MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 21

Ochorenia kože, ktoré prináša vek.
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. .. slnka na kožu a ochorenia kože s tým spojené. Prednáška pre UTV zo dňa 1..

Rádiologická liečba onkologických ochorení
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. .. ochorení rádioaktívnym žiarením. Prednáška pre UTV zo dňa 5..

Metabolické ochorenia
..dnášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. ..dnáška pre poslucháčov UTV zo dňa 20...

Zborník z vedeckej konferencie - stomatológia
..dnášky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. .. spoločnosti, ktorá sa uskutočnila dňa 22.11.2019, pod záštitou Pedostomatologickej s..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. diela~clanky.php?s=Pedagogika#Prednášky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. .. poškodením deoxyribonukleovej kyseliny (DNA), aktiváciou onkogénov alebo hypoxiou sa p53 v.. ..klíčová slova: 3, chromozóm 8, BAP1, RASSF1A, CTNNB, SOX2, DNA, signálne dráhy, alterácie génov, malígny mela..