MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Akutní medicína (0)
Anatomie (4)
Anesteziologie a intenzivní medicína (0)
Biofyzika (12)
Biologie (1)
Dermatologie (2)
Diabetologie, dietetika (1)
Endokrinologie, metabolismus (1)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (3)
Farmakologie (2)
Fyziologie a patologická fyziologie (5)
Gastroenterologie, hepatologie (6)
Geriatrie (1)
Hematologie (0)
Histologie, embryologie (5)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (18)
Imunologie, alergologie (1)
Infektologie (0)
Kardiologie, angiologie (7)
Laboratorní diagnostika (1)
Lékařská etika a právo (4)
Lékařská genetika (0)
Lékařská chemie a biochemie (2)
Lékařská informatika a informační věda (3)
Mikrobiologie (1)
Nefrologie (0)
Nelékařské zdravotnické vědy (23)
Neurochirurgie (0)
Neurologie (1)
Nukleární medicína (0)
Oftalmologie, optometrie (9)
Onkologie, radioterapie (5)
Ostatní (5)
Otorinolaryngologie (1)
Patologie a soudní lékařství (0)
Pediatrie, neonatologie (8)
Pneumologie (3)
Porodnictví a gynekologie (0)
Pracovní lékařství a toxikologie (3)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (0)
Radiologie a zobrazovací metody (5)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (3)
Revmatologie (0)
Tělovýchovné lékařství (0)
Urologie (0)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (0)
Vnitřní lékařství (7)
Všeobecné praktické lékařství (1)
Zubní lékařství (23)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Kotevní prvky

Přednáška byla vytvořena pro studenty 2. ročníku Zubního lékařství 1.LFUK v Praze v rámci předmětu Preklinické zubní lékařství. Navazuje na předchozí přednášky a konkrétně se zabývá Kotevním systémem částečných snímatelných náhrad, a to jak sponovým, tak nesponovým. V prezentaci jsou použity schématické obrázky převzaté ze skript "Částečné snímatelné náhrady" (Antonín Zicha, Praha 1998), fotografie pořízené autorkou prezentace a z atlasu "Removable Partial Dentures" (George Graber, 1988).

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: E-learningové kurzy | klíčová slova: Preklinické zubní lékařství, Kotevní prvky, Částečné snímatelné náhrady | příloh: 1 | zobrazeno: 3579x | publikováno: 23.3.2015 | poslední úpravy: 5.6.2015

Interní propedeutika – vyšetření dýchacího ústrojí

Interní propedeutika je základ medicíny a zasahuje do všech klinických oborů. Vyšetření dýchacího ústrojí je důležitá součást propedeutiky. Všeobecná část je věnována jednotlivým vyšetřovacím metodám s algoritmem zahrnujícím čtyři P - pohled, pohmat, poklep a poslech. Další část je věnována jednotlivým plicních syndromům - syndrom bronchiální obstrukce, pneumonický, pleuritický, přítomnosti vzduchu v pohrudniční dutině, dutinový, plicní venostázy, atelektatický, rozšíření průdušek, přítomnosti nádoru. Text je doplněný o obrazovou dokumentaci radiologických nálezů.

 
autor: Martina Doubková | LF MU | disciplína: Onkologie, radioterapie, Pneumologie, Radiologie a zobrazovací metody, Vnitřní lékařství, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: E-learning, Materiály k přednáškám | klíčová slova: interní propedeutika, vyšetření dýchacího ústrojí | příloh: 1 | zobrazeno: 5371x | publikováno: 27.11.2014 | poslední úpravy: 12.12.2014

Srdce a cévy hrudníku

Flashová animace Srdce je vytvořena z fotografií anatomických preparátů a nabízí interaktivní atlas struktur srdce. V části Cévy hrudníku pak nabízíme zobrazení a projekci srdce na RTG snímcích nebo CT hrudníku.

                          

 
autor: Lada Eberlová, Hynek Mírka, Kristýna Kalusová | LF UK Plzeň | disciplína: Anatomie | klíčová slova: anatomie srdce, srdeční skelet, flashová animace | příloh: 1 | zobrazeno: 5486x | publikováno: 18.9.2014 | poslední úpravy: 11.3.2016

Testování jazykových dovedností studentů v terciární sféře ve výuce typu LSP

 Testování jazykových kompetencí studentů vysokých škol je tématem teoretických prací a článků jak mnoha filologů, tak i ostatních specialistů z různých oborů. Současně je však i tématem navýsost praktickým, protože často je jistá úroveň znalosti jazyka předpokladem nebo podmínkou pro výjezdy na zahraniční stáže, účast na mezinárodních konferencích a především pro odborné sebevzdělávání. Konference (proběhla v Hradci Králové dne 23.6.2014) byla pojata jako monotematická s širokým záběrem problematiky teorie a praxe testování a standardizace jazykové kompetence u neoborových studentů včetně studentů lékařských fakult. Příspěvky jsou řazeny abecedně, článek je uveden krátkou anotací a klíčovými slovy. Jsou uvedeny domovské instituce jednotlivých autorů příspěvků. Bibliografie je výčtem nejdůležitějších položek.
Z kolektiv organizátorů – editor PhDr. Jan Comorek,...

 
autor: Jan Comorek, a kol. | LF UK Hr. Králové | disciplína: Ostatní | klíčová slova: jazyková kompetence, LSP výuka, testování, standardizace, jazyková kompetence, LSP, testování, standardizace | příloh: 1 | zobrazeno: 4810x | publikováno: 9.7.2014 | poslední úpravy: 5.9.2014

Ordinační postup při preparaci na korunku

Tato úvodní přednáška z protetické části Preklinického zubního lékařství popisuje zásady pro preparaci v protetice, tj. zásadu retence a rezistence fixních protetických náhrad, zachování anatomického tvaru a další. Jsou zde uvedeny jednotlivé typy preparace ve vztahu ke gingivě a k tvaru schůdku, zmíněno je používané preparační instrumentárium. Ordinační postup preparace je uveden pro celoplášťovou a fasetovanou korunku.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: Preklinické zubní lékařství, preparace, protetika | příloh: 1 | zobrazeno: 7695x | publikováno: 15.5.2014

Materiály pro fixní zubní náhrady II.

 Přednáška Materiály pro fixní zubní náhrady II. navazuje na přednášku Materiály pro fixní zubní náhrady I. Popisuje pomocné materiály používané v zubní protetice, mezi které patří hmoty otiskovací, modelové, modelovací, formovací, izolační, brusné a leštící a fixační cementy. Důraz je zde kladen na materiály, s kterými se zubní lékař běžně setkává v ordinaci, tzn. otiskovací hmoty a fixační cementy.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, E-learningové kurzy | klíčová slova: fixní zubní náhrady, Materiály, stomatologie | příloh: 1 | zobrazeno: 7579x | publikováno: 15.5.2014

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey

Identifikácia včasných diagnostických biomarkerov, ktorá umožní identifikáciu vysoko rizikových pacientov pred vznikom rozvinutých štádií ochorenia umožní ich cielenú, personalizovanú liečbu.

Rozvojom nových metód v oblasti cytogenetiky a molekulovej biológie sa veľmi rýchlo rozrastajú poznatky o chromozómových abnormalitách, molekulových zmenách a regulátoroch bunkového cyklu. Viaceré chromozómové abnormality a zmeny v regulátoroch bunkového cyklu predstavujú významné prognostické faktory MMU.

Práca uvádza poznatky o základoch alterácie génov, proteínov, signálnych dráh súvisiacich s malígnou transformáciou bunky, chromozómových abnormalitách, informáciu o epigenetickej deregulácii expresie tumor-supresorových génov a génov podieľajúcich sa na procesoch metastázovania.

 

 
autor: Alena Furdová, Božena Smolková, Zuzana Svetlošáková, Kristína Horkovičová, Pavel Babál, Daniel Bohmer, Zoltán Oláh | LF UK v Bratislave | disciplína: Biologie, Oftalmologie, optometrie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: malígny melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, BAP1, RASSF1A, CTNNB, SOX2, DNA, signálne dráhy, alterácie génov, malígny melanóm uvey, epigenetické faktory, chromozóm 3, chromozóm 8, DNA, signálne dráhy | příloh: 1 | zobrazeno: 5073x | publikováno: 1.5.2014 | poslední úpravy: 29.5.2014

Pediatrické kazuistiky - PEDKAZ

Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0305 „Inovace povinného studijního předmětu pediatrie a vytvoření multimediálního textu pro praktickou výuku - Multimediální text pediatrie“

Webová stránka projektu s přístupem do kazuistik
Přihlášení uživatele: kontaktujte vedoucí projektu
MUDr. Barbora Ludíková
email: ludikova.b83@gmail.com
tel.: +420 605 250 138

Cílem projektu „Inovace povinného studijního předmětu pediatrie a vytvoření multimediálního textu pro praktickou výuku“je modernizace, zvýšení kvality a rozvoj vysokoškolské přípravy studentů Univerzity Palackého v Olomouci - Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd. Snahou je inovace stávajícího systému přípravy studentů vedoucí k větší informovanosti, flexibilitě a samostatnému rozhodování, které jsou nezbytné pro zvýšení jejich...

 
autor: Barbora Ludíková, Vladimír Mihál, Jan Potěšil | LF UP | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: interaktivní kazuistika, pediatrie | příloh: 2 | zobrazeno: 7630x | publikováno: 22.11.2013 | poslední úpravy: 30.5.2014

Occupational musculoskeletal diseases: multimedia guide for the English programme students

This multimedia guide is especially meant for teaching Occupational medicine in the master degree programme General Medicine in English. Illustrative and comprehensive processing of the theme of musculoskeletal diseases is aimed at a more detailed introduction into these up-to-date problems.
Except for the most frequent upper extremity diseases caused by the exposure to hand-treansmitted vibration and overload, disorders of the vertebral column and lower extremities are discussed. Furthermore, occupational diseases assessment systems of other countries, expecially of those from which the foreign students come from, are mentioned. Case-reports, an English-Czech glossary of occupations and a test of knowledge are included. Short-form videos directly from the workplaces, such as stome quarries, foundries, assembly lines, medical or artistic working environments show operations which can lead to health disturbances.
We hope that the readers will enjoy the opportunity of...

 
autor: Marie Nakládalová, Petra Smolková, Chung-Li Chang | LF UP | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: pracovní lékařství, nemoci z povolání, e-učebnice, multimedia | příloh: 1 | zobrazeno: 7093x | publikováno: 10.11.2012

Manuál pro praktikum z obecné histologie

Manuál obsahuje pro každý týden letního semestru 1. ročníku jedno téma dle rozvrhu praktik. Každé téma je uvedeno shrnutím odpovídající přednášky formou stručného sylabu a dále obsahuje popis preparátů probíraných během praktik s legendou pro nakreslení vlastního studentova schématu.

 
autor: Zbyněk Tonar, Milena Králíčková | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: BAZÁLNÍ MEMBRÁNA, ŽLÁZOVÉ EPITELY | příloh: 1 | zobrazeno: 9661x | publikováno: 17.10.2012 | poslední úpravy: 3.4.2013

BOLEST

 Bolest je subjektivní, nepříjemný senzorický a afektivní zážitek, který signalizuje narušení integrity organismu a vede k aktivaci obecných stresových mechanismů. Tím má do určité míry ochranný význam. Nociceptivní systém je trvale aktivní. Chráňí organismus před mikrotraumatizací tkání nepřiměřenou zátěží. Koncepce bolesti doposud prodělává četné změny. Od mechanistického chápaní vzniku a šíření bolesti se pokročilo ke komplexnímu pojetí, kde jsou vedle tělesných procesů zkoumány také psychosociální aspekty.

 

Testování embryotoxicity látek na kuřecích zárodcích metodou CHEST II

Výukový materiál ke kursu Embryologie, teratologie a vývojová toxikologie. Výukový materiál obsahuje prezentaci manipulace a přípravy zárodku pro následnou aplikaci testované látky, vlastní aplikaci a odběr zárodku.

 
autor: Lucie Hubičková-Heringová, Eva Maňáková | 3.LF UK | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Edukační weby, Materiály k přednáškám | klíčová slova: zárodek kuřete, testování embryotoxicity | příloh: 1 | zobrazeno: 5210x | publikováno: 8.1.2011 | poslední úpravy: 9.2.2011

Biofyzika akčného potenciálu a synapsa

Depolarizácia – hyperpolarizácia, akčný potenciál – tvar, mechanizmus, refraktérne periódy, šírenie sa akčného potenciálu (postupné šírenie sa po nemyelinizovanom vlákne, saltatórne vedenie), elektrická stimulácia – reobáza, chronaxia, lokálny potenciál synapsa, neurotransmiter a mechanizmus synaptického prenosu receptory (ionotropické vs. metabotropické), EPSP, IPSP, sumácia (časová, priestorová) konvergencia, divergencia.

 
autor: Ivan Poliaček | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: synapsa, akčný potenciál | příloh: 1 | zobrazeno: 4462x | publikováno: 10.11.2010 | poslední úpravy: 19.5.2011

Dentální hygienistka

Powerpointová prezentace o studiu oboru ,,Dentální hygienistka" na 3.LF. Obsah tvoří : profesní vzdělání v oboru dentální hygieny, zubní a parodontologické prevenci, včlenění do odborného týmu v zubní ordinaci, výchova pacienta k dokonalé péči o ústní zdraví, návyk a dodržování preventivních opatření v prevenci ZK a parodontopatií, péče o pacienty se závažným celkovým onemocněním, péče o pacienty dlouhodobě hospitalizovaných, péče o pacienty v sociální domácí péči, systematická preventivní péče dětí předškolního věku, systematická péče o hendikepované děti a pacienty.

 
autor: Eva Gojišová | 3.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: Dentální hygienistka, stomatologie | příloh: 1 | zobrazeno: 6247x | publikováno: 27.10.2010 | poslední úpravy: 24.11.2012

Diferenciálna diagnostika ascitu

Ascites je nahromadenie tekutiny v dutine brušnej a patrí medzi časté príznaky ochorenia tam uložených orgánov. Diferenciálna diagnostika je pomerne jednoduchá, napriek tomu občas spôsobuje problémy vzhľadom k množstvu potencionálnych príčin ascitu. V tejto prezentácii prinášame jednoduché zhrnutie príčin a najbežnejších diagnostických postupov z pohľadu medicíny založenej na dôkazoch.

 
autor: Martin Janičko, Peter Jarčuška | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: ascites, diferenciálna diagnostika | příloh: 1 | zobrazeno: 5288x | publikováno: 29.9.2010
 

Nové trendy a perspektívy v histológii II

Neperiodická publikácia "Nové trendy a perspektívy v histológii II" obsahuje 14 vedeckých článkov, ktoré prezentujú výsledky práce na Ústave histológie, ale aj príbuzných medicínskych disciplín. Väčšina prác dokumentuje vzájomnú spoluprácu medzi jednotlivými odvetviami medicíny, bez ktorej nie je možné v súčasnosti pokračovať vo vedeckom výskume.

 
autor: Mária Kovalská, Martina Furjelová, Marian Adamkov | JLF UK v Martine | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: histológia, spolupráca, veda | příloh: 1 | zobrazeno: 2148x | publikováno: 2.3.2015

Prezentační dovednosti pro vysokoškolské pedagogy

 Video zachycuje monmenty z průběhu školení Prezentační dovednosti pro vysokoškolské pedagogy, které probíhalo v prostorách 1. LF UK a bylo určeno vysokoškolským pedagogickým pracovníkům. Video zpravoval CAS, team rektorátu Univerzity Karlovy v Praze s podporou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 
autor: Monika Hošťálková | 1.LF UK | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové video | klíčová slova: lék, balení, ošetřovatelství | příloh: 1 | zobrazeno: 2540x | publikováno: 22.10.2014

Laboratorní cytologické vyšetření mozkomíšního moku

Analýza mozkomíšního moku je důležitou součástí diagnostiky onemocnění centrálního nervového systému. Vždy se provádí cytologické a základní biochemické vyšetření. Pro stanovení cytologického závěru je nutno spočítat buňky ve Fuchs Rosenthalově komůrce, připravit trvalý cytologický preparát pomocí cytocentrifugace a obarvit základním barvením.

 
autor: Milan Dastych, Zdeňka Čermáková, Jana Gottwaldová | LF MU | disciplína: Laboratorní diagnostika | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Mozkomíšní mok, cytologie, počet buněk, kvalitativní cytologie | příloh: 1 | zobrazeno: 3691x | publikováno: 13.9.2014 | poslední úpravy: 16.9.2014

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU

Zrak poskytuje vyše 80 % informácií o okolitom svete. Informuje o tvare, veľkosti, detailov a pohybu predmetov, ďalej o ich jase, čierno-bielom i farebnom kontraste a aj o ich rozmiestnení v priestore. Zrak vplýva aj na udržanie biorytmu.

Podporené grantom KEGA 008-UK - 4/2014.

 
autor: Zoltán Oláh, Alena Furdová, Vladimír Krásnik | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Zrakový vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na sietnici a zrakového centra v kôre mozgu | příloh: 1 | zobrazeno: 4278x | publikováno: 20.5.2014 | poslední úpravy: 21.5.2014

Protetické instrumentárium, rozdělení fixních náhrad

Přednáška uvádí základní rozdělení fixních náhrad a jejich stručnou definicí nebo obrazovým vysvětlením. Dále je zde popsáno instrumentárium používané v zubní ordinaci a protetické laboratoři, které se používá při výrobě zubních náhrad. Přednáška je doplněna četnými fotografiemi nástrojů a přístrojů používanými na našem pracovišti.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, E-learningové kurzy | klíčová slova: instrumentárium, fixní náhrady, stomatologie | příloh: 1 | zobrazeno: 7421x | publikováno: 15.5.2014 | poslední úpravy: 19.10.2015

Materiály pro fixní zubní náhrady I.

Přednáška s názvem Materiály pro fixní zubní náhrady I. popisuje hlavní materiály používané v zubní protetice. Mezi hlavní materiály patří kovy, keramika a plasty. U jednotlivých skupin materiálů je zde uvedeno jejich rozdělení, dále vlastnosti, zpracování a použití nejen ve fixní protetice, ale pro ucelení tematiky také v protetice snímatelné.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám, E-learningové kurzy | klíčová slova: Materiály, fixní zubní náhrady, stomatologie | příloh: 1 | zobrazeno: 4800x | publikováno: 15.5.2014

Suché oko

Syndróm suchého oka (dry eye syndrom) je v poslednom čase jedno z ochorení, ktorému ešte donedávna nikto nevenoval veľkú pozornosť a taktiež nebola vytvorená presná definícia na presné celosvetové stanovenie tejto diagnózy. Ako sa však do popredia začali dostávať elektronické zariadenia, hlavne počítač, čoraz viac ľudí začalo mať ťažkosti ako rezanie a pálenie. Pri tomto zvyšujúcom sa trende bola pred 10 rokmi vytvorená jednotná klasifikácia. Táto nová diagnóza sa začala čoraz viac skúmať a samozrejme sa hľadali jednoduché diagnostické postupy, ktoré by každý pacient mohol podstúpiť a zároveň by tieto pre neho neboli traumatickým zážitkom.

 
autor: Alena Furdová, Kristína Horkovičová, Ivana Krčová, Zoltán Oláh, Andrej Fogelton | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: suche oko, slzný film, slzné cesty | příloh: 1 | zobrazeno: 4492x | publikováno: 22.4.2014

Metabolické ochorenia

Prednáška pre poslucháčov UTV zo dňa 20.11.2007.

Diabetes mellitus. Epidemilógia cukrovky. Rizikové faktory pre objavenia sa chotroby a výskyt. Prognóza pre pacientov s cukrovkou. Diagnostika. Etiologická klasifikácia diabetes mellitus. Cieľové hodnoty glykémií. Komplikácie DM. Riziká nerozpoznanej cukrovky. Rozdelenie akútnych komplikácii DM. Diabetická ketoacidóza -príčiny, klinické symptómy , laboratórne parametre, liečba. Hyperglykemický hyperosmolárny neketotický stav - patogenéza, príčinny, charakteristika, klinický obraz, liečba. Laktátová acidóza. Hypoglykémia - príčinny, frekvencia,symptómy, liečba . Whippleho trias. Rizikové ochorenia spájané s cukrovkou. Diabetická polyneuropatia. Metabolický syndróm. Koronárna choroba srdca na podklade aterosklerózy. Liečba koronárnej choroby srdca u diabetikov 2.typu. Kardiálna autonómna dysfunkcia. Hyperurikémia. Choroby kostí. Hyperkalcémia....

 
autor: Ľudovít Šutarík | JLF UK v Martine | disciplína: Endokrinologie, metabolismus | kategorie: Prednášky, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: cukrovka, diabetes, glykémia, osteroporóza | příloh: 1 | zobrazeno: 7977x | publikováno: 5.11.2013 | poslední úpravy: 4.2.2019

Refrakčné chyby oka

Predpokladom emetropie je dokonalosť a vyváženosť lámavého systému oka.

Poruchy lámavosti (refrakcie) - ametropie -  sú stavy, kedy paralelné lúče nie sú koncentrované tak, aby obraz bol vytvorený presne na sietnici. U emetropického oka musí byť zachovaný správny pomer medzi lámavým systémom a dĺžkou oka. U očí ametropických je tento pomer porušený, obraz vzniká za alebo pred sietnicou. Ak lámavý systém nie je rotačne súmerný, nevzniká jednoduché ohnisko a vzniká astigmatizmus.

 

 
autor: Alena Furdová, Zoltán Oláh | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: ametropia, emetropia, myopia, hypermetropia, astigmatizmus, anizometropia, anizeikonia, aberácia, presbyopia, akomodácia | příloh: 2 | zobrazeno: 5465x | publikováno: 17.10.2012 | poslední úpravy: 31.3.2014

Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapie

 Přednáška Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapie v geriatrii je určena pro klinickou výuku studentů 3.-6. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v praze v oboru geriatrie. Problematika se svým obsahem dotýká také vnitřního lékařství a výuky farmakologie s důrazem na léčbu kardiovaskulárních chorob ve stáří. Vzhledem k celkově stárnoucí populaci a prevalenci kardiovaskulárních chorob ve stáří je tato kapitola geriatrie nanejvýš aktuální.

 
autor: M. Berková | 1.LF UK | disciplína: Geriatrie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: Kardiovaskulární choroby, farmakoterapie, geriatrie | příloh: 1 | zobrazeno: 4480x | publikováno: 16.12.2011 | poslední úpravy: 9.3.2013

BALNEOLOGIE

Balneologie je nauka o přírodních léčivých zdrojích, jejich čerpání, využití, skladování, ochraně, užívání k léčbě nebo jako stolní vody. Zahrnuje řadu podoborů jako např. balneotechnika, hydrogeologie, klimatologie, referenční laboratoře PLZ, peloidologie. Balneoterapie je léčení přírodními léčivými zdroji tj. převážně fyzikálními a fyzikálně-chemickými vlivy. Těmito vlivy jsou např. přírodní léčivé vody, zřídelní plyny, peloidy a klima.
 

 

Biofyzika svalovej kontrakcie

Základné vlastnosti svalov a svalového tkaniva, kostrový, srdcový, hladký sval a rozdiely medzi nimi, štruktúra svalu a svalovej bunky (myofibrila, sarkomera, aktín, myozín, ...),motorická jednotka, nervo-svalová platnička, acetylcholín, platničkový potenciál, T - tubuly, sarkoplazmatické retikulum, akčný potenciál svalového vlákna, kontrakcia svalu, jej kontrola (tropomyozín), úloha Ca2+ iónov a ATP, svalové trhnutie, superpozícia, sumácia, tetanus (vlnitý, hladký), rigor mortis, jednotkový a viacjednotkový hladký sval, spojenie „gap junction“, syncytium, štruktúra tkaniva srdcového svalu, interkalárne disky, Ca vyvolané uvoľnenie Ca2+, akčný potenciál srdcového svalu, jeho trvanie, sumácia kontrakcie.

 
autor: Ivan Poliaček | JLF UK v Martine | disciplína: Biofyzika | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: sval | příloh: 1 | zobrazeno: 5417x | publikováno: 10.11.2010 | poslední úpravy: 19.5.2011

Slina a její vyšetření v zubní praxi

Powerpointová prezentace na téma ,,Slina a její vyšetření v zubní praxi"

 
autor: Eva Gojišová | 3.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: slina, stomatologie, zuby | příloh: 1 | zobrazeno: 5271x | publikováno: 8.11.2010 | poslední úpravy: 29.1.2011

Ergonomie v zubní praxi

Prezentace na téma "Ergonomie v zubní praxi" podává v úvodu definici a cíle ergonomie z pohledu zubní praxe. Obsahem výkladu jsou pak detailní popisy jednotlivých složek ergonomie: držení těla, pracovního prostoru, pracovní pozice, pracovní hygieny, vybavení ordinace, popisy a koncepce řešení jednotlivých chyb z hlediska ergonomie.

 
autor: Eva Gojišová, Tomáš Jakoubek, Eugen Kvašňák | 3.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: Ergonomie, zubní praxe, stomatologie | příloh: 1 | zobrazeno: 7045x | publikováno: 10.10.2010 | poslední úpravy: 24.11.2012

KATALOG NÁSTROJŮ pro PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ

Přednáška.

Detailní přehled rotačních nástrojů používaných ve stomatologické ordinaci.

 
autor: Eva Gojišová, Věra Heroutová, Tomáš Jakubek, Eugen Kvašňák | 3.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: stomatologie, dentální hygiena, katalog, nástroje | příloh: 1 | zobrazeno: 6427x | publikováno: 29.6.2010 | poslední úpravy: 29.1.2011
Předchozí strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
Další