MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Akutní medicína (0)
Anatomie (4)
Anesteziologie a intenzivní medicína (0)
Biofyzika (12)
Biologie (1)
Dermatologie (2)
Diabetologie, dietetika (1)
Endokrinologie, metabolismus (1)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (3)
Farmakologie (2)
Fyziologie a patologická fyziologie (5)
Gastroenterologie, hepatologie (6)
Geriatrie (1)
Hematologie (0)
Histologie, embryologie (5)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (13)
Imunologie, alergologie (1)
Infektologie (0)
Kardiologie, angiologie (7)
Laboratorní diagnostika (1)
Lékařská etika a právo (4)
Lékařská genetika (0)
Lékařská chemie a biochemie (2)
Lékařská informatika a informační věda (3)
Mikrobiologie (1)
Nefrologie (0)
Nelékařské zdravotnické vědy (23)
Neurochirurgie (0)
Neurologie (0)
Nukleární medicína (0)
Oftalmologie, optometrie (9)
Onkologie, radioterapie (5)
Ostatní (5)
Otorinolaryngologie (1)
Patologie a soudní lékařství (0)
Pediatrie, neonatologie (8)
Pneumologie (2)
Porodnictví a gynekologie (0)
Pracovní lékařství a toxikologie (3)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (0)
Radiologie a zobrazovací metody (5)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (3)
Revmatologie (0)
Tělovýchovné lékařství (0)
Urologie (0)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (0)
Vnitřní lékařství (5)
Všeobecné praktické lékařství (1)
Zubní lékařství (22)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Ordinační postup při preparaci na korunku

Tato úvodní přednáška z protetické části Preklinického zubního lékařství popisuje zásady pro preparaci v protetice, tj. zásadu retence a rezistence fixních protetických náhrad, zachování anatomického tvaru a další. Jsou zde uvedeny jednotlivé typy preparace ve vztahu ke gingivě a k tvaru schůdku, zmíněno je používané preparační instrumentárium. Ordinační postup preparace je uveden pro celoplášťovou a fasetovanou korunku.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: Preklinické zubní lékařství, preparace, protetika | příloh: 1 | zobrazeno: 7480x | publikováno: 15.5.2014

Materiály pro fixní zubní náhrady II.

 Přednáška Materiály pro fixní zubní náhrady II. navazuje na přednášku Materiály pro fixní zubní náhrady I. Popisuje pomocné materiály používané v zubní protetice, mezi které patří hmoty otiskovací, modelové, modelovací, formovací, izolační, brusné a leštící a fixační cementy. Důraz je zde kladen na materiály, s kterými se zubní lékař běžně setkává v ordinaci, tzn. otiskovací hmoty a fixační cementy.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, E-learningové kurzy | klíčová slova: fixní zubní náhrady, Materiály, stomatologie | příloh: 1 | zobrazeno: 7303x | publikováno: 15.5.2014

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey

Identifikácia včasných diagnostických biomarkerov, ktorá umožní identifikáciu vysoko rizikových pacientov pred vznikom rozvinutých štádií ochorenia umožní ich cielenú, personalizovanú liečbu.

Rozvojom nových metód v oblasti cytogenetiky a molekulovej biológie sa veľmi rýchlo rozrastajú poznatky o chromozómových abnormalitách, molekulových zmenách a regulátoroch bunkového cyklu. Viaceré chromozómové abnormality a zmeny v regulátoroch bunkového cyklu predstavujú významné prognostické faktory MMU.

Práca uvádza poznatky o základoch alterácie génov, proteínov, signálnych dráh súvisiacich s malígnou transformáciou bunky, chromozómových abnormalitách, informáciu o epigenetickej deregulácii expresie tumor-supresorových génov a génov podieľajúcich sa na procesoch metastázovania.

 

 
autor: Alena Furdová, Božena Smolková, Zuzana Svetlošáková, Kristína Horkovičová, Pavel Babál, Daniel Bohmer, Zoltán Oláh | LF UK v Bratislave | disciplína: Biologie, Oftalmologie, optometrie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: malígny melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, BAP1, RASSF1A, CTNNB, SOX2, DNA, signálne dráhy, alterácie génov, malígny melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, DNA, signálne dráhy | příloh: 1 | zobrazeno: 4796x | publikováno: 1.5.2014 | poslední úpravy: 29.5.2014

Pediatrické kazuistiky - PEDKAZ

Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0305 „Inovace povinného studijního předmětu pediatrie a vytvoření multimediálního textu pro praktickou výuku - Multimediální text pediatrie“

Webová stránka projektu s přístupem do kazuistik
Přihlášení uživatele: kontaktujte vedoucí projektu
MUDr. Barbora Ludíková
email: ludikova.b83@gmail.com
tel.: +420 605 250 138

Cílem projektu „Inovace povinného studijního předmětu pediatrie a vytvoření multimediálního textu pro praktickou výuku“je modernizace, zvýšení kvality a rozvoj vysokoškolské přípravy studentů Univerzity Palackého v Olomouci - Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd. Snahou je inovace stávajícího systému přípravy studentů vedoucí k větší informovanosti, flexibilitě a samostatnému rozhodování, které jsou nezbytné pro zvýšení jejich...

 
autor: Barbora Ludíková, Vladimír Mihál, Jan Potěšil | LF UP | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: interaktivní kazuistika, pediatrie | příloh: 2 | zobrazeno: 7335x | publikováno: 22.11.2013 | poslední úpravy: 30.5.2014

Occupational musculoskeletal diseases: multimedia guide for the English programme students

This multimedia guide is especially meant for teaching Occupational medicine in the master degree programme General Medicine in English. Illustrative and comprehensive processing of the theme of musculoskeletal diseases is aimed at a more detailed introduction into these up-to-date problems.
Except for the most frequent upper extremity diseases caused by the exposure to hand-treansmitted vibration and overload, disorders of the vertebral column and lower extremities are discussed. Furthermore, occupational diseases assessment systems of other countries, expecially of those from which the foreign students come from, are mentioned. Case-reports, an English-Czech glossary of occupations and a test of knowledge are included. Short-form videos directly from the workplaces, such as stome quarries, foundries, assembly lines, medical or artistic working environments show operations which can lead to health disturbances.
We hope that the readers will enjoy the opportunity of...

 
autor: Marie Nakládalová, Petra Smolková, Chung-Li Chang | LF UP | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: pracovní lékařství, nemoci z povolání, e-učebnice, multimedia | příloh: 1 | zobrazeno: 6826x | publikováno: 10.11.2012

Manuál pro praktikum z obecné histologie

Manuál obsahuje pro každý týden letního semestru 1. ročníku jedno téma dle rozvrhu praktik. Každé téma je uvedeno shrnutím odpovídající přednášky formou stručného sylabu a dále obsahuje popis preparátů probíraných během praktik s legendou pro nakreslení vlastního studentova schématu.

 
autor: Zbyněk Tonar, Milena Králíčková | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: BAZÁLNÍ MEMBRÁNA, ŽLÁZOVÉ EPITELY | příloh: 1 | zobrazeno: 9468x | publikováno: 17.10.2012 | poslední úpravy: 3.4.2013

BOLEST

 Bolest je subjektivní, nepříjemný senzorický a afektivní zážitek, který signalizuje narušení integrity organismu a vede k aktivaci obecných stresových mechanismů. Tím má do určité míry ochranný význam. Nociceptivní systém je trvale aktivní. Chráňí organismus před mikrotraumatizací tkání nepřiměřenou zátěží. Koncepce bolesti doposud prodělává četné změny. Od mechanistického chápaní vzniku a šíření bolesti se pokročilo ke komplexnímu pojetí, kde jsou vedle tělesných procesů zkoumány také psychosociální aspekty.

 

Testování embryotoxicity látek na kuřecích zárodcích metodou CHEST II

Výukový materiál ke kursu Embryologie, teratologie a vývojová toxikologie. Výukový materiál obsahuje prezentaci manipulace a přípravy zárodku pro následnou aplikaci testované látky, vlastní aplikaci a odběr zárodku.

 
autor: Lucie Hubičková-Heringová, Eva Maňáková | 3.LF UK | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: zárodek kuřete, testování embryotoxicity | příloh: 1 | zobrazeno: 5210x | publikováno: 8.1.2011 | poslední úpravy: 9.2.2011

Biofyzika akčného potenciálu a synapsa

Depolarizácia – hyperpolarizácia, akčný potenciál – tvar, mechanizmus, refraktérne periódy, šírenie sa akčného potenciálu (postupné šírenie sa po nemyelinizovanom vlákne, saltatórne vedenie), elektrická stimulácia – reobáza, chronaxia, lokálny potenciál synapsa, neurotransmiter a mechanizmus synaptického prenosu receptory (ionotropické vs. metabotropické), EPSP, IPSP, sumácia (časová, priestorová) konvergencia, divergencia.

 
autor: Ivan Poliaček | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: synapsa, akčný potenciál | příloh: 1 | zobrazeno: 4351x | publikováno: 10.11.2010 | poslední úpravy: 19.5.2011

Dentální hygienistka

Powerpointová prezentace o studiu oboru ,,Dentální hygienistka" na 3.LF. Obsah tvoří : profesní vzdělání v oboru dentální hygieny, zubní a parodontologické prevenci, včlenění do odborného týmu v zubní ordinaci, výchova pacienta k dokonalé péči o ústní zdraví, návyk a dodržování preventivních opatření v prevenci ZK a parodontopatií, péče o pacienty se závažným celkovým onemocněním, péče o pacienty dlouhodobě hospitalizovaných, péče o pacienty v sociální domácí péči, systematická preventivní péče dětí předškolního věku, systematická péče o hendikepované děti a pacienty.

 
autor: Eva Gojišová | 3.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: Dentální hygienistka, stomatologie | příloh: 1 | zobrazeno: 6247x | publikováno: 27.10.2010 | poslední úpravy: 24.11.2012

Diferenciálna diagnostika ascitu

Ascites je nahromadenie tekutiny v dutine brušnej a patrí medzi časté príznaky ochorenia tam uložených orgánov. Diferenciálna diagnostika je pomerne jednoduchá, napriek tomu občas spôsobuje problémy vzhľadom k množstvu potencionálnych príčin ascitu. V tejto prezentácii prinášame jednoduché zhrnutie príčin a najbežnejších diagnostických postupov z pohľadu medicíny založenej na dôkazoch.

 
autor: Martin Janičko, Peter Jarčuška | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: ascites, diferenciálna diagnostika | příloh: 1 | zobrazeno: 5047x | publikováno: 29.9.2010

STUDIE SPACECURL

Přednáška.

SPACECURL ovlivňuje posturální systém. Cílem je objektivně posoudit pozitivní nebo negativní vliv na posturální systém.

 
autor: Karel Mende | 3.LF UK | disciplína: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: rehabilitace, SPACECURL, posturální systém | příloh: 1 | zobrazeno: 6227x | publikováno: 14.6.2010 | poslední úpravy: 29.1.2011

Biochémia Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba patrí medzi najrozšírenejšie formy demencie, ktorou trpí 7–10 % ľudí nad 65 rokov. Vďaka prevratným objavom v medicíne v súčasnosti vzrastá počet obyvateľov planéty, ktorí majú viac ako 60 rokov, preto sa štúdiu starnutia v ostatnej dekáde venuje čoraz väčšia pozornosť. Predpokladá sa, že práve tento proces je príčinou mnohých neurodegeneratívnych chorôb, ktorých výskyt so stúpajúcim vekom signifikantne narastá.

 
autor: Eva Babušíková | JLF UK v Martine | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: Biochémia Alzheimerovej choroby, Alzheimerova choroba | příloh: 2 | zobrazeno: 3713x | publikováno: 13.6.2010 | poslední úpravy: 16.2.2016

RTG obrazy cýst v kostných štruktúrach čeľusti a sánky

Cysta predstavuje patologickú dutinu s vlastnou výstelkou. Býva vyplnená tekutou, alebo tuhšou hmotou, ktorá je produktom tejto výstelky, alebo orgánu, v ktorom sa cysta nachádza. V našom prípade ide o cysty lokalizované v kostných štruktúrach čeľusti a sánky, a to cysty odontogénne alebo neodontogénne.

 
autor: Jarmila Klemová, Andrej Jenča, Eugen Ďurovič | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: RTG, odontogénne cysty, neodontogénne cysty | příloh: 1 | zobrazeno: 7695x | publikováno: 19.12.2009 | poslední úpravy: 14.10.2011

Parodontitis dospelých

Parodontitis definujeme ako deštruktívne zápalové ochorenie bakteriálneho pôvodu, ktoré postihuje všetky komponenty normálneho parodontu. Postihuje gingívu, väzový systém zubov, cement, alveolárnu kosť, vyvoláva stratu spojivového tkaniva a progreduje do predčasných strát zubov. Prebieha chronicky a môže postihovať jednotlivé zuby, skupiny zubov, celé zuboradie i celú denticiu. Priebeh môžu ovplyvniť anatomické, funkčné a systémové faktory.

 
autor: Eugen Ďurovič, Ján Vodrážka | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: parodontitis, gingíva, parodontálny absces | příloh: 1 | zobrazeno: 4444x | publikováno: 18.12.2009 | poslední úpravy: 14.10.2011
 

Protetické instrumentárium, rozdělení fixních náhrad

Přednáška uvádí základní rozdělení fixních náhrad a jejich stručnou definicí nebo obrazovým vysvětlením. Dále je zde popsáno instrumentárium používané v zubní ordinaci a protetické laboratoři, které se používá při výrobě zubních náhrad. Přednáška je doplněna četnými fotografiemi nástrojů a přístrojů používanými na našem pracovišti.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, E-learningové kurzy | klíčová slova: instrumentárium, fixní náhrady, stomatologie | příloh: 1 | zobrazeno: 7207x | publikováno: 15.5.2014 | poslední úpravy: 19.10.2015

Materiály pro fixní zubní náhrady I.

Přednáška s názvem Materiály pro fixní zubní náhrady I. popisuje hlavní materiály používané v zubní protetice. Mezi hlavní materiály patří kovy, keramika a plasty. U jednotlivých skupin materiálů je zde uvedeno jejich rozdělení, dále vlastnosti, zpracování a použití nejen ve fixní protetice, ale pro ucelení tematiky také v protetice snímatelné.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, E-learningové kurzy | klíčová slova: Materiály, fixní zubní náhrady, stomatologie | příloh: 1 | zobrazeno: 4625x | publikováno: 15.5.2014

Suché oko

Syndróm suchého oka (dry eye syndrom) je v poslednom čase jedno z ochorení, ktorému ešte donedávna nikto nevenoval veľkú pozornosť a taktiež nebola vytvorená presná definícia na presné celosvetové stanovenie tejto diagnózy. Ako sa však do popredia začali dostávať elektronické zariadenia, hlavne počítač, čoraz viac ľudí začalo mať ťažkosti ako rezanie a pálenie. Pri tomto zvyšujúcom sa trende bola pred 10 rokmi vytvorená jednotná klasifikácia. Táto nová diagnóza sa začala čoraz viac skúmať a samozrejme sa hľadali jednoduché diagnostické postupy, ktoré by každý pacient mohol podstúpiť a zároveň by tieto pre neho neboli traumatickým zážitkom.

 
autor: Alena Furdová, Kristína Horkovičová, Ivana Krčová, Zoltán Oláh, Andrej Fogelton | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: suche oko, slzný film, slzné cesty | příloh: 1 | zobrazeno: 4087x | publikováno: 22.4.2014

Metabolické ochorenia

Prednáška pre poslucháčov UTV zo dňa 20.11.2007.

Diabetes mellitus. Epidemilógia cukrovky. Rizikové faktory pre objavenia sa chotroby a výskyt. Prognóza pre pacientov s cukrovkou. Diagnostika. Etiologická klasifikácia diabetes mellitus. Cieľové hodnoty glykémií. Komplikácie DM. Riziká nerozpoznanej cukrovky. Rozdelenie akútnych komplikácii DM. Diabetická ketoacidóza -príčiny, klinické symptómy , laboratórne parametre, liečba. Hyperglykemický hyperosmolárny neketotický stav - patogenéza, príčinny, charakteristika, klinický obraz, liečba. Laktátová acidóza. Hypoglykémia - príčinny, frekvencia,symptómy, liečba . Whippleho trias. Rizikové ochorenia spájané s cukrovkou. Diabetická polyneuropatia. Metabolický syndróm. Koronárna choroba srdca na podklade aterosklerózy. Liečba koronárnej choroby srdca u diabetikov 2.typu. Kardiálna autonómna dysfunkcia. Hyperurikémia. Choroby kostí. Hyperkalcémia....

 
autor: Ľudovít Šutarík | JLF UK v Martine | disciplína: Endokrinologie, metabolismus | kategorie: Prednášky, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: cukrovka, diabetes, glykémia, osteroporóza | příloh: 1 | zobrazeno: 7690x | publikováno: 5.11.2013 | poslední úpravy: 4.2.2019

Refrakčné chyby oka

Predpokladom emetropie je dokonalosť a vyváženosť lámavého systému oka.

Poruchy lámavosti (refrakcie) - ametropie -  sú stavy, kedy paralelné lúče nie sú koncentrované tak, aby obraz bol vytvorený presne na sietnici. U emetropického oka musí byť zachovaný správny pomer medzi lámavým systémom a dĺžkou oka. U očí ametropických je tento pomer porušený, obraz vzniká za alebo pred sietnicou. Ak lámavý systém nie je rotačne súmerný, nevzniká jednoduché ohnisko a vzniká astigmatizmus.

 

 
autor: Alena Furdová, Zoltán Oláh | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: ametropia, emetropia, myopia, hypermetropia, astigmatizmus, anizometropia, anizeikonia, aberácia, presbyopia, akomodácia | příloh: 2 | zobrazeno: 5257x | publikováno: 17.10.2012 | poslední úpravy: 31.3.2014

Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapie

 Přednáška Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapie v geriatrii je určena pro klinickou výuku studentů 3.-6. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v praze v oboru geriatrie. Problematika se svým obsahem dotýká také vnitřního lékařství a výuky farmakologie s důrazem na léčbu kardiovaskulárních chorob ve stáří. Vzhledem k celkově stárnoucí populaci a prevalenci kardiovaskulárních chorob ve stáří je tato kapitola geriatrie nanejvýš aktuální.

 
autor: M. Berková | 1.LF UK | disciplína: Geriatrie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: Kardiovaskulární choroby, farmakoterapie, geriatrie | příloh: 1 | zobrazeno: 4383x | publikováno: 16.12.2011 | poslední úpravy: 9.3.2013

BALNEOLOGIE

Balneologie je nauka o přírodních léčivých zdrojích, jejich čerpání, využití, skladování, ochraně, užívání k léčbě nebo jako stolní vody. Zahrnuje řadu podoborů jako např. balneotechnika, hydrogeologie, klimatologie, referenční laboratoře PLZ, peloidologie. Balneoterapie je léčení přírodními léčivými zdroji tj. převážně fyzikálními a fyzikálně-chemickými vlivy. Těmito vlivy jsou např. přírodní léčivé vody, zřídelní plyny, peloidy a klima.
 

 

Biofyzika svalovej kontrakcie

Základné vlastnosti svalov a svalového tkaniva, kostrový, srdcový, hladký sval a rozdiely medzi nimi, štruktúra svalu a svalovej bunky (myofibrila, sarkomera, aktín, myozín, ...),motorická jednotka, nervo-svalová platnička, acetylcholín, platničkový potenciál, T - tubuly, sarkoplazmatické retikulum, akčný potenciál svalového vlákna, kontrakcia svalu, jej kontrola (tropomyozín), úloha Ca2+ iónov a ATP, svalové trhnutie, superpozícia, sumácia, tetanus (vlnitý, hladký), rigor mortis, jednotkový a viacjednotkový hladký sval, spojenie „gap junction“, syncytium, štruktúra tkaniva srdcového svalu, interkalárne disky, Ca vyvolané uvoľnenie Ca2+, akčný potenciál srdcového svalu, jeho trvanie, sumácia kontrakcie.

 
autor: Ivan Poliaček | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: sval | příloh: 1 | zobrazeno: 5196x | publikováno: 10.11.2010 | poslední úpravy: 19.5.2011

Slina a její vyšetření v zubní praxi

Powerpointová prezentace na téma ,,Slina a její vyšetření v zubní praxi"

 
autor: Eva Gojišová | 3.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: slina, stomatologie, zuby | příloh: 1 | zobrazeno: 5271x | publikováno: 8.11.2010 | poslední úpravy: 29.1.2011

Ergonomie v zubní praxi

Prezentace na téma "Ergonomie v zubní praxi" podává v úvodu definici a cíle ergonomie z pohledu zubní praxe. Obsahem výkladu jsou pak detailní popisy jednotlivých složek ergonomie: držení těla, pracovního prostoru, pracovní pozice, pracovní hygieny, vybavení ordinace, popisy a koncepce řešení jednotlivých chyb z hlediska ergonomie.

 
autor: Eva Gojišová, Tomáš Jakoubek, Eugen Kvašňák | 3.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: Ergonomie, zubní praxe, stomatologie | příloh: 1 | zobrazeno: 7045x | publikováno: 10.10.2010 | poslední úpravy: 24.11.2012

KATALOG NÁSTROJŮ pro PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Přednáška.

Detailní přehled rotačních nástrojů používaných ve stomatologické ordinaci.

 
autor: Eva Gojišová, Věra Heroutová, Tomáš Jakubek, Eugen Kvašňák | 3.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: stomatologie, dentální hygiena, katalog, nástroje | příloh: 1 | zobrazeno: 6427x | publikováno: 29.6.2010 | poslední úpravy: 29.1.2011

Oxidačný stres a možnosti jeho detekcie

Tieto skriptá sú určené predovšetkým študentom lekárskych fakúlt, ale aj iných prírodovedných odborov, s cieľom poskytnúť im základné informácie, týkajúce sa významu a úlohy oxidačného stresu v medicíne.
Autorka sa v jednotlivých kapitolách zamerala na tvorbu i pôsobenie voľných radikálov a ich reaktívnych metabolitov, ako aj na ich elimináciu pomocou antioxidačných ochranných systémov. Okrem toho pozornosť sústredila tiež na analýzu poškodenia biomolekúl, evokovaného oxidačným stresom, ako aj na jeho participovanie na patogenéze vybraných, tzv. „voľnoradikálových“ chorôb a starnutia.
Keďže skriptá obsahujú aj kapitoly s detailne vypracovanými protokolmi stanovenia niektorých biomarkerov oxidačného stresu, mohli by byť užitočnou pomôckou aj pre študentov doktorandského štúdia. Veríme, že tento študijný materiál pomôže študentom nielen pri štúdiu nových...

 
autor: Monika Sivoňová | JLF UK v Martine | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: antioxidanty, voľné radikály, oxidačný stres | příloh: 2 | zobrazeno: 4246x | publikováno: 13.6.2010 | poslední úpravy: 16.2.2016

Symptóm olupovania pier

Symptóm olupovania pier nepredstavuje samostatnú nozologickú jednotku. Z tohto symptómu sa však môže na perách samostatná nozologická jednotka vyvinúť. Symptóm olupovania pier môže byť súčasťou iného stavu na perách alebo súčasťou celkových ochorení. Zvyčajne ide o chronický proces, ktorý môže pretrvávať dlhú dobu. Klinicky postihuje izolovane hornú alebo dolnú peru. Zriedkavo postihuje súčasne obidve pery.

 
autor: Eugen Ďurovič, Andrea Vödrösová, Silvia Slovinská | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: symptóm, pery, olupovanie pier | příloh: 1 | zobrazeno: 5649x | publikováno: 19.12.2009 | poslední úpravy: 14.10.2011

Pemfiginózne ochorenia slizníc ústnej dutiny

Pemfiginózne ochorenia slizníc ústnej dutiny, teda kožné ochorenia neznámeho pôvodu slizníc ústnej dutiny, zaradzujeme medzi bulózne dermatózy. Jedná sa o autoimunitné ochorenie, ktoré sa prejavuje tvorbou intraepiteliálnych pľuzgierov na koži a sliznici, bez prítomnosti zápalu. Môže sa vyskytnúť iba na koži, iba na slizniciach či postihovať kožu a sliznice súčasne. Môže mať prejavy na gingívach, ako prejav celkových ochorení.

 
autor: Eugen Ďurovič, Ján Vodrážka, Andrea Vödrösová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: pemfigus, sliznica, ústna dutina | příloh: 1 | zobrazeno: 5973x | publikováno: 18.12.2009 | poslední úpravy: 14.10.2011

Dysfágia

Pojmom dysfágia označujeme proces pri ktorom dochádza k viaznutiu či dokonca neschopnosti postupu sústa kdekoľvek v ezofagu. Transport sústa je po opustení orofaryngeálnej oblasti v normálnom stave automatický. Patologický proces však takémuto transportu bráni. V takýchto prípadoch má pacient pocit, že mu potrava viazne v hrdle, alebo v nižších partiách tráviaceho traktu. Často dokáže ukázať na miesto, kde k tomu dochádza.

 
autor: Eugen Ďurovič, Andrea Vödrösová, Silvia Slovinská | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: dysfágia, ústna dutina | příloh: 1 | zobrazeno: 5717x | publikováno: 18.12.2009 | poslední úpravy: 14.10.2011
Předchozí strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
Další