MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Akutní medicína (0)
Anatomie (4)
Anesteziologie a intenzivní medicína (0)
Biofyzika (12)
Biologie (1)
Dermatologie (2)
Diabetologie, dietetika (1)
Endokrinologie, metabolismus (1)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (3)
Farmakologie (2)
Fyziologie a patologická fyziologie (5)
Gastroenterologie, hepatologie (6)
Geriatrie (1)
Hematologie (0)
Histologie, embryologie (5)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (18)
Imunologie, alergologie (1)
Infektologie (0)
Kardiologie, angiologie (7)
Laboratorní diagnostika (1)
Lékařská etika a právo (4)
Lékařská genetika (0)
Lékařská chemie a biochemie (2)
Lékařská informatika a informační věda (3)
Mikrobiologie (1)
Nefrologie (0)
Nelékařské zdravotnické vědy (23)
Neurochirurgie (0)
Neurologie (1)
Nukleární medicína (0)
Oftalmologie, optometrie (9)
Onkologie, radioterapie (5)
Ostatní (5)
Otorinolaryngologie (1)
Patologie a soudní lékařství (0)
Pediatrie, neonatologie (8)
Pneumologie (3)
Porodnictví a gynekologie (0)
Pracovní lékařství a toxikologie (3)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (0)
Radiologie a zobrazovací metody (5)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (3)
Revmatologie (0)
Tělovýchovné lékařství (0)
Urologie (0)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (0)
Vnitřní lékařství (7)
Všeobecné praktické lékařství (1)
Zubní lékařství (23)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Legislatíva SR v oblasti pracovného lekárstva

Legislatíva v oblasti pracovného lekárstva je podklad prednášok zaoberajúci sa súčasnou platnou legislatívou v oblasti pracovného lekárstva, pracovnej zdravotnej služby a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 

 

Princípy hodnotenia liečiv

KF P 1

 
autor: Juraj Mokrý | JLF UK v Martine | disciplína: Farmakologie | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: drugs, evaluation, adverse effects, nežiaduce účinky, hodnotenie liečiv | příloh: 1 | zobrazeno: 4894x | publikováno: 19.9.2008 | poslední úpravy: 16.2.2016

Juvenilná idiopatická artritída

Pojmom juvenilná idiopatická artritída (JIA) označujeme heterogénnu skupinu chorôb s rôznymi imunogenetickými predpokladmi, etiopatogenetickými mechanizmami ako aj klinickým priebehom a prognózou. Charakterizuje ju zápalové postihnutie kĺbov so začiatkom pred dosiahnutím 16. roku života.
Juvenilná idopatická artritída je najčastejšia reumatická choroba v pediatrii a patrí k najčastejším chronickým chorobám detského veku vôbec. Incidencia sa odhaduje na 10/100 000 detí a prevalencia 100/100 000 detí do 16. roku života.

 
autor: Veronika Vargová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: artritída, deti | příloh: 1 | zobrazeno: 6333x | publikováno: 5.9.2008

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou

Proteinúria je častý močový syndróm s ktorým sa denne stretáva pediater v klinickej praxi. Proteinúria môže byť prechodná alebo trvalá, glomerulárna a/alebo tubulárna. Pri diferenciálnej diagnostike je dôležité najprv určiť veľkosť a typ proteinúrie a až potom indikovať cielené vyšetrenia, ktoré pomôžu zistiť vyvolávajúcu príčinu. Hlavnou úlohou praktického pediatra a dorastového lekára je odlíšiť, či za proteinúriou sa skrýva ochorenie obličiek, ktoré si vyžaduje odborné nefrologické vyšetrenie. Včasné rozhodnutie je dôležité, lebo môže predísť a/alebo zabrániť trvalému poškodeniu obličiek.

 
autor: Ľudmila Podracká, Lászlo Kovács | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: Proteinúria, glomerulová proteinúria, tubulárna proteinúria, vyšetrovacie metódy, diferenciálno-diagnostický algoritmus | příloh: 1 | zobrazeno: 4691x | publikováno: 7.7.2008

Základné diagnostické metódy v medicíne

Klasifikácia - biochemické, fyzikálne mechanické , elektrické, optické a optoelektrické, ultrazvukové metódy. Metódy nukleárnej medicíny.

 
autor: Ján Jakuš | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Základné diagnostické metódy v medicíne, Základné diagnostické metódy v medicíne | příloh: 1 | zobrazeno: 5054x | publikováno: 1.6.2008 | poslední úpravy: 16.2.2016

Neionizujúce žiarenie

Ultrafialové žiarenie (UV svetlo). Druhy UV žiarenia schématicky. Ozónová „diera“ . Faktory ovplyvňujúce intenzitu UV žiarenia. Účinky UV žiarenia. Prienik UV žiarenia do kože. Prienik UV žiarenia do oka. Zásady ochrany pred UV žiarením. Solárny index- informácia pre obyvateľov o intenzite UV žiarenia. Fototypy kože. Malígny melanóm.

Mobilná komunikácia - rádiofrekvenčné pásmo ultravysokých frekvencií (UHF) .Účinky rádiovĺn z mobilov. Absorbcia rádiovĺn z mobilov. Biologické účinky vyžarovania z mobilov. Ako bezpečne používať mobilné telefóny?

 

 
autor: Ján Jakuš | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Neionizujúce žiarenie, UV žiarenie, mobilná komunikácia | příloh: 1 | zobrazeno: 7048x | publikováno: 24.5.2008 | poslední úpravy: 16.2.2016

Biofyzika zmyslového vnímania. Receptory. Biofyzika zraku.

Zmyslové vnímanie. Reflexný oblúk. Lokálna (miestna odpoveď) a akčný potenciál - charakteristika. Kódovanie senzorického podnetu na pacciniho teliesku (kožný receptor dotyku a tlaku) . Kódovanie na receproroch. receptory - definícia, vlastnosti. Receptory - rozdelenie. Zákony zmyslového vnímania. Adaptácia receptorov. Receptory rýchlo a pomaly sa adaptujúce. Biofyzika zraku. Anatómia oka. Časti oka. Stavba oka. Myopia - krátkozrakosť. Hypermetropia - ďalekozrakosť. Presbyopia. Astigmatizmus. Refračné chyby.

 
autor: Ján Jakuš | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Biofyzika vnímania, receptory, zrak, Biofyzika vnímania, receptory, zrak | příloh: 1 | zobrazeno: 6828x | publikováno: 24.5.2008 | poslední úpravy: 16.2.2016

Operácia ankylózy TMK

Operácia ankylózy temporomandibulárneho kĺbu s rekonštrukciou

 
autor: Dagmar Statelová, Igor Malachovský, Mária Janíčková | JLF UK v Martine | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Digitálne video | příloh: 1 | zobrazeno: 4266x | publikováno: 23.4.2008 | poslední úpravy: 13.10.2010

Krvácanie z vredu

Krvácanie z vredu žalúdka.

 
autor: Rudolf Hyrdel, Michal Demeter | JLF UK v Martine | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie | kategorie: Digitálne video | příloh: 2 | zobrazeno: 4198x | publikováno: 21.4.2008 | poslední úpravy: 15.5.2008

Endoskopická polypektómia

Endoskopická polypektómia kardie žalúdka.

 
autor: Rudolf Hyrdel, Michal Demeter | JLF UK v Martine | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie | kategorie: Digitálne video | příloh: 2 | zobrazeno: 4881x | publikováno: 21.4.2008 | poslední úpravy: 15.5.2008

Zápal pažeráka

Refluxná choroba pažeráka.

 
autor: Rudolf Hyrdel, Michal Demeter | JLF UK v Martine | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie | kategorie: Digitálne video | příloh: 2 | zobrazeno: 6420x | publikováno: 17.4.2008 | poslední úpravy: 15.5.2008

Bezpečnosť práce s počítačom

Pri práci s počítačom je potrebné chrániť sa pred rôznymi negatívnymi vplyvmi. Ochranné opatrenia je možné vykonávať vo viacerých oblastiach. Základnou zásadou by však malo byť sledovanie vlastného zdravotného stavu. Je dôležité si uvedomiť, že aj malé bolesti (chrbtica, ramená, očí a pod.) môžu viesť k závažným poškodeniam. Predísť týmto problémom je možné napríklad správnym sedením pri počítači. Na druhej strane, zdravotné problémy a stavy, ktoré im predchádzajú, výrazne ovplyvňujú výkon pracovníkov.

 
autor: Jaroslav Majerník | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: ergonómia, ochrana zdravia | příloh: 1 | zobrazeno: 11247x | publikováno: 5.3.2008 | poslední úpravy: 16.3.2011

Základy MR diagnostiky

Prezentace podává základní informace o zobrazování na magnetické rezonanci, a to včetně fyzikálních principů, vysvětlení základních sekvencí i náběr dat a rekonstrukce...

 
autor: Martin Horák | 1.LF UK | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: MR, magnetická rezonance, sekvence, spin, echo, T1 vážení, T2 vážení, gradient, cívka | příloh: 1 | zobrazeno: 9014x | publikováno: 12.1.2007 | poslední úpravy: 13.3.2013

Autorský zákon v e-learningu

Záznam semináře prof.Ing. Vladimíra Smejkala, CSc. rektora Vysoké školy finanční a správní v Praze ze dne 7.6.2006.

 
autor: Milan Cejnek | 1.LF UK | disciplína: Ostatní | klíčová slova: autorská práva, autorský zákon | příloh: 2 | zobrazeno: 6692x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 28.5.2009

Podmínky užívání

Copyright (c) 2005-2006, Masarykova univerzita. Všechna práva vyhrazena.

Nakládání s obsahem serveru portal.med.muni.cz, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas vydavatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Masarykova univerzita zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou a neshromažďuje žádné citlivé údaje. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají čtenáři souhlas k tomu, aby Masarykova univerzita s poskytnutými údaji nakládala v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo...

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská etika a právo | zobrazeno: 5377x | publikováno: 22.12.2005 | poslední úpravy: 9.4.2015
 

Ortopedie - výukové prezentace

Výukové prezentace obsahují 15 základních témat v oboru ortopedie. Jsou nedílnou součástí studijních materiálů pro studenty 4. ročníku všeobecného směru a 2. ročníku bakalářského studia oboru fyzioterapie na LF MU v Brně. Jsou též určeny pro SRZ v oboru chirurgie v 6. ročníku všeobecného směru. Prezentace vycházejí ze skript „Ortopedie“, hlavní autor Doc. MUDr. P. Janíček, CSc., vydané v roce 2007, ISBN978-80-210-4429-6 a doplňují tyto texty zvláště obrazovou formou.

 
autor: Zbyněk Rozkydal | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: ortopedie, vrozené vady, osové deformity, končetiny, entezopatie, epifýza, totální náhrady klubů, endoprotetika | příloh: 21 | zobrazeno: 23594x | publikováno: 26.9.2008 | poslední úpravy: 2.8.2016

Prebiotiká & zdravý vývoj dieťaťa

Správna výživa v dojčenskom veku významne determinuje zdravý vývoj dieťaťa a jeho chorobnosť. Materské mlieko predstavuje ideálnu výživu pre dojča. Dojčenie je spojené s nižšou incidenciou infekčných chorôb a atopie. Všeobecne sa akceptuje, že intestinálna flóra dojčených detí chráni proti infekcii a je dôležitým stimulujúcim faktorom pre správny vývoj imunitného systému v postnatálnom období. Kľúčovú úlohu pri vzniku priaznivej črevnej mikroflóry s prevahou bifidobaktérií zohrávajú oligosacharidy materského mlieka, ktoré majú „prebiotické“ charakteristiky. Prebiotiká sú nestráviteľné súčasti stravy, ktoré cielene stimulujú rast a/alebo aktivitu jedného alebo malého počtu symbiotických baktérií hrubého čreva. Prebiotické formuly s obsahom galaktooligosacharidov a fruktooligosacharidov v pomere 9:1 majú porovnateľné prebiotické účinky ako materské mlieko.

 
autor: Ľudmila Podracká | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: prebiotiká, deti | příloh: 1 | zobrazeno: 5292x | publikováno: 18.9.2008

CRP C-Reaktívny Protein

CRP – je dôležitý indikátor zápalu, ktorý spoľahlivo rozlíši baktériovú a vírusovú infekciu, deteguje chronický a systémový zápal. CRP je užitočný marker na monitorovanie aktivity chorobného procesu a ATB liečby.

 
autor: Ľudmila Podracká | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: C - reaktívny protein | příloh: 1 | zobrazeno: 9036x | publikováno: 25.7.2008

Patofyziológia červených a bielych krviniek. Patofyziológia koagulácie.

Prednáška pre študentov 3. ročníka odboru Všeobecné lekárstvo.

Základné funkcie hematopoetického systému. Poruchy funkcie červených krviniek. Etiopatogenetická klasifikácia anémií. Poznámky k patogenéze niektorých anémií - Aplastická anémia, Sideroblastická anémia, Perniciózna anémia, Posthemoragická anémia, Hemolytické anémie, Anémia u chronických chorôb, Kosáčikovej anémia, Talasémie. Poruchy funkcie bielych krviniek. Akútna myeloidná leukémia - prejavy, podtypy. Hyperkoagulačné stavy.

 
autor: Ján Hanáček | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | příloh: 1 | zobrazeno: 4856x | publikováno: 8.6.2008 | poslední úpravy: 16.2.2016

Ekobiofyzika

Interakcie mechanických  a meteorologických faktorov s ľudským organizmom.

Účinky gravitácie. Tlaky krvi u človeka v stoji (ortostáza) . Účinky preťaženia - zrýchlenie, spomalenie. Stav beztiaže. Priečne preťaženie. ÚČINKY NÍZKEHO ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU (Hypobaria). Účinky hypoxie. 4.Účinky vysokého tlaku vzduchu - hyperbária. Kesonova choroba - z dekompresie. Hyperbarická komora a Hyperbarická Oxygenoterapia.

 
autor: Ján Jakuš | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Ekobiofyzika, Ekobiofyzika | příloh: 1 | zobrazeno: 4090x | publikováno: 1.6.2008 | poslední úpravy: 16.2.2016

Biofyzika sluchu

Anatómia ucha. Prenos zvuku vonkajším a stredným uchom. Zloženie vnútorného ucha.  Cortiho orgán - zloženie. Prenos zvuku vnútorným uchom.  Bekesyho teória počutia. Poruchy sluchu.

 
autor: Ján Jakuš | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Biofyzika sluchu, Biofyzika sluchu | příloh: 1 | zobrazeno: 5242x | publikováno: 24.5.2008 | poslední úpravy: 23.5.2011

Ochorenia kože, ktoré prináša vek.

Vplyv slnka na kožu a ochorenia kože s tým spojené. Prednáška pre UTV zo dňa 1.4.2008.

 
autor: Juraj Péč | JLF UK v Martine | disciplína: Dermatologie | kategorie: Prednášky, Univerzita tretieho veku | příloh: 1 | zobrazeno: 5574x | publikováno: 1.5.2008 | poslední úpravy: 14.3.2011

Totálna thyroidectómia

Operácia štítnej žľazy.

 
autor: Andrej Hajtman, a kol. | JLF UK v Martine | disciplína: Otorinolaryngologie | kategorie: Digitálne video | příloh: 1 | zobrazeno: 4985x | publikováno: 23.4.2008

Mrle v čreve

Črevné parazity - mrle.

 
autor: Rudolf Hyrdel, Michal Demeter | JLF UK v Martine | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie | kategorie: Digitálne video | příloh: 2 | zobrazeno: 8323x | publikováno: 21.4.2008 | poslední úpravy: 15.5.2008

Nádor žalúdka

Nádor žalúdka.

 
autor: Rudolf Hyrdel, Michal Demeter | JLF UK v Martine | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie | kategorie: Digitálne video | příloh: 2 | zobrazeno: 4345x | publikováno: 17.4.2008 | poslední úpravy: 15.5.2008

Rádiologická liečba onkologických ochorení

Špecializovaná liečba onkologických ochorení rádioaktívnym žiarením. Prednáška pre UTV zo  dňa 5.2.2008

 
autor: Eva Hajtmanová | JLF UK v Martine | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Prednášky, Univerzita tretieho veku | příloh: 1 | zobrazeno: 4248x | publikováno: 8.4.2008 | poslední úpravy: 1.2.2012

Možnosti použití obrazových detektorů Medipix2 v RTG mamografii

Diplomová práce: Rentgenová mamografie se používá ke zobrazení vnitřních struktur prsu.V současnosti se stále více prosazují detektory pro celoplošnou digitální mamografii (FFDM) proti klasickým mamografickým filmům. Digitální zobrazování v mamografii zkvalitňuje proces zobrazení a tím i diagnostiku samotnou. Medipix2 byl speciálně vyvinut jako detektorpro přímou digitální radiografii (DDR) a zatím se používá jenom ve výzkumu. Cílem mépráce bylo zjistit jeho možnosti použití v rtg mamografii za pomoci nízkokontrastního avysokokontrastního mamografického fantomu. Tyto fantomy simulují ženský prs a používajíse k hodnocení kvality zobrazení mamografického zařízení. Při měření na nízkokontrastníhofantomu se hodnotí počet zobrazených objektů, které jsou součástí fantomu. V tomto případědetektor Medipix2 plně vyhovuje požadavkům na zobrazení. U vysokokontrastního fantomuse hodnotí dosažitelnost...

 
autor: Jiří Dammer | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: E-learningové kurzy | klíčová slova: Detektorů, Mamografii, Medipix2, Možnosti, Obrazových, Použití, RTG, mamografie, radiologická technologie | příloh: 1 | zobrazeno: 5763x | publikováno: 23.1.2007 | poslední úpravy: 23.1.2013

Efektivní eLearning v praxi

Efektivní eLearning v praxi jako moderní podpůrná výuková metoda výkladu v praktické výuce.
 
autor: Michal Andrlík, Josef Hlaváček | 1.LF UK | disciplína: Ostatní | zobrazeno: 5520x | publikováno: 8.12.2006 | poslední úpravy: 28.5.2009

Bibliografická citace elektronického dokumentu

Intelektuální vlastnictví v ČR je chráněno autorským zákonem č. 121/2000 Sb., který stanovuje v jakých případech je možné použít výňatky z cizích děl, zároveň zdůrazňuje, že je autor práce povinen dodržovat citační etiku. Tato etika vyžaduje zveřejňování veškerých informačních pramenů, které byly pro danou práci použity. Obsahem tohoto příspěvku je přesná forma citace díla zveřejněného na tomto portálu.

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská etika a právo, Lékařská informatika a informační věda | klíčová slova: autorská práva, bibliografické citace, citační etika | zobrazeno: 8590x | publikováno: 17.1.2006 | poslední úpravy: 22.9.2015

Ochrana autorských práv na webovém portálu LF MU

Cílem tohoto sdělení je shrnout možnosti ochrany autorských práv na vyvěšované didaktické materiály.

 
autor: Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Lékařská etika a právo | klíčová slova: autorská práva | zobrazeno: 6223x | publikováno: 22.12.2005 | poslední úpravy: 9.4.2015
Předchozí strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
NET