MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Akutní medicína (0)
Anatomie (3)
Anesteziologie a intenzivní medicína (0)
Biofyzika (12)
Biologie (1)
Dermatologie (2)
Diabetologie, dietetika (1)
Endokrinologie, metabolismus (1)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (3)
Farmakologie (2)
Fyziologie a patologická fyziologie (5)
Gastroenterologie, hepatologie (6)
Geriatrie (1)
Hematologie (0)
Histologie, embryologie (4)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (4)
Imunologie, alergologie (1)
Infektologie (0)
Kardiologie, angiologie (1)
Laboratorní diagnostika (1)
Lékařská etika a právo (4)
Lékařská genetika (0)
Lékařská chemie a biochemie (2)
Lékařská informatika a informační věda (3)
Mikrobiologie (1)
Nefrologie (0)
Nelékařské zdravotnické vědy (16)
Neurochirurgie (0)
Neurologie (0)
Nukleární medicína (0)
Oftalmologie, optometrie (7)
Onkologie, radioterapie (4)
Ostatní (5)
Otorinolaryngologie (1)
Patologie a soudní lékařství (0)
Pediatrie, neonatologie (8)
Pneumologie (2)
Porodnictví a gynekologie (0)
Pracovní lékařství a toxikologie (3)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (0)
Radiologie a zobrazovací metody (5)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (3)
Revmatologie (0)
Tělovýchovné lékařství (0)
Urologie (0)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (0)
Vnitřní lékařství (5)
Všeobecné praktické lékařství (1)
Zubní lékařství (20)
galerie tabulkový výpis   řadit podle:

Zborník z vedeckej konferencie

Zborník z vedeckej konferencie Pedostomatologickej sekcie Slovenskej stomatologickej spoločnosti, ktorá sa uskutočnila dňa 22.11.2019, pod záštitou Pedostomatologickej sekcie Slovenskej stomatologickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti a kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA.

 
autor: Bohuslav Novák, Marek Matajs | LF UK v Bratislave | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam, Konferencie a reporty | klíčová slova: Národný akčný plán, ortodontická liečba | příloh: 1 | zobrazeno: 31x | publikováno: 11.2.2020

Dutina ústní. Pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty.

 Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie z dutiny ústní. Klíčová slova: histologie, trávicí systém, dutina ústní, pracovní sešit.

                                                       

 
autor: Miroslava Čedíková | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, trávicí systém, dutina ústní, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 69x | publikováno: 17.12.2019 | poslední úpravy: 23.1.2020

Nervová tkáň. Pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty.

Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie z nervové tkáně.

                                                                                       

 
autor: Miroslava Čedíková | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, pojivová tkáň, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 124x | publikováno: 21.10.2019 | poslední úpravy: 29.11.2019

Svalová tkáň. Pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty.

Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie ze svalové tkáně.                                                                                                                                                                

 
autor: Miroslava Čedíková | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, svalová tkáň, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 133x | publikováno: 25.9.2019 | poslední úpravy: 17.10.2019

Nové trendy a perspektívy v histológii V

Nové trendy a perspektívy v histológii V“ predstavujú neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie, ktorá obsahuje 24 vedeckých článkov. Všetky články viac či menej súvisia s funkčnou histológiou. Okrem vedeckého prínosu je cieľom zborníka poskytnúť čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvý impulz pre vzájomnú spoluprácu.

 
autor: Mária Kovalská, Marian Adamkov | JLF UK v Martine | klíčová slova: funkčná histológia, vedecká spolupráca | příloh: 1 | zobrazeno: 389x | publikováno: 20.2.2019 | poslední úpravy: 10.6.2019

STEMI zadnej steny

Izolovaný zadný STEMI sa vyskytuje iba v 3-11% všetkých infarktov. Na túto diagnózu by sme mali myslieť v prípade horizontálnych depresií ST segmentu ≥ 0,5mm, vysokej vlny R a pozitívnej terminálnej časti vlny T vo zvodoch V1-V3. Pacient má mať naložená zvody V7-V9 s potvrdením elevácií ST segmentu ≥ 0,5mm (môžu byť prítomné iba v 1 zvode). Pacient je indikovaný na emergentné koronarografické vyšetrenie s perkutánnou koronárnou intervenciou.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Marianna Vachalcová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: I21.2 Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach, STEMI zadnej steny | příloh: 11 | zobrazeno: 1091x | publikováno: 8.12.2018 | poslední úpravy: 3.12.2019

Vyšetření moči

Chemické vyšetření moči a močového sedimentu patří k základním analýzám, které  se provádějí u všech hospitalizovaných nemocných. Základní vyšetřní moči provádí i praktický lékař ve své ordinaci. K vyšetření se užívají diagnostické proužky a jejich zabarvení se pak srovnává se stupnicí okem, nebo reflexní fotometrií.

 
autor: Jaroslav Racek | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: VYšetření moči, močový sediment | příloh: 1 | zobrazeno: 714x | publikováno: 26.11.2018 | poslední úpravy: 17.10.2019

Problematika menšin a ošetřovatelská péče. Studijní opora pro kombinované studium.

 Text poskytuje studijní oporu ve výuce multikulturního ošetřovatelství a problematiky menšin v souvislosti s poskytováním ošetřovatelské péče. Reprodukuje čtenářům ucelené charakteristiky (kulturní, náboženské, sociální...) vybraných etnických skupin obyvatelstva. Rozšiřuje poznatky v oblasti multikulturality a věnuje se otázkám integrity v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.

 
autor: Jana Horová | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | klíčová slova: multikulturní, menšiny, ošetřovatelská péče | příloh: 1 | zobrazeno: 394x | publikováno: 30.10.2018 | poslední úpravy: 17.10.2019

Základné princípy diagnostiky a liečby autoimunitných chorôb

Imunitný systém je mimoriadne komplexným a zložitým „orgánom“, ktorého fungovanie už dávno nemôže byť vnímané len v zmysle ochrany pred infekciami. Najmä vo vyspelých krajinách v posledných rokoch pozorujeme výrazný nárast chorôb, ktorých podkladom je práve porucha fungovania imunitného systému – nie však v zmysle nárastu infekčných chorôb (ako to ešte stále môžeme pozorovať v rozvojových krajinách), ale zlyhania imunitného dohľadu v podobe imunodeficientných stavov a nádorových ochorení, resp. naopak premrštenej reakcie imunitného systému na vonkajšie podnety (alergické choroby) alebo dokonca na telu vlastné molekuly (autoimunitné choroby).
Práve posledné menované sa v ostatných rokoch dostávajú na popredné priečky morbidity a mortality (u žien v strednom veku už zaberajú tretiu priečku hneď za srdcovo-cievnymi chorobami a malignitami). Autoimunitný proces – teda reakcia organizmu voči...

 
autor: Daniela Kantárová | JLF UK v Martine | disciplína: Imunologie, alergologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: autoimunitné chorôby | příloh: 5 | zobrazeno: 699x | publikováno: 20.7.2018

Nové trendy a perspektívy v histológii IV

Nové trendy a perspektívy v histológii IV“ predstavujú neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie, ktorá obsahuje 21 článkov. Všetky články viac či menej súvisia s funkčnou histológiou. Okrem vedeckého prínosu je cieľom zborníka poskytnúť čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvý impulz pre vzájomnú spoluprácu.

 

 
autor: Mária Kovalská, Marian Adamkov | JLF UK v Martine | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: funkčná histológia, veda, spolupráca | příloh: 1 | zobrazeno: 741x | publikováno: 7.6.2018

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII

3D tlač vďaka svojmu nesmierne rýchlemu pokroku v súčasnosti umožňuje vytvárať modely predmetov, štruktúr a tvarov, ktoré by nám pred pár mesiacmi pripadali takmer nemožné.
Vynález 3D tlače ponúkol ľudstvu úplne nový spôsob a možnosti a využitie aj v oblasti medicíny.

Práca prezentuje výsledky 3D tlače pri vužití v rámci tyvorby stereotaktického rádiochirurgickkého plánu ožiarenia pacienta s vnútroočným nádorom.

Podporené grantom KEGA 016UK-4/2018.

 
autor: Alena Furdová, Denisa Fialová(1), Adriána Furdová(1,2), Robert Furda, Ing.(3), Michal Greguš, prof. RNDr. PhD.(3): 1) Klinika oftalmológie LFUK, BA, 2) Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LFUK, BA, 3) Katedra informačných systémov, FMUK, BA | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Multimediálne pomôcky, Edukačné weby, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: 3D tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné nádory, 3D tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné nádory | příloh: 1 | zobrazeno: 886x | publikováno: 5.4.2018

Laboratorní vyšetření u onemocnění trávicího traktu

Laboratorní vyšetření je u onemocnění trávicího traktu z velké části nahrazeno endoskopickými a zobrazovacími metodami, přesto má však stále svůj význam. Seznamte se s nejdůležitějšími laboratorními metodami, užívanými v gastroenterologii v současnosti.                                                                                                     

 
autor: Jaroslav Racek | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: trávicí trakt, laboratorní vyšetření | příloh: 1 | zobrazeno: 638x | publikováno: 20.6.2017 | poslední úpravy: 17.10.2019

Referenční hodnoty

Referenční hodnoty potřebujeme znát pro správné zhodnocení výsledku laboratorního vyšetření. Jsou popsány metody jejich určení a rozdíly od diskriminačního limitu a tzv. cut-off hodnoty.

                                                                                                                         

 
autor: Jaroslav Racek | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: referenční hodnoty, diskriminační limit, cut-off hodnota | příloh: 1 | zobrazeno: 527x | publikováno: 19.4.2017 | poslední úpravy: 17.10.2019

Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření

Laboratorní vyšetření nezačíná přidáním činidla ke vzorku, ale přípravou pacienta, odběrem vzorku, transportem do laboratoře, analýzou, kontrolou výsledku a jeho předáním ošetřujícímu lékaři.Součástí tohoto materiálu je popis tohoto laboratorního procesu.  

                    

 
autor: Jaroslav Racek | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Laboratorní vyšetření | příloh: 1 | zobrazeno: 617x | publikováno: 6.3.2017 | poslední úpravy: 17.10.2019

Diabetes mellitus

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Východiská. Definícia diabetu. Diabetes a Seniori. Diabetes a geriatrické syndrómy. Klinické odporúčania pre liečbu a starostlivosť o pacientov s DM 2. typu. Nefarmakologické odporúčania pre DM 2 . Fyzická aktivita a DM 2. Výživa a DM 2. Komplexná starostlivosť o pacienta s DM 2 typu. Odporúčané hodnoty kompenzácie DM 1 a 2 typu. Terapia DM 2 typu. Liečba DM 2. typu Inzulínom. Komplikácie DM 2. Diabetická noha.

 
autor: Jana Nemcová | JLF UK v Martine | disciplína: Diabetologie, dietetika, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: diabetes, diabetes a senior | příloh: 1 | zobrazeno: 2331x | publikováno: 19.6.2015
 

Možnosti 3D tlače a bioprintingu v oftalmológii

Trojdimenzionálna (3D) tlač zažíva v posledných rokoch na celom svete prudký vzostup, ale jej začiatky sa viažu k 80-tym rokom minulého storočia. Technológia sa neustále vyvíja a zlepšuje, čo prináša možnosť vyrábať širšie spektrum trojrozmerných modelov z rôznych typov materiálov. 3D tlač sa z pôvodne priemyselného využitia úspešne implementuje od 90-tych rokov minulého storočia v oblastiach medicíny a uplatnenie nachádza aj v oftalmológii. 3D modely umožňujú zhmotnenie skutočných priestorových anatomických pomerov zdravých aj patologických štruktúr, čím sa modely stávajú novým typom zobrazovacej metódy, ktorá sa uplatňuje vo vzdelávaní pacientov a ich príbuzných, študentov medicíny, zdravotníkov. Zobrazovanie má svoju úlohu aj v predoperačnom plánovaní, kedy si chirurgovia môžu vopred dohodnúť postup a poznanie štruktúr môže urýchliť trvanie zákroku. Za pomoci 3D tlače...

 
autor: Denisa Jurenová, Andrej Thurzo, Alena Furdová | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Prednášky, Multimediálne pomôcky, Edukačné weby, Digitálne video | klíčová slova: 3D tlač, bioprinting, malígny melanóm uveálneho traktu | příloh: 2 | zobrazeno: 71x | publikováno: 10.2.2020 | poslední úpravy: 11.2.2020

Manuál pre odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie

Manuál obsahuje základné informácie pre správny odber, transport a uskladnenie stolice na vyšetrenie vybraných črevných parazitov, popisuje postupy spracovania biologických vzoriek a možnosti vyhodnotenia výsledkov laboratórnych vyšetrení. Do manuálu sú zahrnuté sú aj informácie o správnom postupe pri odbere a vyšetrení vzoriek na diagnostiku vajíčok Enterobius vermicularis. Text je určený pre študentov medicíny a nelekárskych študijných programov.

 
autor: Jana Kompaníková, Elena Nováková | JLF UK v Martine | disciplína: Mikrobiologie | kategorie: Prednášky, Výučbové webstránky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: stolica, odber stolice | příloh: 1 | zobrazeno: 227x | publikováno: 7.11.2019

Pojivová tkáň. Pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty.

 Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie z pojivové tkáně.

                                                                                   

 
autor: Miroslava Čedíková | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, pojivová tkáň, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 176x | publikováno: 25.9.2019 | poslední úpravy: 29.11.2019

Moderní přístupy k hojení ran

Problematika hojení ran je v současné době vysoce aktuální. Znalosti týkající se hojení ran lze uplatnit v řadě lékařských oborů, jak chirurgických, tak interních. Tento učební text vznikl na základě velkého zájmu studentů o kurz „Moderní přístupy k hojení ran“, který probíhá na I. dermatovenerologické klinice FN u sv. Anny v Brně. Znalost problematiky hojení ran může studentům pomoci nejen při jejich dalším studiu na lékařské fakultě, ale i v jejich budoucí klinické praxi a rovněž v běžném životě.

 
autor: Veronika Slonková | LF MU | disciplína: Dermatologie | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: hojení ran, bércové ulcerace, chronické žilní onemocnění | příloh: 1 | zobrazeno: 567x | publikováno: 25.2.2019 | poslední úpravy: 27.2.2019

Hypoventilačný syndróm pri obezite

Hypoventilačný syndróm pri obezite (OHS) je definovaný ako kombinácia obezity (BMI > 30kg/m2) s dennou hyperkapniou v artériových krvných plynoch (pCO2 > 6.0 kPa / 45 mmHg) pri neprítomnosti iných príčin hypoventilácie. Presná prevalencia OHS v populácia nie je objasnená, v literatúre sú uvádzané hlavne údaje o prevalenciu u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe, u ktorých sa výskyt OHS pohybuje medzi 10-38%. Na druhej strane, pacienti s OHS veľmi často trpia konkomitantnou poruchou dýchania v spánku, prevalenia OSA u OHS pacientov dosahuje 90-95%.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho

 

Funkční zkoušky ledvin

Laboratorní vyšetření má zásadní význam pro posouzení funkce ledvin (glomerulární filtrace i funkce tubulů). Vyšetření proteinurie, albuminurie a hematurie umožní zachytit onemocnění ledvin v počátečních stadiích. Konečně u pacientů se selháním ledvin umožňuje laboratorní vyšetření odhalit metabolické odchylky a adekvátně je pak léčit.

 
autor: Jaroslav Racek | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: proteinurie, albuminurie, hematurie | příloh: 1 | zobrazeno: 699x | publikováno: 26.11.2018 | poslední úpravy: 17.10.2019

Den na operačním sále - operační sál

 Video "Den na operačním sále - operační sál" je určené studentům oboru ošetřovatelství a porodní asistence.
Přiblíží studentům prostorové uspořádání operačních sálů, přípravu sestry instrumentářky k operaci, úlohu obíhající sestry i péči sestry o operační nástroje. Video lze využít při výuce chirurgického ošetřovatelství, ošetřovatelských postupů nebo perioperační péče.

 
autor: Kateřina Ratislavová, Bc. Blanka Drápelová | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | klíčová slova: operační sál, perioperační péče, sestra | zobrazeno: 415x | publikováno: 14.11.2018 | poslední úpravy: 17.10.2019

Andragogika a edukace v ošetřovatelství. Studijní opora pro kombinované studium.

 Text poskytuje studijní oporu ve výuce předmětu Andragogika a edukace v ošetřovatelství. Objasňuje ukotvení andragogiky a edukace v systému pedagogických věd a seznamuje čtenáře se základními principy vzdělávání dospělých, základy didaktiky a edukace nejen pacientů, ale i ošetřovatelského personálu. Příspěvek se také zabývá specifiky edukačního působení u vybraných skupin pacientů (senioři, cizinci...).

 
autor: Jana Horová | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | klíčová slova: andragogika, edukace, ošetřovatelství | příloh: 1 | zobrazeno: 412x | publikováno: 30.10.2018 | poslední úpravy: 17.10.2019

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo

Prednášky sú zamerané na ošetrovateľstvo ako vedný odbor, jeho koncepciu, profesijné a legislatívne normy, registráciu a reguláciu ošetrovateľského povolania. Ďalej sa venujeme odbornej terminológii, klasifikačným systémom v ošetrovateľstve so zameraním na NNN alianciu, tiež kvalite poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, nástrojom kontinuálneho zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti - štandardom a mapám ošetrovateľskej starostlivosti. Prednášky sú ďalej zamerané na vznik a vývoj konceptuálnych modelov. Charakterizujeme biomedicínsky model, hlavné východiská vzniku konceptuálnych modelov, metaparadigmatický systém ošetrovateľstva. Podrobnejšie sa venujeme Nightingaleovej environmentálnemu modelu, Hendersonovej modelu štrnástich ľudských potrieb a Oremovej modelu sebaopatery. Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi.

 
autor: Katarína Žiaková, Dominika Kalánková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: ošetrovateľstvo ako vedný odbor, úlohy a rola sestry, bezpečnosť pacienta, ošetrovateľská terminológia, konceptuálne modely | příloh: 11 | zobrazeno: 1152x | publikováno: 14.6.2018

Úvod do 3D tlače

3D tlač za svoje pomerne krátke obdobie existencie prešla pozoruhodným vývojom a jej ďalší rozvoj sa očakáva aj v budúcnosti. Svoje miesto našla v mnohých odvetviach priemyslu, kde sa často používa na vytváranie prvých prototypov pred samotnou výrobou. Vďaka zjednodušeniu procesu a lepšej cenovej dostupnosti niektorých tlačiarní dnes už existuje veľké množstvo domácich tlačiarní slúžiacich pre vlastné potešenie majiteľov. Okrem toho si svoju cestu razí aj v jednotlivých odvetviach medicíny, kde sa používa na plánovanie zákrokov, vzdelávanie, na výrobu medicínskych či dentálnych implantátov a pomôcok pre pacienta. Známe sú použitia 3D tlače v oblasti kraniofaciálnej chirurgie, neurochirurgie, kardiovaskulárnej chirurgie, stomatológie, ortopédie a traumatológie, ako aj v oftalmológii.

 
autor: Alena Furdová, Denisa Fialová, Michal Marko, Peter Leško | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Multimediálne pomôcky, Edukačné weby | klíčová slova: 3D tlač, história, tlačiarne, materiály, využitie | příloh: 1 | zobrazeno: 1216x | publikováno: 19.5.2018

Ako publikovať v biomedicínskych vedách

Tento vysokoškolský učebný text je určený študentom druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia so zameraním na prírodné a lekárske vedy pri príprave na vedeckú prácu. Cieľovou skupinou sú diplomanti a doktorandi, ktorí začínajú pracovať vo vede. Text prevedie čitateľa cez jednotlivé fázy prípravy manuskriptu vrátane všeobecného prehľadu o získavaní relevantných informácií, dizajne experimentov a klinických štúdií, štatistickej analýze až po základné princípy písania odborných textov. Na konci by čitateľ mal vedieť nič menej ako čítať, písať a počítať, čo je základný predpoklad vedeckej práce.

 
autor: Peter Celec | LF UK v Bratislave | disciplína: Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Publikovanie, biomedicína, vedecká práca | příloh: 1 | zobrazeno: 928x | publikováno: 27.2.2018

Trendy v laboratorní medicíně

Prezentace dokumentuje bouřlivý rozvoj laboratorní medicíny v 21. století a uvádí její hlavní rysy a trendy do budoucnosti.

                                         

 
autor: Jaroslav Racek | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: laboratorní medicína | příloh: 1 | zobrazeno: 468x | publikováno: 20.6.2017 | poslední úpravy: 17.10.2019

H o r m o n y

Hormony jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy) do krve. Tou jsou dopraveny k místu určení. Ve tkáních se vážou na specifické receptory buněčné membrány či jádra a nastartují změnu metabolismu – buňka reaguje na hormon.
              

                                

 
autor: Jaroslav Racek | | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Hormony, endokrinologie | příloh: 1 | zobrazeno: 1064x | publikováno: 13.3.2017 | poslední úpravy: 17.10.2019

Teleskopické korunky, řešení pro zbytkový chrup

 Protetickou rekonstrukci zbytkového chrupu s osamocenými zuby různého biologického faktoru lze vyřešit např. pomocí teleskopických korunek. Výhodou je vzájemná nezávislost pilířů. V případě ztráty jednoho z nich je možné, s drobnou úpravou, náhradu dále používat. Retence snímatelné náhrady je velmi příznivá a v případě modifikovaných teleskopických korunek ji lze měnit dle potřeby. Jednoduchý tvar pilířových konstrukcí umožňuje snadnou hygienu.

 
autor: Michal Dudek, Milan Tomka | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Obrazové kasuistiky | klíčová slova: teleskopické korunky, rekonstrukce chrupu, stabilizační, spojovací, prvky | příloh: 1 | zobrazeno: 2862x | publikováno: 28.6.2015

Stabilizační a spojovací prvky ČSN. ČSN – materiály hlavní a pomocné

Přednáška se věnuje stabilizačním a spojovacím prvkům částečných snímatelných náhrad. U jednotlivých prvků je popsána jejich podoba, funkce a použití. Dále zde naleznete základy stability zubních náhrad a způsoby jejího ovlivnění. Informace jsou doplněny schématy zejm. dle skript Antonína Zichy "Částečné snímatelné náhrady". Na závěr jsou uvedeny materiály, které se používají při výrobě částečných snímatelných náhrad.

 
autor: Pavla Dudková (Sommerová) | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: stabilizační, spojovací, prvky | příloh: 1 | zobrazeno: 2494x | publikováno: 19.5.2015
MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
Další