistení zníženej produkcie (nedostatku) sĺz treba zoh.. .. zistení zníženej produkcie (nedostatku) sĺz treba zohľadniť pocity pacienta; na za.. .. aplikujú zvyčajne na noc, resp. pri lagoftalme viackrát denne (u citlivých pacientov môžu vyvolať ale.. ..klíčová slova: suche oko, slzný film, slzné c..

Biochémia Alzheimerovej choroby
.. diela~clanky.php?s.. ..agogické .. .. choroba patrí medzi najrozšírenejšie formy demencie, ktorou trpí 7–10 %.. ..Alzheimerova choroba patrí medzi najrozšírenejšie f.. .. vzrastá počet obyvateľov planéty, ktorí majú viac ako 60 rokov, preto sa štúdiu starnutia v o.. .. Babuš.. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia B.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a Alzheimerovej choroby, Alzheimerova..

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)
.. kazuis.. ..azové .. ..stika popisuje hospitalizáciu 26 ročného muža s M. .. ..azuistika popisuje hospitalizáciu 26 ročného muža s.. ..š.. ..áš .. .. liečený pre arteriálnu hypertenziu, matka diabetes mellitus LA: sine AA: ibuprofen (opuch) NA:.. .. et valvuloplastica mitralis cum ring Physio No. 40, sutura A2-P2 – ECC (extrakorporálny .. ..Anamnéza: 26-ročný muž OA: doteraz neliečený pre ži.. .. prstenca - 4,5cm, objem regurgitácie závažný, viac ako 60 ml, LVD: 6,5, LVS: 4,5cm - dilatovaná, .. ..klíčová slova: Barlow, insuficiencia mitrálnej .. ..klíčová slova: Barlow, insuficiencia mitrálnej ..

Aortic valve replacement because of aortic valve stenosis, repair of tricuspid valve because of regurgitation
..suistics in.. ..asuistics in.. .. case study describes the hospitalization of women.. .. case study describes the hospitalization of women.. ..š.. ..áš .. ..sis: 76-years-old women PA: arterial hypertension,.. .. fr.55/min., intermed. el. axis, R/S v V3-4, PQ 240ms, QRS 90m, QT 360ms, ST: no.. ..Anamnesis: 76-years-old women PA: arterial.. ..klíčová slova: valve stenosis, tricuspid valve insufficiency,.. ..klíčová slova: Aortic valve stenosis, tricuspid valve..

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)
..suistics in.. ..asuistics in.. .. case report describes the hospitalization of a 26.. .. case report describes the hospitalization of a 26.. ..š.. ..áš .. ..sis: 26-year-old man PA: no disease in history, no.. .. of mitral valve cum annuloplasty ring Physio No. 40, sutura A2-P2 – CPB: 90min, aortic.. ..Anamnesis: 26-year-old man PA: no disease in.. ..klíčová slova: Barlow, mitral valve ins.. ..klíčová slova: Barlow, mitral valve..

Náhrada aortálnej chlopne, plastika trikuspidálnej chlopne
.. kazuis.. ..azové .. ..stika popisuje hospitalizáciu ženy so stenózou ao.. ..azuistika popisuje hospitalizáciu ženy so stenózou .. ..š.. ..áš .. .. RA: dedičné ochorenia v rodine neguje LA: Nitresan 20mg 0,5-0-0,5 Rawel 1-0-0, Atorvastatin l0mg.. .. fr.55/min., el. os intermed., R/S v V3-4, PQ 240ms, QRS 90m, QT 360ms, ST izoel., T plochšie v .. ..Anamnéza: 76-ročná žena OA: liečená na AH, DM, iné .. ..klíčová slova: Stenóza aortálnej chlopne, insuficiencia t.. ..klíčová slova: a aortálnej chlopne, insuficiencia trikuspidálnej c..

Ascending aorta replacement and repair of aortic valve because of ascending aorta aneurysm and bicuspid aortic valve with regurgitation
..suistics in.. ..asuistics in.. .. case report describes the hospitalization of a.. .. case report describes the hospitalization of a.. ..š.. ..áš .. ..sis: 47-year-old man PA: no diseases in history,.. ..Anamnesis: 47-year-old man PA: no diseases in.. ..klíčová slova: valve surgery, bikuspidal aortic.. ..klíčová slova: aortic valve surgery, bikuspidal aortic..

Posterior wall myocardial infarction
..suistics in.. ..asuistics in.. ..solated posterior myocardial infarction is.. ..ated posterior myocardial infarction is occurring.. .. Vachalcová~authors.. ..arianna.. ..sis: 63-years-old woman. FH: Father and brother.. .. in admission: SR, fr. 73/min, axis of the heart +40°, PQ 140ms, QRS 80ms, STD 2mm V1-V4,.. ..Anamnesis: 63-years-old woman. FH: Father and.. ..klíčová slova: Acute transmural myocardial infarction of other sites,.. ..klíčová slova: Acute transmural myocardial infarction of other..

Selected chapters from orthopaedics
..s.. ..a.. .. educational contribution introduces the selected chapters from orthopaedics, namely.. .. educational contribution introduces the selected.. ..ard.. ..scopies of knee and shoulder are the most common... .. are the most frequent. The curves more than 40 degrees (on the whole spine standing X-rays) in.. ..Arthroscopies of knee and shoulder are the most.. ..klíčová slova: scopy, Low back pain, Treatment of bone tumour.. ..klíčová slova: Arthroscopy, Low back pain, Treatment of bone..

Constrictive pericarditis, reoperation
..suistics in.. ..asuistics in.. .. case report describes the hospitalization of a.. .. case report describes the hospitalization of a.. ..š.. ..áš .. ..sis: 50-year-old man PA: persistent atrial.. .. 2,5mg 1-0-0 tbl, Tritace 1,25mg 1-0-0 tbl, Furon 40mg 1-0-0 tbl, Atoris 20mg 0-0-1 tbl, Lexaurin 3mg.. ..Anamnesis: 50-year-old man PA: persistent atrial.. ..klíčová slova: strictive pericarditis, atrial.. ..klíčová slova: pericarditis, atrial..

STEMI zadnej steny
.. kazuis.. ..azové .. .. zadný STEMI sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých infarktov. .. ..aný zadný STEMI sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých i.. ..arianna.. .. otec a brat prekonali IM OA: prekonala bežné detské ochorenia. Artériovú hypertenziu, DM, CMP, vr.. .. EKG pri príjme: SR, fr. 73/min, el os +40°, prechodová zóna V3-V4, PQ 140ms, QRS 80ms, .. ..Anamnéza: 63 ročná žena RA: otec a brat prekonali I.. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných mi..

Náhrada ascendentnej aorty pre aneuryzmu ascendentnej aorty a plastika bikuspidálnej aortálnej chlopne pre kombinovanú chybu
.. kazuis.. ..azové .. ..stika popisuje hospitalizáciu pacienta s .. ..azuistika popisuje hospitalizáciu pacienta s .. ..š.. ..áš .. .. muž OA: dlhodobo neliečený na žiadne ochorenie, sledovaný pre aneuryzmu ascendentnej aorty RA: .. ..Anamnéza: 47-ročný muž OA: dlhodobo neliečený na ži.. ..klíčová slova: stika aortálnej chlopne, bikuspidálna aortálna ch.. ..klíčová slova: astika aortálnej chlopne, bikuspidálna aortálna ch..

Klinický obraz dentinogenesis imperfecta
.. kazuis.. ..azové .. ..sis imperfecta (DI) je geneticky podmienená .. .. imperfecta (DI) je geneticky podmienená porucha vývoja t.. ..slav Ďurica~autori.php?tid=368#Jana Kaiferová, L.. ..aroslav Ďurica~autori.php?tid=368#Jana Kaiferová, L.. .. pacientka poukázaná v roku 2008 na oddelenie detského zubného lekárstva I. stomatologickej kliniky .. .. obraz dentinogenesis imperfecta 11.11.2017 40.57 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET Obr.. ..Anamnéza: 7-ročná pacientka poukázaná v roku 2008 n.. ..klíčová slova: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Ost.. ..klíčová slova: Dědičné poruchy ve struktuře zubů nezařazené jinde, Q78.0 Osteogenesis imperfekta, d..

Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb
.. diela~clanky.php?s.. ..agogické .. .. systém je mimoriadne komplexným a zložitým &bd.. .. systém je mimoriadne komplexným a zložitým „orgánom“, k.. .. obraz s postupným nenápadným začiatkom a často viac rokov trvajúcim obdobím, kedy pacient navštevuje .. ..aniela.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Z.. .. posudok - Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., 20.7.2018 400.76 KB ktokoľvek – – ISBN 20.7.2018 .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: autoimunitné ..

Pediatrické kazuistiky - PEDKAZ
..á.. .. CZ.1.07/2.2.00/15.0305 „Inovace povinného studijního předmětu pediatrie a vytvoření mult.. .. CZ.1.07/2.2.00/15.0305 „Inovace povinného studijního předmětu pediatrie a vyt.. .. Mihál, Jan Potěš.. ..arbora Ludíková~autori.php?tid=32#Vladimír Mihál, J.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Vi.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: kazuistika,.. ..klíčová slova: aktivní kazuistika, ..

Aortocoronary bypass
..suistics in.. ..asuistics in.. .. case report describes the hospitalization of a 58.. .. case report describes the hospitalization of a 58.. ..š.. ..áš .. ..sis: 58-year-old man PA: Diabetes mellitus.. .. (1-0-1), Noflux 10mg (1-0-0), Atorvastatin 40mg (0-0-1), Dobica (1-0-1) AA: penicilin.. ..Anamnesis: 58-year-old man PA: Diabetes mellitus.. ..klíčová slova: schemic heart disease, aortocoronary.. ..klíčová slova: heart disease, aortocoronary..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
.. kazuis.. ..azové .. ..stika popisuje hospitalizáciu 50 ročného muža, kto.. ..azuistika popisuje hospitalizáciu 50 ročného muža, .. ..š.. ..áš .. .. muž OA: dlhodobo prítomná fibrilácia predsiení, pred 7 rokmi NCMP, pred 30 rokmi op. pre .. .. 2,5mg 1-0-0 tbl, Tritace 1,25mg 1-0-0 tbl, Furon 40mg 1-0-0 tbl, Atoris 20mg 0-0-1 tbl, Lexaurin 3mg.. ..Anamnéza: 50-ročný muž OA: dlhodobo prítomná fibri.. ..klíčová slova: striktívna perikarditída, fibrilácia pr.. ..klíčová slova: a perikarditída, fibrilácia p..

Mitral valve replacement and MAZE procedure because of mitral valve stenosis and paroxysmal atrial fibrillation
..suistics in.. ..asuistics in.. .. case report describes the hospitalization of a.. .. case report describes the hospitalization of a.. ..š.. ..áš .. ..sis: 63-year-old woman PA: paroxysmal ventricular.. ..Anamnesis: 63-year-old woman PA: paroxysmal.. ..klíčová slova: valve stenosis, paroxysmal atrial.. ..klíčová slova: al valve stenosis, paroxysmal atrial..

Aortokoronárny bypass
.. kazuis.. ..azové .. ..stika opisuje hospitalizáciu 58 ročného muža pri.. ..azuistika opisuje hospitalizáciu 58 ročného muža pr.. ..š.. ..áš .. .. 58-ročný muž OA: Diabetes mellitus (v liečbe 25rokov), stav po .. .. (1-0-1), Noflux 10mg (1-0-0), Atorvastatin 40mg (0-0-1), Dobica (1-0-1) AA: penicilín .. ..Anamnéza: 58-ročný muž OA: Diabetes mellitus (v lie.. ..klíčová slova: schemická choroba srdca, aortokoronárny b.. ..klíčová slova: á choroba srdca, aortokoronárny ..

Zborník z vedeckej konferencie - stomatológia
..šky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k .. ..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. .. z vedeckej konferencie Pedostomatologickej sekcie Slovenskej stomatologickej.. .. z vedeckej konferencie Pedostomatologickej sekcie Slovenskej stomatologickej.. ..slav Novák~autori.php?tid=314#Marek .. ..av Novák~autori.php?tid=314#Marek .. ..stomatologická sekcia Slovenskej stomatologickej .. ..atologická sekcia Slovenskej stomatologickej .. ..klíčová slova: árodný akčný plán, ortodontická lieč..

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení
.. kazuis.. ..azové .. ..stika opisuje hospitalizáciu 63 ročnej pacientky, p.. ..azuistika opisuje hospitalizáciu 63 ročnej p.. ..š.. ..áš .. .. 63-ročná žena OA: paroxyzmálna fibrilácia predsieni s rýchlou komorovou odpoveďou EHRA III, a.. ..Anamnéza: 63-ročná žena OA: paroxyzmálna fibr.. .. matka zomrela ako 76ročná po NCMP, otec prekonal viacnásobne IM (3x), zomrel po NCMP, 1 brat zdravý, 1 .. ..klíčová slova: Stenóza mitrálnej chlopne, paroxyzmálna fibrilácia .. ..klíčová slova: a mitrálnej chlopne, paroxyzmálna fibrilácia pr..

EPIBULBAR LESIONS
.. works.. ..ational.. .. lesions are formed particularly in the conjunctiva.. ..ar lesions are formed particularly in the.. .. Furdová~authors.php?tid=509#Alsalman Ali Jameel, Silvia Lea.. ..Alena Furdová~authors.php?tid=509#Alsalman Ali .. .. pigmented lesions include conjunctival epithelial melanosis,.. ..40931 Kanski J Jack, (2010). Signs in.. ..ar pigmented lesions include conjunctival.. ..klíčová slova: tumor, papiloma, nevus, melanoma,.. ..klíčová slova: ar tumor, papiloma, nevus, melanoma,..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. diela~clanky.php?s.. ..agogické .. .. včasných diagnostických biomarkerov, ktorá umožní iden.. ..ácia včasných diagnostických biomarkerov, ktorá umo.. .. zmenách a regulátoroch bunkového cyklu. Viaceré chromozómové abnormality a zmeny v re.. .. Furdová~autori.php?tid=509#Božena Smolková, Zuzana Svetlošáková, Kristína Hork.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Božena Smolková, Z.. ..sp;Genetické aspekty maligneho melanómu Malígny me.. .. abnormalít chromozómu 8 bola zistená u viac ako 40% MMU. Medzi tieto defekty zaraďujeme nadpočetné k.. .. aspekty maligneho melanómu Malígny melanóm uvey (M.. .. zmenách a regulátoroch bunkového cyklu. Viaceré chromozómové abnormality a zmeny v re.. ..klíčová slova: faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, BAP1, RASSF1A, CTNNB, SOX2, DNA, signálne dráhy, alterácie .. ..klíčová slova: alígny melanóm uvey, epigenetické faktory, ch..

Femtosecond laser in cataract surgery
..s.. ..a.. ..second laser uses an infrared beam of light to.. .. laser uses an infrared beam of light to precisely.. .. Furdová~authors.php?tid=509#Efrosini.. ..Alena Furdová~authors.php?tid=509#Efrosini .. .. role of femtosecond lasers cataract surgery is to assist or.. .. 70 pp. https://ais2.uniba.sk/ais/files/furdova1140.. .. role of femtosecond lasers cataract surgery is to assist or replace.. ..klíčová slova: second laser, cataract.. ..klíčová slova: laser, cataract..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Multimediálne .. ..agogické .. .. tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu pokroku v súčasnosti um.. .. tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu pokroku v sú.. .. Furdová~autori.php?tid=509#Denisa Fialová(1), Adriána Furdová(1,2), Robert Furda, .. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Denisa .. .. 3D tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu pokroku v súčasnosti um.. .. Radiother Oncol. 1997, 43(1): 87-91. ISSN 0167-8140. 3. Shields JA, Shields CL: Intraocular tumors:.. .. 3D tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu pokroku v sú.. .. ožarovaní sú za rizikové štruktúry považované viaceré vysoko rádiosenzitívne neuroanatomické štr.. ..klíčová slova: tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné nádory, 3.. ..klíčová slova: tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné nádor..

Klinicko-anatomické aspekty kardiovaskulárneho a lymfatického systému
.. diela~clanky.php?s.. ..agogické .. .. diele autorka podáva stručný anatomický prehľad stavby srdcovo-cievnej (.. .. diele autorka podáva stručný anatomický prehľad stavby sr.. ..a.. ..sp;Klinicko-anatomické aspekty kardiovaskulárneho a.. .. vzruchov, avšak o nižšej frekvencii- cca 40-50/min- čo sa označuje ako „junkčný“ .. ..anatomické aspekty kardiovaskulárneho a l.. ..klíčová slova: anatómia, kardiovaskulárny systém, lymfatický systém, klinická anat.. ..klíčová slova: á anatómia, kardiovaskulárny systém, lymfatický sys..