MEFANET logo
MEFANET SANDBOX  logo
 

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 4

Akútna myeloblastová leukémia

Akútna myeloblastová leukémia

Stručný prehľad akútnej myeloblastovej leukémie (AML). Tvorí až 80% akútnych leukémii u dospelých a 15-20% u detí. Výskyt AML stúpa s vekom. Na rozdiel od solídnych tumorov, ak. leukémie nevytvárajú nádorové ložisko, ale mikroskopicky sa zisťuje zastúpenie nádorových buniek (predovšetkým v kostnej dreni) a ich prítomnosť v krvnom obehu. V prezentácii je uvedená kazuistika 30-ročnej pacientky, u ktorej sme v januári 2016 diagnostikovali akútnu myeloblastovú leukémiu s podtypom M4.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Kinga Dedinská, Juliana Gabzdilová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Hematologie | kategorie: Podklady k prednáškam, Obrazové kazuistiky | klíčová slova: C92.0 Akútna myeloická leukémia, AML, kazuistika, chemoterapia | příloh: 3 | zobrazeno: 1972x | publikováno: 19. 12. 2019 | poslední úpravy: 19. 11. 2021

Posterior wall myocardial infarction

Posterior wall myocardial infarction

Isolated posterior myocardial infarction is occurring in 3-11% of all infarctions. ST - segment depression in leads V1-V3 suggests myocardial ischaemia, especially when the terminal T - wave is positive (ST - segment elevation equivalent), and confirmation by concomitant ST-segment elevation ≥ 0,5mm recorded in leads V7-V9 should be considered as a mean to identify posterior myocardial infarction. Emergent coronary angiography and percutaneous coronary intervention of the infarct - related artery is indicated.

Are the case reports useful for you? Would you also require case reports from other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please provide your feedback by filling out a short questionnaire.

 
autor: Marianna Vachalcová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Kardiologie, angiologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Multimedia, Case reports | klíčová slova: I21.2 Acute transmural myocardial infarction of other sites, myocardial infarction | příloh: 11 | zobrazeno: 1804x | publikováno: 8. 12. 2018 | poslední úpravy: 26. 3. 2021

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu

Primomanifestácia pernicióznej anémie formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu

Termínom megaloblastovej anémie označujeme skupinu anemických syndrómov rôznej patogenézy, ktorá je charakterizovaná tzv. megaloblastovou prestavbou kostnej drene a neefektívnou hematopoézou. V periférnej krvi je prítomná makrocytóza, erytrocyty presahujú veľkosť 96 fl. Príčinou tohto stavu je porucha syntézy DNA v neprítomnosti stavebných prvkov ako sú vitamín B12 alebo kyselina listová, v dôsledku pôsobenia niektorých liekov alebo následkom poruchy priamo v genetickom vybavení bunky. Nasledujúca kazuistika opisuje prípad primomanifestácie ťažkej pernicióznej anémie s hemoglobínom 32,9 g/l formou rozvoja sekundárneho infarktu myokardu u 79-ročnej pacientky, ktorá bola hospitalizovaná na internej klinike.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Ivana Trojová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Hematologie, Vnitřní lékařství | kategorie: Obrazové kazuistiky | klíčová slova: D51.0 Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora, perniciózna anémie, infarkt myokardu | příloh: 3 | zobrazeno: 2000x | publikováno: 2. 1. 2020 | poslední úpravy: 19. 11. 2021
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 27 | počet nalezených příspěvků na BRÁNĚ: 62

Biophysics Of Muscle Contraction

Plastika mitrálnej chlopne pre M. Barlow (s regurgitáciou) s peroperačným SAM (prolaps predného cípu mitrálnej chlopne do výtokového traktu ľavej komory)

Mitral valve reconstruction because of Barlow's disease with mitral insufficiency, perioperative SAM (systolic anterior motion)

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus

Refrakčné chyby oka

Biophysics of perception, receptors, vision

Biofyzika zmyslového vnímania. Receptory. Biofyzika zraku.

STEMI zadnej steny

Cesta prehltnutej špilky do pečene

Náhrada mitrálnej chlopne pre stenózu a MAZE pre paroxyzmálnu fibriláciu predsiení

Srdcová tamponáda u pacientky s metastatickým postihnutím srdca

Nastavenie liečby domácou umelou pľúcnou ventiláciou u pacienta s Duchennovou svalovou dystrofiou

A two stage non extraction treatment of distoocclusion with proclination of upper incisors (AII/1)

Biofyzika svalovej kontrakcie

Pleuropneumónia

Home mechanical ventilation in a patient with Duchenne muscular dystrophy

Klinicko-anatomické aspekty kardiovaskulárneho a lymfatického systému

Cardiac tamponade due to cardiac metastases

Mitral valve replacement and MAZE procedure because of mitral valve stenosis and paroxysmal atrial fibrillation

Nodulárny melanóm nechtového lôžka

Autoimunitná hepatitída

Patofyziológia červených a bielych krviniek. Patofyziológia koagulácie.

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom

Akcidentálna intoxikácia plodmi Antropa belladona

Autoimmune hepatitis

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey

Pleuropneumonia