MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Akutní medicína (0)
Anatomie (4)
Anesteziologie a intenzivní medicína (0)
Biofyzika (12)
Biologie (1)
Dermatologie (2)
Diabetologie, dietetika (1)
Endokrinologie, metabolismus (1)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (3)
Farmakologie (2)
Fyziologie a patologická fyziologie (5)
Gastroenterologie, hepatologie (6)
Geriatrie (1)
Hematologie (0)
Histologie, embryologie (5)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (18)
Imunologie, alergologie (1)
Infektologie (0)
Kardiologie, angiologie (7)
Laboratorní diagnostika (1)
Lékařská etika a právo (4)
Lékařská genetika (0)
Lékařská chemie a biochemie (2)
Lékařská informatika a informační věda (3)
Mikrobiologie (1)
Nefrologie (0)
Nelékařské zdravotnické vědy (23)
Neurochirurgie (0)
Neurologie (1)
Nukleární medicína (0)
Oftalmologie, optometrie (9)
Onkologie, radioterapie (5)
Ostatní (5)
Otorinolaryngologie (1)
Patologie a soudní lékařství (0)
Pediatrie, neonatologie (8)
Pneumologie (3)
Porodnictví a gynekologie (0)
Pracovní lékařství a toxikologie (3)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (0)
Radiologie a zobrazovací metody (5)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (3)
Revmatologie (0)
Tělovýchovné lékařství (0)
Urologie (0)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (0)
Vnitřní lékařství (7)
Všeobecné praktické lékařství (1)
Zubní lékařství (23)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Problematika menšin a ošetřovatelská péče. Studijní opora pro kombinované studium.

Text poskytuje studijní oporu ve výuce multikulturního ošetřovatelství a problematiky menšin v souvislosti s poskytováním ošetřovatelské péče. Reprodukuje čtenářům ucelené charakteristiky (kulturní, náboženské, sociální...) vybraných etnických skupin obyvatelstva. Rozšiřuje poznatky v oblasti multikulturality a věnuje se otázkám integrity v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

 
autor: Jana Horová | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: multikulturní, menšiny, ošetřovatelská péče | příloh: 1 | zobrazeno: 937x | publikováno: 21.5.2020

Dýchací systém. Pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty.

Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie z dýchacího systému.

                                                                                                             

 
autor: Miroslava Čedíková | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, dýchací systém, plíce, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 449x | publikováno: 13.4.2020 | poslední úpravy: 23.6.2020

Traumatológia oka

Trauma oka je jedna z najmenej rozpoznaných príčin straty zraku vo svete. Tupá alebo penetrujúca trauma môže viesť ku strate zraku cestou komplikovanej katarakty alebo šedého zákalu. Etiológia zranení oka závisí nielen od „miesta činu“, to znamená rozdielna v meste a na vidieku, ale je charakteristická pre rôzne krajiny a regióny sveta a zároveň je rozdielna pre jednotlivé socioekonomické triedy.

 

Žlázy přidružené k trávicímu systému

Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Dílo obsahu základní informace o žlazách přidružených k trávicímu systému, jejich mikroskopické fotografie s popisky a jednoduchá schémata.

                                                    

 
autor: Miroslava Čedíková | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, játra, žlučník, slinivka břišní | příloh: 1 | zobrazeno: 511x | publikováno: 9.3.2020 | poslední úpravy: 21.5.2020

Deník ošetřovatelské praxe – Intenzivní péče

Cílem ošetřovatelské praxe je seznámit všeobecnou sestru s koncepcí a vývojem intenzivní medicíny, poskytnout základní informace o krizovém managementu a jeho součinnosti v rámci integrovaného záchranného systému a připravit ji pro poskytování základní a rozšířené podpory života u pacientů starších 10 let, u kterých dochází k selhávání základních životních funkcí nebo, kde toto selhání bezprostředně hrozí. Studující se v průběhu praxe zapojí do péče o nemocné v souladu s platnou legislativou v oboru Všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí – Sestra pro intenzivní péči. Deník ošetřovatelské praxe je praktickou pomůckou pro jednotlivé moduly odborné praxe.

 
autor: Petra Juřeníková, Zdeňka Knechtová, Olga Suková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: intenzivní péče, intenzivní medicína, krizový management, integrovaný záchranný systém, ošetřovatelské výkony | příloh: 1 | zobrazeno: 1014x | publikováno: 28.2.2020

FYZIOLOGIE pro zdravotní laboranty

 Výukový materiál „Fyziologie pro zdravotní laboranty je určen především studentům studijního oboru „Zdravotní laborant“, ale nejen jim. Je vytvořen se záměrem poskytnout všem studentům se zájmem o fyziologii studijní osnovu s přehledem klíčových slov a vysvětlením základních pojmů. Zároveň dílo obsahuje doplňující otázky a soubor kontrolních otázek, které poslouží studentům k ověření získaných znalostí. Správnost odpovědí si zkontrolujete v přiloženém klíči k otázkám.

 
autor: Eliška Mistrová | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Fyziologie, buňka | příloh: 8 | zobrazeno: 1203x | publikováno: 12.2.2020 | poslední úpravy: 21.5.2020

Možnosti 3D tlače a bioprintingu v oftalmológii

Trojdimenzionálna (3D) tlač zažíva v posledných rokoch na celom svete prudký vzostup, ale jej začiatky sa viažu k 80-tym rokom minulého storočia. Technológia sa neustále vyvíja a zlepšuje, čo prináša možnosť vyrábať širšie spektrum trojrozmerných modelov z rôznych typov materiálov. 3D tlač sa z pôvodne priemyselného využitia úspešne implementuje od 90-tych rokov minulého storočia v oblastiach medicíny a uplatnenie nachádza aj v oftalmológii. 3D modely umožňujú zhmotnenie skutočných priestorových anatomických pomerov zdravých aj patologických štruktúr, čím sa modely stávajú novým typom zobrazovacej metódy, ktorá sa uplatňuje vo vzdelávaní pacientov a ich príbuzných, študentov medicíny, zdravotníkov. Zobrazovanie má svoju úlohu aj v predoperačnom plánovaní, kedy si chirurgovia môžu vopred dohodnúť postup a poznanie štruktúr môže urýchliť trvanie zákroku. Za pomoci 3D tlače...

 
autor: Denisa Jurenová, Andrej Thurzo, Alena Furdová | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Prednášky, Multimediálne pomôcky, Edukačné weby, Digitálne video | klíčová slova: 3D tlač, bioprinting, malígny melanóm uveálneho traktu | příloh: 2 | zobrazeno: 751x | publikováno: 10.2.2020 | poslední úpravy: 11.2.2020

Komplexná preparácia zubného kazu použitím erbiového laseru (2940nm)

Erbiový laser je možné použiť ako alternatívu ku konvenčným preparačným postupom na odstránenie zubného kazu. Bezkontaktný spôsob ošetrenia umožňuje signifikantné zníženie bolesti počas ošetrenia, elimináciu nepríjemných pocitov spojených s vibráciami z vrtáčika, selektívnu preparáciu kariéznych tkanív a antibakteriálny účinok. Zachovanie čo najväčšieho množstva tvrdých zubných tkanív ako aj bolesť počas ošetrenia môžu viesť k nedostatočnému odstráneniu kariéznych hmôt, recidíve kazu a zlyhaniu výplne. Nevyhnutným predpokladom pre úspešné laserové ošetrenie sú dostatočné vedomosti v oblasti laserovej fyziky a interakcia laser-tkanivo pre konkrétnu vlnovú dĺžku.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie?...

 
autor: Jana Ohlasová, Silvia Timková, Vladimíra Schwartzová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: laser, Er: YAG, preparácia zubného kazu, laser, Er: YAG, preparácia zubného kazu | příloh: 8 | zobrazeno: 1521x | publikováno: 30.12.2019 | poslední úpravy: 21.5.2021

Nervová tkáň. Pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty.

Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie z nervové tkáně.

                                                                                       

 
autor: Miroslava Čedíková | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, pojivová tkáň, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 561x | publikováno: 2.12.2019 | poslední úpravy: 21.5.2020

Diverticulitis appendicis vermiformis

Divertikulosis a diverticulitis appendicis vermiformis je raritná diagnóza s incidenciou 0,004 - 2 %. Pacienti vzhľadom na intermitentné bolesti a atypické obtiaže sú v porovnaní s pacientmi s akútnou apendicitídou chirurgicky revidovaní neskôr. Komplikácie v zmysle perforácie apendixu pri divertikulitíde bývajú o 27 % častejšie a mortalita pri následnej peritonitíde je až 30 krát vyššia v porovnaní s jednoduchou apendicitídou.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: K38.2 Divertikl apendixu, divertikulitída apendixu, diagnostika, liečba | příloh: 4 | zobrazeno: 1346x | publikováno: 19.11.2019 | poslední úpravy: 7.5.2021

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie

Manuál obsahuje základné informácie pre správny odber, transport a uskladnenie stolice na vyšetrenie vybraných črevných parazitov, popisuje postupy spracovania biologických vzoriek a možnosti vyhodnotenia výsledkov laboratórnych vyšetrení. Do manuálu sú zahrnuté sú aj informácie o správnom postupe pri odbere a vyšetrení vzoriek na diagnostiku vajíčok Enterobius vermicularis. Text je určený pre študentov medicíny a nelekárskych študijných programov.

 
autor: Jana Kompaníková, Elena Nováková | JLF UK v Martine | disciplína: Mikrobiologie | kategorie: Prednášky, Výučbové webstránky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: stolica, odber stolice | příloh: 1 | zobrazeno: 945x | publikováno: 7.11.2019

Nodulárny melanóm nechtového lôžka

Akrolentiginózny melanóm je relatívne vzácny. Pri lokalizácii pod nechtovou platničkou sa najčastejšie vyskytuje na palci nohy alebo ruky a keďže v čase diagnostikovania je už zvyčajne vysoko invazívny, jeho prognóza je väčšinou zlá. Subungválny melanóm napokon spôsobuje prasknutie nechta s následnou stratou nechtovej platničky. Diferenciálne diagnosticky prichádza do úvahy subungválny hematóm alebo mykóza. Autori prezentujú manažment liečby u 66 r. pacienta s melanómom nechtového lôžka.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho

autor: Martina Vidová Uğurbaş | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: melanóm, liečba MM, melanóm, liečba MM | příloh: 4 | zobrazeno: 1761x | publikováno: 28.10.2019 | poslední úpravy: 30.4.2021

Cesta prehltnutej špilky do pečene

Vznik pečeňového abscesu po perforácii gastrointestinálneho traktu prehltnutím cudzieho telesa je vzácna komplikácia. Predoperačná diagnostika je sťažená častou negatívnou anamnézou príhody, keďže perforácia a migrácia prebieha väčšinou latentne a symptómy sa môžu prejaviť aj po niekoľkých mesiacoch, či rokoch. Najlepšou diagnostickou metódou je podľa literárnych zdrojov v tomto prípade CT vyšetrenie. Autori prezentujú prípad 57 ročného pacienta s abscesom v pečeni operovaného po pol roku po prehltnutí špilky.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: cudzie teleso, perforácia, infekcia, cudzie teleso, perforácia, infekcia | příloh: 2 | zobrazeno: 1157x | publikováno: 27.10.2019 | poslední úpravy: 9.4.2021

Svalová tkáň. Pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty.

Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie ze svalové tkáně.                                                                                                                                                                

 
autor: Miroslava Čedíková | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, svalová tkáň, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 523x | publikováno: 2.10.2019 | poslední úpravy: 21.5.2020

Moderní přístupy k hojení ran

Problematika hojení ran je v současné době vysoce aktuální. Znalosti týkající se hojení ran lze uplatnit v řadě lékařských oborů, jak chirurgických, tak interních. Tento učební text vznikl na základě velkého zájmu studentů o kurz „Moderní přístupy k hojení ran“, který probíhá na I. dermatovenerologické klinice FN u sv. Anny v Brně. Znalost problematiky hojení ran může studentům pomoci nejen při jejich dalším studiu na lékařské fakultě, ale i v jejich budoucí klinické praxi a rovněž v běžném životě.

 
autor: Veronika Slonková | LF MU | disciplína: Dermatologie | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: hojení ran, bércové ulcerace, chronické žilní onemocnění | příloh: 1 | zobrazeno: 1543x | publikováno: 25.2.2019 | poslední úpravy: 27.2.2019
 

Klinicko-anatomické aspekty kardiovaskulárneho a lymfatického systému

V diele autorka podáva stručný anatomický prehľad stavby srdcovo-cievnej (kardiovaskulárnej) a miazgovej (lymfatickej) sústavy ľudského tela s ohľadom na ich klinický význam a praktické využitie v medicíne.                                                                                                                                                                                                                   ...

 
autor: Zora Haviarová | LF UK v Bratislave | disciplína: Anatomie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: klinická anatómia, kardiovaskulárny systém, lymfatický systém, klinická anatómia | příloh: 1 | zobrazeno: 4585x | publikováno: 15.5.2020

Duté orgány trávicího systému.

Publikace "Duté orgány trávicího systému, pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty" je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie z trávicího systému.                                  

 
autor: Miroslava Čedíková | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, trávicí systém, střevo, žaludek, jícen, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 407x | publikováno: 2.4.2020 | poslední úpravy: 21.5.2020

Ochorenia sietnice

Sietnica je neurosenzorická vrstva oka, ktorou vnímame fotóny odrazeného svetla z okolitého sveta. Sietnica má veľmi vysoké nároky na kyslík a živiny, čomu je prispôsobená aj jej cievne zásobenie. Mnohé získané ochorenia sietnice sú spôsobené práve poruchou v jej cievnom zásobovaní, čím sietnica trpí ischémiou. Najčastejšie získanou príčiny ochorenia sietnice sú hypertenzná retinopatia, diabetická retinopatia, vekom podmienená degenerácie makuly, oklúzie sietnicových ciev, odlúpenia sietnice a mnohé iné.

 
autor: Ivajlo Popov | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: sietnica, cievne ochorenia, anti-VEGF, kortikoidy, laser, pars plana vitrektómia, retina, laser, pars plana vitrectomy | příloh: 1 | zobrazeno: 690x | publikováno: 30.3.2020

Dutina ústní. Pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty.

 Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie z dutiny ústní. Klíčová slova: histologie, trávicí systém, dutina ústní, pracovní sešit.

                                                       

 
autor: Miroslava Čedíková | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, trávicí systém, dutina ústní, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 585x | publikováno: 4.3.2020 | poslední úpravy: 21.5.2020

Fyzikální a technické základy elektrokardiografie

Materiál je zaměřený na fyzikální a technické základy elektrografie pro studenty prvních ročníků zdravotnických a lékařských fakult. Zabývá se stručným zopakováním principů měření napětí, popisuje převodní systém srdeční a jeho elektrické projevy. Následují text se zabývá podstatou snímání EKG a přístroji k tomu určenými, popisem srdečních svodů a EKG křivky. V závěru je pak zmíněna elektrická osa srdeční a její stanovení.

 
autor: Lukáš Bolek, a tým pracovníků Ústavu biofyziky LF v Plzni | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Elektrokardiografie | příloh: 1 | zobrazeno: 584x | publikováno: 24.2.2020 | poslední úpravy: 21.5.2020

Zborník z vedeckej konferencie - stomatológia

Zborník z vedeckej konferencie Pedostomatologickej sekcie Slovenskej stomatologickej spoločnosti, ktorá sa uskutočnila dňa 22.11.2019, pod záštitou Pedostomatologickej sekcie Slovenskej stomatologickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti a kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA.

 
autor: Bohuslav Novák, Marek Matajs | LF UK v Bratislave | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam, Konferencie a reporty | klíčová slova: Národný akčný plán, ortodontická liečba | příloh: 1 | zobrazeno: 900x | publikováno: 11.2.2020 | poslední úpravy: 19.3.2020

Atlas histologie

Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Atlas obsahuje mikroskopické fotografie histologických preparátů a jejich popisky.                                                          

                                                  
 

 
autor: Miroslava Čedíková | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, atlas, fotografie | příloh: 1 | zobrazeno: 490x | publikováno: 4.2.2020 | poslední úpravy: 21.5.2020

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou

Duchennova svalová dystrofia (Duchenne muscular dystrophy - DMD) je dedičné ochorenie s viazanosťou na X chromozóm. Dochádza k mutácii génu pre dystrofín, čo vedie k strate integrity a funkcie svalových vlákien a ich nahradeniu tukovým a spojivovým tkanivom. Svalová degenerácia vedie k poruchám hybnosti a strate schopnosti chôdze zvyčajne okolo dvanásteho roku života. Často býva postihnutý aj myokard. Postihnutie dýchacích svalov a ďalšie pridružené komplikácie spôsobujú zhoršovanie pľúcnych funkcií a vedú k respiračnému zlyhaniu. Pri neliečenom ochorení nastáva zvyčajne smrť okolo dvadsiateho roku života, najčastejšie v dôsledku kardiálnych a respiračných príčin. Pre rozvoj chronického respiračného zlyhávania býva potrebné pacientov s DMD nastaviť na liečbu podpornou ventiláciou.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné?...

 

Ruptúra aneuryzmy artérie hepatiky

Aneuryzma artérie hepatiky je zriedkavé ochorenie, s 14 % výskytom možnej ruptúry a 40 % mortalitou v prípade tejto komplikácie. Diagnostikuje sa väčšinou incidentálne, alebo až v prípade hemoragického šoku. Pri elektívnom riešení sa v dnešnej dobe preferuje endovaskulárny prístup, v prípade urgentného stavu pacienta sa väčšina pacientov podrobí otvorenej laparotómii a ligovaním postihnutej cievy. Autori prezentujú prípad ruptúry arteria hepatica u 47 ročnej ženy, jej diagnostiku ako aj operačné a endovaskulárne riešenie.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: ruptúra cievy, aneuryzma, diagnostika, coiling, ruptúra cievy, aneuryzma, diagnostika, coiling | příloh: 2 | zobrazeno: 1626x | publikováno: 19.11.2019 | poslední úpravy: 7.5.2021

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona

Kazuistika opisuje 54-ročného muža, ktorý v lese omylom nazbieral a zjedol toxické množstvo (20) bobúľ ľuľkovca zlomocného, ktoré si údajne pomýlil s kanadskou čučoriedkou. U pacienta sa rozvinul závažný centrálny i periférny anticholinergický syndróm s nutnosťou podania špecifického antidóta – fyzostigmínu.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Zuzana Malachovská | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: intoxikácia, Antropa belladona, anticholinergický syndróm, intoxikácia, Antropa belladona, anticholinergický syndróm | příloh: 6 | zobrazeno: 1758x | publikováno: 11.11.2019 | poslední úpravy: 30.4.2021

Pojivová tkáň. Pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty.

 Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie z pojivové tkáně.

                                                                                   

 
autor: Miroslava Čedíková | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, pojivová tkáň, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 626x | publikováno: 4.11.2019 | poslední úpravy: 21.5.2020

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus

Biliárny ileus je zriedkavý prípad náhlej príhody brušnej, predstavuje iba 1 % všetkých prípadov obštrukcie čreva, a u pacientov starších 65 rokov tvorí 25 %. Napriek medicínskemu pokroku biliárny ileus má stále vysokú morbiditu a mortalitu. Liečba je ešte stále kontroverzná. Klinické známky a symptómy biliárneho ilea sú nešpecifické a vedú k oneskoreniu diagnostiky. V tejto kazuistike prezentujeme prípad biliárneho ilea riešený na chirurgickom oddelení UNLP.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: biliárny ileus, chirurgická liečba, biliárny ileus, chirurgická liečba | příloh: 5 | zobrazeno: 2746x | publikováno: 28.10.2019 | poslední úpravy: 16.4.2021

Manažment ochorenia sinus pilonidalis

Sinus pilonidalis je špecifický podkožný zápalový proces v intergluteálnej sakrokokcygeálnej oblasti nad konečníkom. Väčšina prípadov sa objavuje u mladých pacientov – mužov. Najčastejšou liečbou je chirurgická, a to incízia, marzupializácia, exstirpácia tkaniva s primárnou sutúrou alebo s presunom lalokov na miesto defektu. Prezentujeme dva prípady riešené s rozličnými chirurgickými technikami.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: sinus pilonidalis, Jeepova choroba, sinus pilonidalis, Jeepova choroba | příloh: 9 | zobrazeno: 5326x | publikováno: 26.10.2019 | poslední úpravy: 26.3.2021

Andragogika a edukace v ošetřovatelství. Studijní opora pro kombinované studium.

 Text poskytuje studijní oporu ve výuce předmětu Andragogika a edukace v ošetřovatelství. Objasňuje ukotvení andragogiky a edukace v systému pedagogických věd a seznamuje čtenáře se základními principy vzdělávání dospělých, základy didaktiky a edukace nejen pacientů, ale i ošetřovatelského personálu. Příspěvek se také zabývá specifiky edukačního působení u vybraných skupin pacientů (senioři, cizinci...).

 
autor: Jana Horová | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: andragogika, edukace, ošetřovatelství | příloh: 1 | zobrazeno: 984x | publikováno: 17.4.2019 | poslední úpravy: 21.5.2020

Nové trendy a perspektívy v histológii V

Nové trendy a perspektívy v histológii V“ predstavujú neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie, ktorá obsahuje 24 vedeckých článkov. Všetky články viac či menej súvisia s funkčnou histológiou. Okrem vedeckého prínosu je cieľom zborníka poskytnúť čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvý impulz pre vzájomnú spoluprácu.

 
autor: Mária Kovalská, Marian Adamkov | JLF UK v Martine | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: funkčná histológia, vedecká spolupráca | příloh: 1 | zobrazeno: 975x | publikováno: 20.2.2019 | poslední úpravy: 17.6.2020
MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
Další