MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 6 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 3

Biofyzika srdca a ciev

Biofyzika srdca a ciev

Biofyzika srdca a ciev. Srdce ako zdroj elektrických potenciálov a ako pumpa. Prúdenie krvi v cievach.

Srdce - morfológia. Srdce ako zdroj biopotenciálov. Akčný potenciál SA uzla a prepotenciál. Priebeh depolarizácie srdca a EKG.Srdce ako pumpa. Srdce v dynamike.Tlaky v srdci a v odstupujúcich cievach. Elasticita aorty a artérií-pružník. Krvný obeh - rozdelenie. Zákony prúdenia krvi v cievach - reológia. Bernouliho zákon. Tlaky krvi - klasifikácia. Meranie tlaku krvi. Filtrácia v kapilárnej slučke. Poruchy filtrácie v kapilárach. Ochorenia srdca a ciev. Ateroskleróza koronárnych ciev.

 
autor: Ján Jakuš | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Biofyzika srdca a ciev, Biofyzika srdca a ciev | příloh: 1 | zobrazeno: 6661x | publikováno: 14.10.2008 | poslední úpravy: 16.2.2016

Biofyzika zmyslového vnímania. Receptory. Biofyzika zraku.

Biofyzika zmyslového vnímania. Receptory. Biofyzika zraku.

Zmyslové vnímanie. Reflexný oblúk. Lokálna (miestna odpoveď) a akčný potenciál - charakteristika. Kódovanie senzorického podnetu na pacciniho teliesku (kožný receptor dotyku a tlaku) . Kódovanie na receproroch. receptory - definícia, vlastnosti. Receptory - rozdelenie. Zákony zmyslového vnímania. Adaptácia receptorov. Receptory rýchlo a pomaly sa adaptujúce. Biofyzika zraku. Anatómia oka. Časti oka. Stavba oka. Myopia - krátkozrakosť. Hypermetropia - ďalekozrakosť. Presbyopia. Astigmatizmus. Refračné chyby.

 
autor: Ján Jakuš | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Biofyzika vnímania, receptory, zrak, Biofyzika vnímania, receptory, zrak | příloh: 1 | zobrazeno: 6359x | publikováno: 24.5.2008 | poslední úpravy: 16.2.2016

Biofyzika sluchu

Biofyzika sluchu

Anatómia ucha. Prenos zvuku vonkajším a stredným uchom. Zloženie vnútorného ucha.  Cortiho orgán - zloženie. Prenos zvuku vnútorným uchom.  Bekesyho teória počutia. Poruchy sluchu.

 
autor: Ján Jakuš | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Biofyzika sluchu, Biofyzika sluchu | příloh: 1 | zobrazeno: 5045x | publikováno: 24.5.2008 | poslední úpravy: 23.5.2011

Biofyzika dýchacieho systému

Biofyzika dýchacieho systému

Biofyzika vonkajšieho a vnútorného dýchania. Anatómia dýchacieho systému. Hlavná funkcia dýchania. Dýchanie vonkajšie a vnútorné. Úloha bránice, medzirebrových a prídatných dýchacích svalov. Difúzia plynov v pľúcach - morfológia. Difúzia plynov cez alveolokapilárnu membránu. Dynamika difúzie cez AK membránu. Perfúzia - transport O2 a CO2 krvou.

 
autor: Ján Jakuš | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Biofyzika dýchacieho systému | příloh: 1 | zobrazeno: 5070x | publikováno: 14.10.2008 | poslední úpravy: 16.2.2016

Biofyzika svalovej kontrakcie

Biofyzika svalovej kontrakcie

Základné vlastnosti svalov a svalového tkaniva, kostrový, srdcový, hladký sval a rozdiely medzi nimi, štruktúra svalu a svalovej bunky (myofibrila, sarkomera, aktín, myozín, ...),motorická jednotka, nervo-svalová platnička, acetylcholín, platničkový potenciál, T - tubuly, sarkoplazmatické retikulum, akčný potenciál svalového vlákna, kontrakcia svalu, jej kontrola (tropomyozín), úloha Ca2+ iónov a ATP, svalové trhnutie, superpozícia, sumácia, tetanus (vlnitý, hladký), rigor mortis, jednotkový a viacjednotkový hladký sval, spojenie „gap junction“, syncytium, štruktúra tkaniva srdcového svalu, interkalárne disky, Ca vyvolané uvoľnenie Ca2+, akčný potenciál srdcového svalu, jeho trvanie, sumácia kontrakcie.

 
autor: Ivan Poliaček | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: sval | příloh: 1 | zobrazeno: 5123x | publikováno: 10.11.2010 | poslední úpravy: 19.5.2011

Biofyzika akčného potenciálu a synapsa

Biofyzika  akčného  potenciálu  a synapsa

Depolarizácia – hyperpolarizácia, akčný potenciál – tvar, mechanizmus, refraktérne periódy, šírenie sa akčného potenciálu (postupné šírenie sa po nemyelinizovanom vlákne, saltatórne vedenie), elektrická stimulácia – reobáza, chronaxia, lokálny potenciál synapsa, neurotransmiter a mechanizmus synaptického prenosu receptory (ionotropické vs. metabotropické), EPSP, IPSP, sumácia (časová, priestorová) konvergencia, divergencia.

 
autor: Ivan Poliaček | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: synapsa, akčný potenciál | příloh: 1 | zobrazeno: 4306x | publikováno: 10.11.2010 | poslední úpravy: 19.5.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 14

Ionizující záření
..arningové .. ..arningový .. .. Kva.. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Biofyzika (E-kurz) : Ionizující záření | 12.12.2009 uživ.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: záření, biofyzika, radioaktivita,.. ..klíčová slova: záření, biofyzika, radioaktivita, r..

Metabolické ochorenia
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. .. Metabolický syndróm. Koronárna choroba srdca na podklade aterosklerózy. Liečba koronárnej ch.. ..áška pre poslucháčov UTV zo dňa 20... .. Šuta.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a, diabetes, glykémia, ..

Patofyziológia najčastejších symptómov a príznakov chorôb kardiovaskulárneho systému
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. symptómy a príznaky chorôb srdca. Symptómy a príznaky pľúcneho edé.. ..avné symptómy a príznaky chorôb srdca. Symptómy a p.. ..án.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: príznaky, kardiovaskulárny ..

Ochorenia sietnice
..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. ..a je neurosenzorická vrstva oka, ktorou vnímame f.. .. na kyslík a živiny, čomu je prispôsobená aj jej cievne zásobenie. Mnohé získané ochorenia sietnice sú .. ..ajlo.. .. ochoreniach na vaskulárnom podklade, často nedokážeme lie.. ..klíčová slova: a, cievne ochorenia, anti-VEGF, kortikoidy, laser,.. ..klíčová slova: cievne ochorenia, anti-VEGF, kortikoidy, laser, pars..

Klinicko-anatomické aspekty kardiovaskulárneho a lymfatického systému
..agogické .. .. diele autorka podáva stručný anatomický prehľad stavby sr.. .. podáva stručný anatomický prehľad stavby srdcovo-cievnej (kardiovaskulárnej) a miazgovej (lymfatickej) .. ..a.. .. rôzneho druhu a kalibru: a) tepny vedúce krv zo srdca k orgánom a tkanivám, b) žily privádzajúce krv sp.. ..anatomické aspekty kardiovaskulárneho a l.. .. autorka   SRDCOVOCIEVNA SÚSTAVA (SYSTEMA CARDIOVASCULARE sa skladá z d.. ..klíčová slova: á anatómia, kardiovaskulárny systém, lymfatický sys..

Aortokoronárny bypass
..azové .. .. oddelenie pre dokumentovanú ischemickú chorobu srdca s trojcievnym koronárnym postihnutím. Pacient p.. ..azuistika opisuje hospitalizáciu 58 ročného muža pr.. .. pre dokumentovanú ischemickú chorobu srdca s trojcievnym koronárnym postihnutím. Pacient podstúpil ka.. ..áš .. .. býva s manželkou TO: Pacient udával búšenie srdca so spontánnym ústupom a tlakové bolesti na hr.. ..Anamnéza: 58-ročný muž OA: Diabetes mellitus (v lie.. .. periféria. Diagnózy: ICHS, so stabilnou AP, 3-cievne postihnutie so zachovanou LVEF Arteriálna .. ..klíčová slova: choroba srdca, aortokoronárny .. ..klíčová slova: á choroba srdca, aortokoronárny ..

Konstriktívna perikarditída, reoperácia
..azové .. ..azuistika popisuje hospitalizáciu 50 ročného muža, .. ..áš .. .. do 4.7cm, s rozšírenými predsieňami aj komorami srdca, s priestrannejšou VCS a výraznejšie rozšírenou V.. ..Anamnéza: 50-ročný muž OA: dlhodobo prítomná fibri.. .. objem ľavej komory; NCMP – náhla cievna mozgová príhoda; RA – pravá predsieň; RCX.. ..klíčová slova: a perikarditída, fibrilácia p..

STEMI zadnej steny
..azové .. ..aný zadný STEMI sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých i.. ..arianna.. .. AS zmeny do 50%. Záver: Koronárna choroba srdca - 2 cievne postihnutie Intervencia: Názov .. ..Anamnéza: 63 ročná žena RA: otec a brat prekonali I.. .. do 50%. Záver: Koronárna choroba srdca - 2 cievne postihnutie Intervencia: Názov procedúry: PPCI .. ..klíčová slova: Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných mi..

Hypoventilačný syndróm pri obezite
..azové .. ..ačný syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako ko.. ..ana.. .. so známkami pľúcnej hypertenzie, rozšírený tieň srdca (Obrázok 2) Polysomnografia: obštrukčné spánkové .. ..Anamnéza: Spánková anamnéza: 48-ročný pacient podst.. .. snímka hrudníka: bez infiltratívnych zatienení, cievne akcentované pľúcne híly so známkami pľúcnej hyp.. ..klíčová slova: Extrémna obezita s alveolovou hypoventiláciou BMI: 40 a ..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
..agogické .. .. tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu pokroku v sú.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Denisa .. .. pribudli zložité zdravotnícke pomôcky (model srdca) a napokon aj celé domy. Zväčša sa však nesp.. .. 3D tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu pokroku v sú.. ..klíčová slova: tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné nádor..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
..agogické .. ..ácia včasných diagnostických biomarkerov, ktorá umo.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Božena Smolková, Z.. .. aspekty maligneho melanómu Malígny melanóm uvey (M.. .. p53 s mimoočným šírením nádoru a inváziou do ciev, zvýšenou proliferačnou aktivitou a epiteloidným .. ..klíčová slova: alígny melanóm uvey, epigenetické faktory, ch..